Se Szent István, se alkotmány, és az új kenyér is kicsike lesz
2007. augusztus 20. 00:00

Amit a politikus nem engedhet meg magának, azt a publicista igen, pontosabban jó kedvében fölvállalhatja. Ha lúd, legyen kövér: mit tenne Szent István ezzel a kormánnyal?

Szent Istvánnal elő nem fordulhatott volna, hogy akár csak egyetlen nyíllövésnyi földet idegen kézre engedjen. A második mondatnál vágta volna el a beszélgetés fonalát, ha felelős országnagy azzal állt volna elő, hogy a magyar politikai osztály helyett idegen hűbéreseknek osztogassuk szét a földet. Tisztesség ne essék, de valószínűleg az életével játszott volna, aki ekkora marhasággal merészelte volna traktálni a királyt. És természetesen érvényes ez azokra az „idegenekre” is, akikre oly szívesen hivatkozik a honáruló „modern” baloldal. Szent Istvánnál egyetlen pillanatra sem jöhetett számításba olyan ember, aki idejött volna az udvarhoz kérincsélni ezt-azt azért, hogy a hasznát kivigye magával az országból. Továbbá ezek a derék „idegenek” minden csatában a magyar király zászlaja alatt harcoltak, és eszükbe sem jutott, hogy a magyarok ellen lépjenek fel.

Maradva a hadsereg kérdésénél. Szent István, ha meglátná a mai magyar honvédséget, bizonyosan azonnali hatályú kivégzéseket rendelne el azok körében, akik ide züllesztették. Akik szétlopták és akik hagyták szétlopni, akik „elfelejtették” korszerűsíteni, akik kezén ebek harmincadjára kerültek a raktárak, akik mézes dumával megakadályozzák a fiatalok kiképzését.

A hadsereg édestestvére a külpolitika. Na ezt a kérdést jobb nem is firtatni. Szent István volt VALAKI, amikor ő állt az ország élén, akkor volt vezetője a magyarságnak, a Magyar Királyságnak. És Szent István alatt nem a folytonos hadakozás adta Magyarország tekintélyét, hanem a kor kívánalmainak maximálisan megfelelő, erényes politika hitele.

Az ország gazdasági élete szépen folyt a maga medrében, de István udvarában senki sem volt olyan bolond, hogy éjjel-nappal a gazdasági viszonyokról povedáljon. Akkor még pontosan tudták, hogy aki az ország jövőjét akarja megalapozni, az az emberbe fektet.

A magyar népbe.

Először is egységesíteni kellett a vallást, és szinkronba hozni a nyugattal, amelyhez csatlakozni kívánt az ország. A belső vallási egység megteremtése mai szemmel a „szabadságjogok” sárba tiprásának tűnhet, de csak a felületes szemlélő számára.

Ugyanis minden hatalom, amely hegemóniára tör, valójában vallási egységesítést akar. Például ma Magyarországon az SZDSZ körüli liberális médiavilág a legnagyobb terrorista. Bármikor bárkit kipécéz, hogy lealázza, megsemmisítse, tönkretegye. Ugyanakkor bármilyen gazemberséget képes angyali jósággá retusálni. Százszámra hozhatnánk példákat Antall Józseftől Berkecz Máriáig, most említsük csak a rendőrterror áldozatát, Révész Máriuszt, akit kinevetett és kigúnyolt az SZDSZ országgyűlési képviselőcsoportja a plenáris ülés termében (plusz Kuncze „Révész Mártíriusz”-a); míg másfelől bármilyen emberi gyarlóságot, sőt kifejezett aljasságot vezényszóra kezdenek magasztalni, fényezni liberálisék (a homoszexualitástól Simek Kitti gyilkosságáig).

Egy szó mint száz, Szent István és a mai liberálisok csak abban különböznek egymástól, hogy — az előbbi jót akart, az utóbbiak viszont rosszat. Szent István az Isten útjára vezette a magyarságot, a liberálisok a sátánéra.

Tehát: vallási egység, hogy az emberek közös nevezőre kerülhessenek, a nép szót értsen önmagával. Hogy ne legyen vita tárgya, szabad-e lopni, csalni, házasságot törni, az időseket, betegeket magukra hagyni, kell-e a másét tisztelni és így tovább. Hogy ezeket a normákat mindenki belülről, a lelkéből érezze fontosnak, követendőnek. Hogy mindenkinek legyen lelkiismerete.

És ha mindenkinek van/lesz lelkiismerete, akkor lesz felelősségtudata is a magyar jövőért, és aki azzal áll elő büszkén, hogy beszedte a hetven év múlva esedékes bevételt, majd elherdálja, akkor – igen, akkor az ilyen embert népítélet juttatja a temetőbe.

Ha van közösség, akkor szóba sem kerülhet a december 5-ei kérdés sem, nemhogy a válasz… De ha szóba kerülne is, a válasznak száz százalékos igennek kellene lennie. És ha Szent István azon kapta volna valamelyik országnagyot, hogy a nép egyik felét a másik ellen uszítja, az országot ketté akarja szakasztani, akkor az ilyent négyfelé vágatta (nem csak vágatta „volna”).

Szent István olyanokat engedett felelős pozícióba, akik megértették, hogy ami az „övék”, azzal jó gazda módjára kell bánniuk. Aki a királyság valamely vagyontárgyát privatizálni akarta volna, annak a két kezét letörték volna.

És végül ne feledkezzünk meg arról, hogy Szent István miként viszonyult a hazudozáshoz, továbbá mit tett azokkal, akik „a nép közé lövettek”. Ez utóbbira akkoriban (ó, a sötét középkor!) csak külföldi vetemedett, olyan magyar vezető, aki a békés népre fegyvert mert volna emelni, nem találtatott.

Állati mázlista ez a Gyurcsány meg üzletfelei és pribékjei, hogy Szent István országának minden látható jel szerint vége.

De miért csodálkozunk, hogy az új kenyér kisebb lesz a tavalyinál?

Nyiri János
Címkék:
  • háttérZay
    Bogár László: Magyarországon a globális SZDSZ lokális ügynökhálózata már a hatvanas években elkezdte belső hatalmi struktúrájának a felépítését, amit szimbolikusan az is jelez, hogy az 1966 és 1968 között elindított, a gazdasági mechanizmus reformja nevű akciósorozatuk két meghatározó személyisége az a Nyers Rezső és Tardos Márton volt.
  • A római parlamentben megbukott az LMBTQ-törvény
    Az örök városban üdvrivalgással fogadták a hazafias pártok képviselői az olasz parlament felsőházában tartott szerdai szavazás eredményét, amely elvetette az LMBTQ-jogok bővítését.
  • Birodalmi téboly: az EU büntetést rótt ki Lengyelországra
    Az Európai Unió Bírósága július közepén úgy döntött, hogy a bírói jogsértések kiküszöbölésére létrehozott lengyel fegyelmi kamara nem egyeztethető össze az uniós joggal, továbbá veszélyezteti az igazságszolgáltatás függetlenségét. Az uniós bírói testület elrendelte a kamara működésének felfüggesztését is, míg az Európai Bizottság szankciókat helyezett kilátásba, amennyiben Varsó nem hajtja végre az ítéletet.
MTI Hírfelhasználó