Emléket állítottak a varsói felkelés és 1956 tiszteletére
Felavatták az 1944-es varsói felkelés és az 1956-os magyar forradalom lengyel-magyar kapcsolatainak emléket állító táblát a Corvin közben.
2015. október 26. 16:49

Ünnepélyes keretek között felavatták szerdán az 1944-es varsói felkelés és az 1956-os magyar forradalom lengyel-magyar kapcsolatainak emléket állító táblát Budapesten, a Corvin közben. A lengyel-magyar barátság két kevésbé ismert történelmi próbatételét megörökítő, kétnyelvű, fekete gránitból készült emléktáblát a Bethlen Gábor Alapítvány, Józsefváros önkormányzata és az Országos Lengyel Önkormányzat állíttatta. Az ünnepségen Sára Botond Attila, a VIII. kerület alpolgármestere köszöntötte a jelenlévőket, Roman Kowalski budapesti lengyel nagykövet üzenetét Michal Andrukonis követtanácsos olvasta fel. Felszólalt Wittner Mária 1956-os forradalmár, és az avatóbeszédet Szalai Attila volt varsói diplomata, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet külsős munkatársa, a Bethlen Gábor Alapítvány kurátora mondta. Fellépett Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekes és zeneszerző.  

Alább Szalai Attilának, a Bethlen Gábor Alapítvány kurátorának és a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum külsős munkatársának avató beszédét közöjük:

 

Hölgyeim és Uraim, Kedves Barátaink!

A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma nevében szeretném kifejezni hálánkat azért, hogy jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket.

Tisztelettel köszöntöm Michał Andrukonis meghatalmazott miniszter urat, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetségének követtanácsosát. Köszöntöm a Józsefváros képviselőit, élükön Dr. Sára Botond polgármester-helyettes úrral, és Sántha Péterné polgármester-helyettes úrhölggyel, valamint a Józsefvárosi Galéria munkatársait. Köszöntöm Dr. Csúcs Lászlóné Halina asszonyt, a Magyarországi Lengyel Nemzetiség parlamenti szószólóját, Dr. Rónayné Slaba Ewa Maria asszonyt, az Országos Lengyel Önkormányzat elnökét, egyúttal kifejezve alapítványunk köszönetét a VIII. Kerületi Önkormányzat és az Országos Lengyel Önkormányzat által e tábla állításához nyújtott értékes támogatásukért. Köszöntöm az Országgyűlés Lengyel-Magyar IPU-csoportjának honatyáit. Köszöntöm Wittner Máriát, volt Corvin közi felkelőt, aki kis híján a legnagyobb áldozatot hozta a szabadságért. Köszöntöm Tolcsvay Béla Kossuth-díjas zeneszerzőt, énekmondót, valamint lelki és szellemi társainkat, a Balaton Akadémia, Eötvös József Kollégium Baráti Köre, HITEL, Magyar Örökség és Európa Egyesület, Mika Sándor Egyesület, Nagy Gáspár Alapítvány, Százak Tanácsa, Magyar Írószövetség képviseletében megjelenteket. Köszöntöm Bíró Zoltánt, a Bethlen Gábor Alapítvány kurátorát, Bakos Istvánt, ügyvivő kurátorunkat és kuratóriumunk tagjait. Köszöntöm emléktáblánk tervezőjét, Burián Norbert végzős szobrász hallgatót, és munkatársát, Kamasz Krisztián kőfaragót. Tisztelettel köszöntöm ünnepségünk műsorvezetőjét, Kondor Katalint, a Magyar Rádió volt elnökét, valamint a sajtó megjelent munkatársait!

Kedves Barátaim!

„Két nemzet van egyesűlve bennünk, / S mily két nemzet! a lengyel s magyar! / Van-e sors, amely hatalmasabb, mint / E két nemzet, ha egy célt akar” - írja Petőfi Sándor Az erdélyi hadsereg című, feledhetetlen versében. Több mint ezer esztendőn át mintegy 500 km-es közös határunk volt a lengyelekkel, s ez a hosszú határvonal Európa egyik legbékésebb határvonala volt. Dinasztikus, történelmi és kulturális kapcsolatok, szabadságharcok, nem egyszer a közös ellenséggel vállvetve vívott küzdelem kovácsolt össze bennünket, s nemzeteink sokat próbált barátsága olyan pillanatokat is túlélt, amikor a nagypolitika szintjén az államérdek ellentétes pólusokra sodort bennünket. A lengyel és a magyar ember ösztöne azonban soha nem engedte, hogy fellazuljon a baráti kézfogás.

Most felavatásra kerülő táblánk a lengyel-magyar barátságot erősítő két történelmi próbatételnek állít emléket, 1944-nek és 1956-nak. ”Egyszer már véget kell vetni a magyarok irreális és hamis szentimentalizmusának a lengyelekkel szemben!”- fogalmazta meg a nácik véleményét a Berliner Börsenzeitung már a háború első heteiben, tükrözve a német felháborodást a lengyel – magyar barátság újbóli fellángolásán. Teleki Pál kormánya nem engedte meg, hogy a Wehrmacht délről, délkeletről, hazánk területéről is megtámadja Lengyelországot, és a háború első hónapjaiban mintegy 130 ezer civil és katonai menekültet fogadott be onnan, oltalmat nyújtva nekik, és nem hivatalosan lehetővé tette, hogy a lengyel katonák nyugatra szökhessenek, tovább harcolni hazájuk szabadságáért.

Pár évvel később, 1944 nyarán, a Varsói Felkelés idején a keleti frontról Varsó környékére visszavont magyar katonák nem voltak hajlandók szembeszállni a lengyel felkelőkkel. A lengyelek iránti rokonszenvből a németek előtt eltitkolva fegyverrel és élelemmel látták el a felkelőket, befogadták tábori kórházaikba a sebesültjeiket. Többen át is álltak a hazájukért harcoló lengyelek oldalára. Viselkedésüket a lengyel történelmi emlékezet nyilvántartja, emléktáblákat állítottak nekik, az elesettek sírjait gondozzák, mindmáig akad rajtuk friss virág.

Alig egy évtizeddel később, 1956-ban a hazánkban tanuló lengyel diákok támogatva a magyar szabadságharcot, a Nemzetőrség karszalagját öltötték fel. Az ELTE két ösztöndíjas hallgatónőjének nevét, akik fegyverrel a kézben ott voltak a budapesti utcákon, fel is idézhetjük: Lidia Widajewicz és Hanna Linsenmann. Lidiát később a lengyel belbiztonságiak közreműködésével halálos „baleset” érte. Táblánk az ő, és ismeretlenül maradt társaik emlékét is őrzi. S annak emlékét is, hogy a magyar forradalom hírére Lengyelországban azonnal kezdetét vette a magyarok megsegítésére szervezett, a lengyel történelemben még soha nem látott méretű karitatív akció. Ennek következtében az 1956 végéig nyújtott lengyel társadalmi adományok értéke kétszerese volt annak, amit Magyarország a világ összes többi népétől együttesen kapott.

Varsói diplomáciai szolgálatom során, a 90-es évek első felében úgy alakult, hogy a Corvin köz utolsó parancsnokát, Pongrátz Gergelyt meghívhattuk a Magyar Október ottani ünnepségeire. Az városban sétálva megmutattam neki az 1944-es Varsói Felkelés gyermekhőséről mintázott jelképes szobrot. Gergelyt ez ihlette arra, hogy a legfiatalabb Corvin közi harcosnak hasonlót állítson. E szobor avatásakor gondoltuk ki, hogy méltó volna egy emléktábla révén jelképes, lelki kapcsolatot megjeleníteni a varsói és a pesti srácok között. Gergelyt sajnos időnap előtt elszólította az Úr, a tábla gondolata azonban mintegy tartozásként megmaradt.

Jelentem, most itt áll, Gergely bátyám!

Így hát a minden körülmények közepette is kölcsönös szolidaritásnak, illetve a barna és a vörös totalitarizmus elleni felkeléseink, harcaink kamasz hőseinek állít emléket a most felavatásra kerülő tábla, melyen a varsói „Kis Felkelő” szobrának alakja látható – mintegy párjaként a budapesti 56-os „Pesti Srácnak”.

Kezet nyújthattok egymásnak, fiúk és lányok!

gondola
MTI Hírfelhasználó