Parlamenti botrányok, büntetett képviselők! I.
Ötvenhárom képviselőt „jutalmazott” a Tisztelt Ház azonnal fizetendő pénzbírsággal. Voltak akiket többszörös is. 14 millió 148 096 forint volt, lesz a bevétel. A Jobbik a rendszerváltás legnagyobb parlamenti botrányát produkálta: pulpitusfoglalása majd 12 milliót ért, de a többiek is kitettek magukért. Íme az „adakozók”.
2014. március 30. 16:26

Az országgyűlési törvény módosításának 2013 január 1-jei hatálybalépése óta nyílt lehetőség azon képviselők pénzbírságolására. Rendjének Az Országgyűlés rendjének fenntartása érdekében szeptembertől tovább szigorítottak a Házszabályon.

 

Tilos az élet kioltására alkalmas eszközt bevinni a Parlamentbe. Tilos fényképezni a kupolacsarnokban, ahol a Szent Koronát őrzik. Tilos ittasan vagy drogosan megjelenni. Tilos kiabálni, az ülést megzavarni, transzparenseket elhelyezni, lobogtatni.. Tilos az Országgyűlés tekintélyét, rendjét, vagy valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségre kirívóan sértő kifejezést használni. Tilos a folyosón és a teremben lefeküdni vagy a padlóra ülni. Nem tilos viszont továbbra sem a padsorokban ülve aludni.

 

A pénzbírság kiszabására irányuló javaslatról az Országgyűlés vita nélkül határozott. A bírság megfizetésének garanciáját a képviselői tiszteletdíj és a bizottsági tagság után járó pótlék képezi. Bár többen bejelentették, hogy nem fizetik ki, automatikusan levonják. Azoktól is, akik az új parlamentben már nem lesznek képviselők, lévén hat hónapig parlamenti mandátum nélkül is még jogosultak lesznek a  tiszteletdíjra. 
 

***

 

Az MSZP egy, az LMP négy képviselője érdemelte ki tiszteletdíjának csökkentését. A függetlenek színeiben is „csak” kilencen botlottak el, a Jobbik padsoraiban viszont hiánytalanul mindenkit elért a végzet.

 

A  pénz nyelvére lefordítva: az LMP büntetésének mértéke  803 920 Ft., a függetleneké 1 millió 334 440 Ft., a Jobbiké 11 millió 878 736 Ft. Az MSZP egyetlen büntetésének mértéke mindehhez képest jótékonysági perselybe kivánkozik:131 ezer Ft.

 

***

 

Összeállításunk különlegessége, hogy rákattintva a büntetés összegét követő számokra,  eredetiben nyomon követhető, hogy róla ki és miként szavazott.

 

Bal keze középső ujját felfelé tartva mutatta…

 

 Az első pénzbüntetésre Szanyi Tibor szocialista képviselő „érdemesült”,  - még tavaly márciusban. Interpellációját a világ egyik legismertebb internacionalista jelével zárta: bal keze középső ujját felfelé tartva mutatta, hogy a vele egyet nem értők, mit, s hogyan cselekedjenek a nagylelkűen felajánlott alsó felének hasznosítása érdekében.

 

Az MSZP-frakcióból érkező taps sem győzte meg Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét arról, hogy mindez így lenne rendjén. Úgy vélte: a “kirívóan sértő kifejezést használó” képviselő büntetést érdemel.  Élve a Házszabály a január elsején hatályba lépett  lehetőségével a havi képviselői tiszteletdíj egyharmadát kitevő pénzbírság kiszabását  indítványozta.

 

Szanyi Tibor

az országgyűlés tekintélyét  kirívóan sértő magatartás

131. 000  Ft.

267

47

0

2013.03.25

 

Szanyi Tibor mosolygott, kerülve az újabb botrányt, nem dobta az elnöki asztalra a mellényzsebéből a minimálbért meghaladó büntetés összegét. Cinikusnak, zavarosnak és önkényesnek nyilvánította a döntést, s bejelentette: a strasbourgi bírósághoz fordul jogorvoslásért.

 

- A Jobbikos náciknak mutattam meg a szép ujjamat. A házelnök döntése - amelyet éppen a rasszizmus elleni világnapon hozott meg - azt üzeni, hogy a zsidózást, a cigányozást, a kommunistázást érthetőnek és járható műfajnak tartja, az erre adott reakció pedig büntetést érdemel. Szerintem viszont, a bűncselekményeket kivéve, a rasszizmussal szemben minden eszköz megengedhető, ezért ezután is tiltakozni fogok ellene, ha kell, szavakkal, ha kell, kézzel-lábbal!

 

"Loptok, csaltok hazudtok!"

 

Karácsony Gergely és Szilágyi Péter a Párbeszéd Magyarországért (PM) színeiben politizáló független országgyűlési képviselők az Országgyűlés április 30-ai ülésén Cséfalvay Zoltán nemzetgazdasági államtitkár felszólalása közben egy a Fidesz logójával díszített "Loptok, csaltok hazudtok!" feliratú táblát vitt az ülésterembe. Felállították a kormánypárti padsorokkal szemben.

 

Követték őket sorban a „Bajnai-csapat” jelesei A trafikpályázatok és a közérdekű adatok kiadási rendjének tervezett változása ellen tiltakoztak. Az elnöklő Lezsák Sándor arra kérte őket, hogy vigyék ki a táblát, de nem tették, helyette az elnöki emelvényhez illesztették. Végül a levezető elnök kérésére a terembiztosok távolították el.

 

Az akciót nagy felzúdulás kísérte a kormánypárti oldalon. Többen azt kiabálták, ne csak a táblát, hanem az azt kihelyező képviselőket is távolítsák el az ülésteremből.

 

A bírságolásról szóló javaslatot Kövér László terjesztette a T. Ház elé. Az országgyűlés elnöke hangsúlyozta:

 

- Megérdemlik büntetést,  az Országgyűlés rendjét súlyosan sértő magatartást tanúsítottak. Szilágyi Péter képviselő esetében azért szorgalmaztam a maximálisan kiszabható  pénzbírságot, mert álláspontom szerint az Országgyűlés választott tisztségviselőjeként, jegyzőként, nagyobb felelősséggel tartozik a plenáris ülés megzavarásáért.

 

Szilágyi Péter

az Országgyűlés rendjét súlyosan sértő magatartás

185.520. Ft.

232

86

3

2013.05.13

Karácsony Gergely

az Országgyűlés rendjét súlyosan sértő magatartás

50. 000  Ft.

234

86

3

2013.05.13

 

Szilágyi Péter szolidan sérelmezte:

 

- Az országgyűlési törvény csak arra terjed ki, hogy a jegyzőknek pártatlanul kell segíteni az ülés vezetését, álláspontomat az ügyben viszont nem jegyzőként, hanem képviselőként fejtettem ki.

 

Karácsony Gergely viszont jóval hangosabban felháborítónak és minden jogalapot nélkülözőnek minősítette:

 

- Az országgyűlési törvény alapján a képviselők a megbízatásukkal összefüggésben kinyilvánított vélemény miatt nem büntethetők, elfogadhatatlan, ha már a parlamentben sem lehet kimondani az igazságot.

 

Többen segítettek a drapéria kivitelében

 

A következő bírságra ismét  PM-hez tartozó független képviselők érdemesültek.

 

Dorosz Dávid

az Országgyűlés rendjének súlyos megsértése

70. 000  Ft.

230

72

1

2013.05.27.

Szabó Rebeka

az Országgyűlés rendjének súlyos megsértése

70. 000  Ft.

231

70

1

2013.05.27.

 

Dorosz Dávid és Szabó Rebeka a parlament május 21-i ülésén, a jegyzőkönyvben rögzítettek szerint, az Országgyűlés rendjét súlyosan sértő magatartást tanúsítottak. „Itt Nemzeti Dohánymaffia működik!" feliratú szélesre feszített molinóval köszöntötték az ülésterem közepén a kormánypártok jeleseit és a tévét nézőket, miközben a T. Ház a trafiktörvény módosításáról határozott.

 

A tüntetők a felszólítás ellenére sem adták át a molinót az odaérkező terembiztosoknak. Rövid szünet, után azonban többen segítettek a drapéria kivitelében, Szabó Rebeka és Dorosz Dávid pedig elhagyta az üléstermet.

 

”Válasz egyetlenegy szocialista vagy szocionista képviselőtől nem érkezett”

 

A legtöbbször Novák Elődöt büntették. A Jobbik szónoka első alkalommal május 21-i parlamenti felszólalásával érdemelte ki az elmarasztalást midőn hangsúlyozta:

 

- Az országgyűlési képviselő kettős állampolgárságára vonatkozó adat közérdekből nyilvános személyes adat. Ez azt jelenti, hogy a  kettős állampolgárságára vonatkozó tájékoztatást  a képviselők is kötelesek bárki számára megadni. Annak ellenére, hogy fél éve azt a kérdést, hogy a magyaron kívül rendelkezik-e más állampolgársággal, szétküldtem, melyre válasz egyetlenegy szocialista vagy szocionista képviselőtől nem érkezett. De mulasztásos törvénysértésben leledzik a kormánypárti képviselők többsége is, a házelnök úrtól kezdve  az utolsó mamelukig. Az érdemi választ megkerülve pökhendi módon tulajdonképpen mellébeszéltek. Ezt sajnos ki kell mondani…

 

Kimondta. Néhány nap múlva, május 27-én pénzbírságra büntették.

 

Novák Előd

sértő kifejezések használata

50.000  Ft.

236

39

2

2013.05.27.

 

”A szájzárbírság ellenére sem..!”

 

Június 3-án döntött az Országgyűlés Novák Előd újabb, márt emeltebb összegű büntetésről, azért a szónoklatért amit május 28-án vallási közösséget is érintően előadott.

 

- Meghátrálásnak tűnne, ha nem mondanám el ismét, amit a legutóbb is a válaszadási kötelezettség elmulasztásánál mondtam, még ha ezért bírságot is kaptam. Mulasztásos törvénysértésben vannak sokan. Bizony szégyenszemre még a házelnök is. Ilyen értelemben, ő is egyfajta politikusbűnöző, sajnos  nemcsak hazaáruló a magyar föld kiárusítása miatt…

 

- A "szocionista" szóösszevonás használata miatt szavaztatott meg velem szemben 50 ezres bírságot a kiskirálykodó Kövér László házelnök, miután a mulasztásos törvénysértésére hívtam fel a figyelmet ami valóban rendkívül kellemetlen volt számára. A cionista szó és ennek a szocialistákra alkotott változata ugyanis a társadalom széles körében  használatos szójáték. Nem hallottuk még, hogy Magyarországon sértő kifejezés volna. Igaz, még nem láttunk Kövér László készítette  "tiltott szavak" jegyzékét. Kicsinyes bosszúról van tehát szó, de ezzel sem tudnak minket, nemzeti ellenzékieket elnémítani.…

 

- Ami pedig az Országgyűlés tekintélyét illeti: épp a cionista képviselők sértik, nem pedig az, hogy ha mi nevén nevezzük a gyereket! A Hit Gyülekezete nevű cionista bizniszszekta történelmi egyházak közé emelése ellen vagy akár Alföldi Róbert leváltásáért elvárható lett volna például, hogy a Jobbik mellett a KDNP határozott fellépése is, ez azonban elmaradt…

 

- Szükségesnek tartom még elmondani: A szájzárbírság ellenére a jövőben sem fogom megélhetési bűnözésnek nevezni a cigánybűnözést, romának a cigányt, melegnek a homoszexuálist. Nem fogom felszabadítónak nevezni a megszállókat, ellenforradalomnak a forradalmat, rendszerváltásnak a módszerváltást. Nem fogom missziónak nevezni honvédeink idegen földekre küldését, nemzeti konzultációnak a kormánypropagandát, és adatgyűjtést. Nem fogom nemzeti együttműködésnek tekinteni javaslataink olvasatlan leszavazását. Nem fogom ismeretlen tettesnek nevezni Kubatov Gábort, és nem fogom honatyának szólítani  a hazaáruló mamelukokat, és polgármester úrnak az álláshalmozó politikusbűnözőket. Nem fogom szenvedélyes igazságbeszédnek nevezni a balatonőszödi lelepleződést, de szocialistának sem a szociális érzékenységgel nem rendelkezőket. Ja, és persze június 4. közeledtével  nem fogom a nemzeti összetartozás ünnepének nevezni  Erdély elcsatolásának évfordulóját, magyarság legnagyobb gyásznapját!”

 

Novák Előd

kirívóan sértő kifejezés használata

70.000  Ft.

207

34

9

2013.06.03.

 

Novák Előd szónoklata végeztével elégedetten nézett a T. Házra, lévén előre tudta, nem szegényedik el, ha fizetni fog érte.

 

”Vétkesek közt cinkos, aki néma!”

 

Harmadik alkalommal a parlament Kulturális és sajtóbizottságának - melynek tagja – ülésén lázadt fel Novák Előd június 10-én,  Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterének meghallgatása során. A bizottság szerint a képviselő olyan kirívóan sértő cionista és szocionista kifejezéseket használt személyeket és csoportot érintően, amelyért az Országgyűlés már korábban is pénzbírságot szabott ki vele szemben. A bizottság erre is figyelemmel tett javaslatot a pénzbírság emelésére.

 

Novák Előd III.

kirívóan sértő kifejezések használata

131.410 Ft.

254

45

3

2013.06.17.

 

Válaszként Novák Előd már a T. Házban hangsúlyozta:

 

- Vétkesek közt cinkos, aki néma! Hazaárulás történhet kulturális téren is. Alföldi Róbert például ki akarta adni a magyar Nemzeti Színházat, hogy ott ünnepeljék meg a románok Erdély elcsatolását… És itt van a III/III-as Böröcz-ügynök, aki a közmédiumok sok tízmilliárd forintja felett, szabadon garázdálkodhat, És itt van a rendőr-politikusbűnöző Dézsi Mihály, akit még a ferencvárosi időközi választáson csíptem nyakon a választási bizottság tagjaként, amikor a magyar történelem talán legnagyobb kopogtatócédula-hamisításában vett részt. Az is megállapítható, hogy a számlákat, illetve a szerződés teljesítésének igazolását Vass Lajos főigazgató több esetben is a szerződés teljesítését egy évvel megelőzően állította ki…

 

- Azóta több dosszié lomtalanítás során kidobásra került. Ezt láthatjuk a többi személynél is, akik úgymond tanácsokat adtak, de nincs semmi írásos nyoma, annak, hogy bármi munkát végeztek volna. Itt van például Bánó András cionista atv-s műsorvezető, és itt van Görgey Gábor, a harmadosztályú író, Medgyessy kulturális minisztere, és még hosszan sorolhatnám…

 

- Én azt gondolom, hogy a hazaárulásról beszélnünk kell itt is, és hazaárulásnak nevezhető az is, ha ilyen szocionista közszereplők a szereplői. Az ügyészség azonban az aktákat még csak nem is tologatja, hanem fekteti, húzzák az időt, fedezik a szocionista tolvajokat…

 

A levezető elnök újra közbeszólt: 

 

- Képviselő Úr! Láthatólag provokál bennünket, ezért öntől most, háromszori figyelmeztetés után, a Házszabálynak megfelelően megvonom a szót. 

 

Így  történt, hogy Novák Előd mikrofon nélkül rikkanthatta: - Ez Házszabályellenes!

 

A negyedig pénzbüntetésre  már a Jobbik kollektív fellépésének tagjaként érdemesült. 

 

A rendszerváltás legnagyobb parlamenti botránya

 

A rendszerváltás legnagyobb parlamenti botrányát produkálta a Jobbik frakciója az Országgyűlés 2013. június 21-i ülésén. Ámulva tekintettek rájuk a kazettás mennyezet közeléből az Egyetértés, a Béke és Bölcsesség allegóriáinak szobrai. Elfoglalták az elnöki pulpitust! Megpróbálták megakadályozni a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat zárószavazását. 

 

"A magyar föld átjátszása idegeneknek: hazaárulás!" feliratú transzparenst magasra emelve,

az elnöklő Latorcai János pulpitusát többszöri figyelmeztetés ellenére sem hagyták el. 

 

Vona Gábor:  - Beszélhetsz amennyit akarsz, de előre jelzem, nem megyünk mi innen el!

 

Tiba István jegyző még a pulpituson észleli: az ülésvezető elnök kártyáját valaki elemelte a beolvasóból.

 

Vona Gábor kérdése hozzá:  - Az elnök kártyáját keresed? Ha akarsz, távozhatsz, leengedünk. 

 

A mögötte levő képviselők egyike harcosan definiál:

 

- Nem lesz itt ma szavazás, vegyétek már el a tőle a név szerinti szavazólistát!

 

Az elnöki emelvényen álló Jobbik frakciója folyamatosan skandál:

 

- Hazaárulók! Hazaárulók! Hazaárulók!

 

A békés mosolyáról mindig híres mindig Latorcai János ezúttal sem igyekezett túlkiabálni a gyülekezetet, a mosoly azonban az arcáról lefagyott, az eszén viszont nem tudtak túljárni. Bejelentette:   

 

Mivel a Jobbik képviselőcsoportja nem teszi lehetővé, hogy elfoglaljam helyem az elnöki poszton, ezért innen, a szónoki emelvényről  vagyok kénytelen az ülést vezetni. Kérem a technikai személyzetet, hidalják át a problémát, és oldják meg, hogy a képviselő hölgyek és urak gombnyomással élhessenek a szavazati jogukkal.

 

- Megállapítom, hogy az Országgyűlés határozatképes: 265 a jelenlévő, távol 120-an vannak. Most arra kérem képviselőtársaimat, mivel a Jobbik-képviselőcsoport magatartásával nem teszi lehetővé a név szerinti szavazást, ezért a házszabályi előírásoknak megfelelően ezért a T/7979. számú törvényjavaslatról egységesen  gombnyomással szavazzanak. 

 

 – Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 253 igen szavazattal, 17 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényt elfogadta.

 

Mennyezetet verő zaj, kiabálás üdvözölte. A Jobbik-frakció mögötti páholyban népes számmal helyet foglalók felállva molinót emeltek a magasba: "Most árulják el a gazdákat! A Fidesz-maffia a jobban teljesít!

 

Az elnöki emelvényen álló Jobbik-frakció továbbra is folyamatosan skandált:

 

 - Hazaárulók! Hazaárulók! Hazaárulók!

 

Az Országgyűlés öt nappal később a 40 tiltakozó frakciótagot a lehető legsúlyosabb büntetéssel, egyhavi tiszteletdíjuk megvonásával szankcionálta. Latorcai János nem titkolta: 

 

- A képviselők a plenáris ülésen olyan példa nélküli, közvetlen fizikai erőszakkal való fenyegető magatartást tanúsítottak a zárószavazás megakadályozása céljából, amely indokolta a tiszteletdíj maximális összegű csökkentését.

 

Dr. Apáti István

463.800  Ft.

230

12

0

Mirkóczki Ádám

452.205  Ft.

226

10

0

Balla Gergő

394.230  Ft.

227

9

0

Murányi Levente

440.610  Ft.

227

10

0

Bana Tibor

440.610  Ft.

229

10

0

Németh Zsolt

394.230  Ft.

224

10

0

Baráth Zsolt

394.230  Ft.

232

9

0

Novák Előd

394.230  Ft.

231

8

0

Bertha Szilvia

394.230  Ft.

230

10

0

dr. Nyikos László

556.560  Ft.

230

11

0

Dúró Dóra

394.230  Ft.

231

10

0

Rubi Gergely

394.230  Ft.

231

10

0

Egyed Zsolt

394.230  Ft.

232

10

0

Schön Péter

394.230  Ft.

227

10

0

Farkas Gergely

394.230  Ft.

231

10

0

Sneider Tamás

510.180  Ft.

226

10

0

Ferenczi Gábor

394.230  Ft.

231

10

0

dr. Staudt Gábor

440.610  Ft.

230

10

0

dr. Gaudi-Nagy Tamás

498.585  Ft.

231

10

0

Suhajda Krisztián

394.230  Ft.

232

10

0

dr. Gyenes Géza

463.800  Ft.

231

10

0

Szabó Gábor

394.230  Ft.

226

10

0

Gyöngyösi Márton

602.940  Ft.

229

10

0

Szávay István

394.230  Ft.

231

10

0

dr. Gyüre Csaba

510.180  Ft.

230

10

0

Szilágyi György

521.775  Ft.

230

10

0

Hegedűs Lorántné

556.560  Ft.

231

10

0

Varga Géza

394.230  Ft.

228

10

0

Jámbor Nándor

394.230  Ft.

228

10

0

Vágó Sebestyén

394.230  Ft.

230

9

0

Kepli Lajos

394.230  Ft.

228

10

0

Volner János

658.596  Ft.

228

10

0

dr. Kiss Sándor

394.230  Ft.

230

10

0

Vona Gábor

672.510  Ft.

227

10

0

Korondi Miklós

394.230  Ft.

224

10

0

Zagyva György Gyula

394.230  Ft.

233

10

0

Kulcsár Gergely

394.230  Ft.

230

10

0

Zakó László

394.230  Ft.

230

10

0

Magyar Zoltán

394.230  Ft.

231

10

0

Z. Kárpát Dániel

602.940  Ft.

233

10

0


Bartha Szabó József
MTI Hírfelhasználó