Az EP tárgyalásokra szólít fel Palesztina legitim kéréséről
Az EP "kéri a tagállamokat, hogy egységesen kezeljék a palesztin nép legitim törekvését, hogy az ENSZ-ben államként képviseltethesse magát".
2011. szeptember 29. 16:33

Ez áll a csütörtökön megszavazott állásfoglalásban

A kézfelemeléssel, nagy többséggel elfogadott szöveg szerint nem lehet megkérdőjelezni a palesztinok jogát az önrendelkezésre és arra, hogy saját államuk legyen, ahogy Izrael jogát sem arra, hogy biztonságos határok között létezzen.

1967-os határok, Jeruzsálem kettős főváros

Az EP korábbi állásfoglalásaihoz hasonlóan "határozottan támogatja a két állam elvén alapuló megoldást, amely az 1967-es határokon nyugszik, és amelynek értelmében mindkét ország fővárosa Jeruzsálem".

A képviselők szerint haladéktalanul folytatni kell az izraeliek és a palesztinok közötti tárgyalásokat a két állam elvén alapuló megoldásról.

Az állásfoglalás kiemeli: az 1967 előtti határok kapcsán csak a felek által egyeztetett változtatásokat szabad elismerni, ideértve a Jeruzsálemet érintő változtatásokat is.

Közös uniós álláspont

A képviselők felszólítják az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét, valamint a tagállamok kormányait, hogy alakítsanak ki közös uniós álláspontot a Palesztin Hatóság ENSZ-tagság iránti kérelméről, és kerüljék el a tagállamok közötti megosztottságot.

Az állásfoglalás arra is felszólítja a tagállamokat és a teljes nemzetközi közösséget, "hogy ismételten erősítsék meg Izrael Állam biztonsága iránti határozott elkötelezettségüket".

Véget kell vetni a telepek építésének

Az EP felszólítja az izraeli kormányt, hogy állítsa le a telepek építését, illetve bővítését Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben.

Az állásfoglalás emellett a Gázai-övezetből indított rakétatámadások leállítására és tartós fegyverszünet megkötésére szólít fel.

Az állásfoglalás teljes szövege: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2011-0525+0+DOC+XML+V0//HU
 

europarl.hu
  • A jogállamra támadna a szélsőbal
    Tölgyessy Péter alkotmányjogász, az SZDSZ egykori elnöke szerint rendőrségi ügy lenne, ha a szélsőbal felfüggesztené az Alaptörvényt.
  • A kormány nemzetben gondolkodik
    A magyar kormány filozófiája, hogy nemzetben gondolkodik, hiszen az emberiség értékgazdagsága a nemzetek sokszínűségében áll fenn - jelentette ki a nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes kedden Budapest IX. kerületében.
  • Európa sokszínűségének alapja a nemzeti identitás
    Kövér László: „Mi, magyarok, és az európai emberek elsöprő többsége nem posztkeresztény és posztnemzeti birodalmi jövőt akar magának és utódainak, hanem hagyományaikra és kultúrájukra támaszkodó nemzetek szuverén államainak együttműködése révén megerősödő Európában szeretne élni."
MTI Hírfelhasználó