Szabadsága a szólásnak!
„Szóltam, meghallgattatok, értitek, ítéljetek!” 363 képviselő felszólalás színesítette a tavalyi esztendőben Országgyűlés munkáját. Szónoklataik száma: 9629. Toplisták. Néma leventék.
2014. január 4. 10:31

Arisztotelész kívánatosnak tartotta: a beszédmondók használjanak színes történelmi hivatkozásokat és képzeletbeli példákat. A T. Házban egyikkel sem volt gond! Ajánlotta még: az üzeneteket a már meglévő hiedelmek és különböző érzelmek (harag, barátság, félelem, irigység, szégyen) figyelembevételével tanácsos kifejteni. E tekintetben is tündökölt a T. Ház!  

Fontosnak vélte még: a szónok mutatkozzék egyenes jelleműnek és megbízhatónak. Napjainkban kiváltképp nem könnyű feladat. Ciceró erről egyébként egészen másként vélekedett, tán nem véletlen, hogy sokkal közelebb áll, ált hozzá a T. Ház. Elmélete (statis) szerint a szónok első dolga, hogy a helyzet olyan meghatározásával álljon elő, amely az ő szempontjából a legelőnyösebb, amelyeket a remélt többség elfogad, még akkor is, ha hamisak! Nem volt oly szónok, ki nem követte volna e példát.  Ciceró - ’ki maga is védett számos gazembert - az ügyvédek világából ajánlott mintát: „A védelem első lépése, hogy tagadja a tényeket; ha ez nem lehetséges, akkor vond kétségbe a minősítést; ha ez sem működik, vitasd a cselekmény indítékát, hivatkozz rendkívüli körülmények fennforgására; ha ez sem válik be, jelentsd ki: sanda politika munkálkodik, koncepciós per az egész.” – Megtörtént.

363 képviselő hallatta hangját az elmúlt esztendőben. Beszéltek nappal, beszéltek éjjel. Szóltak hosszan, és szóltak röviden, látványos arc- és kézmozdulatokkal kísérve.   Hangos volt tőlük a T. Ház. A sok beszédnek persze sok az alja, Pázmány Péter szép szavával élve: sokan „megunatkoztak” a hosszú hallgatásában: közöny, elalvás, zajongás, székrecsegtetés, tüntető távozás, kellemetlenkedő közbeszólások mindezt ékesen jelezték. 

 

PÁRTOK

FELSZÓLALÓK SZÁMA

FELSZÓLALÁSOK SZÁMA

FIDESZ

201

3464

KDNP

36

1020 

MSZP

48

1904

JOBBIK

42

2315

LMP

7

369

FÜGGETLENEK

29

557

ÖSSZESEN

363

9629

 

A Fidesz a felszólalások számában fölényesen listavezető, pedig legtöbben náluk nem méltatták még csak szóra sem a T. Házat. 201szónokuk viszont türelemre intve dicsérte, védte önmagát, pártját, s kormányát.Beszédeiket az igazság és a bölcseletet keresése egyaránt jellemezte. Hol találták, hol nem. Év elején ígérték: minden rossz, mi volt, száműzetik, és lépteik nyomát is áldva új tavasz köszönt reánk. Janus Pannoniust juttatva észbe, ontották a szép dalokat, virágzott a mandulafácska merészen a télben, ám „csodaszép rügyeit zúzmara fogta be”.

Legtöbbet Fónagy János, Kontrát Károly, Buda Gyula, Répássy Róbert, Ékes József, és Babák Mihály szónokolt.  Első emberük Orbán Viktor  „csak” nyolcadik, a házi ranglistán.

Nem volt oly kereszténydemokrata képviselő, aki nem a szebb jelenünk és még szebb jövőnk reményében szólt volna. A frakció éllovasai Rétvári Bence, Soltész Miklós, Pálffy István voltak, de a társaik is pajzsot tartottak, s ha úgy adódott, kardot is rántottak. Tették volt mindezt - külön hangsúlyozva - a keserves múlt felszámolása érdekében. Nem is titkolták, s ma sem: „Baloldalon ma ugyanazok a képmutatók vannak együtt. A tőlük látszólag kivált Gyurcsány-Bajnai szövetség is bebizonyította, hogy azért, hogy hatalmukat mentsék, készek az alvilággal is lepaktálni és magyart a magyarral szembe állítani”.

A Jobbik  soraiban különösen Staudt Gábor tündökölt: több, mint 27 órán át szónokolt. Bár csak második a toplistán, ám több mint 27 órán át,  a legbőbeszédűbb képviselőnél és kormánytagnál is legalább tíz órával többet beszét.  Időben nem, a felszólalások számát tekintve azonban, ha nem is szorosan, de a nyomában járt Gaudi-Nagy Tamásés  Z. Kárpát Dániel.  Leginkább a nemzetiség, a vidék, a közbiztonság és a cigányok helyzetének elrendezését, valamint a Moszkvát felváltó izraeli bankok és más EU diktátumok törlését követelték. 

Az LMP jelesei a függetlenek padsoraiban is élcsoportot alkottak. A Házszabály módosítása révévén azonban újra frakciót alakíthattak, igaz csak heten, de nem csendesen. Leginkább a zöldre festett liberalizmus felélesztése érdekében kampányoltak.  Színeikben Schiffer András vette igénybe legtöbbször a T. Ház türelmét. Vágó Gáborés Scheiring Gábor is tündökölt, a többiek pedig szemlátomást „vakon” követték őket. 

A függetlenek padsoraiban a Gyurcsány fémjelzett csoportot az MSZP-ből kilépők és Bajnaiét pedig az LMP ellen puccsot végrehajtók alkották.

Kuriózumnak számított, hogy Gyurcsány Ferencnéhai miniszterelnök ’ki menesztése óta jobbára csak az újságírók által megszállt  folyosókon hallatja hangját egyszer a „bálteremnek” becézett ülésteremben is szólásra emelkedett.  Pártja nevében (Demokratikus koalíció) újra bejelentette: „azon fogunk dolgozni, hogy Orbán rendszere megbukjon, és hogy az új köztársaságot felépíthessük.” Szeme sem rebbent, pedig korábban, hatalma csúcsán  (Öszödön) egyszer már bevallotta:  „Nincsen sok választás, azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk... Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz…  Egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk, azon túl hogy a szarból vissza hoztuk a kormányzást a végére… Lehet még itt egy darabig teszetoszáskodni, de nem sokat… Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mintha kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel, meg este… Vagy megcsináljuk és van hozzá egy emberetek, vagy mással kell csinálni…"  Követői közül leghangosabbnak Vadnai Ágnes és Kolber István  bizonyult.

Az LMP frakció ellen puccsot végrehajtók a Bajnai-csoporthoz csatlakoztak, (Együtt–PM szövetség.Mivel első emberük, a liberálisok és a nemzetközi befolyásos pénzemberek által is támogatott exminiszterelnök nincs a parlamentben, ezért legvérmesebben Szabó Tímeaés Szilágyi Péter képviselte őket.

Reájuk tekintve a kormánypárti padsorokban csak legyintettek: „ezek a pártok csak a pénzt költik, csak a székeket melegítik a Parlamentben... nincs semmi eredményes lépésük a politikában.”

Szemlátomást harcos amazonként küzdöttek a hölgyek is. Sőt! A kormány, s pártja színeiben a kereszténydemokrata Hoffmann Rózsa, Lanczendorfer Erzsébet,  a Fideszében Talabér Márta, Rónaszékiné Keresztes Monika,  Menczer Erzsébet, Bartos Mónika , az MSZP-ben Lamperth Mónika, Lendvai Ildikó,  a Jobbik soraiban Hegedűs Lorántné,  Dúró Dóra,  Berta Szilvia,  az LMP-ben Szél Bernadett, Lengyel Szilvia , Ertsey Katalin, Osztolykán Ágnes,  a napjainkban is függetlenek közül pedig Szabó Rebeka, Szabó Timea, Vadai Ágnesés Szili Katalin ragadta legtöbbször magához a mikrofont.

A parlamenti élet főszereplői közé tartozó frakcióvezetők, a tavalyi esztendőben is hagyták érvényesülni ambiciózus mondanivalóval bíró társaikat.  Schiffer András  kivételével ’ki a függetlenek között és az újra indult LMP frakcióban is magához ragadta a marsallbotot, egyikük sem szerel a toplistán.Harrach Péter (KDNP) tizenhatodik, Vona Gábor (Jobbik) harmincharmadik, Mesterházy Attila (MSZP) a harmincnegyedik, és Rogán Antal (Fidesz) is „csak” a tizenkettedik  pártja ranglistáján.

TOP 20

Képviselő

Felszólalások száma

Összideje

(óra, per, másodperc)

1

dr. Fónagy János 

Fidesz

253

12:54:53

2

dr. Staudt Gábor

Jobbik

244

27:03:21

3

dr. Schiffer András

LMP/ független

213

(99/114 )

  15.52.24 (8:11:35/7:41:07/

4

Gúr Nándor

MSZP

212

11:16:17

5

Dr. Gaudi-Nagy Tamás

Jobbik

193

15:54:44

6

Z. Kárpát Dániel

Jobbik

185

10:54:32

7

dr. Rétvári Bence

KDNP

181

12:34:44

8

dr. Józsa István

MSZP

176

14:17:50

9

Szilágyi György

Jobbik

167

9:17:46

10

Göndör István

MSZP

159

11:18:33

11

dr. Szél Bernadett

LMP/ független

153

(59/94)

10:11:5:15

(5:50:52/4:24:23)

12

Magyar Zoltán

Jobbik

147

7:53:29

13

Kontrát Károly

Fidesz

135

5:45:12

14

Vágó Gábor

LMP/Független

126

(69/57)

 8: 03: 14

(4:46:17/3:16:57

14

dr. Budai Gyula

Fidesz

127

7:30:34

16

Soltész Miklós

KDNP

123

8:14:15

17

dr. Répássy Róbert

Fidesz

119

8:39:12

18

Ékes József

Fidesz

118

8:07:19

19

dr. Nyikos László

Jobbik

102

10:09:45

20

Babák Mihály

Fidesz

101

7:08:38

 

NÉMA LEVENTÉK

Indiai bölcsek tanácsolták: “Az ember akkor nyissa ki a száját, ha értékesebbet tud mondani, mint a csend!”  Meglepetésre nem kevesen, megfogadták  a T. Házban ezen intelmet.

Az MSZP és az LMP  padsoraiból senki sem lépett be a trappista rendbe. A KDNP-ből három, a Jobbikból egy,  függetlenek közül öt, a Fideszből pedig huszonnyolc képviselő vélte úgy, „ha nem szól szám, nem fáj fejem.”

FIDESZ

Balogh József  .

dr. Czomba Sándor

Kubatov Gábor

Nagy István

B Nagy László 

dr. Daher Pierre

Lakatosné Sira Magdolna

Nógrádi Zoltán

Bíró Márk

dr. Karakó László

Lezsák Sándor

Dr. Pesti Imre

Borkai Zsolt

dr. Kerényi János

dr. Matolcsy György

Tamás Barnabás

Brájer Éva

Kovács Ernő

Meggyes Tamás

Varga József

Cserna Gábor

dr. Kovács Ferenc

dr. Mihalovics Péter

Dr. Vinnai Győző

Csöbör Katalin

Kövér László

dr. Molnár Ágnes

Wintermantel Zsolt

KDNP

JOBBIK

FÜGGETLEN

Bús Balázs

Rubi Gergely

Balogh József

Rozgonyi Ernő

Karvalics Ottó

-

Ficsor Ádám

Vitányi Iván

Salamon László

-

Molnár Oszkár

-

 

 ***

     

 

Kövér László az országgyűlés elnöke, és Lezsák Sádor alelnöke  is szerepel a „ha nem szól szám, nem fáj fejem” listáján, ám rájuk nem vonatkozik e szólás-mondás.  A pulpituson ülők szólásait technikainak nevezik a parlamenti  statisztikusok, s nem sorolják az „igazi” felszólalók közé, pedig ők szerepelnek a legtöbbet.

NÉV

PÁRT

TISZTSÉG

TECNIKAI FELSZÓLALÁSOK  SZÁMA

ÖSSZIDEJE

(óra, perc, másodperc)

Kövér László

Fidesz

Elnök

825

6:58:27

Lezsák Sándor

Fidesz

Alelnök

2370

18:20:21

Jakab István

Fidesz

Alelnök

1361

23:58:09

dr. Latorcai János

KDNP

Alelnök

2266

19:45:34

Balczó Zoltán

Jobbik

Alelnök

2094

16:17:13

 

KDNP

NÉV

FELSZÓLALÁS

SZÁMA, IDEJE

NÉV

FELSZÓLALÁS

SZÁMA, IDEJE

1

dr. Rétvári Bence

181

12:34:44

19

dr. Semjén Zsolt

13

29:45

2

Soltész Miklós

123

8:14:15

20

dr. Lanczendorfer Erzsébet

12

36:16

3

Pálffy István

88

5:04:33

21

dr. Lukács Tamás

11

1:23:10

4

dr. Hoffmann Rózsa

66

3:54:03

22

Varga László

9

44:20

5

dr. Aradszki András

65

6:19:01

23

Firtl Mátyás

8

29:26

6

dr. Tarnai Richárd

61

2:03:17

24

Földi László

8

23:51

7

Spaller Endre

52

2:51:16

25

dr. Hargitai János

6

27:26

8

dr. Simicskó István

44

2:04:17

26

dr. Seszták Miklós

6

18:24

9

dr. Rubovszky György

34

2:11:31

27

dr. Nagy Andor

5

34:22

10

dr. Vejkey Imre

32

2:58:18

28

Szászfalvi László

5

27:35

11

Sáringer-Kenyeres Tamás

31

1:07:03

29

Móring József Attila

4

9:18

12

Seszták Oszkár

26

2:11:59

30

Dr. Latorcai János

3

12:19

13

Michl József

25

2:12:40

31

Habis László

2

23:42

14

Harrach Péter

24

1:39:01

32

dr. Nagy Kálmán

2

10:17

15

Gaal Gergely

20

1:13:51

33

Bagdy Gábor

2

5.34

16

dr. Stágel Bence

19

1:04:57

34

Hoffman Pál

2

4:13

17

Kalmár Ferenc András

16

48:06

35

Básthy Tamás

2

3:55

18

dr. Puskás Tivadar

13

58:09

36

-

-

-

 

MSZP

NÉV

FELSZÓLALÁS

SZÁMA, IDEJE

NÉV

FELSZÓLALÁS

SZÁMA, IDEJE

1

Gúr Nándor

212

11:16:17

25

dr. Ipkovich György

27

57:34

2

dr. Józsa István

176

14:17:50

26

dr. Tóth József

25

58:33

3

Göndör István

159

11:18:33

27

Harangozó Gábor

19

1:17:41

4

Gőgös Zoltán

96

4:24:55

28

Juhász Ferenc

19

2:26:23

5

Pál Béla

86

6:41:47

29

dr. Szekeres Imre

17

58:21

6

dr. Bárándy Gergely

82

9:27:20

30

Szabó Imre

16

42:15

7

dr. Lamperth Mónika

82

5:46:26

31

dr. Szanyi Tibor

15

57:36

8

Kovács Tibor

78

4:47:10

32

Mandur László

12

1:14:35

9

dr. Veres János

62

5:51:19

33

Mesterházy Attila

12

58:40

10

dr. Varga László

60

3:09:46

34

Horváth András Tibor

11

19:39

11

Pál Tibor

53

2:38:38

35

dr. Simon Gábor

11

1:05:17

12

dr. Sós Tamás

52

3:34:10

36

dr. Baja Ferenc

8

1:12:33

13

dr. Nemény András

46

1:36:09

37

Káli Sándor

7

13:16

14

dr. Hiller István

45

3:45:38

38

Burány Sándor

6

17:07

15

Tóth Csaba

45

3:20:51

39

Boldvai László

5

45:27

16

Nyakó István

43

1:38:21

40

Iváncsik Imre

5

21:31

17

Tukacs István

43

2:09:38

41

dr. Garai István Levente

4

16:25

18

Tóbiás József

38

2:48:23

42

Kiss Péter

4

33:20

19

Varga Zoltán

38

3:32:56

43

dr. Molnár Zsolt

4

24:56

20

dr. Harangozó Tamás

37

1:57:58

44

dr. Botka László

3

19:09

21

Lukács Zoltán

34

1:37:38

45

Kovács László

3

14:28

22

Simon Gábor

34

2:12:24

46

Szabó Vilmos

3

34:05

23

Lendvai Ildikó

32

5:07:25

47

dr. Ujhelyi István

3

4:20

24

dr. Steiner Pál

30

2:24:07

48

Kránitz László

2

3:04

JOBBIK

NÉV

FELSZÓLALÁS

SZÁMA, IDEJE

NÉV

FELSZÓLALÁS

SZÁMA, IDEJE

1

dr. Staudt Gábor

244

27:03:21

22

Zakó László

33

2:11:33

2

dr. Gaudi-Nagy Tamás

193

15:54:44

23

Sneider Tamás

28

2:13:49

3

Z. Kárpát Dániel

185

10:54:32

24

Farkas Gergely

27

1:45:56

4

Szilágyi György

167

9:17:46

25

Korondi Miklós

25

2:02:30

5

Magyar Zoltán

147

7:53:29

26

dr. Gyenes Géza

24

1:36:09

6

dr. Nyikos László

102

10:09:45

27

Jámbor Nándor

23

1:25:07

7

Hegedűs Lorántné

83

8:22:55

28

Vona Gábor

23

2:01:03

8

Novák Előd

80

5:47:54

29

Ferenczi Gábor

22

1:25:24

9

Kepli Lajos

76

5:00:59

30

Suhajda Krisztián

22

56:03

10

dr. Apáti István

71

4:31:49

31

Egyed Zsolt

19

46:48

11

Volner János

69

3:31:56

32

Németh Zsolt

19

1:02:00

12

Mirkóczki Ádám

68

4:22:59

33

Szabó Gábor

14

1:46:17

13

Vágó Sebestyén

65

5:09:09

34

Kulcsár Gergely

13

55:43

14

dr. Kiss Sándor

61

3:31:02

35

Pörzse Sándor

13

21:09

15

Szávay István

60

4:22:32

36

Bana Tibor

12

59:01

16

Varga Géza

53

4:01:51

37

Zagyva György Gyula

12

48:49

17

Dúró Dóra

52

2:47:10

38

Gyöngyösi Márton

11

51:11

18

Baráth Zsolt

49

3:53:38

39

Schön Péter

9

47:55

19

Bertha Szilvia

45

2:50:46

40

Hegedűs Tamás

5

9:45

20

Balczó Zoltán

43

3:10:47

41

Murányi Levente

5

28:02

21

dr. Gyüre Csaba

42

4:46:02

42

Balla Gergő

1

1:50

 

LMP

 

NÉV

FELSZÓLALÁS

SZÁMA, IDEJE

NÉV

FELSZÓLALÁS

SZÁMA, IDEJE

1

dr. Schiffer András

99

8:11:35

5

Ertsey Katalin

27

1:59:40

2

dr. Szél Bernadett

94

5:50:52

6

Mile Lajos

24

2:43:34

3

Vágó Gábor

69

4:46:17

7

Osztolykán Ágnes

22

1:36:16

4

Lengyel Szilvia

34

1:59:47

-

 

FÜGGETLENEK

 

NÉV

FELSZÓLALÁS

SZÁMA, IDEJE

NÉV

FELSZÓLALÁS

SZÁMA, IDEJE

1

dr. Schiffer András

114

7:41:07

16

Karácsony Gergely

11

45:53

2

dr. Szél Bernadett

59

4:24:23

17

Szabó Timea

11

46:34

3

Vágó Gábor

57

3:16:57

18

dr. Vadai Ágnes

11

34:16

4

Szilágyi László

37

1:54:30

19

dr. Dorosz Dávid

9

22:22

5

Szabó Rebeka

34

1:45:44

20

Scheiring Gábor

9

27:51

6

dr. Lenhardt Balázs

23

1:08:50

21

Baracskai József

7

31:16

7

Ertsey Katalin

21

1:39:11

22

Ivády Gábor

7

34:34

8

Lengyel Szilvia

16

57:27

23

Mile Lajos

7

1:09:23

9

Osztolykán Ágnes

15

1:08:30

24

Varju László

7

21:43

10

Szilágyi Péter

15

53:38

25

dr. Oláh Lajos

3

6:46

11

dr. Szili Katalin

15

1:44:59

26

Szűcs Erika

3

12:59

12

dr. Kolber István

14

1:30:37

27

Endrésik Zsolt

2

5:48

13

dr. Ángyán József

13

1:01:02

28

Gyurcsány Ferenc

1

5:07

14

Pősze Lajos

12

55:29

29

dr. Molnár Csaba

1

8:22

15

Jávor Benedek

11

32:31

-

FIDESZ

NÉV

FELSZÓLALÁS

SZÁMA, IDEJE

NÉV

FELSZÓLALÁS

SZÁMA, IDEJE

1

dr. Fónagy János

253

12:54:53

102

Hadházy Sándor

8

28:04

2

Kontrát Károly

135

5:45:12

103

Horváth László

8

41:53

3

dr. Budai Gyula

127

7:30:34

104

Szabó Zsolt

8

29:00

4

dr. Répássy Róbert

119

8:39:12

105

dr. Vitányi István

8

23:58

5

Ékes József

118

8:07:19

106

dr. Hende Csaba

7

15:29

6

Babák Mihály

101

7:08:38

107

Hidvéghi Balázs

7

27:00

7

Tállai András

82

4:48:23

108

dr. Hollósi Antal Gábor

7

27:47

8

Orbán Viktor

81

3:13:42

109

dr. Horváth Zsolt

7

21:10

9

Szatmáry Kristóf

80

4:44:18

110

Prof. Iván László

7

20:12

10

dr. Illés Zoltán

65

3:48:53

111

Kósa Lajos

7

25:08

11

Révész Máriusz

62

3:01:27

112

dr. Mátrai Márta

7

42:05

12

Rogán Antal

59

4:28:17

113

Szedlák Attila

7

12:45

13

dr. Vas Imre

57

4:05:06

114

dr. Bene Ildikó

6

16:16

14

dr. Navracsics Tibor

53

1:15:45

115

Gulyás Dénes

6

9:56

15

Németh Szilárd István

50

3:41:02

116

Hanó Miklós

6

11:09

16

dr. Horváth János

48

5:07:07

117

Hirt Ferenc

6

9:25

17

dr. Czomba Sándor

45

2:56:05

118

dr. Láng Zsolt

6

7:41

18

dr. Turi-Kovács Béla

40

2:36:35

119

dr. Molnár Attila

6

22:54

19

Halász János

39

2:14:43

120

Sági István

6

13:48

20

Csóti György

37

2:00:13

121

Szijjártó Péter

6

35:59

21

Bencsik János

36

2:58:10

122

Varga Gábor

6

16:03

22

Herman István Ervin

36

1:43:50

123

Wittner Mária

6

14:19

23

dr. Völner Pál

36

1:23:33

124

Becsó Zsolt

5

23:25

24

Németh Zsolt

35

1:46:46

125

Bodó Sándor

5

18:44

25

dr. Papcsák Ferenc

34

1:45:03

126

dr. Bohács Zsolt

5

12:48

26

Pócs János

34

1:10:12

127

dr. Braun Márton

5

10:29

27

dr. Puskás Imre

34

3:19:09

128

Dankó Béla

5

6:08

28

dr. Gruber Attila

33

2:37:28

129

Erdős Norbert

5

22:47

29

dr. Gyimesi Endre

33

1:47:01

130

Farkas Zoltán

5

33:28

30

Ágh Péter

31

1:07:12

131

Földesi Gyula

5

12:45

31

Patay Vilmos

31

1:41:55

132

Gyopáros Alpár

5

10:12

32

Font Sándor

30

1:45:47

133

Koncz Ferenc

5

14:20

33

Koszorús László

30

51:07

134

Lázár János

5

18:30

34

dr. Ángyán József

28

1:19:46

135

dr. Mengyi Roland

5

8:54

35

Gulyás Gergely

28

2:48:34

136

dr. Nagy Gábor Tamás

5

15:47

36

Varga Mihály

26

2:34:19

137

Riz Gábor

5

5:32

37

dr. Fazekas Sándor

25

1:24:36

138

Székyné Dr. Sztrémi Melinda

5

37:08

38

dr. Tóth József

25

1:28:08

139

Vantara Gyula

5

3:21

39

dr. Szalay Péter

24

1:08:10

140

dr. Zsiga Marcell

5

8:16

40

Balla György

22

1:20:35

141

Berényi László

4

25:28

41

dr. Cser-Palkovics András

22

1:05:59

142

Bodó Imre

4

17:09

42

Kovács Péter

22

39:57

143

Cseresnyés Péter

4

10:06

43

Manninger Jenő

22

45:54

144

Dióssi Csaba

4

15:06

44

Talabér Márta

22

58:16

145

Farkas Sándor

4

22:46

45

Czerván György

21

1:13:28

146

dr. György István

4

20:20

46

Márton Attila

21

55:49

147

Kovács Ferenc

4

11:42

47

Rónaszékiné Keresztes Monika

21

1:01:41

148

Németh Zoltán

4

14:33

48

Lipők Sándor

20

57:08

149

Pichler Imre László

4

13:40

49

Menczer Erzsébet

19

1:17:10

150

Pokorni Zoltán

4

31:18

50

Balázs József

18

1:15:03

151

Tóth Ferenc

4

35:06

51

dr. Dancsó József

18

1:43:57

152

Tóth Gábor

4

6:01

52

dr. Hörcsik Richárd

18

1:21:26

153

Dr. Bácskai János

3

15:48

53

dr. Pósán László

18

1:02:40

154

Fejér Andor

3

6:53

54

Román István

18

53:34

155

Fülöp István

3

9:13

55

Bartos Mónika

17

1:17:55

156

Gyutai Csaba

3

5:57

56

dr. Kupcsok Lajos

17

44:54

157

Horváth István

3

42:22

57

dr. Varga István

17

1:29:21

158

dr. Horváth Zsolt (Veszprém)

3

4:30

58

Kontur Pál

16

31:46

159

Kapus Krisztián

3

23:45

59

Kővári János

15

1:05:24

160

Kiss Attila

3

8:16

60

L. Simon László

15

1:14:02

161

dr. Kovács József

3

18:24

61

dr. Szűcs Lajos

15

41:41

162

dr. Kupper András

3

14:14

62

Nagy Csaba

14

40:58

163

dr. Ódor Ferenc

3

5:03

63

dr. Nagy István

14

39:52

164

Örvendi László

3

12:32

64

dr. Selmeczi Gabriella

14

30:41

165

Pintér László

3

5:12

65

dr. Tapolczai Gergely

14

1:13:04

166

Szalay Ferenc

3

11:17

66

dr. Szakács Imre

13

1:06:03

167

Szekó József

3

15:20

67

Vargha Tamás

13

43:56

168

Szemereyné Pataki Klaudia

3

13:20

68

Zsigó Róbert

13

39:26

169

Szólláth Tibor Zoltán

3

4:50

69

Bányai Gábor

12

38:38

170

Tiffán Zsolt

3

8:51

70

Gajda Róbert

12

37:38

171

dr. Tilki Attila

3

4:32

71

Horváth Zoltán

12

1:07:37

172

V. Németh Zsolt

3

21:36

72

Potápi Árpád János

12

1:03:16

173

Vécsey László

3

4:51

73

dr. Szabó Erika

12

1:49:53

174

Balla Mihály

2

3:15

74

Balog Zoltán

11

29:45

175

Demeter Ervin

2

3:26

75

Csampa Zsolt

11

24:21

176

Ékes Ilona

2

4:59

76

dr. Hoppál Péter

11

44:48

177

Gelencsér Attila

2

3:19

77

Jakab István

11

44:13

178

dr. Heintz Tamás

2

8:30

78

Kara Ákos

11

31:35

179

Kulcsár József Ferenc

2

5:39

79

dr. Kocsis Máté

11

51:10

180

Magyar Anna

2

2:20

80

dr. Kovács Zoltán

11

42:12

181

dr. Nyitrai Zsolt

2

1:13

81

Kozma Péter

11

45:10

182

Pánczél Károly

2

2:48

82

Kucsák László

11

43:11

183

Pogácsás Tibor

2

11:14

83

László Tamás

11

55:16

184

Polics József

2

12:14

84

Obreczán Ferenc

11

36:37

185

Rácz Róbert

2

4:12

85

Sebestyén László

11

39:06

186

Tessely Zoltán

2

3:01

86

dr. Simon Miklós

11

31:38

187

Vincze László

2

4:57

87

Vigh László

11

22:42

188

Bebes István

1

1:54

88

Győrffy Balázs

10

19:11

189

Csenger-Zalán Zsolt

1

2:49

89

Ivanics Ferenc

10

24:51

190

dr. Czira Szabolcs

1

5:39

90

Tasó László

10

20:05

191

dr. Dorkota Lajos

1

1:41

91

dr. Bóka István

9

31:06

192

Farkas Flórián

1

4:42

92

Boldog István

9

16:14

193

Lasztovicza Jenő

1

2:24

93

Csizi Péter

9

23:21

194

Lukács László

1

15:53

94

Czunyiné dr. Bertalan Judit

9

36:44

195

Riz Levente

1

2:16

95

Demeter Zoltán

9

35:10

196

Simonka György

1

0:00

96

Kőszegi Zoltán

9

25:08

197

Szabó Csaba

1

3:58

97

Mágori Józsefné

9

21:54

198

dr. Szabó Tamás

1

8:35

98

Schmidt Csaba

9

53:36

199

dr. Tiba István

1

0:14

99

Ughy Attila

9

29:33

200

Törő Gábor

1

0:25

100

Bábiné Szottfried Gabriella

8

11:41

201

dr. Zombor Gábor

1

7:14

101

Borbély Lénárd

8

15:00

-


Bartha Szabó József
  • Elégedetlen a magyarok többsége az ellenzéki pártok munkájával
    Az ellenzéki pártok 10, sőt 2006-tól számítva 14 év alatt sem tudtak soraik közül felmutatni egy olyan politikust a választók számára, aki képes lett volna a legelutasítottabb magyar baloldali politikustól, azaz Gyurcsány Ferenctől átvenni az ellenzék vezetését – állapítja meg a Századvég Alapítvány kutatása, amely szerint a magyaroknak lesújtó véleményük van az ellenzékről.
  • Trump csak útban volt
    A mainstream elitet nem az zavarta, amit Trump elnök négy év alatt tett, hanem amit még megtett volna.
  • Deutsch kritizálni mert, most ki akarják zárni a néppártból
    Az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójában kezdeményezés indult Deutsch Tamás kizárására a politikus egy friss nyilatkozata miatt. A Fidesz-alapító lapunknak az üggyel kapcsolatosan elmondta: az tökéletesen megmutatja, miért kell nemet mondani a brüsszeli jogállamisági mechanizmusra.
MTI Hírfelhasználó