FEOSZ: „Sárga csekk” ügy
Véget vetne a fogyasztóellenes gyakorlatnak és megtiltaná a szolgáltatók számára a sárga csekkel történő fizetés miatti külön díj felszámítását.
2012. április 24. 19:18

A kapcsolódó módosító javaslat az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának alelnöke és képviselőtársa nyújtott be 2012. április 24-én az Országgyűlés elé a fogyasztóvédelmi törvényhez.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége már több alkalommal is fellépett egyes szolgáltatók azon gyakorlata ellen, hogy az úgynevezett sárga csekkes befizetést megsarcolva a kiegyenlítendő összegen felül még egyéb költséget vagy díjat terheljenek át a fogyasztókra. Legutóbb például a Magyar Telekom Nyrt. próbálkozott ennek bevezetésével, amelynek kapcsán felhívtuk a figyelmet arra, hogy ez a gyakorlat teljes mértékben ellentétes a fogyasztók érdekeivel.

Az említett módosító javaslatban végleg rendezésre kerülne e kérdés, hiszen az egyértelműen kimondja, hogy „a közszolgáltatatási tevékenységet folytató vállalkozás a számla kiegyenlítésének Posta Elszámoló Központon keresztüli készpénzbefizetéssel történő kiegyenlítését, valamint – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a számla nyomtatott példányának egyszeri kiadását külön díj fizetéséhez nem kötheti.”

Tekintettel arra, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításának javaslatában a közszolgáltatók rendkívül széles köre kerül meghatározásra, így e tilalom kiterjedne többek közt a víziközmű-szolgáltatást, távhőszolgáltatást, elektronikus hírközlési szolgáltatást, postai szolgáltatást, a villamos energia- és földgáz szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra is. Mindenképpen indokolt e módosítás: a fogyasztókat terhelő külön díjfizetési kötelezettséggel, mint ellenszolgáltatással szemben a vállalkozás ugyanis semmilyen valós szolgáltatást nem nyújt, a nyugta, csekk kiállítása a nyújtott szolgáltatás elválaszthatatlan részét képezi.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a fentieknek megfelelően üdvözli a módosító javaslatot, annak elfogadása végérvényesen pontot tenne a fogyasztók érdekeit sértő gyakorlatra és a jövőben a fogyasztóvédelemről szóló törvény garantálná, hogy a szolgáltatók ne köthessék a sárga csekkel történő számla-kiegyenlítést egyéb díj megfizetéséhez.

feosz.hu
  • Álcivil szervezetek önkénye rombolja a jogállamot
    „Nem lehet a jogállamot jogellenes eszközökkel védeni, nem lehet az értékeket az értékek megsértésével védeni" - fogalmazott Varga Judit miniszter.
  • Európa sokszínűségének alapja a nemzeti identitás
    Kövér László: „Mi, magyarok, és az európai emberek elsöprő többsége nem posztkeresztény és posztnemzeti birodalmi jövőt akar magának és utódainak, hanem hagyományaikra és kultúrájukra támaszkodó nemzetek szuverén államainak együttműködése révén megerősödő Európában szeretne élni."
  • Brüsszel hidegháborút folytat Lengyelország ellen
    Deutsch Tamás „a hidegháború indítása újabb lépés abban a támadássorozatban, amely a Magyarországgal és Lengyelországgal szembeni, hamis információk és mondvacsinált indokok alapján megindított, 7-es cikk szerinti eljárással kezdődött."
MTI Hírfelhasználó