Hangos volt tőlük a T. Ház
Harmincezret meghaladó képviselői felszólalás (technikaiak nélkül) színesítette a most búcsúzó parlamenti ciklusban az Országgyűlés munkáját. Aktív nyelvmozgásuk ideje, szünet nélkül, több, mint 116 nap volt.
2014. március 3. 08:40

Az eredményes meggyőzési taktika olyan gondolatokat közvetít, amelyekkel a befogadónak nem ellentétesek a nézetei. Kormánypártok és ellenzékiek között a Tisztelt Házban ilyenre csak elvétve volt példa..

 

Szabadsága volt a szólásnak. Szóltak hosszan, és szóltak röviden, látványos arc- és kézmozdulatokkal kísérve. Aktív nyelvmozgásuk ideje, szünet nélkül, több, mint 116 nap. Pázmány Péter szép szavával élve: sokan megunatkoztak a hosszú hallgatásában, közöny, elalvás, zajongás, székrecsegtetés, tüntető távozás, kellemetlenkedő közbeszólások mindezt ékesen jelezték, ám akinek volt türelme hozzá válogatott belőlük. 

 

 

TÉMA

Kormánypártok

Ellenzéki pártok,  függetlenek

 

ÖSSZ.

Fidesz

KDNP

MSZP

Jobbik

LMP

Független

Felszólalók

száma

 

234

38

61

49

18

32

432

272

160

Felszólalások száma

14574

3828

8892

9646

4272

946

42158

18402

233756

Felszólalások ideje

óra, perc, mp.

915:52:18

271:09:21

573:24:01

698:24:17

277:12:59

67:42:16

2803:45:12

1187: 01: 39

1616:43:33

 

Ciceró elmélete (statis) szerint a szónok első dolga, hogy a helyzet olyan meghatározásával álljon elő, amely az ő szempontjából a legelőnyösebb, amelyeket pártja elfogad, még akkor is, ha hamisak! Nem volt oly szónok, ki nem követte volna e példát. 

 

Reklám feliratokkal, a szó és a hangerő fegyverével jelezték honatyáink, honanyáink, honifjaink és honleányaink az elégedetlenségüket, vagy elégedettségüket. Amit kifütyültek az ellenzéki oldalon, megtapsolták a másikon, és fordítva. Ámulva tekintettek rájuk a kazettás mennyezet közeléből az Egyetértés, a Béke és Bölcsesség allegóriáinak szobrai. 

 

***

 

A Fidesz 234 szónoka türelemre intve a „másként gondolkodókat”, elkötelezetten dicsérte önmagát, pártját, s kormányát. Beszédeiket az igazság és a bölcseletet keresése egyaránt jellemezte. Hol találták, hol nem. Még a ciklus elején hangoztatták: minden rossz volt, mi volt, de száműzik, és lépteik nyomát is áldva új tavasz köszönt reánk. Janus Pannoniust juttatva észbe, ontották a szép dalokat, virágzott a mandulafácska merészen a télben, ám „csodaszép rügyeit zúzmara fogta be”.

 

Legtöbbet Fónagy János , Kontrát Károly, Babák Mihály, Répássy Róbert, Halász János szónokolt.  Első emberük Orbán Viktor  „csak” 13. pártja ranglistáján.

 

***

 

Nem volt oly kereszténydemokrata képviselő, aki nem a szebb jelenünk és még szebb jövőnk reményében szólt volna. A frakció toplistájának éllovasai Rétvári BenceSoltész MiklósPálffy István, Hoffmann Rózsa,  Aradszki András, Spaller Endre  és Rubovszky György  voltak, de a társaik is pajzsot tartottak, s ha úgy adódott, kardot is rántottak. Tették volt mindezt - külön hangsúlyozva - a keserves múlt felszámolásának és visszatérésének megakadályozása érdekében. 

 

***

 

A Gyurcsány-csapat távozása - (2011.10.23.) -  sem roppantotta össze az MSZP-t. A nagy öregek és a hagyományaikon nevelkedő büszke ifjabbak képességüket a hatalom visszaszerzésének reményében kamatoztatták. Össztüzet zúdítottak a kormányra. Éllovas szószólóik Gúr Nándor, Göndör István, Józsa István, és Lamperth Mónika, de társaik sem szívesen emlékeztek a múltra, „korábbi dolgok észbe sem jutottak”, a kormánypártok padsoraiban azonban bőséggel pótolták e mulasztásukat.

 

***

 

A Jobbik harcosai leginkább a vidék, a közbiztonság és a cigányok helyzetének rendezése, valamint az izraeli és más EU „diktátumok” eltörlése vezérelte. Egyformán szidták a Gyurcsány-Bajnai- és az Orbán-kormányt. Soraiban különösen Gaudi-Nagy Tamás tündökölt, több, mint 72 órán át szónokolt, a  legbőbeszédűbb kormánytagokat is legalább harminc órával lekörözte. Időben nem, a felszólalások számát tekintve azonban, ha nem is szorosan, de a nyomában járt  Z. Kárpát Dániel, Szilágyi György,  Novák Előd és Volner János, ám a többiek is fölöttébb igyekeztek. Leginkább a nemzetiség, a vidék, a közbiztonság, az elszámoltatás  és a  cigányok helyzetének elrendezését hiányolták, valamint az izraeli bankok és más EU diktátumok törlését követelték, lelkesen ígérve, ha a választások után kormányra jutnak rendbe teszik a dolgokat.

 

***

 

Az LMP képviselőcsoportjában palotaforradalom történt. Miután a többség, a szebb jövő reményében kilépett a frakcióból és Bajnai Gordon ex-miniszterelnök csapatához csatlakozott megszűnt a frakció, (2013.02.12.). Az  Alkotmánybíróság és az Alkotmányügyi bizottság jótékony hatásának köszönhetően a T. Ház azonban módosította a Házszabályt, így a „megmaradt” 7 képviselőjével újra frakciót alakíthatott az LMP. Színeikben Schiffer András vette igénybe legtöbbször a T. Ház türelmét, mellette Vágó Gábor  tündökölt, a többiek pedig szemlátomást „vakon” követték őket.  

 

***

 

Kuriózumnak számított, hogy „elfüggetlenedett”  MSZP- képviselők is szólásra emelkedtek. Soraikban ült Gyurcsány Ferenc néhai miniszterelnök, ’kinek gyér csapatából a hangerő semmiként sem hiányzott. A LMP-ben puccsot végrehajtók sem tétlenkedtek.

Reájuk tekintve a kormánypárti padsorokban csak legyintettek: „ezek a pártok bár hangoskodnak, csak a pénzt költik, csak a székeket melegítik a Parlamentben...

 

***

 

A parlamenti élet főszereplői közé tartozó frakcióvezetők, - Schiffer András  (LMP) kivételével - hagyták érvényesülni ambiciózus mondanivalóval bíró társaikat.  Harrach Péter (KDNP) a tizenkettedik, Vona Gábor (Jobbik) harmincharmadik, Mesterházy Attila (MSZP), harminckettedik a Fidesz frakciójában Rogán Antal pedig „csak” tizennegyedik pártja listáján.

 

***

 

Hős amazonként küzdöttek a hölgyek is.  A KDNP soraiban Hoffmann Rózsa, és Lanczendorfer Erzsébet, a Fideszében Szabó Erika, Menczer Erzsébet, és Mátrai Márta az MSZP-ben Lamperth MónikaLendvai Ildikó és Szűcs Erika,  a Jobbikéban Hegedűs Lorántné, Dúró Dóra és  Bertha Szilvia, az LMP-ben  Ertsey Katalin, Szél Bernadett, és Osztolykán Ágnes,  a függetlenek közül pedig Vadai Ágnes és Szili Katalin ragadta legharcosabban magához a mikrofont.

 

TOP 12

 

A legtöbbet beszélő képviselők listáját Gaudi-Nagy Tamás a Jobbik szónoka vezeti, szorosan nyomában topogott az MSZP bőbeszédű szónoka,  Gúr Nándor és a puccsok miatt feloszlott, majd rehabilitált LMP frakcióvezetője  Schiffer András. A toplistára jutását három kormánypárti politikus, Fónagy János, (Nemzeti fejlesztési minisztérium államtitkára), Halász János, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára), Kontrát Károly, (Belügyminisztérium államtitkára) Rétvári Bence, (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára), elsősorban annak köszönhette, hogy a legtöbbször rájuk hárult a feladat, hogy válaszoljanak a napirend előtti felszólalásokra, interpellációira és kérdésekre.

 

 

Képviselő

Párt

Felszólalások száma

 

Képviselő

Párt

Felszólalások száma

1

Dr. Gaudi-Nagy Tamás

Jobbik

874

7

Z. Kárpát Dániel

Jobbik

676

2

Gúr Nándor

MSZP

851

8

Dr. Józsa István

MSZP

621

3

Dr. Schiffer András

LMP

845

9

Kontrát Károly

Fidesz

581

4

Dr. Fónagy János

Fidesz

753

10

Dr. Lamperth Mónika

MSZP

574

5

Göndör István

MSZP

684

11

Dr. Rétvári Bence

KDNP

571

6

Vágó Gábor

LMP

676

12

Szilágyi György

Jobbik

562

 

PULPITUS

 

A pulpituson ülők szólásait technikainak nevezik a parlamenti  statisztikusok, s nem sorolják az „igazi” felszólalók közé, pedig ők szerepeltek a legtöbbet. a ciklus kezdete óta. Íme:

 

Kövér László  

Fidesz

Elnök

2622

Lezsák Sándor  

Fidesz

alelnök

9596

Dr. Latorcai János

KDNP

Alelnök

10336

Jakab István

Fidesz

alelnök

9530

Balczó Zoltán  

JOBBIK

Alelnök

9545

Dr. Ujhelyi István  

MSZP

alelnök

7164

 

Az elnöklők az asztalon lévő kis réz haranggal csilingeltek, és szóltak hangosan rendre intve, mikrofont is kopogtatva, midőn méhkashoz hasonlatosak voltak a padsorok. Történt is, nem ritkán. Vezénylésük, intelmeik nélkül a káosz otthona lett volna a T. Ház. Kövér nem köntörfalazott, a büntetéstől sem riadt vissza. Latorcai oly gyorsan, mégis érthetően sorolta a teendőket, hogy nincs oly logopédus ki meg nem csodálná.  Lezsák fölöttébb udvariasan  igyekezett mindenkit jobb belátásra bírni. Balczó pártja renitenseit sem volt rest rendre inteni, és Újhelyi sem volt ijedt ifjú, midőn a kormánypártiakat, vagy Jobbik padsoraiban ülőket  kellett figyelmeztetni.

 

NÉMA LEVENTÉK

 

Indiai bölcsek tanácsolták: “Az ember akkor nyissa ki a száját, ha értékesebbet tud mondani, mint a csend!”  Meglepetésre „csak” négyen fogadták  meg a T. Házban ezen intelmet.

 

A KDNP, az MSZP  és a  Jobbik padsoraiból senki sem lépett be a trappista rendbe.

 

A Fideszből négy képviselő  vélte úgy, „ha nem szól szám, nem fáj fejem.” Kubatov Gábor 2006 óta mindössze egyszer, 2007 április 3.-án, nyitotta parlamenti szólásra az ajkát, - akkor is csupán napirend után.  Bíró Márk, első ciklusát töltötte az Országgyűlésben szótlanul. Cserna Gábor és dr. Molnár Ágnes sem szólt egyszer sem, legszívesebben a rokoni és baráti körökben köszöntötték az egybegyűlteket.

 

Nem volt bőbeszédű a függetlenek padsoraiban  Ficsor Ádám és Vitányi Iván sem. Egyszer szólaltak meg, előbbi ideje, 1 perc 58 másodperc, utóbbié pedig 38 másodperc. Rajtuk is túltett  tömörségben  Meggyes Tamás (Esztergom korábbi polgármestere): egyszer hallatta a hangját: egy másodpercben (!), mondott „igent”, 2010 novemberében  - igaz, buzgón bólintott is hozzá.

 

KDNP

 

 

Képviselő

Felszólalások

óra,perc,mp

 

Képviselő

Felszólalások

óra,perc,mp

1

Dr. Rétvári Bence

571

36:36:54

20

Kalmár Ferenc András

71

3:48:08

2

Soltész Miklós

349

22:44:47

21

Dr. Lukács Tamás

63

8:46:49

3

Pálffy István

262

16:25:51

22

Dr. Nagy Kálmán

63

4:40:15

4

Dr. Hoffmann Rózsa

234

18:58:20

23

Dr. Hargitai János

50

8:22:22

5

Dr. Aradszki András

179

16:55:30

24

Dr. Nagy Andor

38

3:36:37

6

Spaller Endre

166

9:00:58

25

Dr. Lanczendorfer Erzsébet

35

2:42:26

7

Dr. Rubovszky György

157

8:00:06

26

Firtl Mátyás

33

2:18:00

8

Michl József

149

11:28:24

27

Földi László

28

1:40:28

9

Dr. Simicskó István

136

9:46:32

28

Dr. Latorcai János

26

2:00:20

10

Dr. Puskás Tivadar

134

5:55:43

29

Dr. Seszták Miklós

25

1:39:41

11

Dr. Salamon László

125

8:43:50

30

Habis László

23

2:03:24

12

Harrach Péter

121

8:47:54

31

Básthy Tamás

22

1:50:21

13

Sáringer-Kenyeres Tamás

114

7:15:18

32

Dr. Semjén Zsolt

21

1:31:13

14

Dr. Vejkey Imre

114

8:45:30

33

Gaal Gergely

20

1:13:51

15

Dr. Tarnai Richárd

113

6:12:57

34

Móring József Attila

19

44:04

16

Varga László

85

5:15:00

35

Dr. Bagdy Gábor

14

1:33:24

17

Dr. Stágel Bence

82

5:31:26

36

Hoffman Pál

12

48:02

18

Seszták Oszkár

79

8:37:47

37

Karvalics Ottó

12

31:47

19

Szászfalvi László

72

5:50:38

38

Bús Balázs

11

24:44

ÖSSZESEN:

Felszólalások száma:  3828

Felszólalások ideje:  271:09:21

 

FIDESZ

 

 

Képviselő

Felszólalások

óra,perc,mp

 

Képviselő

Felszólalások

óra,perc,mp

1

Dr. Fónagy János

753

38:03:12

118

Potápi Árpád János

32

2:45:25

2

Kontrát Károly

581

25:14:02

119

Balázs József

32

2:43:51

3

Babák Mihály

493

28:34:22

120

Dr. Balsai István

31

2:55:14

4

Dr. Répássy Róbert

457

31:00:01

121

Dr. Simon Miklós

31

1:30:50

5

Halász János

430

19:09:36

122

Borbély Lénárd

31

1:22:40

6

Ékes József

365

25:01:34

123

Gelencsér Attila

31

1:12:56

7

Tállai András

300

18:15:47

124

Hanó Miklós

31

1:04:34

8

Szatmáry Kristóf (

265

14:27:05

125

Dr. Orbán Viktor

30

7:41:32

9

Dr. Ángyán József

263

14:53:50

126

Szijjártó Péter

30

4:07:44

10

Dr. Navracsics Tibor

253

7:14:47

127

Demeter Zoltán

29

2:32:55

11

Dr. Czomba Sándor

251

18:10:43

128

Szólláth Tibor Zoltán

29

1:16:59

12

Dr. Budai Gyula

244

14:42:24

129

Dr. Braun Márton

29

1:15:09

13

Orbán Viktor

229

13:38:04

130

Vigh László

29

1:14:50

14

Rogán Antal

227

21:43:29

131

Boldog István

29

1:11:03

15

Dr. Illés Zoltán

166

9:52:16

132

Németh Zoltán

28

2:18:29

16

Németh Zsolt

165

9:29:06

133

Dr. Hollósi Antal Gábor

28

1:42:57

17

Dr. Turi-Kovács Béla

151

9:48:09

134

Dr. Láng Zsolt

28

1:39:54

18

Révész Máriusz

151

7:47:30

135

Szalay Ferenc

27

1:33:31

19

Dr. Horváth János

143

14:09:21

136

Bodó Imre

26

2:37:46

20

Dr. Vas Imre

143

10:07:13

137

Csöbör Katalin

26

2:10:19

21

Dr. Papcsák Ferenc

139

6:03:02

138

Lezsák Sándor

26

1:12:40

22

Gulyás Gergely

137

8:41:37

139

Kiss Attila

25

1:25:11

23

Kara Ákos

135

9:08:01

140

Bányai Gábor

25

1:20:36

24

Font Sándor

134

9:44:19

141

Gyopáros Alpár

25

1:20:06

25

Ágh Péter

134

5:48:57

142

Dr. Mengyi Roland

25

1:18:57

26

L. Simon László

129

10:25:57

143

Bábiné Szottfried Gabriella

25

1:09:56

27

Dr. Dancsó József

126

10:32:12

144

Vincze László

25

1:06:06

28

Dr. Pósán László

124

6:21:27

145

Szedlák Attila

25

1:05:32

29

Bencsik János

114

10:41:46

146

Csenger-Zalán Zsolt

25

49:45

30

Koszorús László

111

4:11:52

147

Dr. Kovács József

23

2:33:59

31

Kósa Lajos

110

10:17:01

148

Horváth István

23

2:31:31

32

Dr. Szabó Erika

105

10:39:02

149

Székyné Dr. Sztrémi Melinda

23

2:11:24

33

Lázár János

103

10:27:58

150

Schmidt Csaba

23

1:55:28

34

Herman István Ervin

103

4:40:01

151

Szekó József

23

1:55:00

35

Kovács Péter

103

3:43:33

152

Fülöp István

23

1:36:26

36

Dr. Varga István

95

10:05:53

153

Lasztovicza Jenő

23

1:22:46

37

Pócs János

93

3:41:39

154

Sági István

22

58:47

38

Dr. Fazekas Sándor

91

5:10:28

155

Riz Gábor

22

54:39

39

Kontur Pál

90

3:16:04

156

Ughy Attila

21

1:13:41

40

Dr. Gruber Attila

88

6:24:33

157

Cseresnyés Péter

21

56:05

41

Dr. Puskás Imre

87

9:48:35

158

Tiffán Zsolt

20

1:31:00

42

Dr. Kupcsok Lajos

87

6:00:43

159

Pánczél Károly

20

1:11:09

43

Menczer Erzsébet

86

5:50:52

160

Törő Gábor

20

1:03:06

44

Dr. Gyimesi Endre

86

4:43:45

161

Hirt Ferenc

20

52:52

45

Dr. Mátrai Márta

85

7:34:00

162

Jánosiné Dr. Bene Ildikó

20

50:26

46

Németh Szilárd István

82

5:16:36

163

Kovács Ferenc

19

59:10

47

Talabér Márta

82

4:58:20

164

Tóth Gábor

19

50:33

48

Dr. Cser-Palkovics András

82

4:57:01

165

Dr. Tilki Attila

19

48:05

49

Dr. Szakács Imre

80

7:07:54

166

Kulcsár József Ferenc

19

47:21

50

Dr. Hende Csaba

80

5:33:06

167

Becsó Zsolt

18

1:10:39

51

Dr. Szalay Péter

80

4:18:53

168

Gyutai Csaba

18

57:30

52

Dr. Horváth Zsolt

80

4:16:10

169

Gulyás Dénes

18

38:40

53

Kővári János

77

4:33:56

170

Dr. Bene Ildikó

18

37:11

54

Rónaszékiné Keresztes Monika

74

5:18:44

171

Pokorni Zoltán

17

2:22:09

55

Nagy Csaba

74

3:42:18

172

Farkas Sándor

17

2:06:44

56

Dr. Kovács Zoltán

73

4:40:29

173

Balogh József

17

55:54

57

Balla György

72

2:51:55

174

Farkas Zoltán

16

1:18:23

58

Dr. Matolcsy György

71

6:35:03

175

Pogácsás Tibor

16

1:13:05

59

Dr. Hoppál Péter

71

4:10:14

176

Dr. Kupper András

16

1:09:30

60

Csizi Péter

70

3:56:36

177

Dankó Béla

16

41:27

61

Márton Attila

69

4:12:21

178

Dr. Vinnai Győző

15

1:11:34

62

Dr. Hörcsik Richárd

66

6:25:00

179

Horváth László

15

1:03:08

63

Balog Zoltán

66

5:23:42

180

Magyar Anna

15

44:10

64

Ivanics Ferenc

66

4:41:30

181

Vantara Gyula

15

29:45

65

Mágori Józsefné

66

2:35:58

182

Tamás Barnabás

14

41:56

66

Kőszegi Zoltán

65

2:31:07

183

Vécsey László

14

35:50

67

Pichler Imre László

64

3:55:22

184

Földesi Gyula

14

30:54

68

Dr. Kocsis Máté

63

5:23:18

185

Dr. Czira Szabolcs

13

1:16:58

69

Dr. Selmeczi Gabriella

63

4:13:46

186

Demeter Ervin

13

1:12:39

70

Dr. Heintz Tamás

62

3:54:46

187

Varga Gábor

13

45:50

71

Patay Vilmos

61

3:30:28

188

Koncz Ferenc

13

30:33

72

Manninger Jenő

60

3:06:52

189

Dr. Bohács Zsolt

12

1:06:37

73

Wittner Mária

59

2:17:21

190

Riz Levente

12

58:48

74

Czerván György

58

5:01:39

191

Dr. Dorkota Lajos

12

30:31

75

Dr. Tapolczai Gergely

58

4:58:17

192

Nógrádi Zoltán

11

54:22

76

Bartos Mónika

58

4:17:58

193

Dióssi Csaba

11

42:00

77

Lipők Sándor

57

2:35:26

194

Dr. Karakó László

11

34:14

78

Bánki Erik

55

4:57:14

195

Dr. Mikola István

10

1:10:51

79

Dr. Horváth Zsolt (Veszprém)

55

4:48:44

196

Tessely Zoltán

10

44:26

80

Dr. Nagy István

55

3:21:16

197

Erdős Norbert

10

43:07

81

Obreczán Ferenc

54

3:11:43

198

Wintermantel Zsolt

10

26:20

82

Dr. Völner Pál

54

2:09:29

199

Tóth Ferenc

9

1:01:13

83

Kucsák László

53

3:19:04

200

Dr. Bácskai János

9

38:59

84

Prof. Iván László

52

3:46:45

201

Bodó Sándor

9

38:06

85

Czunyiné Dr. Bertalan Judit

52

3:45:48

202

Polics József

8

34:02

86

Csóti György

51

2:28:13

203

Rácz Róbert

8

31:35

87

Bebes István

51

1:51:26

204

Dr. Pesti Imre

8

29:53

88

Dr. Zsiga Marcell

50

2:46:05

205

Kovács Ernő

8

22:10

89

Dr. Ódor Ferenc

49

3:51:21

206

Szabó Csaba

8

21:59

90

Román István

48

3:16:45

207

Dr. Kerényi János

8

21:14

91

Jakab István

47

3:35:23

208

Pintér László

8

20:00

92

Csampa Zsolt

47

1:42:22

209

Lukács László

7

37:13

93

Tasó László

46

1:50:53

210

Hidvéghi Balázs

7

27:00

94

Sebestyén László

45

2:44:34

211

Arnóth Sándor

7

26:05

95

Dr. Tóth József

44

3:12:46

212

Dr. Szabó Tamás

7

26:04

96

Győrffy Baláz

44

2:16:49

213

Örvendi László

7

24:48

97

Varga Mihály

43

4:00:49

214

Dr. György István

6

40:32

98

V. Németh Zsolt

43

2:51:42

215

Kapus Krisztián

6

32:56

99

Dr. Nyitrai Zsolt

43

2:08:00

216

Borkai Zsolt

6

27:47

100

Balla Mihály

43

1:53:48

217

Simonka György

6

15:58

101

Berényi László

42

2:45:03

218

Dr. Schmitt Pál

5

47:08

102

Dr. Szűcs Lajos

42

2:28:00

219

Farkas Flórián

5

34:25

103

Dr. Molnár Attila

42

2:20:26

220

Dr. Zombor Gábor

5

26:54

104

Dr. Nagy Gábor Tamás

41

2:49:17

221

Varga József

5

15:19

105

Hadházy Sándor

39

3:07:39

222

Brájer Éva

5

15:14

106

Ékes Ilona

38

2:02:12

223

Nagy István

5

13:37

107

László Tamás

37

2:40:32

224

Mihalovics Péter

4

10:08

108

Dr. Vitányi István

37

2:05:24

225

Dr. Daher Pierre

4

8:27

109

Kozma Péter

36

3:03:13

226

Dr. Tiba István

4

3:14

110

Zsigó Róbert

36

2:21:16

227

Navracsics Tibor

3

35:32

111

Lakatosné Sira Magdolna

36

2:18:59

228

Szemereyné Pataki Klaudia

3

13:20

112

Horváth Zoltán

34

2:55:12

229

Dr. Kovács Ferenc

3

12:33

113

Dr. Bóka István

34

2:20:54

230

B Nagy László

3

8:07

114

Vargha Tamás

34

2:06:30

231

Dr. Kövér László

2

35:47

115

Gajda Róbert

34

2:02:20

232

Dr. Mihalovics Péter

2

6:15

116

Fejér Andor

33

1:54:03

233

Kövér László

1

41:35

117

Szabó Zsolt

33

1:50:35

234

Meggyes Tamás

1

0:01

ÖSSZESEN:

Felszólalások száma:  14574

Felszólalások ideje: 915:52:18

 

MSZP

 

 

Képviselő

Felszólalások

óra,perc,mp

 

Képviselő

Felszólalások

óra,perc,mp

1

Gúr Nándor

851

40:51:11

32

Mesterházy Attila

66

6:24:20

2

Göndör István

684

45:50:42

33

Harangozó Gábor

66

4:13:32

3

Dr. Józsa István

621

44:13:25

34

Horváth András Tibor

64

2:16:52

4

Dr. Lamperth Mónika

574

33:51:04

35

Dr. Simon Gábor

62

4:34:09

5

Dr. Bárándy Gergely

419

35:30:21

36

Szűcs Erika

60

4:24:01

6

Dr. Varga László

407

21:56:46

37

Dr. Tóth József

57

2:45:18

7

Kovács Tibor

404

23:39:53

38

Dr. Vadai Ágnes

56

3:52:45

8

Gőgös Zoltán

373

20:57:12

39

Dr. Molnár Zsolt

55

3:03:51

9

Pál Béla

267

16:04:37

40

Dr. Baja Ferenc

54

6:13:48

10

Dr. Harangozó Tamás

256

15:53:42

41

Szabó Imre

44

1:55:13

11

Tukacs István

251

14:09:22

42

Szabó Vilmos

43

2:47:30

12

Dr. Hiller István

205

18:10:20

43

Dr. Szanyi Tibor

40

2:23:37

13

Dr. Nemény András

200

7:17:22

44

Dr. Kolber István

37

2:43:25

14

Dr. Ipkovich György

195

7:10:35

45

Kovács László

35

1:59:38

15

Lendvai Ildikó

188

18:44:22

46

Iváncsik Imre

33

2:40:13

16

Pál Tibor

185

10:55:49

47