A Föld légköre jól működő rendszer, a széndioxid nem tudja tönkretenni
2021. november 27. 20:58

Miskolczi Ferenc, a NASA volt légkörfizikus munkatársa, hat évtized mérési adatai alapján dolgozta ki a klímaelméletét, amelynek tudományosan alátámasztott végső következtetése az, hogy a széndioxid nem képes befolyásolni a Föld felszínének hőmérsékletét, az ember nem képes befolyásolni az éghajlatot.

A Püski Kiadó kötete, amely leleplezi a globális médiamanipulációt.

Földünk a légkör széndioxid koncentrációjától függetlenül sugárzási egyensúlyban van a külső kozmikus térrel.

A könyv elején Szarka László Csaba akadémikus méltatja ezt a kiemelkedően fontos tudományos eredményt.

Ezt követi Héjjas István ismertetése az elméletről olyan olvasók számára, akik nem járatosak a légkörfizikában.

A könyv további részében Miskolczi Ferenc fejti ki részletesen az elméletet, lehetőséget nyújtva a sugárzásfizikában otthonosan mozgó kutatóknak a bemutatott eredmények ellenőrzésére. Röviden kitér a csúsztatásokra, a mérési eredmények manipulálására is, ahogyan világméretű média propaganda segítségével igyekeznek az embereket meggyőzni arról, hogy a klímaváltozás oka a mesterséges széndioxid emisszió.

Az elmélet legfontosabb megállapítása szerint a bolygón uralkodó hőmérsékleti viszonyokat elsősorban a bolygón található hatalmas mennyiségű víz halmazállapot változási folyamatai (fagyás, olvadás, párolgás, kondenzálódás) határozzák meg. Kiemelkedően fontos szerepet játszik a levegőben található nedvesség, amely vízgőz formájában a leghatásosabb üvegház gáz, miközben a többi üvegház gáztól eltérően képes kondenzálódni és felhőzetet kialakítani. A bolygón uralkodó önszabályozási folyamatoknak köszönhetően ugyanis a bolygó felszínének csaknem a kétharmad része felett állandóan felhőtakaró van. A felhők szerepe kettős. Egyrészt leárnyékolják a talajszintet, mivel rajtuk a napsugárzásnak csak kisebb hányada tud áthatolni, másrészt optikai záró réteget képeznek a felszínről kiinduló hőmérsékleti sugárzással szemben, amelynek a teljes spektruma elnyelődik a felhőzetben, tekintet nélkül arra, hogy mennyi széndioxid, vagy más nem kondenzálódó üvegház gáz van a levegőben.

Miskolczi kimutatta, hogy a bolygón az üvegházhatás állandóan a fizikailag lehetséges maximális szinten van, amely már tovább nem fokozható, akkor sem, ha túl sok széndioxid van a levegőben. Miskolczi azt is kimutatta, hogy bár a Föld-légkör rendszer működése kaotikus, azonban van jól definiálható egyensúlyi állapota, amely körül a rendszer állapotát meghatározó paraméterek ingadoznak. Ezért, ha a rendszert valamilyen perturbáció éri, például hirtelen ugrásszerűen megváltozik a levegő széndioxid tartalma, akkor azt a rendszer kiszabályozza, elsősorban azzal, hogy megváltozik a levegő vízgőz tartalma, felhőzete, és a tranziensek lecsengése után a rendszer visszatér az egyensúlyi állapot közelébe.

Miskolczi az elméletét a fizika ismert törvényei alapján matematikai úton vezette le, és az így kapott elméleti eredményeit a NASA adatbázisaiból származó hatalmas mennyiségű mérési adattal támasztotta alá.

A NASA azonban megtiltotta ezeknek a tudományos eredményeknek a közzétételét.

Miskolczi ezért felmondta az állását, és több év munkájával írta meg ezt a könyvet.

Miskolczi Ferenc – szabadfold.hu

gondola
MTI Hírfelhasználó