Parlament: a remény hal meg utolján!
Több, mint félszáz törvénymódosítás, törvényjavaslat sorakozik már az Országgyűlés asztalán, várva a tavaszi indulást. Számuk persze hamarosan megsokszorozódik.
2015. február 9. 07:50

A pártok, a frakciók és a képviselők „magánemberként” is alaposan fölbuzdulnak. Tudják, hiszik, vélik: a remény hal meg utolján. A törvényhozás élharcosa azonban – értelemszerűen - a kormány. Tavaszi törvényalkotási programja hónapokra lebontva rögzíti, mikor várható egy-egy kormányzati előterjesztés benyújtása és elfogadása.

A kabinet tervei szerint már februárban elfogadhatja a T. Ház  a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásával összefüggő törvénymódosítást, és ekkor változtathatnak a földgázellátási törvényen is, aminek célja egyebek mellett  "az egyetemes szolgáltatók földgázforrásainak biztosítása a 2015/2016-os gázévre". 

Márciusban törvény születhet az energiahatékonyságról, és egy jogszabály-módosítással további államigazgatási feladat- és hatáskörök kerülhetnek át a települési önkormányzatoktól a járási hivatalokhoz. Ugyanebben a hónapban változhatnak az igazságügyi szakértőkre vonatkozó előírások is. A szabályozás célja az észlelt "működési rendellenességek" orvoslása, amely példaként említi az egységes kamarai rendszert, az új alapokon működő etikai, fegyelmi eljárásokat, az Igazságügyi Hivatal felügyeleti szerepének erősítését, a miniszteri hozzájárulást a kamara elnökének megválasztásához, valamint a szakértők működésének vizsgálatát.

Áprilisban fogadhatja el a Ház a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló belügyminisztériumi előterjesztést.  Ugyancsak áprilisban módosíthatják a köznevelési törvényt, amelynek - egyebek mellett -  az "erkölcstan helyett kötelező etika oktatásának bevezetése" a célja. A háziorvosi rendszer erősítése érdekében az egészségügyi jogszabályok módosítása is várható.

Májusban új törvény születhet a vasúti közlekedésről, és nagy terjedelmű módosításokat fogadhat el az Országgyűlés a szakképzés fejlesztés javításának  érdekében.Újra szabályozhatják a falusi turizmust, megreformálhatják a pálinkatörvényt, és a tervek szerint módosítják a felsőoktatási törvényt is. 

A tavaszi ülésszak utolsó hónapjában, júniusban 17 kormányzati előterjesztés elfogadása várható. Jóváhagyhatják azt a javaslatot, amelynek célja "a családi pótlék iskoláztatáshoz kötésének mintájára az óvodáztatási kötelezettség érvényesítése". Törvény születhet a minőségjavítás érdekében a közétkeztetésről, módosulhat a munka törvénykönyve, és új, egységes törvényt alkothatnak a családok támogatásáról is. (A kormány törvényalkotási programja.)

 

REMÉNY ÚTJÁN

 

Új vágyak, régi  hiedelem. Összeállításunk különlegessége: a böngésző kedvű kíváncsi olvasó - rákattintva - a már benyújtott  indítványokra, dönthet, mérlegelhet: javulásba, boldogulásba, romlásba, gödörbe visznek-e avagy sem. 

 

Fidesz-KDNP

 

Indítványozó

Indítvány

Szatmáry Kristóf,  Harrach Péter

 

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva: 2014.12.16.

 

FIDESZ

 

Indítványozó

Indítvány

Lázár János, L. Simon László

Egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva: 2015.01.19.

Dr. Gulyás Gergely,
Font Sándor

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:2015.01.05.

Kósa Lajos, Halász János, Horváth István, Simon Róbert Balázs, Vantara Gyula

A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról.

Szövege: PDF

Benyújtva: 2014.12.15.

Tárgysorozatba vételre vár.

Dr. Tapolczai Gergely,  Nyitrai Zsolt

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.06.27.

Részletesvita-szakaszban.

 Szijjártó Péter 

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.06.02.

Tárgysorozatban.

 

MSZP

 

Indítványozó

Indítvány

Tóth Csaba

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.21.

Dr. Tóth Bertalan, Tóbiás József

Az energiaárak világpiaci csökkenése pozitív hatásainak a lakossághoz történő igazságos eljuttatása érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.19.

Dr. Tóth Bertalan

Egyes törvényeknek a jövedéki engedélyes italkereskedelmi tevékenységet folytató hazai KKV-k ellehetetlenítésének megakadályozásával összefüggő módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.06.

Dr. Harangozó Tamás Attila, dr. Bárándy Gergely, dr. Tóth Bertalan, Gőgös Zoltán, Lukács Zoltán, dr. Hiller István, dr. Szakács László, Demeter Márta, dr. Legény Zsolt, Harangozó Gábor István, Korózs Lajos, Szabó Sándor, Gúr Nándor, Horváth Imre, Hiszékeny Dezső, dr. Józsa István, Heringes Anita, Kiss László, Teleki László

A politikai érdekből folytatott koncepciós büntetőeljárások önálló szankcionálása érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról.

 

Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.12.10.

Tárgysorozatba vételre vár.

Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor István, dr. Legény Zsolt

A termőföld megadóztatásának elkerülése érdekében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosításáról.

 

Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.11.26.

Tárgysorozatba vételre vár.

 

JOBBIK

 

Indítványozó

Indítvány

Sneider Tamás, Szilágyi György, Novák Előd, Szávay István, dr. Staudt Gábor, Ander Balázs

A Szent Korona fokozottabb védelme érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról. 

 Szövege: PDF

Benyújtva: 

2014.12.01.

Tárgysorozatba vételre vár.

Dr. Lukács László György

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról.

 

 Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.11.20.

Tárgysorozatba vételre vár.

 

LMP

 

Indítványozó

Indítvány

Dr. Szél Bernadett

Az üzemanyagcélú sűrített gáz halmazállapotú földgáz adómértékének csökkentéséről.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.02.06.

Sallai R. Benedek

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvénynek a kertészeti árudák rendes működtetéséhez szükséges módosításáról..

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.02.03.

Dr. Schiffer András

Az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonságának hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.23.

Dr. Schiffer András

Egyes törvényeknek a közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat tételi szabályainak átalakítását szolgáló módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.23.

Dr. Schiffer András

Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.23.

Dr. Szél Bernadett

Az atomerőmű-alkatrészeket sújtó termékdíj-kötelezettség bevezetéséről.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.20.

Dr. Szél Bernadett, dr. Schiffer András

Az egyes törvényeknek a terrorcselekmények hatékonyabb megelőzéséhez szükséges módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.19.

Ikotity István, dr. Szél Bernadett

A diákmunka vállalásának elősegítéséhez szükséges törvénymódosításokról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.15.

Dr. Szél Bernadett

A megújuló energiatermelést sújtó termékdíj-kötelezettségek eltörléséről.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.12.

Dr. Schiffer András

Az egyes törvényeknek a közbeszerzési eljárások során elkövetett visszaélések megelőzéséhez szükséges módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.12.22.

Sallai R. Benedek

A földhasználati pályázatok átláthatóságának és ésszerűségének megteremtése érdekében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról. 

 Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.12.12.

Tárgysorozatba vételre vár.

Dr. Schiffer András, Sallai R. Benedek

A településrészi érdekek fokozottabb érvényesítéséről.

 

Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.12.08.

Tárgysorozatba vételre vár.

Sallai R. Benedek

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek a lomok újrahasznosítását elősegítő módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.11.25.

Tárgysorozatba vételre vár.

Dr. Schiffer András, dr. Szél Bernadett

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.11.24.

Tárgysorozatba vételre vár.

Sallai R. Benedek

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvénynek a természeti értékek védelméhez szükséges módosításáról.

 

Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.11.21.

Tárgysorozatba vételre vár.

Schmuck Erzsébet, Sallai R. Benedek

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a víziközmű társulatok közműépítési és fejlesztési beruházásaihoz kapcsolódó útépítési és útfelújítási munkák hatékonyabb megvalósítása érdekében történő módosításáról. 

 Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.11.14.

Tárgysorozatba vételre vár.

 

FÜGGETLEN

 

Indítványozó

Indítvány

Dr. Vadai Ágnes, Varju László 

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.02.04.

Dr. Vadai Ágnes, Varju László 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.02.03.

Dr. Vadai Ágnes, Varju László 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.30.

Szelényi Zsuzsanna

A Letelepedési Magyar Államkötvényről szóló rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.29.

Varju László 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről..

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.26.

Szabó Timea

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.26.

Szabó Timea

Egyes törvényeknek a gyermekek védelmét biztosító módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.21.

Gyurcsány Ferenc, Varju László, dr. Vadai Ágnes, dr. Oláh Lajos

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.19.

Dr. Oláh Lajos

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.14.

Szabó Timea

A dohánytermékek kiskereskedelmére való jogosultságot elveszítők jogsérelmének orvoslásáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.13.

Szabó Timea

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.12.

Dr. Oláh Lajos

A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvénymódosításokról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.12.19.

Szabó Timea

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról.

 

Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.12.08.

Tárgysorozatba vételre vár.

Szelényi Zsuzsanna

Az Alaptörvény hatodik módosítása. 

 Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.11.28.

Tárgysorozatba vételre vár.

 

BIZOTTSÁG

 

Indítványozó

Indítvány

 Igazságügyi bizottság 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról.

Szövege: PDF 

Benyújtva:

2014.12.09.

Zárószavazásra vár.

 Igazságügyi bizottság 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról. 

Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.07.11.

Tárgysorozatban.

 

KORMÁNY

 

Indítványozó

Indítvány

Emberi erőforrások minisztere

Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.30.

Tárgysorozatban.

Külgazdasági és külügyminiszter

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás kihirdetéséről.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.30.

Tárgysorozatban.

Emberi erőforrások minisztere

Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.30.

Tárgysorozatban.

Honvédelmi miniszter

A Szlovén Köztársaság kormánya, Magyarország kormánya és az Olasz Köztársaság kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló megállapodás kihirdetéséről.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.30.

Tárgysorozatban.

Belügyminiszter

Magyarország kormánya és a Macedón Köztársaság kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.30.

Tárgysorozatban.

Belügyminiszter

Magyarország kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezménye kihirdetéséről.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.30.

Tárgysorozatban.

Nemzeti fejlesztési miniszter

Magyarország kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2015.01.30.

Tárgysorozatban.

Földművelésügyi miniszter

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.12.12.

Tárgysorozatban.

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.12.08.

Részletesvita-szakaszban.

Nemzeti fejlesztési miniszter

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.12.01.

tárgysorozatban

Közigazgatási és igazságügyi miniszter

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról.

Szövege: PDF

Benyújtva:

2014.03.07.

Tárgysorozatban.


Bartha Szabó József
MTI Hírfelhasználó