Parlamenti változások
Áder: Isten engem úgy segéljen! Változások a kormányban és a frakciókban. Palotaforradalom a bizottságokban.
2012. július 20. 09:15

Az esztendő első felében is fentről, a tető csúcsíves ablakain át érkezett a fény a „haza házában" ülőkre. Velencei csillárok pótolták az esti órákban, vagy ha felhők takarták a napot. A legnagyobb, s leghangosabb változást, minden kétséget kizáróan Schmitt Pál, köztársasági elnök lemondása, lemondatása jelentette. Zúgtak ellene a harangok szerte e hazában, és még azon is túl, a széles világban. Leköszönő beszédében (teljes szövege: 2) mondotta volt:

 

„Ebben a helyzetben, amikor személyes ügyem a szeretett nemzetemet inkább megosztja, mintsem egységesíti, kötelességemnek érzem, hogy szolgálatomat befejezzem, elnöki mandátumomról lemondjak. Isten áldását kérem Magyarországra és az önök munkájára!”

 

Az Országgyűlés titkos szavazásban döntött az utódról: A Fidesz-KDNP a Brüsszelbőkl haza hívott Áder Jánost javasolta. 307 képviselő vette fel a szavazólapot. (Az MSZP és a Gyurcsány-csapat előre jelezte, nem vesznek részt a szavazáson, a Jobbik és az LMP sem titkolta: „csöbörből vödörbe!”) Az urnában a bizottság 305 szavazólapot talált. Ezek megoszlása a következő volt: az érvénytelen szavazatok száma 3; az érvényes szavazatok száma 302; az igen szavazatok száma 262, a nem szavazatok száma 40. Ennek alapján megállapítatott: a köztársaságielnök-választás érvényes és eredményes volt.

 

„Én, dr. Áder János fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal megtartatom; köztársasági elnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”

 

Az újonnan megválasztott köztársasági elnök esküjét követő köszönő és köszöntő beszédében (részletesen: 9) teendőivel kapcsolatosan cseppet sem mellékesen hangsúlyozta::

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Magyarország Polgárai! Kölcsey Ferenc, aki maga is országgyűlési követ volt - és akit Deák Ferenc is példaképének tartott -, négy szócskát üzen nekünk, mai magyaroknak. Ezt a négy szót: "A haza minden előtt."  Igen: A haza minden előtt!

 

Áder János 2012. május 10-én lépett hivatalba, (életrajz). Megbízatása négy esztendőre  szól.

 

Változások a kormányban

 

A patkó belső körének bársonyszékeiben a mindenkori kormány jelesei ülnek. Fölöttébb optimistán, lévén a kazettás mennyezet közelében ott honol még a Dicsőség szobra is. Az ellenzék látványos követelései ellenére a jövés-menések a földrengést nem okoztak. A miniszterelnök elleni pancser-puccs, már az elején dugába dőlt, és sokat átkozott, minden baj egyik fő okozójának tartott Matolcsy György Nemzetgazdasági miniszter is a helyén maradt, - mi több a jövő évi költségvetést is elfogadtatta. Változások persze voltak.

 

A szebb, és biztonságosabb napok reményében adta fel a Fidesz frakcióvezetői tisztségét Lázár János. A Miniszterelnökséget vezető államtitkára lett, (2012.06.02.).

 

Elismerve szóvivői teljesítményét előléptették Szijjártó Péter miniszterelnöki biztost is: a Miniszterelnökség államtitkárává nevezték ki, (2012.06.02).

 

Távozott dr. Fellegi Tamás az Egyes nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős tárca nélküli miniszter. 2011.12.15. óta töltötte be e tisztséget, s ez év június elsején úgy döntött: nincs tovább. Varga Mihály lépett másnap a helyére, felcserélve a Miniszterelnökséget vezető államtitkári posztját.

 

Feladva tekintélyes posztját, reménytelennek látva a küzdelmét, mindjárt az év elején (2012.02.05.) a háta mögött hagyta a Vidékfejlesztési Minisztériumot Ángyán József . Államtitkári székét , a nagy lendülettel érkező dr. Budai Gyula foglalta el, (2012.03.01.).

 

Felszabadultan köszönthette viszont az új esztendőt Csizmadia Norbert. Az erősítésre szoruló  Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárává nevezték ki, (2012.01.10.)

 

Néhány hét múlva, (2012.02.01), pezsgővel köszönthette államtitkári kinevezését Kovács Pál is midőn ünnepélyesen átlépte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főbejáratának küszöbét. Új otthonát időközben átkeresztelték, új neve 2012.05.14 óta: Emberi Erőforrások Minisztériuma. Minisztériuma. Feladata nem változott. Távozott viszont a kormánytól két esztendő után (2012.05.13.) a tárca első embere dr. Réthelyi Miklós, átadva váltóbotot a már másnap nyomába lépő, a Közigazgatási és Igazságügyi államtitkári tisztségéből előre léptetett Balogh Zoltánnak.   Az új miniszter  gyors ütemben menesztette elődje bizalmi emberét, Szőcs Gézát, (2012.06.17), s röpke meditálás után hamarosan megtalálta, két új államtitkárát is: előbb, (2012.06.18.)  pártbéli társa, L. Simon László, majd  (2012.07.09.) a „civil” életből kiemelt Hölvényi György személyében. 

 

Tárcát váltott a kereszténydemokrata politikus Szászfalvi László: háta mögött hagyva a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot, (2012.06.25), a jövőben - a jövőben, (2012.06.26.).  - változatlanul államtitkárként - az Emberi Erőforrások Minisztériumát erősíti.

 

Borúsabb jövőt látva, még a nyári szünet előtt, (2012.06.29) intett búcsút a kormánynak, és a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkári posztjának.  dr. Molnár Ágnes.  A ciklus kezdete óta dédelgetett szebb, liberális álmokat a Fidesz padsoraiban, bár az elmúlt két esztendőben a T. Házban meg nem szólalt.    

 

Frakciók

 

Az év elején 386 képviselő alkotta Országgyűlést. Ugyanennyien köszöntötték szolid módosítással a nyári szünetet is. (Fidesz: 226, KDNP: 37, MSZP: 48, Jobbik: 45, LMP: 15, Független: 15.).

 

Apró változásnak tekinthető,  hogy a Jobbik frakciójából Endrésik Zsolt távozott, miután pártja törölte a tagjai sorából, s mert  "önös politikai érdekeik alapján, valótlan információkkal a párt megosztására törekedett” a frakcióból is átülni kényszerült (2012.05.01.) a Gyurcsány fémjelezte elfüggetlenedettek padsorába. Mozgalmi munkáját a T. Házon kívül, azóta Rongyosok Kulturális Hagyományőrző Egyesületének elnökeként végzi.

 

Önként távozott viszont az LMP frakciójából Kaufer Virág. Hivatalosan február 2.-án jelentette be lemondását, jelezve: döntése személyes válasz az LMP által szervezett úgynevezett Új Ellenállásra, és lépésének az a lényege, hogy olyan utakat kíván keresni és építeni a jövőben, amelyek "az indulatok helyett a közösség építő erejére és a szolidaritásra épülnek". Egy akkor írt levelében úgy fogalmazott, hogy többet tehet az utcán, a közösségekben mint a parlamentben. Kiemelte: nem hagyja abba a munkát, csak ”szerepet vált, új utakat keres az LMP-n belül és kívül".  A leköszönő politikus parlamenti  helyére az LMP elnöksége a 2010-es választásokon a párt országos listájának 119. helyén szerepelt Szél Bernadettet kooptálta, külön hangsúlyozva, hogy a neve mellett szerepeltessék az időközben megszerzett doktori címét is.

 

A KDNP frakciójában - bár voltak, vannak is viták – az elkötelezett hit a szebb jelenben és a jövőben, távol tartotta képviselőiben  a szakítás gondolatát.

 

Üdvözítő belső mozgásként értékelte a Fidesz, hogy Bánki Erik helyét, Horváth Zoltán foglalhatta el a frakcióban. A magyarázata egyszerű: Áder János hazatérése után, megüresedett helyére, Báni Eriket  delegálták az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoportjába.

 

Az MSZP a tavalyi földrengés után (Gyurcsányék távozása) rendezte sorait, stabilizálta a helyzetét, elfogadva az új szelek új irányát, egyetlen lázadó sem távozott.

 

Bizottságok

 

A legrangosabb, kétséget kizáróan a Házbizottság. Összefogja az országgyűlés munkáját, seregnyi dolgoz, intéz, szervez, irányit, hogy rendben menjenek az Országgyűlés dolgai. Ülései nem nyilvánosak. Elnöke az Országgyűlés elnöke, tagjai az Országgyűlés alelnökei és a pártok képviselőcsoportjainak vezetői. Februárban az LMP leváltotta dr. Schiffer Andrást, s helyébe Jávor Benedeket nevezte ki frakcióvezetővé, a nyári szünet előtt pedig a Fidesz soraiban a magasabb posztra, tárca nélküli miniszterré kiemelt Lázár Jánost, "új seprő", Rogán Antal váltotta. A többiek maradtak.

 

***

 

Jóval nagyobb volt a tolongás a bizottságokban. volt ahol palotaforradalom történt. A Sport- és turizmusbizottság, a Kulturális és sajtóbizottság még elnököt is váltott, de alelnökök máshol is cserélődtek. Leginkább a Fidesz rendezte a sorait, ám a Jobbik is csereberélte embereit.  Persze voltak azért olyan bizottságok, (egészségügyi, európai ügyek, külügyi, fenntarthat fejlődés, nemzetbiztonsági, mentelmi bizottság) ahol nem történt vándorlás.

 

 

Képviselő

Tisztség

-tól, - ig

Ki helyett

Megszűnés oka

Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság

(27 fő, elnöke: dr. Salamon László, - KDNP)

Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)

Alelnök

2012.06.18.

Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)

képviselőcsoport általi visszahívás

Dr. Budai Gyula (Fidesz)

Tag

2010.06.08.- 2012.03.12

Dr. Vinnai Győző (Fidesz)

képviselőcsoport általi visszahívás

Gulyás Gergely (Fidesz)

Tag

2012.06.18.

Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)

 

Dr. Puskás Imre (Fidesz)

Tag

2012.03.13.

Dr. Budai Gyula (Fidesz)

államtitkári kinevezés

Gazdasági és informatikai bizottság tagjainak változásai

(27 fő, elnöke: Rogán Antal, - Fidesz)

Dr. György István (Fidesz)

Tag

2012.06.18.

Sági István (Fidesz)

lemondott

Dr. Mengyi Roland (Fidesz)

Tag

2012.06.18.

Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)

lemondott

Sági István (Fidesz)

Tag

2011.02.10-2012.06.18

B. Nagy László (Fidesz)

képviselőcsoport általi visszahívás

Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)

Tag

2012.03.26.

László Tamás (Fidesz)

lemondott

Számvevőszéki és költségvetési bizottság tagjainak változásai

(27 fő, elnöke: dr. Nyikos László, - Jobbik)

Dr. Puskás Imre (Fidesz)

Alelnök

2012.06.18.

Szijjártó Péter (Fidesz)

államtitkári kinevezés

Bodó Sándor (Fidesz)

Tag

2012.03.05.

Font Sándor (Fidesz)

képviselőcsoport általi visszahívás

Font Sándor (Fidesz)

Tag

2012.03.05.

Bodó Sándor (Fidesz)

képviselőcsoport általi visszahívás

Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság tagjainak változásai

(24 fő, elnöke: Sneider Tsamás, - Jobbik)

Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)

Tag

2012.02.27.

Bús Balázs (KDNP)

lemondott

Önkormányzati és területfejlesztési bizottság tagjainak változásai

(25 fő, elnöke: dr. Láng Zsolt, - Fidesz)

Endrésik Zsolt (Jobbik)

Tag

2010.10.25.- 2012.05.01

Korondi Miklós (Jobbik)

képviselőcsoport általi visszahívás

Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagjainak változásai

(21 fő, elnöke: dr. Lukács, - KDNP) Tamás

Kőszegi Zoltán (Fidesz)

Tag

2012.03.05.

Dr. Mátrai Márta (Fidesz)

lemondott

Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjainak változásai

(21 fő, elnöke: elnöke: dr. Kocsis Máté, - Fidesz)

Dr. Budai Gyula (Fidesz)

Tag

2010.12.13.- 2012.03.05

Borkai Zsolt (Fidesz)

lemondott

Dr. Mátrai Márta (Fidesz)

Tag

2012.03.05.

Dr. Budai Gyula (Fidesz)

képviselőcsoport általi visszahívás

Mezőgazdasági bizottság tagjainak változásai

(21 fő, elnöke: Font Sándor, - Fidesz)

Dr. Ángyán József (Fidesz)

Tag

2012.02.27.

Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)

képviselőcsoport általi visszahívás

Oktatási, tudományos és kutatási bizottság tagjainak változásai

(21 fő, elnöke: Pokorni Zoltán, - Fidesz)

Bodó Sándor (Fidesz)

Tag

2012.03.05.

Kőszegi Zoltán (Fidesz)

képviselőcsoport általi visszahívás

Kőszegi Zoltán (Fidesz)

Tag

2011.02.14.- 2012.03.05

Tóth Ferenc (Fidesz)

képviselőcsoport általi visszahívás

Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság tagjainak változásai

(18 fő, elnöke: dr. Cser-Palkovics András, - MSZP)

Dr. Szél Bernadett (LMP)

Tag

2012.02.20.

Kaufer Virág (LMP)

lemondott

Kulturális és sajtóbizottság tagjainak változásai

(18 fő, elnöke: dr. Cser-Palkovics András, - Fidesz)

Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)

Elnök

2012.06.18.

L. Simon László (Fidesz)

államtitkári kinevezés

Dr. Kupper András (Fidesz)

Tag

2012.06.18.

Dr. Puskás Imre (Fidesz)

képviselőcsoport általi visszahívás

Sport- és turizmusbizottság tagjainak változásai

(18 fő, elnöke: Szalay Ferenc, - Fidesz)

Szalay Ferenc (Fidesz)

Elnök

2012.06.18.

Bánki Erik (Fidesz)

lemondott

Lasztovicza Jenő (Fidesz)

Alelnök

2012.06.18.

Szalay Ferenc (Fidesz)

képviselőcsoport általi visszahívás

Szilágyi György (Jobbik)

Alelnök

2011.02.14.- 2012.02.13.

Zakó László (Jobbik)

képviselőcsoport általi visszahívás

Zakó László (Jobbik)

Alelnök

2012.02.13.

Szilágyi György (Jobbik)

 

Horváth Zoltán (Fidesz)

Tag

2012.06.18.

Bánki Erik (Fidesz)

lemondott

Lasztovicza Jenő (Fidesz)

Tag

2010.05.14.- 2012.06.18.

 

 

Szilágyi György (Jobbik)

Tag

2012.02.13.

Zakó László (Jobbik)

képviselőcsoport általi visszahívás

Zakó László (Jobbik)

Tag

2011.02.14.- 2012.02.13.

Szilágyi György (Jobbik)

képviselőcsoport általi visszahívás

Fogyasztóvédelmi bizottság tagjainak változásai

(18 fő, elnöke: Simon Gábor, - MSZP)

László Tamás (Fidesz)

Tag

2012.03.26.

Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)

képviselőcsoport általi visszahívás

Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)

Tag

2010.09.13.- 2012.03.26.

Földesi Gyula (Fidesz)

képviselőcsoport általi visszahívás

Nemzeti összetartozás bizottsága tagjainak változásai

(12 fő, elnöke: Potápi Árpád János, - Fidesz)

Csóti György (Fidesz)

Tag

2012.02.27.

Révész Máriusz (Fidesz)

képviselőcsoport általi visszahívás

Innovációs és fejlesztési eseti bizottság tagjainak változásai

(15 fő, elnöke:  dr. Pósán László, - Fidesz)

Bana Tibor (Jobbik)

Alelnök

2012.02.27.

Z. Kárpát Dániel (Jobbik)

lemondott

Schön Péter (Jobbik)

Tag

2012.02.27.

Bana Tibor (Jobbik)

lemondott

Bartha Szabó József
  • A szerencsétlen lord major
    A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
  • A kormány a helyén van
    Vannak mondatok a történelemben, amelyek az időből kiszakadva és felemelkedve örök életet élnek. Az ókori Rómától az angol és a francia történelmen át egészen a mai históriáig tudunk ezekről. Nekünk is van ilyen.
MTI Hírfelhasználó