Teret és rangot nyerhetnek az állandó bizottságok
Az Országgyűlés létrehozta a parlament új bizottsági rendszerét. A képviselők megválasztották a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait. A kisebb létszámú parlamentben az eddigi húsz helyett 15 állandó bizottság kezdhette meg a működését.
2014. május 21. 09:19

Az állandó bizottságok feladata, hogy folyamatosan segítsék az Országgyűlést a törvényalkotó és ellenőrző tevékenységében, előmozdítsák tárgyalásának eredményességét.  Felértékelődik a  szerepük, mivel a részletes vitát  a jövőben nem a plenáris, hanem a bizottságok ülésein tartják. Mozgásterük tehát rendkívül tág, s ezt az ellenőrző funkció gyakorlása során is kamatozhatják.

 

Az üléseket a bizottság elnöke (távollétében az alelnöke) hívja össze. A plenáris üléshez hasonlóan a bizottsági ülésen is el kell fogadni a napirendet. A határozatképességhez a tagok több mint felének jelen kell lennie. Az Országgyűlésről szóló törvény lehetővé teszi, hogy a bizottsági tag egy másik tagját bízza meg a helyettesítésével. Az elnököt és az alelnököt azonban nem lehet helyettesíteni.

 

A kormány (a minisztériumok) képviselőinek részvétele az egyes napirendi pontok tárgyalása során alapfeltétele a bizottságok munkájának. De fontos kérdések tárgyalására meghívhatják a különböző társadalmi és érdekképviseleti szervezetek vezetőit is. Munkájukhoz szakértőket vehetnek igénybe.

 

A plenáris ülések alatt a jövőben a bizottságok nem ülésezhetnek. Tevékenységük összehangolásában, a bizottságok közötti viták rendezésében és a bizottságok működését érintő javaslatok véleményezésében fontos szerep hárul a bizottsági elnökök legalább háromhetente ülésező értekezletére. Az értekezletet a Házelnök hívja össze és ő is vezeti.

  

Az egyik legfontosabb változás: új bizottságként létrejött a Törvényalkotási bizottság. A testület felállítása a februárban elfogadott új Házszabály egyik legfőbb változtatásával áll összefüggésben, mely szerint a megszűnik a módosító javaslatokról a plenáris ülésen folyó részletes vita. A jövőben a módosító indítványokat előbb a szakbizottságok tárgyalják, ezt követően a Törvényalkotási bizottság összefoglalja az általa támogathatónak ítélt módosításokat. Az új testület ügydöntő jogkörrel bír, lévén ő dönt arról, hogy milyen módosító javaslatokról szavazzon az Országgyűlés. Súlyát jelzi, hogy elnöke egyben az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke is.

 

A bizottsági ülések általában nyilvánosak, ám állami-, illetve szolgálati titok vagy meghatározott adatok védelme érdekében zárt is lehet. Ékes példa minderre a kémüggyel foglalkozó nemzetbiztonsági és a mentelmi joggal küzdő bizottságok első ülései.  A bizottságok tanácskozásuk eredményeként jelentést készítenek, állásfoglalást vagy határozatot hoznak. Ülésekről szó szerinti jegyzőkönyv készül, amelyet nyilvánosságra hoznak, avagy sok-sok esztendőre titkosítanak.

 

A létrehozott 15 állandó bizottságban a parlamenti arányoknak megfelelően a kormánypárti képviselők vannak többségben, ötnek azonban ellenzéki képviselő az elnöke. A bizottságoknak nem lehetnek tagjai a kormányban államtitkári vagy minisztériumi posztot betöltő képviselők, és ez a kormány újra alakulása után sem lesz másként. Tisztségüktől megválva viszont bizottsági elnöknek is megválaszthatóak lesznek. Emellett a frakciók döntései nyomán más változások, cserék is várhatók a korábbi esztendők tapasztalatai alapján. 

 

Törvényalkotási bizottság

 

38 képviselő alkotja. Fidesz: 23 (60.53 %),  MSZP: 7 (18.42 %), Jobbik: 4 (10.53 %), KDNP: 3 (7.89 %), LMP: (2.63 %).

 

 

Dr. Gulyás Gergely

Fidesz

ELNÖK

Dr. Pesti Imre

Fidesz

Tag

Manninger Jenő

Fidesz

ALELNÖK

Salacz László

Fidesz

Tag

Szabó Zsolt

Fidesz

ALELNÖK

Dr. Selmeczi Gabriella

Fidesz

Tag

Vécsey László

Fidesz

ALELNÖK

Dr. Szűcs Lajos

Fidesz

Tag

Dr. Bárándy Gergely

MSZP

ALELNÖK

Tuzson Bence 

Fidesz

Tag

Dr. Gyüre Csaba

Jobbik

ALELNÖK

Dr. Vas Imre

Fidesz

Tag

Ágh Péter

Fidesz

Tag

Hiszékeny Dezső

MSZP

Tag

B. Nagy László

Fidesz

Tag

Dr. Legény Zsolt 

MSZP

Tag

Balla György 

Fidesz

Tag

Lukács Zoltán 

MSZP

Tag

Csizi Péter 

Fidesz

Tag

Tóbiás József

MSZP

Tag

Czunyiné Dr. Bertalan Judit 

Fidesz

Tag

Dr. Tóth Bertalan 

MSZP

Tag

Hadházy Sándor 

Fidesz

Tag

Tukacs István 

MSZP

Tag

Horváth László

Fidesz

Tag

Balczó Zoltán 

Jobbik

Tag

Kara Ákos

Fidesz

Tag

Dr. Staudt Gábor

Jobbik

Tag

Kucsák László

Fidesz

Tag

Szilágyi György

Jobbik

Tag

Lasztovicza Jenő

Fidesz

Tag

Dr. Aradszki András

KDNP

Tag

Dr. Mátrai Márta

Fidesz

Tag

Dr. Rubovszky György

KDNP

Tag

Dr. Mengyi Roland

Fidesz

Tag

Dr. Vejkey Imre

KDNP

Tag

Nyitrai Zsolt

Fidesz

Tag

Dr. Schiffer András

LMP

Tag

 

Gazdasági bizottság

 

15 képviselő alkotja. Fidesz: 9 (60.00 %),  MSZP: 2 (13.33 %), Jobbik: 2 (13.33 %), KDNP: 1 (6.67 %), Független: 1 (6.67 %).

 

Rogán Antal

Fidesz

ELNÖK

Cseresnyés Péter

Fidesz

Tag

Dr. Mengyi Roland

Fidesz

ALELNÖK

L. Simon László

Fidesz

Tag

Vantara Gyula

Fidesz

ALELNÖK

Riz Gábor

Fidesz

Tag

Tóth Csaba

MSZP

ALELNÖK

Tiffán Zsolt

Fidesz

Tag

Z. Kárpát Dániel

Jobbik

ALELNÖK

Velez Árpád

MSZP

Tag

Dr. Seszták Miklós

KDNP

ALELNÖK

Volner János

Jobbik

Tag

Bánki Erik

Fidesz

Tag

Dr. Molnár Csaba

Független

Tag

Bencsik János

Fidesz

Tag

 

 

 

 

Költségvetési bizottság

 

14 képviselő alkotja. Fidesz: 9 (64.29 %),  MSZP: 2 (14.29 %), Jobbik: 1 (7.14 %), KDNP: 1 (7.14 %), LMP: 1 (7.14 %).

 

Burány Sándor 

MSZP

ELNÖK

Pogácsás Tibor 

Fidesz

Tag

László Tamás 

Fidesz

ALELNÖK

Rácz Róbert 

Fidesz

Tag

Dr. Tilki Attila 

Fidesz

ALELNÖK

Dr. Szűcs Lajos 

Fidesz

Tag

Dr. Hargitai János

KDNP

ALELNÖK

Tasó László 

Fidesz

Tag

Schmuck Erzsébet 

LMP

ALELNÖK

Witzmann Mihály 

Fidesz

Tag

Bodó Sándor 

Fidesz

Tag

Dr. Szakács László 

MSZP

Tag

Boldog István 

Fidesz

Tag

Hegedűs Lorántné  

Jobbik

Tag

 

Kulturális bizottság

 

15 képviselő alkotja. Fidesz: 8 (53.33 %),  MSZP: 2 (13.33 %), Jobbik: 2 (13.33 %), KDNP: 1 (6.67 %), LMP: 1 (6.67 %),  Független: 1 (6.67 %), 

 

Dúró Dóra 

Jobbik

ELNÖK

Dr. Hoppál Péter 

Fidesz

Tag

Dr. Pósán László  

Fidesz

ALELNÖK

Kucsák László 

Fidesz

Tag

Törő Gábor 

Fidesz

ALELNÖK

Simon Róbert Balázs

Fidesz

Tag

Kunhalmi Ágnes 

MSZP

ALELNÖK

Dr. Vinnai Győző 

Fidesz

Tag

Szászfalvi László

KDNP

ALELNÖK

Dr. Hiller István 

MSZP

Tag

Ikotity István 

LMP

ALELNÖK

Farkas Gergely 

Jobbik

Tag

Demeter Zoltán 

Fidesz

Tag

Szabó Szabolcs

Független

Tag

Dunai Mónika

Fidesz

Tag

 

 

 

 

Népjóléti bizottság

 

15 képviselő alkotja. Fidesz: 8 (53.33 %),  MSZP: 2 (13.33 %), Jobbik: 3 (20.00 %), KDNP: 1 (6.67 %), Független: 1 (6.67 %).

 

Dr. Zombor Gábor 

Fidesz

ELNÖK

Dr. Molnár Ágnes 

Fidesz

Tag

Dr. Kovács József 

Fidesz

ALELNÖK

Dr. Tapolczai Gergely 

Fidesz

Tag

Dr. Selmeczi Gabriella 

Fidesz

ALELNÖK

Sneider Tamás 

Jobbik

Tag

Korózs Lajos 

MSZP

ALELNÖK

Vágó Sebestyén

Jobbik

Tag

Novák Előd 

Jobbik

ALELNÖK

Bangóné Borbély Ildikó

MSZP

Tag

Dr. Bene Ildikó

Fidesz

Tag

Harrach Péter

KDNP

Tag

Hirt Ferenc 

Fidesz

Tag

Szabó Timea

Független

Tag

Kovács Sándor 

Fidesz

Tag

 

 

 

 

Igazságügyi bizottság

 

12 képviselő alkotja. Fidesz: 7 (58.33 %),  MSZP: 2 (16.67 %), Jobbik: 2 (16.67 %), KDNP: 1 (8.33 %).

 

Dr. Rubovszky György

KDNP

ELNÖK

Varga József

Fidesz

Tag

Dankó Béla 

Fidesz

ALELNÖK

Vigh László

Fidesz

Tag

Demeter Zoltán 

Fidesz

ALELNÖK

Szabó Sándor

MSZP

Tag

Dr. Papcsák Ferenc 

Fidesz

ALELNÖK

Teleki László

MSZP

Tag

Czunyiné dr. Bertalan Judit

Fidesz

Tag

Apáti István

Jobbik

Tag

Dr. Kovács Zoltán

Fidesz

Tag

Szávay István

Jobbik

Tag

 

Külügyi bizottság

 

12 képviselő alkotja. Fidesz: 6 (50.00 %),  MSZP: 2 (16.67 %), Jobbik: 2 (16.67 %), KDNP: 1 (8.33 %), Független: 1 (8.33 %).

 

Balla Mihály

Fidesz

ELNÖK

Dr. Hörcsik Richárd

Fidesz

Tag

Csenger-Zalán Zsolt

Fidesz

ALELNÖK

Demeter Márta

MSZP

Tag

Zsigó Róbert

Fidesz

ALELNÖK

Mesterházy Attila

MSZP

Tag

Gyöngyösi Márton

Jobbik

ALELNÖK

Vona Gábor

Jobbik

Tag

Bartos Mónika

Fidesz

Tag

Firtl Mátyás

KDNP

Tag

Csöbör Katalin

Fidesz

Tag

Dr. Oláh Lajos

Független

Tag

 

Mezőgazdasági bizottság

 

10 képviselő alkotja. Fidesz: 6 (60.00 %),  MSZP: 2 (20.00 %), Jobbik: 1 (10.00 %), KDNP: 1 (10.00 %).

 

Győrffy Balázs 

Fidesz

ELNÖK

Farkas Sándor

Fidesz

Tag

Horváth István 

Fidesz

ALELNÖK

Font Sándor

Fidesz

Tag

Dr. Nagy István

Fidesz

ALELNÖK

Pócs János

Fidesz

Tag

Harangozó Gábor István

MSZP

ALELNÖK

Dr. Legény Zsolt 

MSZP

Tag

Magyar Zoltán 

Jobbik

ALELNÖK

Földi László

KDNP

Tag

 

 Vállalkozásfejlesztési bizottság

 

11 képviselő alkotja. Fidesz: 6 (54.55 %),  MSZP: 3 (27.27 %), Jobbik: 1 (9.09 %), KDNP: 1 (9.09 %).

 

Volner János 

Jobbik

ELNÖK

Dr. Tiba István 

Fidesz

Tag

Bányai Gábor 

Fidesz

ALELNÖK

Tuzson Bence 

Fidesz

Tag

Gelencsér Attila 

Fidesz

ALELNÖK

Gúr Nándor 

MSZP

Tag

Dr. Varga László

MSZP

ALELNÖK

Kiss László 

MSZP

Tag

Becsó Zsolt 

Fidesz

Tag

Móring József Attila

KDNP

Tag

Kara Ákos 

Fidesz

Tag

 

 

 

 

Fenntartható fejlődés bizottsága

 

10 képviselő alkotja. Fidesz: 6 (60.00 %),  MSZP: 1 (10.00 %), Jobbik: 1 (10.00 %), KDNP: 1 (10.00 %), LMP: 1 (10.00 %).

 

Sallai R. Benedek 

LMP

ELNÖK

Simonka György

Fidesz

Tag

Becsó Zsolt 

Fidesz

ALELNÖK

Varga Gábor 

Fidesz

Tag

Dr. Turi-Kovács Béla

Fidesz

ALELNÖK

Heringes Anita

MSZP

Tag

Bartos Mónika 

Fidesz

Tag

Kepli Lajos 

Jobbik

Tag

Bencsik János 

Fidesz

Tag

Dr. Aradszki András

KDNP

Tag

 

 Európai ügyek bizottsága

 

9 képviselő alkotja. Fidesz: 5 (55.56 %),  MSZP: 2 (22.22 %), Jobbik: 1 (11.11 %), KDNP: 1 (11.11 %).

 

Dr. Hörcsik Richárd

Fidesz

ELNÖK

Gyopáros Alpár

Fidesz

Tag

Tessely Zoltán

Fidesz

ALELNÖK

Dr. Józsa István

MSZP

Tag

Bana Tibor

Jobbik

ALELNÖK

Dr. Tóth Bertalan 

MSZP

Tag

Csöbör Katalin

Fidesz

Tag

Firtl Mátyás

KDNP

Tag

Farkas Flórián

Fidesz

Tag

 

 

 

 

Honvédelmi és rendészeti bizottság

 

7 képviselő alkotja. Fidesz: 5 (71.43 %),  MSZP 1 (14.29 %), Jobbik: 1 (14.29 %).

 

Kósa Lajos 

Fidesz

ELNÖK

Bíró Márk 

Fidesz

Tag

Dr. Simon Miklós 

Fidesz

ALELNÖK

Dr. Vas Imre 

Fidesz

Tag

Dr. Harangozó Tamás Attila 

MSZP

ALELNÖK

Mirkóczki Ádám 

Jobbik

Tag

Ágh Péter

Fidesz

Tag

 

 

 

 

Nemzeti összetartozás bizottsága

 

9 képviselő alkotja. Fidesz: 5 (55.56 %),  Jobbik: 2 (22.22 %), MSZP: 1 (11.11 %), KDNP: 1 (11.11 %).

 

Potápi Árpád János

Fidesz

ELNÖK

Ander Balázs 

Jobbik

Tag

Bóna Zoltán 

Fidesz

ALELNÖK

Szávay István 

Jobbik

Tag

Szabolcs Attila 

Fidesz

ALELNÖK

Kiss László 

MSZP

Tag

Pánczél Károly 

Fidesz

Tag

Szászfalvi László

KDNP

Tag

Petneházy Attila 

Fidesz

Tag

 

 

 

 

Nemzetbiztonsági bizottság

 

7 képviselő alkotja. Fidesz: 3 (42.86 %),  MSZP: 1 (14.29 %), Jobbik: 1 (14.29 %), KDNP: 1 (14.29 %), LMP: 1 (14.29 %).

 

Dr. Molnár Zsolt

MSZP

ELNÖK

Mirkóczki Ádám

Jobbik

Tag

Németh Szilárd István

Fidesz

ALELNÖK

Móring József Attila

KDNP

Tag

Dr. Galambos Dénes

Fidesz

Tag

Dr. Szél Bernadett

LMP

Tag

Lezsák Sándor

Fidesz

Tag

 

 

 

 

Mentelmi bizottság

 

6 képviselő alkotja. Fidesz: 2 (33.33 %),  MSZP: 2 (16.67 %), Jobbik: 1 (33.33 %), KDNP: 1 (16.67 %).

 

Dr. Vejkey Imre

KDNP

ELNÖK

Dr. Vitányi István

Fidesz

Tag

Dr. Józsa István

MSZP

ALELNÖK

Egyed Zsolt

Jobbik

Tag

Dr. Kerényi János

Fidesz

Tag

Kulcsár Gergely

Jobbik

Tag


Bartha Szabó József
 • A szerencsétlen lord major
  A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
 • A kormány a helyén van
  Vannak mondatok a történelemben, amelyek az időből kiszakadva és felemelkedve örök életet élnek. Az ókori Rómától az angol és a francia történelmen át egészen a mai históriáig tudunk ezekről. Nekünk is van ilyen.
 • Hősies küzdelem után ezüstérem
  A magyar női vízilabda-válogatott ezüstérmet szerzett a hazai rendezésű vizes világbajnokságon, miután óriási csatában, 9-7-re kikapott a sorozatban negyedszer győztes, az elmúlt három olimpián is első Egyesült Államoktól a szombati döntőben a Margitszigeten.
 • Segítség a legjobbaknak
  Magyarország egyik legfontosabb erőforrása a kiművelt emberfő, versenyképes tudású, a világra nyitott, hazáját szerető, szorgalmas fiatalokra van szüksége az országnak ahhoz, hogy ne csak szemlélője, hanem alakítója is lehessen a jövőnek - írta Novák Katalin a Facebook oldalán szombaton.
 • Választásokat dönthet el a hibrid hadviselés
  Georg Spöttle: A megtévesztés eszközei egyre tökéletesebbek lesznek.
MTI Hírfelhasználó