Milliárdok a fekete listán!
Több évi szabálytalanság, csalás egyszerre kerülhet napvilágra, ám ha a vagyont még a végrehajtási eljárás megindítása előtt „kimentették,” a behajtás sikertelen. Esztendőnk harmadik negyedévben 117 adózónál állapítottak meg több mint 23,1 milliárd forint összegű adóhiányt, amihez közel 18,9 milliárd forint jogkövetkezmény (bírság, késedelmi pótlék) társul. 54 magánszemély és 63 cég szerepel a listán. A cégjegyzékekben kutatva, számosan találhatnak ismerőst. Íme!
2012. október 22. 18:38

Negyedévente teszi közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azon adóalanyok listáját, akiknél az előző negyedévben jogerőre emelkedett határozatában magánszemélyek esetében 10 millió, vállalkozások  esetében 100 millió forintot meghaladó adóhiányt állapított meg, s az erről szóló határozatban előírt fizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget. 

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szűrővizsgálatainak célja azoknak a  céglovagoknak a kiszűrése, akik feltehetően csak azért alapítottak, alapítanak céget, hogy megcsapolják az államkasszát. 26 ezernél több kérdőívet küldtek ki a gazdálkodók személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeinek elemzése céljából.

 

Évről évre 8-10 százalékkal nő az adóvégrehajtás alá vont cégek száma, az adóhatóság informatikai fejlesztéseinek köszönhetően, egyre több adóst viszonylag rövid időn belül „utolérnek”. Az adóhatóság beavatkozásának köszönhetően szeptember végéig több mint 6000 fiktív cégnek kellett felhagynia "tevékenységével", 700 pedig meg sem kezdhette működését. A tulajdonosok és vezető tisztségviselők adózói múltjának elemzése, a kérdőívek eredményének értékelése és az egyéb ellenőrzések alapján pedig több mint 1000 céget helyeztek fokozott adóhatósági felügyelet alá.

 

Hogy a kockázatelemzési eljárás eredményeként kiszűrt hatezer cég tulajdonosai, vezetői korábban mekkora kárt okozhattak a költségvetésnek, azt jól mutatja, hogy az érintettek átlagosan három cégben voltak érdekeltek, átlagosan 16,1 millió forint adót nem fizettek be, és 31,5 millió forint értékű uniós beszerzést titkoltak el. E cégek több mint negyede egyébként ma már nem működik, többségük fantomcég vagy felszámolás alatt álló társaság.

 

***

 

Tavaly év végén a teljes hátralékállomány 2268 milliárd forintra rúgott, a behajtási tevékenység eredményeként 338 milliárd forint tartozást fizettek be. A működő adózók hátralékállományából 186 milliárd forint tartozást behajthatatlanként vettek nyilvántartásba, elévülés miatt  pedig 41 milliárd forint tartozást töröltek. Kedvezőtlen fejleménynek tekinthető, hogy az összes hátralékon belül a behajtási intézkedés alá vonható, működő adózói kör 26 százalékra csökkent.  2012. június 30-án a hátralékuk összege 498,5 milliárd forint volt. A hátralékállomány összetételében főleg a kisösszegű hátralékosok aránya emelkedett, különösen a magánszemélyű adózók hátralékának túlsúlya miatt, lévén a hátralékos ügyfelek száma az év végén meghaladta az 1,5 milliót.

 

***

 

Az adóhátralék alapvetően két módon keletkezik: az adózó nem vallja be kötelezettségét, vagy a bevallás után nem fizeti be a megállapított összeget. A végrehajtás mindaddig tart, amíg remény van az adótartozás beszedésére. Elsősorban az adós cég pénzügyi intézménynél kezelt számláiról próbálják beszedni a tartozást, de ha ez nem elegendő, akkor az adós bármilyen lefoglalható vagyontárgya, akár az ingatlanok is, végrehajtás alá vonhatók. A végrehajtás alá vett ingatlant és ingóságot rendszerint árverésen, elektronikus árverésen vagy nyilvános pályázat útján, illetve árverés nélküli eladással értékesítik. Az esetek többségében azonban mire a végrehajtás megindul, már üres a cég bankszámlája, nincs vagyona, és így az adósság behajthatatlan marad.

 

Az adóhatóság kimutatásai szerint ugyanis a behajtás alá vont társaságoknak mintegy háromnegyede már nem működő, felszámolás vagy csődeljárás alatt áll, adószám-felfüggesztéssel, cégbírósági törléssel érintett cég. Felszámolás esetén az adósság behajtásának alig egy-másfél százalékos az esélye, a többieknél pedig szinte teljesen reménytelen.

 

Amennyiben nem sikerül a behajtás, az adóhatóság kezdeményezi a cég felszámolását, illetve „fantomizálódása” esetén az adószám-, valamint a cégbírósági törlést.

 

***

 

A különösen nagy összegű adósok többségénél a tartozás egy összegben, revíziós megállapítás során keletkezett. Az adóhatóság inkasszóval, nagyobb értékű ingóságok foglalásával próbálkozik, e vagyonelemek feltárására, felkutatása azonban több hónapig is eltarthat. Amennyiben az adóhivatalon kívül más személy is foganatosított az érintett vagyontárgyra foglalási cselekményt, akkor át kell adni az ügyet az önálló bírósági végrehajtónak, ezzel a behajtási folyamat tovább húzódik. Ha viszont már nincs esély a tartozás részbeni megtérülésére sem, az adósnak nincs végrehajtható vagyona, akkor az adóhivatal felszámolási indítványt tesz a bíróságnak. A felszámolás elrendeléséig szintén hetek, hónapok telnek el, ez alatt a hátralék jellemzően tovább növekszik.

 

A végrehajtáshoz számos eszköz (hatósági átutalási megbízás, inkasszó -, munkabér-letiltás, ingó- és ingatlanfoglalás, követelésfoglalás) áll rendelkezésre, ám ezek csak akkor lehetnek sikeresek, ha megfelelő vagyon áll rendelkezésre. Az eljárás azonban az egyes eljárási cselekményhez kapcsolódó törvényi előírások és jogorvoslati szabályok miatt is elhúzódhat. Hátráltató tényező lehet például a bírósági/adóhatósági végrehajtás felfüggesztése, szünetelés, bírósági felfüggesztésre vonatkozó kérelem, végrehajtható vagyon hiánya, korlátozottan végrehajtható vagyon (zálogjoggal terhelt, stb.).

 

A NAV tájékoztatása szerint a végrehajtási eszközök közül az inkasszó a leghatékonyabb, a behajtott összeg 49 százaléka ez úton jön be, sikeressége viszont (a kibocsátott összeghez képest) csak 7 százalékos.

 

Íme, a legújabb fekete lista

 

Negyedévente teszi közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon adóalanyok listáját, akiknél az előző negyedévben jogerőre emelkedett határozatában magánszemélyek esetében 10 millió, vállalkozások  esetében 100 millió forintot meghaladó adóhiányt állapított meg, s az erről szóló határozatban előírt fizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget.  Esztendőnk harmadik negyedévben 117 adózónál állapítottak meg több mint 23,1 milliárd forint összegű adóhiányt, amihez közel 18,9 milliárd forint jogkövetkezmény (bírság, késedelmi pótlék) társul.. 54 magánszemély és 63 cég  szerepel a listán.   

 

A legnagyobb adóhiányt az üllői lakhelyű Horváth Mónika Zsuzsannánál tárták fel: 1 milliárd 892 millió  695 ezer  286 forint hátraléka, melyet, az elmaradás miatt kiszabott bírság kiegészít további 1 milliárd  617 millió 9 ezer 183 forinttal. Így mindösszesen  - „csupán” - 3 milliárd  509 millió 704 ezer 489 forintot  követel tőle a NAV. Kétséget kizáróan ötletdús asszony: legutóbb többségi tulajdonosa és vezető tisztségviselője volt a 2012 októberében kényszer végelszámolással megszüntetett Jupi-Ker 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek, amely számítógép- és szoftver-nagykereskedelemmel foglakozott, korábban pedig résztulajdonosa az "egyéb" fogyasztási és háztartási cikkek nagykereskedelmével foglalkozó VADZSRA '99 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek, és résztulajdonos ügyvezetője a többek közt az italszolgáltatással és vendéglátással foglalkozó Rosszcsont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek is.

 

Szorgalomból - bár mérsékeltebben -   persze mások sem szerénykedtek: nyolcan érék el  ebben a kategóriában a jogkövetkezményekkel kiegészített 100 millió forint feletti adóhiányt,  és negyvenöten haladták meg a tízmilliós „keretet”.

 

***

 

A Kft-k közül 63 lépte át 100 milliós adótartozás határát. Közülük nyolc  haladta meg a jogkövetkezményeket is figyelembe véve a milliárdos határt. Élen áll a kecskeméti EXTRA-BUSINES Kereskedelmi Kft. amelynek adószámát felfüggesztették; a cég tartozása a bírságokkal együtt több, mint 3,63 milliárd forint. Sorosan a nyomában  tipeg budapesti székhelyű AGRIA MEAT Húskereskedő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a FREE-SEC Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft., Car-Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., de e tekintetben a többiek sem szégyenkezhetnek.

 

 

Név

Lakóhely, székhely, telephely

Megállapított

adóhiány

(Ft)

Megállapított

jogkövetkezmények

összege (Ft)

1

Horváth Mónika Zsuzsanna

2225 Üllő, Kistemető utca 84.

1 892 695 286

1 617 009 183

2

EXTRA-BUSINES Kereskedelmi Kft.

6000 Kecskemét, Búzakalász utca 20.

1 891 471 000

1 737 011 000

3

AGRIA MEAT Húskereskedő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1211 Budapest, Központi út 18.

1 319 190 000

1 133 389 000

4

FREE-SEC Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.

1215 Budapest, Duna utca 42.

978 420 000

934 436 000

5

Car-Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59. fszt.

919 460 000

812 477 000

6

FLOWERICE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1143 Budapest, Zászlós utca 54.

797 708 000

521 441 000

7

MOFAVAKER Kereskedelmi Kft.

7700 Mohács, Farkas utca 13.

743 930 000

591 846 000

8

R.L.D.Kereskedelmi Kft.

3532 Miskolc, Győri kapu 91. VII. em. 1.

741 328 000

589 405 000

9

JonasB Invest Kft.

2454 Iváncsa, Rákóczi u. 8.

543 703 000

486 433 000

10

MK-GABONA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2861 Bakonysárkány, Vértessy F. u. 2.

506 179 000

301 201 000

11

TRANS TIME Szállítmányozási Kft. (Adószám: 12441947-2-43)

1181 Budapest, Darus u. 8. 2/2.

427 883 000

415 805 000

12

DANCS-FER Nagykereskedelmi Kft.

8315 Gyenesdiás, Jókai u. 23/3

368 867 000

235 293 000

13

ICE INVEST 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2.

360 178 000

285 549 000

14

SORBEC Kft.

1074 Budapest, Csengery utca 12. 5. em. 4.

351 325 000

210 601 000

15

SPORTCSILLAGOK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3300 Eger, Vöröskereszt dűlő 0944/5.

317 170 000

270 428 000

16

Interakku Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1222 Budapest, Gyár utca 15. E. ép. I. em. 26.

313 503 000

286 791 000

17

Proxi-M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1133 Budapest, Tutaj utca 1/E.

307 008 000

226 643 000

18

DUB STUFF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1078 Budapest, Hernád u. 4.

294 164 000

254 284 000

19

Ber in Food Trade Kft.

1157 Budapest, Nyírpalota út 1. fszt. 1.

292 471 000

254 017 000

20

ÓCEÁN REKLÁM Kft.

1131 Budapest, Madridi út 5-7.

290 304 000

270 735 000

21

MEGA A.R. Kft.

4400 Nyíregyháza, Mák utca. 5.

287 744 000

306 533 000

22

ROLLICK BEVERAGES Kereskedelmi Kft.

1114 Budapest, Mészöly u. 4.

286 868 000

185 073 000

23

TANDRÁSKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 62. fszt. 2.

278 480 000

244 291 000

24

G.A. Estate Kft.

2800 Tatabánya, Vörösmarty u. 9.

267 104 000

191 931 000

25

EUdreams Építőipari, Termelő és Szolgáltató Kft.

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

254 696 000

187 072 000

26

BAJAKÓ BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.

9023 Győr, Mester út 1.

254 461 000

242 958 000

27

SA-RO-NER SIX Biztonsági Kft.

1027 Budapest, Fő u 79. 1. em. 10.

251 258 000

174 941 000

28

Kelemen János

1211 Budapest, Kossuth L. u. 43-45. 3. em. 11. ajtó.

244 904 656

241 366 429

29

ARRABONA IPARI PARK Ingatlanforgalmazó, Értékesítő és Beruházási Kft.

9023 Győr, Szigethy Attila utca 94. B. ép. 9. em. 27.

235 608 000

208 115 000

30

JUMBO ÉPKER Építőipari Kft.

5100 Jászberény, Tőtevény tanya 236.

226 220 000

178 129 000

31

PATRON PROFI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2481 Velence, Templom köz 12. A. ép.

226 016 000

226 542 000

32

DAIMON SEC

2310 Szigetszentmiklós, Szentmiklósi út 8. A.

lház. fsz. 1.

218 361 000

150 725 000

33

FAGAB-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1131 Budapest, Vőlegény utca 72.

217 193 000

150 600 000

34

MFLEUR Fruit Kft.

2600 Vác, Üzem utca 3.

211 382 000

188 217 000

35

Berky Gyula

1039 Budapest, Királyok útja 137.

204 607 415

190 881 375

36

EUROFERRO Kereskedelmi-Építőipari és Szolgáltató Kft.

2475 Kápolnásnyék, 065/19 hrsz.

201 227 000

147 414 000

37

KLAGYÓ Kereskedelmi Bt.

9028 Győr, Régi Veszprémi út14-16.

185 998 000

154 275 000

38

BL INVEST Ingatlanforgalmazó, Beruházó, Fejlesztı és Szolgáltató Kft.

2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2.

184 001 000

168 066 000

39

REDA TRADING Kft. 

1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. em. 2.

180 014 000

109 833 000

40

MAXI-GLOBAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

6500 Baja, Bara utca 4. B. ép. 15.

179 882 000

116 587 000

41

MKFM-EU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7352 Györe, Rákóczi Ferenc utca 46.

179 427 000

109 790 000

42

ÖKOPALETTA Szolgáltató Kft.

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky E út 16. 3. em. 19.

178 288 000

107 234 000

43

WADENTIS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1141 Budapest, Komócsy utca 5.

176 219 000

117 230 000

44

Big-Top Car Kft.

9023 Győr, Roosevelt u. 6.

162 467 000

132 212 204

45

PROSZIM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1205 Budapest, Rákóczi u. 61/C.

157 400 000

150 690 000

46

BAK-TAT-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1181 Budapest, Csontváry Koszka Tivadar utca 3. 8. em. 46.

153 994 000

82 220 000

47

AERO VÉD Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.

4242 Hajdúhadház, Epres út 16.

149 479 000

101 943 000

48

VÁG-BAU 36. Építőipari Kft.

1131 Budapest, Vőlegény u. 72.

149 402 000

131 428 000

49

MEGA-WORLD-GABONA Kft.

2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 2.

144 919 000

89 645 000

50

Wyvern Images Kft.

1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.

144 720 000

128 527 000

51

HORKI-TRADE Kereskedelmi Kft.

1054 Budapest, Alkotmány u. 10. III. em. 28.

142 030 000

90 111 000

52

Labour-Service Kft.

1047 Budapest, Baross utca 20. fszt. 2.

141 996 000

113 364 000

53

MK-GABONA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2861 Bakonysárkány, Vértessy F. u. 2.

130 673 000

86 107 000

54

AGRO QUARTETT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3625 Ózd, Szent Simon út 43.

122 668 000

96 375 000

55

Endurance Club Hungary Sportiroda Kft.

1076 Budapest, Garay utca 45. 2. em. 214.

120 661 000

109 292 000

56

"ED-MIX PLAN" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 6.

119 042 000

103 436 000

57

PRÉMIUM-DUÓ Kft.

5836 Dombegyház, Petőfi utca 23.

118 535 000

94 576 000

58

Farm-House Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft.

2765 Farmos, Szelei út 96.

115 637 000

97 824 000

59

Agro-Internacional Kft.

6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 93.

113 710 000

78 429 000

60

Zagyva Ferencné

5000 Szolnok, Ábránd köz 6.

113 491 760

_

61

LARGO Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1203 Budapest, Török Flóris utca 26. 10. em. 63.

113 209 000

74 731 000

62

Basic Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1012 Budapest, Vérmezı út 12. fszt. 1/a.

112 163 000

107 663 000

63

BUSINESS MAGAZIN KIADÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1054 Budapest, Honvéd u 8.

108 763 000

77 926 000

64

OVOSTAR Kereskedelmi Kft.

6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11. fszt. 13.

103 942 000

73 666 000

65

KA-CSU-GA Kft. 

1078 Budapest, Rottenbiller u 44.

103 158 000

86 319 000

66

HV3 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1133 Budapest, Visegrádi utca 92. 1. em. 25.

101 502 000

80 477 000

67

SZİNYIK Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.

1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. em. 28.

100 956 000

68 237 000

68

Peteroil Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1194 Budapest, Viola u. 30.

100 575 000

83 626 000

69

Egyed Balázs

9027 Győr, Szeszgyár u.7.

99 727 769

86 662 974

70

Horváth Imre

8797 Batyk, Fő utca 3.

68 135 698

62 007 412

71

Kovács Gábor Mihály

2800 Tatabánya, Rudolf u. 8.

51 485 605

47 264 265

72

Ragoncsa Jolán

7400 Kaposvár, Cseri út 2.

50 903 669

47 538 197

73

Visi Andrea

9024 Győr, Ikva u. 5.

50 753 060

47 894 700

74

Rózsa Sándor

1152 Budapest, Kinizsi utca 67.

46 789 112

37 380 269

75

Benedek Annamária

 

1126 Budapest, Kiss János Altb. utca 43. 1. em. 7. ajtó

37 022 889

30 663 465

76

Tusz Gábor

4032 Debrecen, Cívis u. 3. VII/62.

36 830 016

33 566 598

77

Ruppert Györgyné

8660 Tab, Munkás u. 2.

35 856 831

34 045 331

78

Mészáros István

6400 Kiskunhalas, Szondy utca 14.

31 152 927

25 395 072

79

Bagics Sándor

8591 Nóráp, Kossuth u. 120/2.

29 881 000

27 824 000

80

Szıke István 

3792 Sajóbábony, Váci Mihály út 8.

29 184 974

27 032 278

81

Paulovics Péter

3519 Miskolc, Fenyő utca 10-2.

28 862 494

26 756 622

82

Turi Ákos

8500 Pápa, Vajda Péter Ltp. 45. 1. em. 5.

25 402 803

23 512 621

83

László István

5667 Magyarbánhegyes, Vörösmarty utca 7.

24 104 000

16 727 000

84

Májer Ferenc

6344 Hajós, Wesselényi utca 32.

22 925 230

18 696 018

85

Kőszegi Zoltán

8000 Székesfehérvár, Várkapu u. 3. 1. em. 4.

22 902 540

19 861 908

86

Pék László

9029 Győr, Sárási út 1/D.

22 060 449

20 486 444

87

Gál Jánosné

 

1204 Budapest, Ady Endre utca 90-92. 4. em. 2. ajtó.

21 836 079

21 119 533

88

Horváth Ferenc

4525 Rétközberencs, Répásszög út 1.

21 469 635

15 958 293

89

dr. Frajna Marianna

1015 Budapest, Kagyló utca 1/B mfsz 3.

21 442 012

20 047 791

90

Csikós Brigitta

3077 Mátraverebély, Vasút út 16.

20 817 000

15 428 000

91

Bereczki Zsolt Rajmund

1156 Budapest, Nádastó park 5.I.em.8.

19 618 559

17 635 846

92

Berki Mária

 

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 144. 1.ajtó.

19 429 165

18 197 144

93

Szabó László

7000 Sárbogárd, Bajcsy-Zsilinszky u. 74.

19 350 993

18 508 055

94

Szideropulosz Jorgosz

8000 Székesfehérvár, Rádió u. 10/A. 1. em. 3.

19 304 658

18 447 437

95

Berei András László

4030 Debrecen, Esze Tamás u. 8. 17

024 598

_

96

Kómár Tamás Viktor

3070 Bátonyterenye, Ózdi út 29. 2/11.

16 437 382

_

97

Balogh Zoltán 

4335 Kántorjánosi, Kápolna u. 28.

16 169 026

14 932 770

98

Schmelzer Péter 

2481 Velence, I. u. 35. 1. em. 4.

15 723 630

4 769 133

99

Horváth Lajos

3384 Kisköre, Erzsébet út 25/A.

14 846 172

12 811 557

100

Pintér István József

8900 Zalaegerszeg, Rómer Flóris u. 18.

13 955 000

12 377 000

101

Kulcsár László

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2.

13 341 596

13 056 188

102

Gráczer Edina

2800 Tatabánya, Szegfű u. 7.

13 313 729

12 472 716

103

Tusz Gábor

4032 Debrecen, Cívis u. 3. VII/62.

12 920 609

_

104

Kormányos Zsolt

5931 Nagyszénás, Béke utca 17.

12 902 298

12 499 704

105

Mikó Zsolt István

 

8000 Székesfehérvár, Kodolányi János u. 12. 2. em.1.

12 592 245

11 072 274

106

Pécz Imre

9671 Sitke, Hegyalja u. 9.

12 500 489

12 086 318

107

Horváth Csilla

5300 Karcag, Ady Endre u. 64.

12 240 149

10 969 754

108

Lırinczi László

4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 11.

12 158 820

9 818 317

109

dr. Endresz István László

4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos u. 32.

11 916 381

8 521 608

110

Puskásné Füzeséri Mária

4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 14/a.

11 824 289

11 055 52

111

Kollár Sándor Péter

8060 Mór, Kodály Zoltán u. 25. 3. em. 9.

11 434 605

10 297 284

112

Borszuk Attila

8411 Veszprém, Új u. 2.

10 881 352

8 864 729

113

Árki Imréné

9400 Sopron, Ojtózi u.

5.

10 703 160

8 374 781

114

Bátaszéki János 

5000 Szolnok, Botond u. 26.

10 630 000

9 255 000

115

Lakatos Gábor

2484 Gárdony, Agárd-Vasút u. 7.

10 272 270

9 088 515

116

Horváth Kriszitán

5200 Törökszentmiklós, Nap u. 14.

10 097 045

9 226 811

117

Nikolics János

2475 Kápolnásnyék, Kossuth u. 2/A.

10 017 336

9 279 110

 

Bartha Szabó József
 • Tusványos örvényei
  Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
 • A szerencsétlen lord major
  A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
 • Széchenyi európaisága a mának is mintát ad
  Széchenyi István Magyarország felemelkedését a korban rohamosan fejlődő Nyugat-Európához való felzárkózásban, és a kontinensnek a kapitalizmus útjára lépett felében kialakított gazdasági minták átvételében látta – mondta Latorcai Csaba államtitkár a Széchenyi Társaság idei dÍjkiosztó ünnepségén a Magyar Tudományos Akadémia épületében.
 • A jegybank folytatja az infláció elleni küzdelmet
  Az alapkamatemelési ciklus lezárásával nincs vége az infláció elleni küzdelemnek, a jegybank más eszközökre nagyobb hangsúlyt fektetve folytatja a pénzügyi szigorítást és az infláció elleni küzdelmet - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a 125 bázispontos kamatemelést követő sajtótájékoztatón, kedden.
 • Orosz keresztény kitüntetést kapott Semjén Zsolt
  2022. szeptember 13-án, a magyar kormány épületében nyújtotta át Hilarion Budapest-magyarországi metropolita Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes részére a „Dicsőség és becsület” rend II. fokozatát.
MTI Hírfelhasználó