Napirend előtti szónoklatok
A Házszabály szerint csak országos ügyekben szabad, szabadna, illene napirend előtt szólni, de ki mondja meg, mi számít annak, s mi nem. A mentelmi jog birtokában szabad keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabadon szabad hazudni, sértegetni, vádaskodni. Alapszabály még: független parlamenti képviselők napirend előtt szót nem kaphatnak. Íme, a hét szószólói.
2015. április 17. 13:01

Normális életet Magyarországon!

GÚR NÁNDOR, (MSZP):  - Képviselőtársaim! Nemcsak a világban, hanem Magyarországon is cudar állapotok vannak, egyszerűen abból kifolyólag, hogy az elmúlt öt esztendőben tovább mélyítik a problémákat, tovább szélesítik a különbségeket gyakorlatilag a szegények és a tehetősek viszonylatában. Nagyon egyszerű a képlet. Látható módon, míg öt évvel ezelőtt gyakorlatilag volt akkor is nehéz helyzet, nélkülözés, a gyermekek 20-21 százaléka ilyen állapotban élte a mindennapjait, mára odáig jutottunk, hogy szinte minden második gyermek nélkülöz. Ez az egyik legnagyobb problémája az országnak szerintem. Ezen változtatni kellene!

- Önök 2010-et megelőzően olyan ígéreteket tettek, hogy radikális adócsökkentést fognak tenni, hogy a gazdaságban 1 millió új munkahelyet fognak teremteni, a bérek radikálisan növekedni fognak. Ezzel szemben a helyzet pedig az, hogy átlagszámokról beszélnek,  hogy jobb a szituáció, de látható módon pont azok, akik kicsi jövedelemmel bírnak, nem nyertesei ennek a történetnek.

- A foglalkoztatás tekintetében folyamatosan csak a hazudozással találjuk magunkat szembe. Szembe hazudják az embereket, be akarják csapni őket, hogy jobb az életük. Olyan számokat használnak, hogy 450 ezer fővel nőtt a versenyszférában foglalkoztatottak száma, miközben ha valaki csak a KSH adatait megnézi, akkor látja, hogy négy év leforgása alatt 2010-ről 2014-re mindössze 14-15 ezer fős ez elmozdulás; nem 500 ezer, mint ami öt év alatt be kellett volna hogy következzen az ígéretek alapján.

- De nemcsak a foglalkoztatás tekintetében találjuk magunkat szembe a hazugságokkal, hanem ha munkanélküliségről van szó, akkor is azt látjuk, hogy mindenkit, akit csak lehet, kilöknek az ellátórendszerekből, a szociális juttatásokhoz való hozzáférés lehetőségét megnehezítik az ellehetetlenült emberek számára.

- És hogy néznek ki a bérek? A bérek úgy néznek ki, tisztelt képviselőtársaim, hogy mondjuk, az a közfoglalkoztatott ember, aki 2010-ben 60 200 forintot kapott kézbe, mára odajutottunk, hogy 52-53 ezer forintot keres, aminek persze a vásárlóértéke, ha bemegy a boltba, akkor nagyjából egyharmaddal kevesebb, mint amennyi 2010-ben volt. A kétharmados kormány tehát elvette a közfoglalkoztatottak bérének egyharmadát. A minimálbéres ember pedig úgy hogy áll ezzel a helyzettel, hogy ma 68 750 forintos nagyságrendű minimálbére van, amit kézbe kap, ami 5 ezer forinttal kevesebbet ér vásárlóerő-értéken, mint 2010-ben. De a közszférában is öt év óta, mióta önök kormányoznak, gyakorlatilag változatlan a köztisztviselői illetményalap: 38 650 forint. Ez azt jelenti, hogy ez az első olyan kormányzási időszak - az elmúlt, hátunk mögött lévő orbáni és a mostani egy év -, amikor nem változott pozitív értelemben a köztisztviselői illetményalap.

- Olyan szabályozási rendszert alakítottak ki - a munka törvénykönyvét -, amivel megint csak azokat az embereket szorították meg leginkább, akik leginkább segítségre szorulnak rá. Pótlékokat vettek el, olyan kollektív szerződési behatárolásokat tettek, ami az ő helyzetüket nehezíti meg, de ezenkívül gyakorlatilag az érdekképviselők helyzetét is ellehetetlenítették. Mondhatni, olyan szituációt hívtak életre, hogy például a nemzetbiztonság területén már nem lehet szakszervezetet sem működtetni. És megkülönböztetnek embereket: van, akinek jár pótszabadság, van, akinek meg nem jár. A Magyar Szocialista Párt pont ezekből a helyzetekből kiindulva az elmúlt hetekben, hónapokban több országgyűlési határozattervezetet nyújtott be, amelyeket persze önök zsigerből elutáltak, amelyek arról szóltak, hogy egy olyan munka világát, környezetet teremtsünk a munkatörvénykönyv újraszabályozásán keresztül, ami normálisabb szituációt teremt. Munkabékét erősít,  hogy a dolgozói szegénység tekintetében lépjünk előre és könnyítsük a helyzetet; hogy a bérek tekintetében kézzelfogható változtatásokat hozzunk az emberek számára és ne olyan helyzetet szüljünk, ahol 500-600 ezer ember elhagyja az országot gazdasági menekültként.

- Egy szó mint száz: olyan világot kell építeni, ahol nem az önök, az önökhöz kapcsolódó pereputtyok gazdagodnak mértéktelenül, hanem az emberek számára alakul ki egy jobb, élhetőbb, normálisabb ország!

Az ISIS agressziója a közel-keleti keresztényekkel és más kisebbségekkel szemben

Dr. VEJKEY IMRE, (KDNP): - Tisztelt Ház! A Közel-Keleten, de mindenekelőtt Irakban és Szíriában megerősödött a szélsőséges ISIS, amely közvetlen biztonsági és emberi jogi válsághelyzetet idézett elő, és terjeszkedése fenyegetést jelent a nemzetközi közösségre. Az ISIS agressziója az Iszlám Államon kívüli valamennyi etnikai és vallási csoport ellen irányul, kiemelt célpontja a keresztény közösség, amelyet teljesen el kíván pusztítani. Becslések szerint az iraki keresztényeknek már több mint 70 százaléka elmenekült lakóhelyéről, 1,8 millió keresztény helyett 400 ezren maradtak a térségben, Szíriában pedig több mint 700 ezer keresztény kényszerült szülőföldje elhagyására. Az ISIS célzott kulturális és vallási tisztogatást is végrehajtott, amelynek részeként már több mint száz templomot romboltak le Irakban és Szíriában.

- Az ISIS gyors terjeszkedése, valamint a közelmúlt európai terrortámadásai mára a közélet és a külpolitika homlokterébe állították a szélsőséges iszlám jelentette kihívásokat. Mindez számos vetületet hordoz magában, úgymint biztonságpolitika, humanitárius ügyek, migráció, nemzetközi pénzügyek és kereskedelem, kulturális örökség védelme, nemzetközi szövetségi rendszerek, emberi jogok védelme, vallások és kultúrák közötti párbeszéd. Az idő egyértelműen megérett arra, hogy a kereszténydemokraták további erőfeszítéseket vállaljanak az ISIS elleni hazai és nemzetközi fellépés területén, valamint az üldözött közösségek, így különösen a keresztények védelme érdekében. Mindezekre tekintettel a Kereszténydemokrata Néppárt országos választmánya 2015. március 21-én határozatot hozott az ISIS elítéléséről, valamint a közel-keleti keresztények és más üldözött kisebbségek védelméről.

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nekünk, kereszténydemokratáknak elfogadhatatlan, hogy a világ számos országában üldöznek, legyilkolnak, lefejeznek embereket csakis azért, mert keresztények. A Colosseumnál nagypéntek este tartott keresztúton Ferenc pápa mindezt így fogalmazta meg: „A keresztények keresztre feszítése szemünk láttára és a világ cinkos hallgatása közepette folyik. A nemzetközi közösség ne szemlélje szótlanul és tétlenül ezt az elfogadhatatlan bűncselekményt, amely veszélybe sodorja a legalapvetőbb emberi jogokat. A nemzetközi közösség ne fordítsa másfelé a tekintetét.”

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elképesztő, de mégis tény, hogy korunkban több a hitéért meghaló keresztény mártír, mint ahányat a keresztényüldözések első évszázadaiban gyilkoltak le. Ne engedjük, hogy a gyűlölet és a kirekesztés ártatlanok életét fenyegesse! A KDNP kiáll az üldözöttekért, és felszólítja a szélsőségeseket az erőszak azonnali leállítására, a keresztények és más kisebbségek elleni támadások beszüntetésére. Kérem, álljanak ki önök is az üldözöttekért!

Miért kezdeményezett vizsgálóbizottságot a brókerbotrány miatt a Jobbik?

VOLNER JÁNOS, (Jobbik): - El szeretném mondani, képviselőtársaimnak, hogy miért álltunk elő ezzel a vizsgálóbizottsági kezdeményezéssel. Látni lehet azt az eddig megismert adatokból, hogy egy 15 éve tartó lopássorozatról van szó, és látni lehet azt is, hogy ezzel az érintett brókercég-halmazzal a Fidesz is meg a szocialista kormányok is rendkívül jó kapcsolatot ápoltak.

- Meg lehet állapítani: a Buda-Cash vezetésében olyan ember dolgozott, aki a Bajnai-kormányba ment át a Buda-Cashből. A Quaestor-ügyben is meg lehet állapítani azt, hogy a Gyurcsány-kormány idején történt állami kezességvállalás az adófizetők pénzéből közel 17 milliárd forint értékben. 2002-2010 között, a szocialista kormányok időszakában 300 milliárd forint közpénzt kaptak a brókercégek, annyi értékben tőzsdéztek az adófizetők pénzével. Azt tehát teljesen egyértelműen meg lehet állapítani, hogy a szocialista kormányok nyakig sárosak voltak ebben a brókerbotrányban, maguk is felelőtlenül gazdálkodtak a közpénzekkel.

- A Fidesz 2010-ben oly módon segítette a Quaestort, hogy eltussolta a Quaestor ügyében tett feljelentést, nem ellenőrizte le ezzel egy időben a cégcsoportot. Ugyanígy eltussolták 2010-ben azt a feljelentést is, amit én tettem 171 milliárd forintos károkozásért a Postabank-ügyben. Itt a magyar állam képviseletében eljáró ügyvédek kifuttatták a jogorvoslati határidőből a keresetet, és ilyen módon elévült a magyar állam követelése, ezért sem felelt senki. Aztán négy és fél éven keresztül nem ellenőrizték a brókercégeket, majd pedig idén, március 15-én, a brókerbotrány közepén kitüntette a Fidesz Szász Károlyt, azt az embert, aki három éven keresztül irányította a magyar pénzügyi felügyeletet ebből a bizonyos ötéves ellenőrzési ciklusból, amikor nem sikerült egyetlen ilyen brókercéget sem leellenőriznie a Magyar Nemzeti Banknak.

- A későbbiek folyamán teljesen egyértelműen megállapítható volt az is, hogy a 2010 novemberében benyújtott 24 darab jobbikos módosító javaslatot, amit személy szerint én jegyeztem, a szocialisták és a Fidesz nagykoalícióban szavazta le az Országgyűlésben. Éppen ezért használjuk, mi az erre a formálódó nagykoalícióra a Quaestor-koalíció kifejezést, hiszen itt nem egyébről van szó, mint amikor megpróbáltuk megemelni a személyes felelősségvállalás határát, akkor leszavazta ezt a teljes Fidesz-frakció itt a plenáris ülésen, és leszavazta ezt a teljes szocialista frakció is. Ilyen módon mentegetik a bankárokat és a csaló brókereket! Akkor, amikor itt a parlamenti színtéren megnézi valaki, hogy mi zajlik, természetesen nagyon keményen fogalmaznak a fideszes és a szocialista képviselők is, akkor, amikor a szavazásokra sor kerül, érdekes módon ez a keménység már elillan, felmentik a csaló brókereket és bankárokat.

- Azt is érdemes megnézni, hogy ki milyen időszakra vonatkozóan szeretne vizsgálóbizottságot felállítani. A Fidesz a 2010 előtti időszakot vizsgálná, csak a szocialistákat, a szocialisták csak a 2010 utáni időszakot vizsgálnák, csak a Fidesz időszakát, holott egyébként teljesen egyértelmű, hogy egy 15 éve tartó lopássorozatban ki kell vizsgálni mindenkinek, minden kormányzati ciklusnak a saját felelősségét. Akinek nincs takargatnivalója, az ezt elvállalja! A Jobbik meg fogja bízni Damm Andrea ügyvédnőt azzal, hogy vizsgálja ki a Quaestor-ügyet nagyon alaposan, minden jógi fórumon képviselje egyrészt a károsultakat, másrészt derítse ki az igazságot - akár európai uniós színtérig elvíve -, hogy pontosan mi történt ebben az ügyben.

- Végül, de nem utolsósorban: követeljük a választ arra, hogy ha a Fidesz valóban el akarja számoltatni a bank- és brókerbotrányok felelőseit, akkor hogyan fordulhat vajon elő az a csoda, hogy 12 éve - tizenkét éve! - nincs felelőse a K&H-s Kulcsár-ügynek, azóta még elsőfokú ítélet sem született.  Követeljük továbbá annak a megválaszolását is hogy mikor fogja a kormány nyilvánosságra hozni azoknak az adatait, akik az utolsó időszakban pénzt vettek ki a Quaestorból. Erős ugyanis a gyanú, hogy szoros politikai érintettség, gazdasági holdudvarok érintettsége kimutatható ebben az ügyben, és a gyanút az is táplálja, hogy csak a Quaestor-károsultakra vonatkozik ez a kárpótlás, másokra nem.

 Az ENSZ őszi ülésszakán napirendre kerülő fenntartható fejlődési célok és az ehhez kapcsolódó hazai helyzet

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Tisztelt Ház! A millenniumi fejlesztési célok teljesítésének határideje 2015-ben lejár. Jelenleg folyik a fenntarthatósági követelményeket szem előtt tartó 2015 utáni anyag kidolgozása, amelyet várhatóan az ENSZ őszi közgyűlése fogad el. Az ENSZ 2013 májusában tette közzé a 2015 utáni időszakra javasolt fenntartható fejlődési célokat, amely 17 célt és 169 alcélt tartalmaz. A felsorolt célok nem ismeretlenek, hiszen 2000-ben 189 ENSZ-tagállam kötelezte el magát amellett, hogy 2015-ig a napi 1 dollárnál kevesebből élők és az éhínségtől szenvedők arányát felére csökkentik, elérik, hogy minden fiú és lány befejezze az általános iskolát, biztosítják a környezeti fenntarthatóságot, visszafordítják a környezeti erőforrások csökkenését, felére csökkentik az arányát, akik tartósan nem jutnak egészséges ivóvízhez. E célok legtöbbjének teljesítésében sajnos a világ csődöt mondott.

- A 2011-es hivatalos statisztikák szerint a világon több mint 3 milliárd ember él napi kevesebb, mint 2,5 dollárból, ennek feléből vagy annál kevesebből pedig 1,3 milliárdan. A Földön 1 milliárd gyermek él szegénységben, ezek közül naponta 8500 hal meg az éhezés miatt. Ugyan a statisztikák szerint valamelyest sikerült a mélyszegénységben élők számát csökkenteni, ez azonban nem sokat jelent. Egyrészt azért, mert a szegénységi küszöböt nem inflációkövetően emelték fel, másrészt pedig a jövedelmek növekedése sokkal erőteljesebb az anyagilag jómódúak körében, mint a szegénységben élőknél. A jövedelmi szakadék nőtt a szegények és a gazdagok között.

- A jövedelemszegénységgel együtt a más javaktól való megfosztottság is nő. Például a Föld vízkészletének 85 százalékát a világ népességének 12 százaléka használja. A környezeti fenntarthatóság vonatkozásában kimondottan rossz a helyzet. Az éghajlatváltozás már jelenleg is évi 300 ezer ember halálát okozza, és kétséget kizáróan kapcsolatba hozható a világon megindult menekültáradattal és az egyre rosszabb mezőgazdasági terméskilátásainkkal. Az éghajlat változása kihat a biológiai sokféleség soha nem látott mértékű csökkenésére és a talajpusztulásra is.

- A szociális és környezeti problémák felszámolásában az Európai Közösség és hazánk sem jeleskedik. A legtöbb tagállamban 2008-hoz képest nőtt a szegénység által fenyegetett népesség aránya. 2013-ban öt olyan tagállam volt, ahol a lakosságnak több mint harmadát fenyegette a szegénység. Köztük van Magyarország is. Gyerekszegénységben Magyarország a sereghajtók között van az Európai Unión belül. A legkisebb, 7 év alatti gyerekek 42,4 százaléka él nálunk szegénységben, és a súlyos anyagi depriváció tekintetében sem állunk sokkal jobban. Amíg a gazdasági növekedés és szegénység kezelése érdekében a kormány az elmúlt években tett bizonyos lépéseket, addig a környezeti fenntarthatóság kérdése teljesen lekerült a napirendről, a környezetvédelem korábbi intézményrendszere mára szinte teljesen felszámolásra került.

- Tisztelt Országgyűlés! Magyarország mint a világtársadalom része és az ENSZ-folyamat részese nem tudja elkerülni, hogy a fenti kérdésekkel szembenézzen. Ennek ellenére hazánk vezető politikusainak gondolkodását és cselekedeteit nem hatja át a fenntartható fejlődés. Hiányzik annak a megértése, hogy a fenntartható fejlődés nem szociális, nem környezeti és nem gazdasági ügy, hanem mindhárom egyszerre, egy rendszerben; vagyis olyan új minőségű gazdasági növekedés, amely szociálisan igazságos és a környezeti terhelések abszolút mértékű csökkentése mellett valósul meg. A szociális és környezeti kérdéseket tehát nem a fejlesztéseken kívül, hanem azokkal együtt, egy időben kell megoldani. Éppen ezért tisztelettel felhívom a figyelmet arra, hogy itt lenne az ideje a kormányzati munkába beemelni a fenntartható fejlődés gondolatát, a környezeti és szociális szempontok érvényre juttatását a fejlesztésekkel kapcsolatos döntéshozásban, végül, de nem utolsósorban az ENSZ-folyamat magyarországi vonatkozásainak érthetővé és átláthatóvá tételét a társadalom számára..

A Quaestor károsultjainak kártalanításáról

ROGÁN ANTAL,  (Fidesz): - Képviselőtársaim! Az elmúlt másfél hónapban kirobbant brókerbotrányok esetében, azt gondolom, az első dolog, amit mindenképpen le kell szögeznünk, az a fontos megállapítás, hogy éppen itt volt az ideje annak, hogy ezeket fel is derítsék. Tehát ez egy óriási különbség kormányok és kormányok, gyakorlat és gyakorlat között, hogy a szocialista kormányok idején, bár ma már látjuk, ezek a brókerbotrányok és brókercsalások régen zajlottak, a felderítésükre soha, senki nem tett semmilyen lépést. Ezekre most az új, a Nemzeti Bankkal megerősített felügyelet tudta megtenni azokat a lépéseket, amikor kiderült, hogy emberek pénzét megpróbálják eltüntetni, megpróbálják ellopni, sokszor ezt sikeresen teszik, és ezeknek a csalásoknak most végre egy határozott fellépéssel sikerül véget vetni.

- A következő dolog, amiről érdemes beszélnünk, az, hogy ilyenkor mi történik a károsultakkal. Azt gondolom, itt is van két gyakorlat, ami egymással szembehelyezhető. Nézzük meg, hogy a szocialista kormányok idején a Hajdú-Bét károsultjaival, a Baumag vagy a Globex károsultjaival mi történt. Őket bárki kártalanította? Tettek bármilyen lépést a szocialista kormányok vagy az akkori parlamenti többség, hogy a Hajdú-Bét károsultjait, a Baumag károsultjait vagy a Globex károsultjait kártalanítsák? Nem csináltak semmit! Azok az emberek ma sem kapták meg a pénzüket, a felelősök meg a büntetésüket sem.

- Képviselőtársaim! Ehhez képest egy óriási különbség, hogy most, amikor látjuk, hogy ugyan egymás után robbantak ki a brókerbotrányok, és alig telt el másfél-két hónap, már ott tartunk, hogy a Buda-Cash esetében a károsultak 97 százalékánál gyakorlatilag megtörtént a kártalanítás. Ott tartunk, hogy az összes ügyben elindultak a kártalanítási folyamatok, és ott tartunk, hogy bár alig több mint egy hónapja robbant ki ez az ügy, ami Quaestor-ügyként híresült el, már július végéig 73 ember kivételével a károsultakat teljes körben kártalanítani lehet. A Magyar Nemzeti Banktájékoztatása szerint, az a 73 ember, aki ennél lényegesen nagyobb összeget fektetett be, elfogadhatják ezt a 30 milliós határt, ha nem, akkor képviselhetik a saját érdekeiket egyébként polgári peres úton. A többiek számára viszont óriási segítség az, hogy nekik nem polgári peres úton kell képviselni az érdekeiket. Azt gondolom, hogy ez abszolút igazságos, hiszen ebbe a körbe is bevonjuk a Magyar Nemzeti Bankot, amelynek kötelessége lesz megelőlegezni még a bankok hozzájárulását is, szét tudjuk teríteni a terheket, és ugyanakkor időben meg tudjuk csinálni a kártalanítást.

Aktuális ügyekről: brókerkormány!

Dr. TÓTH BERTALAN, (MSZP): - Tisztelt Országgyűlés! Igen, aktuális ügy, hogy a mai napon tárgyalja az Országgyűlés a fideszes brókerkormány károsultjai egy részének kártalanításáról szóló törvényjavaslatot. Ez a törvényjavaslat mindenképp előrelépés ahhoz képest, amit a fideszes brókerkormány először mondott a botrány kirobbanását követően. Azt mondta, hogy a befektetőknek a magasabb kamat miatt tudniuk kellett volna, hogy nagyobb kockázatot vállalnak, - hát így jártak. Ekkora cinizmust még nem látott a világ, főleg annak ismeretében, hogy Orbán Viktor már rég kiadta az utasítást minisztereinek a pénzmenekítésre! A ma tárgyalandó törvényjavaslat jelenthet előrelépést, azonban több sebből vérzik. Kínosan kerüli a felelősség kérdését, elkerüli a brókerkormány felelősségét, nem ad választ arra, hogy Orbán Viktor kormánya hogyan hagyhatott magára több mint 30 ezer embert, akiknek a pénzét egy államilag felügyelt piacon egyszerűen ellopták. Magára hagyta, mert fontosabb volt a kormány tagjait menteni, mint a kisbefektetőket figyelmeztetni.

- Tisztelt Országgyűlés! A brókerkormány hogyan biztosíthatott egy fideszes milliárdos brókernek több mint két hetet arra, hogy kimenthesse a vagyonát, kisemmizhesse a hitelezőit, és eltüntethesse a bizonyítékokat? Erre sem ad választ ez a törvényjavaslat. Nem ad választ arra sem, hogy Orbán Viktornak voltak-e bennfentes információi, amelyek alapján figyelmeztette kormánytagjait. És arra sem ad választ, hogy milyen felelősség terheli a brókerkormány minisztereit, gondolok itt a külügyminiszterre és a mezőgazdasági miniszterre, akik a kisbefektetők elől elvitték a pénzt, akik emiatt nem kaphatták meg járandóságukat. És természetesen a törvényjavaslat mélyen hallgat a Magyar Nemzeti Bank felelősségéről is, a Magyar Nemzeti Bank elnökének, Matolcsy Györgynek a felelősségéről, amely a felügyeleti tevékenységét elmulasztotta, hiszen napi jelentéseket kap a Magyar Nemzeti Bank minden pénzügyi tranzakcióról, különösen a kötvényforgalomról. Ennek ellenére megtörténhetett az, hogy 150 milliárd forint értékben fiktív kötvények kerültek kibocsátásra.

- Tisztelt Országgyűlés! A törvény hibája még, hogy csak a Quaestor-károsultakat hozza szóba, a többi brókercég károsultjairól nem szól. Mi a helyzet a Buda-Cash és Hungária brókercégek károsultjaival, akik, ugye, 6 millió forintig kaptak kártalanítást? Ez a törvény ugyanis csak a Quaestor károsultjait 30 millió forint értékben kívánja kártalanítani. Mi van a többi brókercég károsultjaival? Ez a törvény erre nem ad választ. Ráadásul a törvény házszabályellenes, hiszen a határozati házszabály 33. §-a azt rögzíti: „Ha a törvényjavaslat általános vitájának megkezdéséig ugyanabban a tárgyban vagy ugyanazt a törvényt illetően több törvényjavaslatot is benyújtottak, akkor az egyenlő sorban álló benyújtók javaslatai közül a korábbi javaslat a későbbit megelőzi.” Itt arra gondolok, hogy mi benyújtottunk egy olyan törvényjavaslatot, amely azonnali és teljes körű kártalanítást nyújtana a Quaestor-károsultaknak, illetve azoknak, akik a brókerbotrányokban károsulttá váltak, és ez a javaslat megelőzi azt, amit önök most tárgyalnak. Így, amennyiben a házszabálytól eltérést elfogadja az Országgyűlés, akkor ez a törvényjavaslat nemcsak pofátlan, miután a mi javaslatunkat a Ház nem tárgyalta, de házszabály- és alkotmányellenes is, bárhogy csűri-csavarja a Fidesz. Az Országgyűlésnek először az MSZP kártalanítási javaslatáról kellett volna tárgyalnia, majd szavaznia.

- Probléma még a törvényjavaslattal az, hogy a végső megfizetői a károknak mégiscsak az adófizetők lehetnek, hiszen tartalmaz egy olyan rendelkezést, amely arról szól, hogy azok a pénzügyi intézmények, amelyek előleget biztosítanak ennek az új alapnak, és nem kapják vissza a felszámolás után fennmaradó vagyonból a teljes mértékű előleget, abban az esetben majd az adójukból ezt leírhatják. Ez azt jelenti, hogy ha ez előfordul, akkor ez az összeg nem folyik be a költségvetésbe, ezt a magyar emberek fizetik meg más adó formájában ahelyett, hogy végre belátnák a Magyar Nemzeti Bank felelősségét és azt, hogy a Magyar Nemzeti Banknál lévő 204 milliárd forintból, ami alapítványoknál és ingatlanokban került eltüntetésre, a teljes kártalanítás megvalósítható lenne.

- Tisztelt Országgyűlés! A mai napon ismét benyújtottunk egy törvényjavaslatot, ami arról szól, hogy a Magyar Nemzeti Banknál jöjjön létre végre a felügyelőbizottság, hogy ne lehessen felügyelet nélkül olyan tevékenységet folytatni, ami teljesen elfogadhatatlan. Szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy amennyiben megtörténik a kártalanítás, ne gondolják, képviselőtársaim, hogy a felelősséget ettől megúszhatják! 

Egy történelmi város történelmi esélye! 

FIRTL MÁTYÁS, (KDNP): - Tisztelt Ház! A vidéki Magyarország fejlesztésének, megerősítésének szándékával a „Modern városok” programmal Magyarország kormánya a vidéki városokat történelmi helyzetbe juttatja. Sopron és térsége országgyűlési képviselőjeként a soproniak és a térségben élők nevében külön megköszönöm Magyarország kormányának, személy szerint Orbán Viktor miniszterelnök úrnak és Lázár János miniszter úrnak, hogy Sopron első lehetett a megyei jogú városok sorában, amellyel a sikeres jövőről, a további fejlődéséről és a helyben élők érdekét szolgáló megújulásáról megköthettük a szerződést.

- Tisztelt Ház!  Sopron számára több mint jelképes jelentőségű a szerződés aláírása, azért, mert Sopron hosszú évtizedeken át valóságosan elzárt város volt. A trianoni döntést követően, a nemzet leghűségesebb városaként ugyan, de elhelyezkedése miatt elszigetelődött, majd a második világháborút követő időszak a kommunista rendszer természete és a határzóna miatt még szigorúbb elzártságot, kirekesztést, a gazdaság vérkeringéséből való kikerülését jelentette. Sopron nemcsak a fejlesztések előtt volt elzárt, hanem ténylegesen zárt város, hiszen vagyunk itt még néhányan, akik emlékszünk arra, hogy már Győrben, Csornán, Kapuváron a határőrök felszálltak a vonatra, és mindenkit leszállítottak, akinek nem volt megfelelő papírja ahhoz, hogy Sopronba mehessen. Természetesen ez a közúton is így volt. Ilyen előzmények mellett nem túlzás azt mondani, hogy ez Sopron életében történelmi esély, történelmi lehetőség, mert olyan nagy korszak kezdődik az Orbán-kormánynak köszönhetően, amelyben hosszú évtizedek után először soha nem látott fejlődési lehetőségekhez jut a város és környéke. Sopron visszakerül a történelem főutcájára.

- Tisztelt Ház! Sopron nagy történelmi pillanataiban, 1277-ben hűséges volt a magyarsághoz, 1921-ben a nemzethez, 1989-ben a szabadsághoz. A 23 megyei jogú város közül elsőként Sopronnal kötötte meg a szerződést a kormány. Ez a hűség és a szabadság érdemeinek tiszteletén túl annak az eredménye, hogy Sopron megfelelő előkészítettségű fejlesztési tervekkel és programokkal rendelkezik és rendelkezett. Elsősorban a harmadik ciklusát megkezdett Fidesz-KDNP-s városvezetés érdeme, a folyamatos, város iránti elkötelezett munka eredménye. Sopron város le tudott tenni a kormány asztalára a kormányzat által is elfogadható, legfőképpen a helyiek érdekeit szolgáló, megfelelően kidolgozott terveket, amelyekben minden, a város ügyeit fontosnak tartó soproni és térségbeli polgár közös munkájának eredménye is benne van. Köszönet ezért Sopron város vezetésének! És köszönettel tartozunk Magyarország kormányának, hogy egyeztetéseink során a város és a térségben élők érdekeinek képviselőiként dr. Molnár Ágnes képviselőtársam és jómagam a választóink érdekeinek képviseletében, az ő felhatalmazásukkal eredményesek lehettünk ezeken a tárgyalásokon. Meggyőződésem, hogy az elért eredményeink közösségeink, az ország közös eredményességét és megerősödését szolgálják.

- Tisztelt Ház! A 2010-es országmentés, majd talpra állás és megerősödés időszakát követően elérkezhetett a modern városok programjának ideje. Olyan nagy korszak kezdetét élhetjük, amely az egész ország számára történelmi esélyek és lehetőségek korának számít. Mint ahogy Sopron és térsége esetében a szerződésben foglalt konkrét fejlesztések a felemelkedést, a megerősödést szolgálják, úgy Magyarország egészének fejlődését és megerősödését is szolgálják. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az M85-ös út, a történelmi belváros rekonstrukciója, a Fertő tó turisztikai fejlesztése mellett a Lővérek turisztikai fejlesztése, valamint hogy Sopronban és térségében egy innovációs industrial park létrehozása is megvalósuljon.

Tapolca után!

VONA GÁBOR, (Jobbik): - Tisztelt Országgyűlés! Történelmi jelentőségű választás volt Veszprém megye 3. választókerületében. Köszönet mindenkinek, aki élt a lehetőséggel és szavazott. Történelmi jelentőségű, hiszen a Jobbik első egyéni mandátumát szerezte meg, Rig Lajos fogja képviselni az ott élőket a jövőben. Ezt az egyéni mandátumot ráadásul tisztességes körülmények között, nem sárdobálással, nem mocskolódással értük el. Ráadásul egy olyan fideszesnek mondott vagy fideszesnek hitt fellegvárban, ahol a kormányzó párt mindent bevetett, mindenkit bevetett. Jelen volt, ugye, Kubatov Gábor mozgósító csapata, jelen volt miniszterelnök úr is Tapolcán, ahol egyébként a Jobbik mind a tíz szavazókört megnyerte.

- De nemcsak a mi szempontunkból történelmi jelentőségű ez a választás, hanem az ország egésze szempontjából is az, hiszen nem fordult elő olyan a rendszerváltozás óta, 1990 óta, hogy olyan párt nyerjen egyéni mandátumot, amely nem volt részese a rendszerváltozásnak. Egy új párt, egy új politikai erő tudott egyéni mandátumot szerezni. Ennek szimbolikája, azt gondolom, igen beszédes. Mondhatnánk úgy is, hogy a veszprémi választók a rendszerváltozás korhadó 25 éves építményéből végre kilöktek egy téglát. Mondhatnánk úgy is, hogy egy XXI. századi pártot segítettek győzelemre a XX. század pártjaival szemben. Nem szeretem ezt a kifejezést, de ha volt fülkeforradalom Magyarországon, akkor az tegnap történt Veszprém megye 3. választókerületében.

- Tisztelt Országgyűlés! Néhány héttel, hónappal ezelőtt Veszprémben az volt a választások tétje, hogy van-e kormányváltó hangulat Magyarországon. És akkor ott kiderült, hogy van. Nemcsak az ott élők számára, hanem az egész ország számára ez nyilvánvalóvá vált. A tegnapi nap tétje az volt, hogy ha van kormányváltó hangulat, akkor van-e kormányváltó erő is, amely képes szemtől szembe, egy az egyben megverni a Fideszt. És tegnap Tapolcán, Ajkán, Sümegen és a többi kistelepülésen megadták erre a kérdésre is a választ: van ilyen kormányváltó erő, s ez pedig a Jobbik! Mindenképpen egyet kell hogy értsünk tehát abban, hogy megváltozott a magyar belpolitika helyzete. Új helyzet van, ahogy azt egyébként Tóbiás József, az MSZP elnöke mondta tegnap, bár én egészen más szempontból érzem ezt új helyzetnek, mint ahogy azt ő tette. És egy ilyen új helyzet mindannyiunk számára, az önök számára és a mi számunkra is lehetőséget kínál arra, hogy újragondoljuk az eddigi történéseket, újragondoljuk a pártjaink stratégiáját, elképzeléseit, és ha megengedik, akkor mondanék néhány konstruktív javaslatot, ötletet ehhez a gondolkodáshoz.

- Tisztelt Országgyűlés! A Fidesztől és az MSZP-től, a XX. század pártjaitól azt kérném, hogy a nácizást, a nyilasozást fejezzék be végre, ugyanis ez eddig sem és a jövőben sem fog sehová vezetni. És túl azon, hogy nem vezet sehová, nem igaz! Nem igaz, és ezt nemcsak én mondom csupán, hanem tegnap a választópolgárok mondták ki egyértelműen az önök számára. Úgyhogy kérem önöket, fogadják el végre, hogy a Jobbik egy néppárt, amelynek az alappillére egy határozott, kemény, ha úgy tetszik, radikális program, de emellett higgadt, nyugodt, ha önöknek úgy tetszik, polgári stílusban. Ez a Jobbik, és én kérem önöket, hogy törődjenek ebbe bele, még ha az önök számára ez fáj is, mert ez az igazság! Persze vadhajtásokat előráncigálni a múltból, néhány e-mailt, néhány Facebook-bejegyzést lehet, de ami a mi vadhajtásunk, bízzák rám. Önök is tapasztalták, láthatták, hogy mindig, minden egyes ilyen szituációban egyértelművé tettem, hogy mi a Jobbik, és mi az, ami már nem az.

- Tisztelt Országgyűlés! Én inkább azt javasolnám, hogy mindenki a saját háza táján söprögessen. Saját vadhajtásaikkal foglalkozzanak, ahol esetleg pökhendiség van, ott azt kellene levágni, ahol esetleg korrupció van, ott meg azt. De ami a legfontosabb: javaslatom az Országgyűlés számára, hogy próbáljuk meg az Országgyűlést abban a formában működtetni, ahogy azt kellene, próbáljunk meg végre szakmai, érdemi vitákat folytatni! Erre volna itt szükség az Országgyűlésben is, és nem azzal a hozzáállással, hogy már eleve elutasítjuk a másik párt javaslatát. Tételezzük föl egymásról, hogy lehetnek bárkinek építő gondolatai, ezt kérném, különösen a kormánypárttól!  Magunktól, jobbikosoktól pedig azt kérem: ne zengjünk örömódát, legyünk büszkék a tegnapi napra, de kellő tisztelettel, kellő alázattal folytassuk azt a néppárti munkát, amelyet megkezdtünk. Folytassuk azt a néppárti politikát, amely egyre több ember számára válik szimpatikussá, amely egyre több ember számára válik egyértelműen kormányváltó alternatívává, maradjunk az az ember közeli párt, amely eddig is voltunk, és amely a jövőben is leszünk!

 Miért nem tesz semmit a kormány az elvándorlás megakadályozása érdekében?

Dr. SZÉL BERNADETT, (LMP): - Tisztelt Ház! Van egy ország Európában, amely pusztító tempóban néptelenedik el. Lakói évente tíz- és százezer számra költöznek Nyugat-Európába. És miért? Azért, hogy legyen jó megélhetésük, legyenek kiszámíthatóbbak a mindennapjaik. Ennek az országnak a kormánya semmit nem tesz a kivándorlás megfékezéséért, sőt megkockáztatom, hogy titokban talán még örül is neki! Kik mennek el ebből az országból? Elmennek a fiatalok, elmennek a nyelveket beszélők, a piacképes végzettséggel rendelkezők. Talán azt gondolja ez a kormány, hogy ezekkel az emberekkel úgyis csak a baj lenne, mert nem kérnek a keleti típusú illiberális demokrácia úgymond áldásaiból. Ez az ország, amiről beszélek, Magyarország!

- Tavaly 31 500 magyar állampolgár távozott külföldre, másfélszer annyian, mint egy évvel korábban, és ami nagyon durva, hatszor annyian, mint 2009-ben. Többségük ráadásul családalapítás előtt álló fiatal. Közel felük 30 év alatti, háromnegyedük pedig még nem érte el a 40 éves kort sem. A kormány persze nem győzi bagatellizálni ezt a problémát. A miniszterelnök úr arról beszél, hogy ezek a fiatalok kalandvágyból mentek külföldre, meg vendégmunkásokról beszél, akik előbb-utóbb visszajönnek, de addig is jó sok pénzt küldenek haza, ami tetszik a miniszterelnök úrnak, mert ő úgy gondolja, hogy ezzel mindenki jól jár. Nem! Nem, ezzel Magyarország nagyon rosszul jár, a miniszterelnök pedig téved! Ezeknek a fiataloknak a többsége ugyanis nem kalandvágyból megy külföldre. Az itthon végzett fiatalok kőkeményen megélhetési okokból, a magasabb bér, a munka reményében mennek külföldre, és abban is nagyon téved a miniszterelnök, amikor azt mondja, hogy ahogyan kimentek, vissza is jönnek. Egy friss kutatás mutatja, hogy negyedük már haza sem akar jönni. Családok sokasága azért marad kint tartósan, mert nem látja itthon a feltételeit egy élhető életnek, nem látja a perspektívákat, nem látja, hogyan fogja tudni felnevelni a gyerekét, nem látja, hogy mi lesz vele idős napjaira. A kinti fizetésének a töredékéből kellene megélnie, vagy pedig a biztos munkanélküliség vár rá.

- Tisztelt Ház! A kormánynak kőkemény felelőssége van az egyre gyorsuló ütemű elvándorlásban, ideje lenne, ha most már tükörbe néznének! A kormány felelőssége az is, hogy a dolgozók kétharmada átlagbér alatt keres, és komplett ágazatok vannak most már a létminimum alatt. De az is a kormány bűne, hogy az oktatási rendszer egyre inkább leépül, és egyre kevesebben férnek hozzá a tandíjmentes egyetemi oktatáshoz is. És nem alakítottak ki jó feltételeket a családalapításhoz sem. A család-munka egyensúly ebben az országban csak egy illúzió, a nőket folyamatosan hátrányok érik a munkaerőpiacon, és a fiatal pároknak is kedvező bérlakásszektor pedig ismeretlen fogalom. Nem véletlen, hogy a szülőképes korban lévő magyar nőknek már 6-8 százaléka tartózkodik külföldön, holott ez az arány pár éve még csak 1-2 százalék volt.

- Tisztelt Ház!  Az LMP tudja, hogy van ellenszere a tömeges kivándorlásnak. Az LMP a magas bérek és az oktatás, a tudás megszerzése mellett tette le a voksot. Amíg önök összeszerelő üzemmé tették ezt az országot, mi azt követeljük, hogy nőjenek a nettó bérek, mi visszaadnánk az oktatás elvett forrásait. Fejlesztenénk a felsőoktatást, az egészségügyet és a jövő iparágait, a megújuló energiákat, az energiahatékonyságot. Mi 450 ezer munkahelyet tudnánk létrehozni ebben az országban, és olyan béreket adnánk, amiből meg lehet élni. Emellett mi azt is tudjuk, hogy olyan adórendszerre van szükség, amely a kisebb vállalkozásoknak kedvező, és nem a munkát adóztatja.

- Az LMP a dolgozói szegénységet felszámoló javaslatait letette az Országgyűlés asztalára. Önöknek most, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, színt kell vallaniuk. Vagy megszavazzák ezt a javaslatot, vagy ha nem, akkor vállalják fel a gyermekeiket, unokáikat elveszítő családok százezrei előtt, hogy önöket tulajdonképpen nem érdekli ezeknek a szétszakított családoknak a sorsa. A választás az önöké lesz!

Az ország előtt álló kihívásokról

KÓSA LAJOS, (Fidesz): - Tisztelt Ház!  A Veszprém megyei 3. számú választókörzetben időközi parlamenti választáson a Jobbik jelöltje győzött 10 354 szavazattal, második a kormánypártok jelölje volt 10 093 szavazattal, a harmadik helyet az MSZP-DK közös jelöltje szerezte meg hétezer-egynéhányszáz szavazattal. Ebben az értelemben éles, demokratikus verseny volt, és alakult ki ez a sorrend; mondhatnám azt, hogy célfotó volt, de akkor is a Jobbik-jelölt számára hozta meg a mandátumot. A jelöltünk már gratulált a mandátumot nyert képviselőnek, én is megteszem ezt. Azt gondolom, hogy lezárult egy hosszú periódus, hiszen belátható időn belül, reméljük, nem lesz időközi választás.

- Tisztelt Ház! Ez a választás érdemben nem módosította a parlamenti erőviszonyokat - ha jól számoljuk a százalékot, akkor 66,3 százalékról 65,8 százalékra csökkent a kormánypártok támogatottsága - azokra a feladatokra kell koncentrálni, ami tényleg sorsfordító, ami tényleg az ország egészének a sorsát érinti.Ebben az értelemben már most is látszik, hogy azok a javaslatok, amelyek például kétharmados többségű támogatást igényelnek a parlament plenáris ülésétől, azokat úgy készítettük elő, hogy előtte ötpárti egyeztetéseket tartottunk, és a kétharmados törvények közül ötből négyben olyan kompromisszumos javaslatokat dolgoztunk ki, közösen az ellenzéki frakciókkal, ami lehetővé teszi, hogy a nemzet egészének sorsát érintő kérdésekben közös bölcsesség alapján tudjunk dönteni.

- Tisztelt Ház! Azt hiszem, senkinek nem lehet más feladata ebben az országban, mint az, hogy minél több munkahelyet teremtsünk, mert a végső cél, az általános és teljes foglalkoztatás elérése olyan cél, ami az igazi eredményt és sikert hozhatja a szegénység leküzdésében, az elmaradottság felszámolásában és abban, hogy Magyarország népessége megálljon a demográfiai lejtőn, és növekedésnek induljon. Azt hiszem, hogy mindenkinek elfogadott célja ebben a Házban, hogy tudjuk tartani azt a költségvetési politikát, aminek eredményeképpen Magyarország a stabil, most már lassan a befektetésre ajánlott országok közé tartozik, 3 százalék alatt marad a költségvetési hiánya, és az európai uniós országok között vezető helyen van a gazdasági növekedést tekintve. Tavaly a második helyen voltunk és idén is szeretnénk ezt a helyet megtartani vagy adott esetben még erősíteni.

- Tisztelt Ház! Azt is  hiszem, hogy senkinek nem lehet más célja, mint az, hogy megteremtsük és erősítsük azokat a rendszereket, amelyek segítik az esélyegyenlőséget, segítik a fiataloknak a versenyképes tudáshoz jutását és azt, hogy ebben az országban mindenki boldoguljon. Ha ezek a minimumcélok közösek és elfogadhatóak mindenki számára, akkor Magyarország a Fidesz-KDNP-kormány vezetésével nagyon sikeres időszak elé néz, és azt hiszem, hogy az ország előtt álló feladatokat és a szükséges lépéseket az időközi választás és annak az eredménye nem befolyásolta. 

Bartha Szabó József
MTI Hírfelhasználó