A Vizsolyi Biblia kinyomtatásának 425. évfordulójára emlékeznek
Jeles egyháztörténeti eseményre emlékeznek vasárnap Vizsolyban: 425 évvel ezelőtt, 1590. július 20-án fejezték be a magyar nyelvre fordított biblia nyomtatását.
2015. július 19. 13:22

Az abaúji településen hálaadó istentisztelet tartanak a Könyvesházban, majd a program ünnepi koncerttel, kiállítással és megemlékezéssel folytatódik a község Rákóczi Zsigmond Általános Iskolájában.

Kovács Zsolt Levente református lelkipásztor azt mondta: hálaadó közleményt fogalmaztak meg a jubileum alkalmából.

Ez kitér arra, hogy 425 évvel ezelőtt a magyar nép életében korszakos jelentőségű egyháztörténeti esemény ment végbe, a Vizsolyi Biblia, mint első teljes magyar nyelvű szentírás megszületett.

Károli Gáspár református bibliatudós munkássága évszázados hatást gyakorolt az egyház kegyességére, az anyanyelv fejlődésére, "bibliás népünk" irodalmi művelődésére, a magyar biblia a személyes hitélet és az istenfélő erkölcsiség keresztény alapdokumentuma - mondta a lelkész, hozzátéve: a magyar nyelvre fordított biblia kiadása nagyban hozzájárult a társadalom fejlődéséhez, polgárosodásához, szellemi felemelkedéséhez, és ezáltal Magyarország megújulásához.

Kovács Zsolt Levente kiemelte: a vizsolyi református és katolikus gyülekezet a település ökumenikus összefogásával ad hálát a magyar bibliáért. A vasárnapi jubileumi ünnepséggel az egész magyar nemzetet szeretné közös emlékezésre hívni.

Károli Gáspár a biblia magyar nyelve fordítását 1586-ban kezdte meg Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem és Dobó István erdélyi vajda támogatásával, több református lelkésztársa segítségével. A Károli-biblia nyomtatását 1589. február 18-án kezdték el és 1590. július 20-án fejezték be, és ez alatt az időszak alatt 700-800 példány készült. Mára 54 példány maradt fenn, ebből 24 található Magyarországon.

A hungarikumok sorába ez év januárjába került a Vizsolyi Biblia, amely nemcsak a magyar reformáció megerősödését és a könyvnyomtatás meghonosodását, hanem az irodalmi magyar nyelv tökéletesedését is jelentette, hatása a magyar irodalmi nyelv alakulására szinte felmérhetetlen.

Vizsolyban vasárnap arról is megemlékeznek, hogy a település nevét egy nyolcszáz évvel ezelőtt, 1215-ben keltezett oklevél említi, a kezdeti időkben így szerepel a szövegekben: Vysl, Wysl, Wysol. 

MTI
MTI Hírfelhasználó