Puccs vagy összeomlás?
8 interjú a Kádár-korszakról volt MSZMP PB-tagokkal - Simon János szerkesztésében
Aczél György, Benke Valéria, Gáspár Sándor, Havasi Ferenc, Korom Mihály, Méhes Lajos, Óvári Miklós, Sarlós István. A felsorolt nyolc pártállami politi­kusban két dolog közös: az egyik, hogy valamennyien tagjai voltak az MSZMP legfelsőbb döntéshozói testületének, a Politikai Bizottságnak; a másik, hogy a Kádár-korszak lezárulásakor valamennyien interjút adtak e kötet szerkesztőjének kérésére.
2015. július 30. 17:47

Az interjúalanyokat a 70-es-'80-as években vállalt szerepükről kérdez­tem. A könyv nem egy tudományos leírása kíván lenni egy letűnt korszaknak, hanem egy szubjektív elmesélése azoknak az élményeknek, kapcsolatoknak, be­szélgetéseknek, történéseknek és döntéseknek, melyekből e korszak összeállt. Szerencsés véletlenek sorozatának köszönhető, hogy ez a kötet végül is meg­született. Közel negyedszázada rögzítettük 25 magnókazettára a hanganyagot egykori MSZMP Politikai Bizottsági tagokkal.

A kazetták évtizedekig Simon János (a kötet szerkesztője) fiókjának mélyén gubbasztottak, egy nejlonzacskó rabsá­gában, mintha csak azt várták volna, mikor szabadítja ki onnan őket valaki. Egy nap azonban a kezébe akadtak, csörögtek, kopogtak, majd tartósan hozzá tapadtak, miközben ő a múlton, a rendszerváltozáson tűnődött. 1989-ben el­határozta, hogy végig interjúzza a Kádár-korszak még élő Politikai Bizottsá­gi tagjait. Írásbeli felkérését néhányan sietve visszautasították, de a felkértek többsége igent mondott. A szöveg, amivel az Olvasó találkozik, nem a Kádár-kor­szak története, hanem nyolc PB tag visszaemlékezése, úgy, ahogy ők látták.

„Puccs volt-e vagy összeomlás? - teszi fel a kérdést a címben Simon János. Választ erre mégsem ő ad, hanem beszélgetőtársai, azok a politikusok, akik a Kádár-kor­szakban sorsunkról és Magyarország sorsáról döntöttek.

A kötetet RETÖRKI adta ki és az Antológia Kiadó gondozásában 2014-ben jelent meg Lakiteleken, melyet olvasásra szívesen ajánlunk.

Simon János történész, irodalmár, szociológus, politológus. Tanulmányait a Szegedi Egyetemen és az ELTE-n végezte, posztgraduális kurzusokon vett részt Oxfordban, Amszterdamban és Mexikóban. Az ELTE és a Kodolányi János Főiskola habilitált egyetemi tanára, ez utóbbin a Nemzetközi Kapcsolatok akkreditált MA szakfelelőse. 1990-től 2012-ig az MTA Politikatudományi Intézetének kutatója, tudományos főmunkatársa. Kutatási területe: rendszerváltások Magyarországon, Közép-Európában és Latin-Amerikában, tranzitológia- és demokráciaelméletek, pártok, pártrendszerek, választások, politikai kultúra, a magyar politikai baloldal és jobboldal, nemzetállamok és értelmiségi szerepek Közép-Európában. Eddig 18 kötet könyve és 115 tanulmánya jelent meg (56 magyarul, 59 idegen nyelven).

Simon János a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum tudományos tanácsadója.

gondola
MTI Hírfelhasználó