Boross Péter "kiáltványa"
A kormány-(!) és más ellenzéki pártokban egyaránt fölöttébb nagy tekintéllyel bíró exminiszterelnök soha nem tagadta, tagadja: a szívéhez legközelebb az MDF állt, áll. Félti ezt a pártot, okkal-joggal, ami már rég nem az, mi volt indulóban. Félti az eszmét, a hitet, a nyugodt erőt, és merjük kimondani: a hazát. Bár nem tagja az MDF aktív csúcsvezetésének, "azért jó az öreg a háznál…”
2005. november 19. 14:47
A 2002-2006 közötti választási időszakot minden korábbinál hevesebb politikai küzdelem jellemzi. A két nagyobb párt hatalmi vetélkedése, eszközeik kíméletlensége, felkavarta és indulatoktól teli állapotba hozta az ország lakosainak jelentős hányadát. Az érzelmi hatások a társadalom számára a józan mérlegelést teljességgel háttérbe szorítják. Az indulatszavak számíthatnak sikerre, jószerint mellőzhetővé téve a programokban megfogalmazható törekvéseket. Az államháztartás jelenlegi állapota - sok más negatív jelenség mellett - e túlméretezett politikai küzdelem következményeként sodródott veszélyes határok közé - állapítja meg Boros Péter.

Meggyőződése, hogy a baloldal fordulatokban is gazdag, kudarcokkal teli szereplése a kormányzati munkára való alkalmatlanság kifejezője. Ezért célja az MSZP-SZDSZ kormány leváltása. Óva inti azonban a Fideszt, hogy teljesíthetetlen ígéretekkel a következő kormányzati ciklusban saját hitelét kockára tegye. Az MDF, eszményeitől vezérelve, baloldali párttal nem vállal közös kormányzást. Egyéb koalíciós szándéka attól függ, hogy a remélt jobboldali kormányzat felismeri-e az ország és az államháztartás valódi helyzetét és kellő eltökéltséggel vállalkozik a nem mindig örömteli döntésekre.

Az exminiszterelnök, bár nem tagja az MDF aktív csúcsvezetésének az őszinte szembenézés igényével ajánlja pártja vezetőinek, vezető testületeinek, (s tán másoknak is) figyelmébe 18 pontos „kiáltványát.”

1. Az MDF ismeri az adócsökkentés gazdaságélénkítő szerepét. Itt és most azonban elhibázottnak tartja az általános forgalmi adó és a személyi jövedelemadó csökkentését. Ez saját helyzetünk és nemzetközi hitelünk szempontjából is káros. A 2006-os évben e körülbelül 200 milliárd forint körüli bevételt vissza kell pótolni.

2. Az adópolitikában az MDF - foglalkoztatási megfontolásokból is - a költségvetési helyzet kedvezőbb alakulása esetén nem a fenti adónemeknél, hanem a munkáltatói járulékok esetén lát a csökkentésre lehetőséget.

3. Tudomásul kell venni, hogy középtávon (három-négy év) a tágabb értelemben vett igazgatási ágazaton kívül egyéb területekről - egészségügy, oktatás, gazdaságfejlesztés, környezetvédelem, önkormányzatok, stb. - számottevő forrás nem vonható el. Ezért a költségvetést illető bevételekre, azok behajtására kell nagyobb súlyt helyezni. A kialakult helyzetben három év alatt minimálisan 500-600 milliárd forinttal kell a költségvetés hiányát csökkenteni.

4. A népesedés alakulása a magyarság jövőjét veszélyezteti, a születések száma a múlt század harmincas éveinek felét sem éri el. Ugyanakkor a gyermekszám a családok életszínvonalát a kereseteknél is jobban meghatározza. Ezért megfontolandó, hogy az ismert költségvetési korlátok miatt is, a 30 és 55 év közötti, gyermeket nem nevelők gyermeknevelési hozzájárulást fizessenek. E forrás a gyermekeket nevelők növekvő adókedvezményeinek és egyéb juttatásainak fedezetét szolgálhatja.

5. Az MDF többször foglalkozott az örökösödési illeték kérdéskörével. A gyermekvállalás érdekében célszerű egy gyermek esetén szinten tartani és két vagy több gyermek esetén mentességet adni. Az oldalági öröklésnél magasabb illetéket kell érvényesíteni. Ez utóbbi tőkemobilizálás szempontjából is előnyös hatású lenne.

6. Az MDF szükségesnek tartja, hogy az országnak új alkotmánya legyen. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a pártközi egyeztetésen alapuló alkotmányozást sikertelennek és kilátástalannak ítéli. Az új alkotmány elkészítését legfeljebb 2010-re vagy az azt követő évekre teszi. Javasolja, hogy előkészítésre a Magyar Tudományos Akadémia kapjon felkérést.

7. Az MDF álláspontja szerint az új alkotmánynak mellőznie kell a „szociális charta” jelleget és az államrend működésére, a hatalmi viszonyok szabályozására, a személyiségi jogokra, és az autonómiák feltételeire kell szorítkoznia. Nem tartalmazhat olyan elemeket, amelyek a költségvetési vagy egyéb törvények szokásos tárgyköreibe tartoznak.

8. Az államháztartás terheinek csökkentése és az ésszerű döntéshozatal érdekében az MDF a választott hatalmi testületek (országgyűlés, önkormányzatok) létszámát mintegy 30-40 százalékkal csökkenteni javasolja. Az önkormányzatok száma ugyanakkor nem csökkenthető és az MDF a kényszerű összevonások ellen fellép.

9. A választott testületi tagok és tisztségviselők személyi jövedelmét ellenőrzés alá kell vonni és jelentősen korlátozni a kettős vagy többszörös jövedelemszerzéseket (például miniszter és képviselő, vagy polgármester és képviselő, stb.)

10. Budapest sok előnnyel is járó tagolt önkormányzati rendszerét nem kell megváltoztatni. A városfejlesztésben, beruházásokban jelentkező gondok megoldására létre kell hozni az egykor oly eredményes Közmunkák Tanácsának utódszervezetét.

11. A magyar közigazgatás nem működik megfelelően. A törvények előkészítése és végrehajtása alacsony hatásfokú és nem érvényesül kellően a köztisztviselői felelősség sem. Ennek magyarázata részben a politikai és testületi függőségben, továbbá a szakmai ellenőrzések hiányában kereshető.

12. Az MDF fontos feladatnak tekinti a költségvetési szerveknél a számvevőségek létrehozását, amelyek szervezeti felügyeletét részben a Pénzügyminisztérium, illetve ide tartozó szervezet látja el. A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok szabályos felhasználása ennek hiányában nem lehet megnyugtató. Létre kell hozni továbbá az önálló Közigazgatási Bíróságot is.

13. A kormányzati igazgatás olcsóbbá, hatékonyabbá és egyszerűbbé tétele érdekében Sárközy Tamás professzor munkásságára lehet támaszkodni, a decentralizáció, a vezető állások és a tárcák kihelyezett szervezeteinek csökkentése útján. A kormány létrehozása során tartózkodni kell a túlzásoktól, a mamut minisztériumoktól, illetve a kívántnál több tárca létrehozásától.

14. Az állami feladatok csökkentése, illetve az erre alkalmas funkciók átadása érdekében a kamarai tagságot megfelelő körben kötelezővé kell tenni.

15. A jogrendiség elveinek érvényesülése érdekében a jegyzők egyoldalú személyi függőségét részben szakmai függőséggé kell átalakítani.

16. A lakosság ügyeinek megfelelő és szakszerű intézése érdekében pontosabban kell elhatárolni a testületek (bizottságok) és a közigazgatási egység feladatát, hatáskörét és illetékességét.

17. A helyi igazgatásban nagyobb szerepet kell kapnia a körjegyzőségeknek, meg kell jelölni az önálló igazgatási szervezet működtetésére alkalmas településeket.

18. Az MDF tapasztalata szerint a belső viták jórészt szervezeti kérdésekről szólnak. A közigazgatás és közszolgálat belső működéséről inkább eseti kritikák hangoznak el. Ugyanakkor a köz szolgálata megfelelő belső fegyelmet és odaadást is igényel. Ezért a szolgálat munkatársaitól figyelmesebb és jogszerűbb munkát kell követelni és érvényt kell szerezni a pontos ügyintézésnek, a határidők betartásának és jogszerűségének. Egyidejűleg érvényt kell szerezni annak is, hogy a hivatalok és intézmények vezetői és munkatársai ne legyenek védtelenek az indokolatlan külső befolyásokkal szemben. Szükséges rendet tarthassanak például a kórházakban, vagy egészséges felnőtt-szigor érvényesülhessen az oktatási intézményeknél.

***

Kétség ne essen felőle: ezen ajánlást nemes szándék vezérelte. Nem Boross Péteren múlik, hogy az MDF, s mások, mit értenek, fogadnak meg belőle...

Bartha Szabó József
Címkék:
  • A baloldalnak a legnagyobb vereséget is nehezére esik beismerni
    Mi az uniós vitákban soha nem a különállásra vagyunk büszkék, sőt sajnáljuk, ha egyedül kell kitartanunk, de ez elengedhetetlen, ha olyan döntéseket kell megakadályozni, amelyek Magyarország érdekeit figyelmen kívül hagyják – nyilatkozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a hirado.hu-nak.
  • Drágítaná a parkolást Karácsony
    Budapest évek óta szenved a fővárosi vezetés átgondolatlan kapkodásából fakadó hatalmas közlekedési dugók miatt, de ősztől Karácsony Gergely és stábja még a parkolási díjak általános emelésével is nehezíti majd az autósok életét. A legdrágább helyeken 600 forint lesz egy óra várakozás, s ott este 10 óráig lesz fizetős a parkolás. Mindeközben Karácsonyék jelentősen csökkentik az ingyenes parkolás lehetőségét.
  • Kétmilliós fizetést adna élettársának Jakab Péter
    A Metropol értesülése szerint a Jobbik frakciószabályzatának teljes átalakítását készíti elő a Jobbik bukott elnöke. Már meg is született az erről szóló tervezet, ami teljhatalommal ruházza fel őt. Jakab, miközben a szexbotrányba keveredett Földi István elnökjelöltségét támogatva lényegében visszatérésre készül, a parlamenti frakció pénzügyi kereteit is teljes egészében meg akarja szerezni – olvasható az oldalon.
MTI Hírfelhasználó