Árván?
Antall József, a rendszerváltoztató miniszterelnök
Az ellenzék Antall Józsefet elutasító magatartását felváltotta a „bezzeg akkor, bezzeg ő” attitűd a mai kormányzati gyakorlat kritikájaként.
2015. december 13. 16:15

„Halála után két nappal hívtak a tengeren túlról telefonon. - Hogy vagytok? – kérdezték. – Árván. – tört ki előlem szinte azonnal, s ez az érzés máig kísért.” A várbeli Litea Könyvesbolt és Teázó vezetője, Bakó Annamária még egy könnycseppet is kitörölt a szeme sarkából december 11-én, pénteken, az általa szervezett könyvbemutatón felszólalva. Erre is utalhatott Klára asszony, egykori miniszterelnökünk özvegye arról szólva, mennyire megható, sőt, kész csoda, hogy 22 évvel Antall József halála után ennyit fogalakoznak életművével, ennyire él emlékezete.

Az alcímben jelzett kötet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Libri pro publico bono sorozatának első darabja. A szerkesztők, Cservák Csaba és Hoppál K. Bulcsú nevében az utóbbi ismertette részletesen a kiadványt.  A tizenegy szerzőt felvonultató kötet tartalma három témakört ölel fel. Ezek: A rendszerváltoztatás; Jog - Politika - Gazdaság; Konzervativizmus – magyarság. A szerkesztő úgy látja, Antall József megítélése az elmúlt közel negyedszázad során pozitívan változott. Ez különösen a személyiség, a persona vonatkozásában érhető tetten. Az ellenzék elutasító magatartását felváltotta a „bezzeg akkor, bezzeg ő” attitűd a mai kormányzati gyakorlat kritikájaként.

Hoppál K. Bulcsú hangsúlyozta, mennyire fontos kötelességünk az értékek tudatosítása, a rájuk való reflektálás ebben a weltblidlingskeit/értékvakság jellemezte korban.  A szerzők kötet szerinti névsora: Kapronczay Károly, Kodolányi Gyula, Enzt Géza, Erdődy Gábor, Varga Csaba, Bod Péter Ákos, Cservák Csaba, Egedy Gergely, Granasztói György, Jeszenszky Géza, Pritz Pál.

A könyv néhány jelenlévő szerzője közül Kapronczay Károly szólalt meg. Volt mondanivalója, lévén Antall Józsefnek a Toldy Gimnáziumbeli egykori tanítványa, később munkatársa a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban, a rendszerváltoztatást követő néhány évig kormányzati felelősséget vállaló kollégája. Végigtekintve az Antall Józsefről eddig megjelent köteteken megkísérelte azok tipizálását. Elismeréssel szólt a VERITAS Történetkutató Intézet fiatal munkatársainak forrásfeltáró tevékenységéről. Hangsúlyozta, mennyire időszerű annak a kormányzati időszaknak a feldolgozása, melyet Antall József neve fémjelez. Személyes emlékei közül szólt a rendszerváltoztató miniszterelnök „egyenesderekúságáról”. Még az Orvostörténeti időszakban – a 80-as évek elején – elkészült a leendő miniszterelnök édesapjának, id. Antall József: Menekültek menedéke - Emlékek és iratok c., eredeti fotókkal dokumentált kötete. Többen csodájára jártak s biztatták, jelentesse meg. Antall József ellenállt. Egyrészt nem kívánt az akkori politikai vezetés elvárásai szerint csonkítani a köteten. Másrészt, ha mégis sikerült volna a teljes anyag megjelentetése, politikai retorzióknak szolgáltatta volna ki az Orvostörténeti Intézetet s annak gárdáját. Így másfél évtizedes késéssel láthatott napvilágot a Mundus Kiadó jóvoltából a teljes kötet a II. VH éveiben a magyar földre menekült üldözöttek legendás védelmezőjéről, id. Antall Józsefről.

Az egykori MDF első parlamenti frakcióvezetőjeként Kónya Imre a miniszterelnök közeli munkatársaként lehetett tanúja az eseményeknek.

Emlékiratain dolgozik, melynek központi alakja a Miniszterelnök, aki végzetes betegsége tudatában s annak vállalásával így üzent: Lehet, hogy egyszer majd a halálommal fogok szolgálni. Az Antal-érát érintve kiemelte, dicsérendő a Veritas Intézet fiataljainak ügybuzgalma. Elítélendő viszont magának a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézetnek a hallgatása, melynek vezetője az Antall-fóbiában szenvedő Bíró Zoltán. Ellenpéldaként a legendás publicista Balaskó Jenő munkásságát emelte ki, aki a centrista Antall József politikájának támogatójaként írta e sorokat:

„Mert lényegileg mindegy, hogy társadalmi lényünk lustaságból jobboldali, vagy butaságból baloldali, ugyanis immár mindegy, hogy a lustasággal hiszékenyen visszaélő jobboldalisággal van dolgunk, avagy a butasággal lustán visszaélő baloldalisággal. Vagyis teljesen mindegy, hogy valaki hiszékenyen buta, avagy a butasággal visszaélő gazember.”(BJ.: Miért éppen Antall József? c. kötetben - Új Studio Libri Kft.)

A könyvbemutató közönségének soraiból szólaltfel Galambos Tamás Aladár, aki tizenhat éves kamaszként találkozott a Miniszterelnökkel Nyírbátorban, a nyári zenei táborukban.  Antall József az ő zenei produkciójukat követően odajött hozzájuk gratulálni. Ők kérdésekkel halmozták el, melyekre majd egy órán át türelmesen válaszolt. Számára s társai számára akkor ez volt Antall József, akinek emberi hitelessége az időben egyre nőtt. Nem árvának tudja magát, de a 22 évvel ezelőtt – 1993. dec. 12-én – elhunyt példaadó Miniszterelnök egyik követőjének.  

(Antall József, a rendszerváltoztató miniszterelnök - L’Harmattan Kiadó 2015.)

- szil -
  • Tusványos örvényei
    Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
  • A szerencsétlen lord major
    A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
MTI Hírfelhasználó