Elfogadta a Tisztelt Ház
Állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról. Zöld utat kaptak a recski és az auschwitz-birkenaui emlékhely, valamint a Terror Háza iskolai látogatásáról szóló határozati javaslatok is. Íme.
2013. június 18. 08:42

Jelentős nagyságrendű és értékű ingatlanok tulajdonjogának rendezését tartalmazza az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása. Előkészítését alapos felmérés és többszöri egyeztetéseket tartalmazó folyamat előzött meg. Többségében állami tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati, két esetben pedig önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok állami tulajdonba adásáról, míg öt ingatlan esetében egyházi, illetve társadalmi szervezet részére történő térítésmentes átadásáról rendelkezik. Ezen kívül megteremti annak lehetőségét, hogy egyes, jelenleg hasznosított állami tulajdonú ingatlanok az adósságcsapdába került személyek lakhatásának megoldása érdekében a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyongazdálkodásába kerüljenek, illetve felhatalmazást ad egy olyan norma előkészítésére, amely az adósok lakhatásának biztosítását, fizetési képességének javítását fogja részletesen szabályozni.

 

A törvénymódosítás első részében foglaltak alapján 1174 állami tulajdonban álló ingatlan kerül 431 önkormányzat tulajdonába. Ezen ingatlanokat az önkormányzatok korábbi felmérés keretében jelezték igényként. Az ingatlanok tulajdonba adásának célja, hogy az állam az önkormányzatokat a kötelező feladataik ellátásában segítse. Ugyanakkor az önkormányzatoknak vállalniuk kell, hogy 15 éven keresztül az adott ingatlant nem idegenítik el, nem terhelik meg, továbbá amennyiben szükséges, kármentesítik. Önként vállalt feladataik ellátására ezen időszak alatt csak indokolt esetben, a kormány külön engedélyével használhatják. A tulajdonba adást, illetve a konkrét kötelezettségeket tartalmazó szerződések megkötésére a tervezet szerint 2013. december 31-ig kell sort keríteni. A szerződés megkötésének egyik feltétele, hogy a helyi önkormányzatok külön határozatban döntsenek arról, hogy a közigazgatási területükön található meghatározott állami ingatlanok tulajdonjogára igényt tartanak. Az ingatlanokat terhelő kötelezettségekről a rendelkezésre álló információk alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek tájékoztatni kell az egyes önkormányzatokat még a szerződéskötést megelőzően. Így az önkormányzatok megalapozott döntést hozhatnak a tulajdoni igényről és az ingatlanokkal járó kötelezettségek felvállalásáról. Amennyiben az ingatlanok a szerződéskötéskor nem ismert hibával vagy kárral terheltek és így az ingatlan közfeladat érdekében történő felhasználása kizárt, az önkormányzatoknak a szerződést követő egy éven belül lehetőségük van arra, hogy a szerződéstől elálljanak.

 

A törvénymódosítás második része olyan sportlétesítmények - összesen 17 tornaterem, valamint tanuszoda - önkormányzati tulajdonba adásáról rendelkezik, amelyek korábban önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokon PPP-beruházások keretében épültek fel. A PPP-konstrukciók 2012-ben ezen ingatlanok vonatkozásában az érintettek közös megegyezésével megszüntetésre kerültek, és az ingatlanok a kiváltást követően a felépítmények állami tulajdonba és az MNV Zrt. vagyonkezelésébe kerültek. Az önkormányzati tulajdonban álló földterületre a magyar állam földhasználati jogot kapott. Ugyanakkor az épületek nagy részénél a magyar állam az önkormányzatok számára ingyenes használati jogot biztosított. A megvalósult beruházások kiváltása, megvásárlása során a kormányzati szándék eleve a későbbi ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra irányult. A törvényjavaslat alapján a PPP-konstrukciókból kiváltott ingatlanok azon helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek vissza, amelyek területén a létesítmények felépültek, illetve amely önkormányzatok előzetesen képviselő-testületi határozatban kérték az ingyenes tulajdonba adást.

 

A törvénymódosítás harmadik és negyedik része alapján hitéleti, valamint ifjúságnevelési célok, feladatok ellátása érdekében kap a Magyar Katolikus Egyház és a Magyar Cserkészszövetség állami tulajdonban álló ingatlanokat. Továbbá ifjúsági és gyermekvédelmi programok, közösségi tér megteremtése érdekében kap a Fővárosi Önkormányzattól a magyar állam két Erzsébet téri ingatlant. Külön rendelkezik arról, hogy a jövőben az állam feladata lesz az Erzsébet téri közpark üzemeltetése. A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos törvényt is  módosítja. A hitelszerződések miatt súlyosan eladósodott személyek segítése érdekében létrehozott Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladata lesz egy olyan program működtetése, amely a kiszolgáltatott helyzetbe került családok lakhatását hosszú távon biztosítani képes. A program keretében az eszközkezelő a hiteladósok ingatlanát az állam javára megvásárolja, egyben biztosítja a bérlés lehetőségét.

 

A törvénymódosítás ötödik részének célja az eszközkezelő felé fennálló, illetve egyéb fizetési kötelezettségeiket nem teljesítő, továbbra is fizetési nehézségekkel küzdő bérlőkkel kapcsolatos problémák megoldása. A tervezet annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a kilakoltatás és a lakhatási problémák megoldhatók legyenek, megteremti annak lehetőségét, hogy meghatározott, jelenleg nem hasznosított állami ingatlanok az eszközkezelő vagyongazdálkodásába kerüljenek. Felhatalmazást ad továbbá a NET programjába bekerült bérlők lakhatásának biztosítását, fizetési képességének javítását tartalmazó kormányrendeleti szintű szabályozás előkészítésére is.

 

Az Országgyűlés az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítását 275 igennel, 39 nem ellenében,  7 kíséretében fogadta el. (Szövege: PDF. Előterjesztő: Pintér Sándor belügyminiszter.)

 

***

 

Zöld utat kapott a diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem, jövő nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról szóló határozati javaslat. Felszóltja az oktatásért felelős minisztert, hogy 2013. augusztus 31. napjáig alkosson rendeletet, amely ajánlásként írja elő az általános és középfokú iskolák tanulói számára az iskolai történelem óra oktatása keretében a Terror Háza Múzeum meglátogatását. A látogatást szervező iskola teljes költségtérítésre lesz jogosult.

 

Az Országgyűlés a diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem, jövő nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról szóló határozati javaslatot 319 igennel, ellenszavazat nélkül, 12 tartózkodás kíséretében fogadta el. (Szövege: PDF. Rubovszky György, Harrach Péter, Tarnai Richárd KDNP-képviselők önálló indítványa.)

 

***

 

Zöld utat kapott a nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló határozati javaslat is. A szocialista képviselők arra kérték  fel a kormányt, hogy augusztus végéig gondoskodjon arról, hogy a kerettanterv ajánlásként írja elő minden köznevelési intézményben tanuló fiatal számára az auschwitz-birkenaui haláltábor helyén létrehozott emlékhely és múzeum, továbbá a Holokauszt Emlékközpont vagy a korszak más, jelentős hazai emlékhelyének meglátogatását.

 

Az Országgyűlés a nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló határozati javaslatot 278 igennel,  42 nem ellenében,  9 kíséretében fogadta el. (Szövege: PDF. Tóbiás József, dr. Steiner Pál, Lendvai Ildikó MSZP- képviselők önálló indítványa.)

 

***

 

Zöld utat kapott a recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatásáról szóló határozati javaslat is. A határozat felkéri az oktatásért felelős minisztert, hogy alkosson rendeletet 2013. október 30. napjáig, amely ajánlásként megfogalmazza, hogy minden köznevelési intézményben tanulmányait folytató tanuló legalább egy alkalommal, kötelező iskolai foglalkozás keretében látogassa meg a Nemzeti Emlékparkot. A látogatást szervező köznevelési intézmény a látogatás megszervezésére tekintettel részleges költségtérítésre lesz jogosult.Az Országgyűlés a recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatásáról szóló határozati javaslatot 316 igennek, ellenszavazat nélkül,  3 tartózkodás kíséretében fogadta el. (Szövege: PDF. Vona Gábor, Farkas Gergely, Mirkóczki Ádám Jobbik-képviselő önálló indítványa. Részletes vita.)

Bartha Szabó József
  • Tarlós: A Városháza-ügynek a rendőrségen a helye
    Tarlós István: A minap összetákoltak egy vizsgálóbizottságot, amiben a vizsgálandó grémium emberei vannak többségben. Ez már önmagában is egy svihák gondolat, mert a bizottsági szavazásnál ők dönthetik majd el, hogy mi kerüljön be a bizottság jelentésébe.
  • Pilinszky megmutatta az istenkereső utat
    Pilinszky megmutatta másoknak azt az istenkereső utat, amit ő folyamatosan újra és újra járt - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára a Pilinszky János születésének 100. évfordulójára készült dombormű avatásán szombaton Gárdonyban.
  • Így működik a Városházán a jutalékos rendszer
    Elemzők úgy látják: maffiaszerű módszerekkel osztják vissza a pénzeket a Városházán. Az elmúlt hetekben egymás után láttak napvilágot az újabb részletek.
MTI Hírfelhasználó