Bethlen esztendeje
Megnyílt a Bethlen Miklós (1642-1716) jeles erdélyi gróf, államférfi és emlékiratíró halálának 300. évfordulója alkalmából szervezett emlékév Budapesten.
2016. február 8. 15:55

Tóth Zsombor, az Irodalomtudomány Intézet kutatója, az emlékév kezdeményezője hangsúlyozta, hogy a rendezvénysorozat részét képezi 67 erdélyi családi levéltár átfogó kutatása is. Neki tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

- Rangos erdélyi család leszármazottjaként Bethlen Miklós többek között Hollandiában, Itáliában és Párizsban végezte tanulmányait, tanítói közt volt Apáczai Csere János is. Fontos-e tudnia a mai nemzedékeknek, hogy noha Pázmány Péterig nekünk magyaroknak nem volt egyetemünk, a hazai értelmiség elméje évezreden át Nyugat-Európai univerzitásokon pallérozódott?

- Kétségtelenül. A kora újkori magyar elit értelmiség legjelentősebb tagjai általában az „academikusok” kiváltságos köréből származtak, akik a külhoni egyetemeken „búdostak”, azaz peregrináltak, vagyis több nyugta-európai intézményt látogattak végig, hogy korszerű tudást, nyelvismeretet és kultúrát sajátítsanak el. A papság vezető rétege, a kollégiumokban professzoroskodó elit írástudók és a politikai élet kiemelkedő, nemesi származású főszereplői mind erre a sajátos tőkére hagyatkoztak életpályájuk során. Így Bethlen Miklós is kiváltságos státusánál fogva és átlagon felüli anyagi lehetőségeinek köszönhetően a megszokottnál jóval
hosszabb ideig peregrinált.

Apaként viszont gondja volt arra, hogy Mihály (Bethlen Mihály 1673–1706) fia, nálánál is hosszabb időt töltsön külföldön annak érdekében, hogy hazatérve politikai-közéleti felelősségeket is vállalhasson és ezáltal önön társadalmi emelkedését biztosítsa be. Arra is akadt példa, hogy peregrinusaink külföldi mérce szerint is a legjobbaknak bizonyultak, doktori címeket szereztek és a mai fogalmaink szerinti „nemzetközi elismerést” is kivívták maguknak, szabad legyen itt Szenczi Molnár Albertre vagy Apáczai Csere Jánosra utalni.

- Politikusként, Erdély kancellárjaként nevéhez fűződik a Diploma Leopoldinum (1690) megfogalmazása és elfogadtatása, az alkotmánylevél az adott körülmények között a legnagyobb szabadságot nyitotta az Erdélyi Fejedelemség számára a Habsburg-birodalmon belül. Bethlen pályája szemlélteti-e, hogy mi magyarok Géza fejedelem óta több államot is alapítottunk a térségben, s hogy közösségi gondolkodásmódunk keresi, igényli az alkotmányos kereteket?

- Bethlen Miklós vesztét tulajdonképpen az okozta, hogy rossz kézbe került a Noé Galambja (1704) c. röpirata, amelyet a császári haderő parancsnoka és Bethlen ellensége, Rabutin a felségárulás dokumentumaként próbált felhasználni ellene. A röpirat valójában egy Bethlen Miklós által elképzelt fejedelemség koncepciója,amely Isten által a két birodalom közé állított toronyként létezett volna abban az európai térségben, ahol a Habsburgok és a Török birodalom érdekei folyton ütköztek. Azonban ez nem egy utópia volt, hanem a kortárs politikai és jogi gondolkodás (pl. Puffendorf hatása) érvényes mintái alapján kidolgozott államkoncepció.

- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata. Önök a Bethlen Miklós: A koronatanú elnevezésű emlékév következő rendezvényére Kolozsváron kerítenek sort, áprilisban, majd májusban Miskolcon tartanak nemzetközi konferenciát. E két vidéki magyar város mint helyszín azt hivatott-e érzékeltetni, hogy a magyar szellemi élet fölfedezi eddig lappangó értékeit, s elhagyja a sok évtizedes vízfejűséget?

- Kolozsváron is és Miskolcon is olyan kompetens és segítő emberekre illetve intézményekre találtunk, akik partnereink és társszervezőink az egész Bethlen Miklós emlékév lebonyolításában. Mind a Miskolci Egyetem, mind pedig a kolozsvári Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár részt vállalt a szervezés munkálataiban. Másrészt, erdélyi emberként, én magam is azt vallom, hogy Erdély kancellárjáról, e jeles évfordulón, a szűkebb hazában is meg kell emlékezni. Így e két megfontolás kiegészülve azzal a szándékunkkal, hogy lehetőleg minél több magyar intézményt és közösséget szólítsunk meg határon innen és túl, együttesen vezetett a két helyszín kiválasztásához.

preshaztarsasag.wix.com/preshaz
  • Tusványos örvényei
    Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
  • A szerencsétlen lord major
    A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
MTI Hírfelhasználó