A magyar látóhatárról
Borbándi Gyulára emlékezik és emlékeztet, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum kiadásában nemrég megjelent tanulmánykötet.
2015. október 9. 13:33

Papp Endre, Gróh Gáspár, Bartha Ákos, Nagymihály Zoltán, Mohácsi János, Monostori Imre, Salamon Konrád, Petrik Béla, Bertha Zoltán, Baumgartner Bernadette, N. Pál József és Alexa Károly - Borbándi Gyulára emlékezik és emlékeztet, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum kiadásában nemrég megjelent tanulmánykötetben.

Alexa Károly a kötet szerkesztője Borbándi Gyuláról így ír: Harmincévesen menekült el az országból, és majdnem negyven évnek kellett eltelnie, hogy Münchenben autóba üljön és elinduljon Magyarország felé. Verőfényes nyárközép, 1987. A határ felé közeledve, majd a határt maga mögött hagyva nem érez se szorongást, se lelkesültséget, nincs benne „sem izgalom, sem meghatódottság”. A határon nem száll ki az autóból, hogy patetikus gesztusokat tegyen vagy fellengzős mondatokat fogalmazzon meg. De azt tudja, hogy ami most történik vele, az „majdnem a csodával határos”. „Hiszen – mereng és veszi át a szót most, óvatos autósként is inkább befelé figyelve – sokáig azt hittem, hogy a hontalanságot nem kalandnak vagy jobb megélhetési lehetőségnek tekintő, hanem politikai elvei miatt tudatosan vállaló emigránsként csak akkor látom viszont Magyarországot, ha ott újra olyan viszonyok uralkodnak, mint amelyek lehetetlenné válása miatt önkéntes száműzetésbe mentem. 1956 őszétől tudtam, hogy ennek a valószínűsége belátható időn belül, talán az én életemben, meglehetősen csekély.”

A kötetről így fogalmazott: Ezt a gyűjteményt tekintsük annak, ami, se többnek, se kevesebbnek: a tudomány tisztelgésének. És a tisztelgő tudomány akkor látja el jól a feladatát, ha kegyeleti kötelezettségének azzal tesz eleget, ha az alkalmat szakmai üzenetnek is felfogja. Egy-egy szakkérdés megtárgyalásával azt is sugalmazza, hogy a főhajtásra érdemes neves előd ebben vagy abban a kérdésben milyen eredményeket ért el, hogy ennek vagy annak a szűkebb szakterületnek a további vizsgálatához mekkora anyagot tárt föl. A tisztelgő elkötelezettséget nemcsak a részvételre meghívott szerzők személyisége reprezentálja, noha mindegyikükről köztudott szoros kollegiális, sőt baráti kötődése az eltávozotthoz. Olyan kutatási témákból kértünk tőlük tanulmányt, amelyekben valaha, a nem is túl távoli időkben, Borbándi Gyula tette le a szakmai alapokat. Vagy szakmonográfiák formájában, vagy olyan emlékiratok keretei között, amelyek a későbbi történeti kutatásokhoz nélkülözhetetlen információkat összegyűjtötték és rendszerezték.

Alexa Károly (szerk.): MAGYAR LÁTÓHATÁR Borbándi Gyula emlékkönyv. A kötetet a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) adta ki és az Antológia Kiadó gondozásában 2015-ben jelent meg Lakiteleken, melyet olvasásra szívesen ajánlunk.

gondola
MTI Hírfelhasználó