Orbán Viktor az autonómiáról: belülről kell építkezni
Ha valamely szabadság természetes módon elérhető egy katalánnak vagy egy osztráknak Dél-Tirolban, egy brit állampolgárságú skótnak, egy németnek Belgiumban vagy egy svédnek Finnországban, akkor az uniós tag Magyarország úgy gondolja, hogy ezek az igények a határon túl élő magyarok számára is természetesek.
2003. december 5. 22:49
Kisebbségi önkormányzatiság Európában - autonómiák, kihívások és tapasztalatok címmel rendezett konferenciát a Pro Minoritate Alapítvány és a Budapest Analyses. A rendezvény záróbeszédét Orbán Viktor tartotta.

Az ismeretlen homo szovjetikusz

A volt miniszterelnök emlékeztetett: a szovjet birodalmon belül már 1982-ben tudták: a kommunizmus nem valósítható meg teljes körűen, mert a nemzetek közti különbözőségek sokkal tovább fognak fennmaradni, mint a társadalmi osztályok közöttiek. Egy évtized múltán meg is szűnt az osztály nélküli társadalom elgondolása, s a nemzeti önazonosság iránti igény túlélte a diktatúrákat, és a globalizáció folyamatai ellenére továbbra is erősödik.

Nyugaton mit sem tudnak arról a világról, ahol a homo szovjetikusz, a szocialista embertípus kimunkálása volt a cél, egy olyan emberé, akinek nincs nemzeti identitása és osztálytudata sem. Ott, ahol évszázadok óta nem kérdőjelezik meg a nemzeti lét jogosultságát, az önkormányzatiság és az autonómia természetes.
- Ha valamely szabadság természetes módon elérhető egy katalánnak vagy egy osztráknak Dél-Tirolban, egy brit állampolgárságú skótnak, egy németnek Belgiumban vagy egy svédnek Finnországban, akkor az uniós tag Magyarország úgy gondolja, hogy ezek az igények a határon túl élő magyarok számára is természetesek– szögezte le a Fidesz elnöke, hozzátéve, hogy ezekben az országokban talán nem is tűnik fontosnak beszélni a témáról, nálunk azonban helye van az ilyen konferenciáknak. Rajtunk ugyanis hosszú évtizedekig kísérleteztek, megpróbálva kiszakítani bennünket azokból a természetes közösségekből, amelyekbe beleszülettünk. „Mi meg tudjuk mondani Európának, az Unió korábbi tagjainak, hogy milyen világ az, amikor egy politikai rendszer fokozatosan és szándékosan az emberben lakozó rossz hajlamokra épít és egy olyan világot próbál felépíteni, amely irigységen, önzésen, bizonytalanságon, széthúzáson alapul.” A nemzet egy olyan képződmény, mondta Orbán Viktor, hogy ha egyszer létrejött, akkor élni akar, segít megteremteni a közösségben működés magatartásformáit, s a nemzetben nevelkedő személy az, aki képes megérteni az együvé tartozás fontosságát, az együttműködés létfontosságát, kötelességtudatot, önfeláldozást, tehát képes egy olyan világot építeni, amely az emberi természet egy jobbik oldalára próbálja alapozni jövőjét.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, a kárpát-medencei magyarság nemzeti létének megoldatlansága továbbra is probléma az uniós csatlakozás küszöbén. Az EU nem gyógyszer sem a gazdasági, sem a nemzeti problémákra, ez nem egy pirula, amit ha beveszünk, egy csapásra megoldódnak problémáink.
- Azért támogatjuk a csatlakozást, mert hiszünk abban, hogy nyertesei lehetünk, de abban is hiszünk, hogy a határon túli magyarok is nyertesei lehetnek Magyarország uniós csatlakozásának – jelezte.

A saját tornácunkat kisöpörtük

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy Magyarország a területén élő nemzeti kisebbségekért sokat tett: 1993-ban a magyar országgyűlés elfogadott egy törvényt, amely lehetővé teszi, hogy a 13 magyarországi nemzeti kisebbség helyi és országos önkormányzatokat alakítson. Ez a törvény elismeri az ő etnikai, kollektív jogaikat, sőt, tételesen fel is sorolja azokat, ezzel lehetővé teszi a jogot az anyanyelvű és anyanyelvi oktatásra, kultúra- és hagyományőrzésre, a kisebbségek jelképeinek használatára, rendezvényeik, ünnepeik zavartalan megtartására, a kisebbségi társadalmi szervezetek önkormányzatainak létrehozására, a közszolgálati médiumokban kisebbségi műsorok készítésére és sugárzására, valamint az anyaországokból származó televíziós és rádióműsorok vételének a jogát is megemlíti e törvény.
- Mi tehát már tíz évvel ezelőtt a saját tornácunkat alaposan kisöpörtük. Sőt, ez a törvény még a területi autonómia lehetőségét is megadja, hiszen az önkormányzatokat a települési önkormányzatok rendszerébe is integrálja – szögezte le a volt miniszterelnök.

Időben...

Délkelet-Európában az elmúlt évtized gondjainak tekintélyes része az ott élő nemzeti kisebbségek rendezetlen helyzetéből adódott. Nekünk és az Európai Uniónak is érdeke, hogy külső határainak mentén rendezett viszonyok uralkodjanak.
- Ha időben megadtuk volna a különböző autonómiákat az ott élő kisebbségeknek, számos konfliktus létre sem jött volna Délkelet-Európában – mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy az autonómia tehát nem destabilizál, hanem bizonyos problémák megoldásának szinte az egyedüli eszköze, kellő körültekintéssel kimunkált formái nemcsak a kisebbségek számára fontosak, hanem egész Európa vagy annak bizonyos térségeinek stabilizálásához is elvezethetnek.

Belülről építkezni

Orbán szerint a 2001-ben elfogadott, mára már „kiüresíttetett” kedvezménytörvény nem alkalmas a neki szánt küldetés megvalósítására, így nem képes megállítani vagy lassítani a magyar kisebbség drámai fogyását, és nem képes megakadályozni a magyarlakta vidékekről történő elvándorlást. A kettős állampolgárság, bár rendkívüli lépés és támogatandó, nem tudja önmagában megoldani az összes problémát, hisz csakúgy, mint a kedvezménytörvény, kívülről jövő, az anyaország által felkínált segítség.

A határon túli magyarság jövője akkor garantálható, ha saját maguk is képesek lábra állni, a bennük lévő energiákat felszabadítani, ezért a kedvezménytörvényen, a kettős állampolgárságon túl az autonómiára is szükség van, amely belülről jövő segítség, építkezés. Orbán szerint ennek a két ellenkező irányú segítségnek egyszerre kell érvényesülnie, hogy a népességfogyást meg lehessen állítani, hogy a magyar nyelvű oktatást szélesebb körre ki lehessen terjeszteni és hogy az elvándorlást meg lehessen állítani.

Orbán Viktor szerint a 2002-es választások után a magyar kisebbségek életébe beköszöntött a tél, amikor saját maguknak kell gondoskodniuk jövőjükről. „Segíts magadon és a Jóisten is megsegít. Ha te magad nem fogalmazod meg igényeidet, ha nem állsz ki a házad elé, ha nem vértezed fel magad megfelelő tudással, felkészültséggel, akkor senki nem fogja megtenni helyetted.” A labda a kisebbségeknél van: nekik kell elsősorban a saját ügyükért kiállni, s ha ezt megteszik, akkor nemcsak az Isten fog segíteni, hanem még az is előfordulhat, hogy az Európai Unió és a nemzetközi közjog is - zárta beszédét a volt miniszterelnök.

gondola - Mayer Mária
Címkék:
MTI Hírfelhasználó