Veszélyben a mentelmi joguk?
Tizenegy országgyűlési képviselő mentelmi jogának a felfüggesztését kezdeményezték a feljelentők és a bíróságok. A Fidesz, a Jobbik és az LMP elfüggetlenedett képviselői az érintettek: rágalmazás vétsége a vád. A héten dönt róluk a Tisztelt Ház.
2013. június 10. 09:45

Egymáshoz láncolva

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság indítványozta dr. Dorosz Dávid, Jávor Benedek, Karácsony Gergely, Scheiring Gábor, Szabó Rebeka, dr. Szél Bernadett, Szilágyi László, Vágó Gáborfüggetlen országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt.

Az Indítványához csatolták a KÖZGÉP ZRT. képviseletében eljáró ügyvéd feljelentését. E szerint: "2012. július 11. napján  -  előzetes bejelentés és engedély nélkül -  jogellenesen behatoltak a KÖZGÉP Zrt. 1239 Budapest, Haraszti út 44 . szám alatti kerítéssel és sorompóval körbezárt üzemi magánterületére. Az elkövetők a közlekedési útvonalat akadályozva, magukat egymáshoz láncolták és transzparenseikkel jogszerűtlen demonstrációt tartottak, amely tevékenységükkel riadalmat és üzemzavart okoztak a telephelyen."

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2013. május 28-i ülésén tárgyalta. Hatáskör hiányában nem foglalkozott a cselekmény büntetőjogi értékelésével, illetve a feljelentésben erre vonatkozó értékeléssel és jogi minősítéssel. A bizottság az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 74 . § (3) bekezdésében foglaltak szerint járt el, azaz a mentelmi jog felfüggesztését indítványozó bíróság indítványa alapján, amelyben az szerepel, hogy a büntetőeljárás rágalmazás vétsége miatt folyik. Erre pedig a magánvádas ügyekben követett mentelmi jogot töretlenül fenntartó gyakorlata vonatkozik, amely a mentelmi jog célját, az Országgyűlés, illetve a képviselők zavartalan munkavégzését biztosítja. Mindezekre tekintettel a Mentelmi bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy a mentelmi jogukat az adott ügyben ne függessze fel.

Rubi Gergely

A Debreceni Törvényszék indítványozta Rubi Gergely országgyűlési képviselő (Jobbik) mentelmi jogának felfüggesztését, mivel ellene Tasó László  országgyűlési képviselő (Fidesz)feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt.

A feljelentés szerint: Rubi Gergely 2011. november 20-án öt interneten megjelent újságcikkben valótlan, becsületsértő tényállításokat tett közzé Tasó Lászlóról. Ezekben azt állította, hogy Tasó László engedély nélkül üzemeltet egy apartmanházat Hajdúszoboszlón, amelynek az üzemeltetésből eredő jövedelme nem szerepel a vagyonnyilatkozatában.

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2013. május 28-i ülésén tárgyalta.Hatáskör hiányában nem foglalkozott a cselekmény büntetőjogi értékelésével. A magánvádas ügyekben követett mentelmi jogot töretlenül fenntartó gyakorlata a mentelmi jog célját, az Országgyűlés, illetve a képviselők zavartalan munkavégzését kívánja biztosítani. Döntése meghozatalakor figyelemmel volt arra is, hogy az érintettek közszereplő országgyűlési képviselők. Mindezekre tekintettel a Mentelmi bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy Rubi Gergely országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel.

Tasó László

A Debreceni Járásbíróság indítványozta Tasó László országgyűlési képviselő (Fidesz) mentelmi jogának felfüggesztését, mivel ellene Ignáth János nyíradonyi lakos feljelentést tett rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt.

A feljelentés szerint: Tasó László 2012. október 19. napján a Facebook közösségi hírportálon a helyi egészségház felújításával kapcsolatosan olyan kijelentéseket tett, amelyek alkalmasak feljelentő becsületének csorbítására.

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2013. május 28-i ülésén tárgyalta. Tasó László képviselő úr az ülésen választókerületi elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, erről írásban tájékoztatta a bizottság elnökét. Az üggyel kapcsolatosan utalt arra, hogy a feljelentés tárgyát jelentő kommentár nem feljelentőnek címzett reagálás, hanem egy megegyező nevű, a közösségi oldalra reagáló írásra történő válasz volt, ami néhány óráig volt csak olvasható, és alig néhány ember olvasta.

A Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott a cselekmény büntetőjogi értékelésével. A magánvádas ügyekben követett mentelmi jogot töretlenül fenntartó gyakorlata a mentelmi jog célját, az Országgyűlés, illetve a képviselők zavartalan munkavégzését kívánja biztosítani. Mindezekre tekintettel a Mentelmi bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal azt javasolja az Országgyűlésnek, hogyTasó László országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel.

Csenger-Zalán Zsolt

A Budakörnyéki Járásbíróság indítványozta Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő (Fidesz) mentelmi jogának felfüggesztését, mivel ellene Wittinghoff Tamás Budaörs város polgármestere pótmagánvádat terjesztett elő rágalmazás vétsége miatt.

E szerint:Csenger-Zalán Zsolt a budaörsi uszoda kivitelezésével összefüggésében olyan valótlan tartalmú tényállításokat tartalmazó sajtóközleményt tett közzé a budaörsi Fidesz-KNDP frakcióvezetőjével együtt, 2010. február 8-án, amely a pótmagánvádló állítólagos felelősségét taglalja, illetve kifejezetten vele kapcsolatosan szerepelnek benne valótlan tényállítások. E nyilatkozat akkor szinte minden közéleti írott sajtóorgánumban, illetve elektronikus médiumban megjelent.

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2013 . május 30-i ülésén tárgyalta. Hatáskör hiányában nem foglalkozott a cselekmény büntetőjogi értékelésével. A magánvádas, pótmagánvádas rágalmazási ügyekben követett mentelmi jogot töretlenül fenntartó gyakorlata a mentelmi jog célját, az Országgyűlés, illetve a képviselők zavartalan munkavégzését kívánja biztosítani. Mindezekre tekintettel a Mentelmi bizottság 5 igen szavazattal azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel.

***

Az Országgyűlés a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló ügyben az érintett képviselő a határozathozatal előtt felszólalhat és ismertetheti álláspontját. A határozati javaslathoz módosító javaslatot nem lehet fűzni, arról az Országgyűlés vita nélkül határoz. A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Bartha Szabó József
  • A Föld napja
    Az emberiség egész létmódjának kell megváltoznia, ha el akarjuk kerülni a katasztrófát.
  • A teraszok nyitása nem a járvány végét jelenti
    A teraszok nyitása nem a járvány végét jelenti, továbbra is fontos a védelmi és járványügyi intézkedések, valamint a higiénés rendszabályok betartása, a pincéreknek a teraszokon is kötelező lesz a maszkviselet, a vendégeknek csak akkor, ha belépnek a vendégtérbe - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs nevében a csütörtöki online sajtótájékoztatón.
  • Az ország szabadságát jelképezi a megújuló Citadella
    Elkezdődött a Citadella megújítása Budapesten. A hosszú évek óta elzárt és mára lepusztult erőd felújítása 2023-ig tart - közölte a Várkapitányság az MTI-vel csütörtökön.
MTI Hírfelhasználó