Hangfájlos följelentő épült be a hadseregbe
Azt már megszoktuk – már ha ezt meg lehet szokni −, hogy szét akarják verni a nemzeti kultúra és a keresztény erkölcs értékeit, gyengíteni próbálják a kisebb és nagyobb közösségeket, így magát a családot is, de eddig legalább a honvédségünket békén hagyták. Most már ezt a vörös vonalat is átlépték – mutat rá Bánó Attila.
2023. június 14. 00:01

Beépültek... – dehir

A Központi Nyomozó Főügyészség kivizsgálta a Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke magatartását kifogásoló feljelentést, amelyet bűncselekmény hiányában elutasított. Ismeretlen személy szolgálati visszaélés bűntette és alárendelt megsértésének bűntette miatt tett feljelentést, amelyhez két hangfájlt is csatolt. Bánó Attila publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Szerkesztő úr, a Magyar Honvédség vezetőjét ért hangfájlos följelentés azt üzeni, hogy az ötödik hadoszlop a magyar hadseregbe is beépült. Háborús időkben ez mennyire növeli a kockázatot?

− A Magyar Honvédség, s általában a katonaság – civil szemszögből nézvést – sokak számára ismeretlen és átláthatatlan szervezet. Szabályrendszere és tevékenysége nem hasonlítható a civil intézményekéhez és szerveződésekéhez. Az ország fegyveres védelmét szolgáló feladatkörét tekintve ez teljesen érthető. Háborús események hatására természetes, hogy a katonai szabályok szigorodnak, egyes ellendrukkerek mégis úgy tesznek, mintha a katonaságot a szokványos polgári jogok alapján kellene vizsgálni és megítélni, holott ezt szolgálják a katonai előírások, szabályok és törvények. Az ötödik hadoszlop tudvalévően olyan csoportosulás, amely politikai válság vagy háború esetén saját hazájával szemben idegen hatalmi érdekeket szolgál, és céljai eléréséhez semmilyen alantas eszköz alkalmazásától sem riad vissza. Magyarországon ez a hazaáruló tagozat a politikai életben már az ukrajnai konfliktus kitörése előtt is igen aktív volt, napjainkra pedig a Magyar Honvédséget is igyekszik kikezdeni, ami a szomszédságunkban dúló háborús események miatt különösen veszélyes jelenség.

– Az ötödik hadoszlop a hazánk ellen irányuló, mind jobban elvaduló brüsszeli támadásokra is rásegít. Kíméletlen brutalitásuk egyértelművé teszi, hogy nem „csak" a kormányt akarják elmozdítani, hanem egyértelműen a magyar társadalom megsemmisítésére törnek. Ebben a helyzetben a védekezés kevésnek tűnik: hogyan tudunk ellentámadást indítani?

− Nyilvánvaló, hogy ez a társaság áll a magyar vezérkari főnök elleni akció hátterében. Párját ritkítóan aljas és gátlástalan erőkkel állunk szemben. Azt már megszoktuk – már ha ezt meg lehet szokni −, hogy szét akarják verni a nemzeti kultúra és a keresztény erkölcs értékeit, gyengíteni próbálják a kisebb és nagyobb közösségeket, így magát a családot is, de eddig legalább a honvédségünket békén hagyták. Most már ezt a vörös vonalat is átlépték. A Böröndi Gábor altábornagy elleni feljelentés szerint a parancsnoki sofőrök elrendelt kiképzésének célja fizikai és lelki bántalmazás volt, s ezzel megsértették a katonák emberi jogait és méltóságát. A baloldali sajtó azonnal lecsapott a témára, és különféle híresztelésekkel igyekezett botrányt kovácsolni belőle. Még a honvédszakszervezetek tétlenségét is felemlegették. A védekezés legjobb és egyetlen törvényes lehetősége az, amit a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálata is megállapított, nevezetesen, hogy a Magyar Honvédség kiképzési feladatait veszi figyelembe. Jelen esetben kiderült, hogy a feljelentők által kifogásolt kiképzés a NATO által is alkalmazott kiképzési módszertan szerint lett összeállítva. Ezt állapította meg a főügyészség, és bűncselekmény hiányában elutasította a feljelentést.

– A kordonbontó szélsőség buzgón alkalmazza a színes forradalmak egyik műveletét: a hamis zászlós manipulációt. Hogyan tudjuk fiataljainkat megvédeni a félrevezetésről?

− Ez a fajta manipuláció a hamis bizonyítékokra és ezekkel kapcsolatos állításokra támaszkodik. Ezekre hivatkozva azután fel lehet lépni a nem kívánatos kormányokkal szemben, akár katonai erővel is. A hazai balliberális ellenzék nyíltan hangoztatja, hogy fegyverekkel kellene támogatnunk Ukrajnát, vagyis be kellene kapcsolódnunk a háborúba. Ennek érdekében minden hazug állítást igazságként hangoztatnak, és támadják a magyar kormány békepárti álláspontját. A magatartásuk egyrészt azért képmutató, mert egyáltalán nem tetszik nekik a hadsereg nemzeti elkötelezettsége, másrészt azért, mert nagy veszély idején egyikük sem vállalna kockázatot a haza védelme érdekében. Erre abból lehet következtetni, hogy számukra a nemzet nem létező fogalom. Nemzeti húrokat legfeljebb választások előtt pengetnek, akkor is csak taktikai meggondolásból. A fiatalokat minden lehetséges módon tájékoztatni kell a megtévesztésükre irányuló szándékokról, mert nem kerülhetnek szembe saját nemzetükkel, és jó, ha tudják, hogy a kordondöntögetésnek, a parlamenti hisztériázásnak semmi köze a hazafisághoz.

Molnár Pál

gondola
 • A médiumok sodrása: aki győz, az „populista"
  Nem az a lényeges, hogy a holland polgárok hogyan szavaznak. Hanem az, hogy az úgynevezett brüsszeli politikusok elégedettek-e a demokrácia megnyilvánulásával. Ez önmagában mutatja, hogy bohózattá züllött az Európai Unió. Ugyan nem küldtek tankokat tagállamokba, mint a Kreml tette 1956-ban és 68-ban – még. De zavarja őket a nép, a lakosság.
 • „Halogén” ünnep
  A magyar kultúra kimeríthetetlen kincsesbánya. Egy emberi életpálya kevés ahhoz, hogy a legfényesebb kincseket is fölfedezzük, és hagyjuk, hogy hassanak ránk, hogy valódi, nemes élményeket adjanak, melyek gazdagítanak, erősítenek, szépségekkel töltenek fel bennünket.
 • Az élhető vidék lehetősége bontakozik ki
  Harrach Péter a Keresztény Civil Szervezetek Országos Fóruma által rendezett Élhető vidék című rendezvényen úgy fogalmazott, a vidéki ember életformája, gondolkodása - természetközeliségéből fakadóan - más, mint a városi ember világa, a vidéki embert élhető világ veszi körül.
 • Hazánk nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását
  Semmilyen hatástanulmány nem készült arról, hogy milyen hatással lenne Ukrajna csatlakozása az Európai Unió egészére.
 • A klímavallás templomai
  A szélerőművek telepítése két – Brüsszel és a mögötte lévő, sötétzöld erők által vallott – hittételen alapszik: az egyik, hogy a klímaváltozást az emberi tevékenység szén-dioxid-kibocsátása okozza, a másik, hogy a mai ipari korszak energiaigényét ki lehet elégíteni nap- és szélerőművekkel – foglalja össze Lóránt Károly.
MTI Hírfelhasználó