2044/2003 III.14. Kormányhatározat
2044/2003. (III. 14.) Korm. határozat
az országos közúthálózat fejlesztésének, fenntartásának és üzemeltetésének hosszú és középtávú feladatairól, valamint finanszírozásának egyes kérdéseiről
2003. szeptember 17. 13:38

A Kormány az országos közúthálózat fejlesztésének, fenntartásának és üzemeltetésének hosszú és középtávú feladatairól, valamint finanszírozásának egyes kérdéseiről a következő határozatot hozta:

1. A gyorsforgalmi úthálózat 2003-2006 közötti középtávú fejlesztési feladatait is magában foglaló, 2015-ig terjedő hosszú távú fejlesztési programja az alábbi útszakaszok megvalósítását tartalmazza:

1.1. az M0 teljes budapesti gyűrű az M1 autópályától indulva és oda zárva, szektoronként a forgalom igényeinek megfelelő keresztmetszetben;
1.2. az M1 autópálya Budapesttől Hegyeshalomig; M15 autópálya Rajkáig;
1.3. az M2 autópálya Budapesttől Vácig;
1.4. az M2 autópályává fejleszthető autóút Váctól a magyar-szlovák határig (Parassapuszta);
1.5. az M3 autópálya Budapesttől Nyíregyházáig autópályaként;
1.6. az M3 autóút Nyíregyházától a magyar-ukrán határig;
1.7. az M4 autópálya Budapesttől Szolnokig;
1.8. az M4 autóút Szolnoktól a magyar-román határig (Biharkeresztes);
1.9. az M5 autópálya Budapesttől a magyar-jugoszláv határig (Röszke);
1.10. az M6 autópálya Budapesttől Dunaújvárosig;
1.11. az M6 autópályává fejleszthető autóút Dunaújvárostól Pécsig;
1.12. az M7 autópálya Budapesttől a magyar-horvát határig (Letenye);
1.13. az M8 autóút Rábafüzestől Veszprémen át Dunaújvárosig, valamint Dunavecsétől Szolnokig;
1.14. az M8 autópálya Dunaújvárostól (M6) Dunavecséig (51 sz. főút);
1.15. az M9 autóút Soprontól az 53 sz. főútig;
1.16. az M15 autópálya Mosonmagyaróvártól a magyar-szlovák határig (Rajka);
1.17. az M25 autóút M3-Eger között;
1.18. az M30 autópálya Emődtől (M3) Miskolcig;
1.19. az M30 autópályává fejleszthető autóút Miskolctól a magyar-szlovák határig (Tornyosnémeti);
1.20. az M35 autópálya Görbeházától (M3) Debrecenig;
1.21. az M43 autópályává fejleszthető autóút Szegedtől (M5) a magyar-román határig (Nagylak);
1.22. az M44 autóút Kecskeméttől (M5) a magyar-román határig (Gyula);
1.23. az M56 autóút Bólytól (M6) a magyar-horvát határig;
1.24. az M70 autóút Letenyétől (M7) a szlovén határig (Tornyiszentmiklós);
1.25. az M86 autóút Levéltől (M1/M15) Hegyfaluig (M9).

Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter

2. A kiszámítható közútfejlesztés megvalósítása érdekében 2003-2006. között 420 km új gyorsforgalmi út készüljön el, továbbá 425 km gyorsforgalmi út építése, valamint további 803 km gyorsforgalmi útvonal építésének előkészítése kezdődjék meg. A fejlesztések megvalósításához szükséges forrásokról az alábbiakban előírt ütemezésnek megfelelően kell gondoskodni. Ennek keretében

2.1. épüljön meg

2.1.1. a 2003. évben az M9 autóút szekszárdi Dunahídhoz kapcsolódó szakasza a 6 és 51 sz. főutak között;
2.1.2. a 2004. évben
2.1.2.1. az M30 autópálya Emőd és Miskolc közötti,
2.1.2.2. az M3 autópálya Polgár-Görbeháza közötti,
2.1.2.3. az M7 autópálya Becsehely-Letenye (M7/M70 csomópont) közötti, valamint
2.1.2.4. az M70 autóút Letenye-Tornyiszentmiklós közötti
szakasza;

2.1.3. a 2005. évben

2.1.3.1. az M0 keleti szektorában az M5 és a 4 sz. főút közötti szakasz, a 4 sz. főút Vecsést és Üllőt elkerülő szakaszával együtt,
2.1.3.2. az M7 autópálya Balatonszárszó-Ordacsehi szakasza;

2.1.4. a 2006. évben

2.1.4.1. az M0 északi szektorában a 2-11 sz. főutak közötti autópálya szakasz a gyűrű északi Duna-hídjával, a 10 sz. főút fejlesztésével,
2.1.4.2. az M3 autópálya Görheháza-Nyíregyháza közötti szakasza,
2.1.4.3. az M3 autópálya Görbeháza-Nyíregyháza szakaszához kapcsolódó, Nyíregyházát elkerülő szakasz a hozzá tartozó főúti fejlesztésekkel,
2.1.4.4. az M5 autópálya Kiskunfélegyháza-Szeged északi csomópont közötti szakasza,
2.1.4.5. az M35 autópálya Görbeháza-Debrecen közötti szakasza,
2.1.4.6. az M35 autópálya építéséhez kapcsolódó, Debrecent északnyugatról elkerülő szakasza,
2.1.4.7. az M6 autópálya Budapest (M0)Dunaújváros szakasza,
2.1.4.8. az M7 autópálya Zamárdi-Balatonszárszó és Ordacsehi-Balatonszentgyörgy szakasza,
2.1.4.9. az M8 autópálya dunaújvárosi Duna-hídja és Dunaújváros (M6)-Dunavecse (51 sz. főút) közötti szakasza,
2.1.4.10. az M9 autóút 51 és 54 sz. főutak közötti szakasza;

2.2. 2003-2006. között kezdődjön meg az építés

2.2.1. az M0 keleti szektorában a 4 sz. főút és az M3 autópálya között, beleértve a gödöllői átkötést is;
2.2.2. az M0 M1-M5 autópályák közötti déli szektorának 2 x 3 sávos autópályává bővítésén;
2.2.3. az M2 autóút Vác-országhatár szakaszán;
2.2.4. az M6 autóút Dunaújváros-Szekszárd közötti szakaszán;
2.2.5. az M6 autóút Szekszárd-Pécs szakaszán;
2.2.6. az M7 autópálya Nagykanizsa-Becsehely és Balatonszentgyörgy-Nagykanizsa szakaszain;
2.2.7. a 10 sz. főút Dorog-Budapest közötti szakaszán;
2.2.8. az M30 autóút Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakaszán;
2.2.9. az M43 autópálya Szeged (M5)-Makó közötti szakaszán;

2.3. 2003-2006. között a tervezési és az egyéb előkészítési munkák kezdődjenek meg, illetve folytatódjanak a 2007-2015. közötti megvalósítás érdekében

2.3.1. az M0 északi szektorában;
2.3.2. az M2 autóút Budapest-Vác szakaszának autópályává bővítésén;
2.3.3. az M3 autóút Nyíregyháza-országhatár szakaszán;
2.3.4. az M5 autópálya Szeged-Röszke szakaszán;
2.3.5. az M8 autóút Rábafüzes-Veszprém, Veszprém-Dunaújváros, Dunavecse-Szolnok és az M4 autóút Szolnok-országhatár szakaszain;
2.3.6. az M9 autóút Sopron-Kaposvár-Szekszárd és az 53 sz. főút közötti szakaszán;
2.3.7. az M15 autóút autópályává fejlesztésén;
2.3.8. az M25 autóút M3--Eger között;
2.3.9. az M43 autóút Makó-országhatár közötti szakaszán;
2.3.10. az M56 Bóly-országhatár autóúton.

Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter
pénzügyminiszter
Határidő: szöveg szerint

3. Felhatalmazást kap a gazdasági és közlekedési miniszter, hogy az M5 autópálya jelenleg érvényben lévő koncessziós szerződésének módosítását kezdeményezze - a koncesszor Alföldi Koncessziós Autópálya Rt.-vel folytatandó tárgyalások függvényében - oly módon, hogy abban erősödjenek a közigazgatási-magánvállalkozói társulás elemei, és az autópálya kiépítése koncessziós formában 2005 végéig megvalósuljon. A szerződés módosítását annak figyelembevételével kezdeményezze, hogy

3.1. a meglévő hitelek refinanszírozását is magába foglaló új finanszírozási csomag az útdíjak fajlagos szintjének érzékelhető csökkenését eredményezze;
3.2. a kapus díjszedés fenntartásával a matricás rendszer az M5 autópályára is kiterjeszthető legyen oly módon, hogy a matricával rendelkezők jelentős mértékű kedvezményeket kapjanak;
3.3. a magyar költségvetésre 2003-ban és az azt követő években háruló pénzügyi terheket minimalizálja.

Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter
Határidő: 2003. szeptember 30., illetve folyamatos

4. A gyorsforgalmi utakon kívüli országos közutak üzemeltetési és fenntartási színvonala - a szakmai előírások szerint meghatározott módon - 2004-től fokozatosan emelkedjen. 2007-ben a "B" szolgáltatási színvonalat, 2008-tól az EU gyakorlatához közelítő "A" kategóriájú szolgáltatási színvonalat kell biztosítani.

Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter
pénzügyminiszter
Határidő: folyamatos

5. A 2. és 4. pontokban meghatározott célok elérése, valamint az Európai Terv 2006-ig terjedő programjának teljesítése érdekében

5.1. a GKM fejezeti költségvetés részeként 2002. évi árszinten
5.1.1. az Útfenntartási és -fejlesztési Célelőirányzat (ÚFCE) támogatására 2004-ben 100,0 Mrd Ft,
5.1.2. a Felzárkóztatási Infrastruktúra Fejlesztési Alapprogram (FIFA) keretében a gyorsforgalmi utak fejlesztése céljára, valamint a Széchenyi program közúti elemeinek folytatására a 2003. évben - a költségvetésben jóváhagyott előirányzat összegén felül - 8,6 Mrd Ft, 2004-ben 273,8 Mrd Ft,
5.1.3. az országos közúthálózat kiemelt beruházásainak finanszírozására 2004-ben 7,4 Mrd Ft összegű előirányzatot kell figyelembe venni;

Felelős: pénzügyminiszter
gazdasági és közlekedési miniszter
Határidő: a költségvetési tervezés szerint

5.1.4. az 5.1.2. pontban megállapított 2003. évre vonatkozó 8,6 Mrd Ft többletösszeg ötven százalékát, 4,3 Mrd Ft- ot a GKM fejezet biztosítja, a másik ötven százalék forrására - a tárcák előirányzatai terhére - a pénzügyminiszter tegyen előterjesztést;

Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter
pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

5.2. a gazdasági és közlekedési miniszter vonja be az úthálózat fejlesztéséhez, valamint a további országos közúthálózati programok megvalósításához hozzárendelhető, az Európai Uniótól megszerezhető maximális támogatásokat (Kohéziós és Strukturális Alapok), vizsgálja meg további addícionális források (privatizációs bevételek stb.) bevonási lehetőségét, valamint a pénzintézetek hajlandóságát ezen támogatások kiegészítésére, továbbá gondoskodjon a források ütemezett és hatékony felhasználásáról, és egyidejűleg vizsgálja meg az 5.1. pontban rögzített költségvetési támogatások csökkentésének lehetőségét;

Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter
pénzügyminiszter
Határidő: folyamatos

5.3. a gazdasági és közlekedési miniszter vizsgálja meg a fejlesztésekhez közigazgatási és magánvállalkozási társulás, valamint operatív lízing formájában bevonható magántőke felhasználásának feltételrendszerét és nagyságrendjét. Tegyen javaslatot ezen források bevonási mértékére és ütemére, és egyidejűleg vizsgálja meg az 5.1. pontban rögzített költségvetési támogatások csökkentésének lehetőségét.

Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter
pénzügyminiszter
Határidő: 2003. június 30.

6. A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az igazságügyminiszter dolgozzanak ki az infrastruktúrák létesítésének közérdekűségét és közhasznúságát megfelelően kezelő szabályozási javaslatot.

Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter
igazságügyminiszter
Határidő: 2003. december 31.

7. A gazdasági és közlekedési miniszter a nemzeti vagyonba tartozó közutak fejlesztésének és állagmegóvásának tulajdonosi kötelezettségére tekintettel vizsgálja felül a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt, és a szükséges módosítási javaslatokat tegye meg.

Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter
Határidő: 2003. december 31.

8. A gyorsforgalmi utak engedélyezési eljárásában érintett tárcák a vonatkozó jogszabályok betartása mellett tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az építésekkel kapcsolatos eljárások a lehető legrövidebb időt vegyék igénybe. A természeti és emberi környezet, a táj, a termőföld védelme kiemelten kapjon hangsúlyt az engedélyezés minden fázisában.

Felelős: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
gazdasági és közlekedési miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
informatikai és hírközlési miniszter
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
belügyminiszter
nemzeti kulturális örökség minisztere
Határidő: folyamatos

9. Az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó közutak hálózata tekintetében a gazdasági és közlekedési miniszter - az érintett miniszterek bevonásával - vizsgálja meg, hogy az önkormányzati utak kiépítési programja milyen módon és milyen források bevonásával lenne beilleszthető a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív programjába.

Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter
belügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
pénzügyminiszter
Határidő: 2003. december 31.

10. Ez a határozat a közzétételével lép hatályba, egyidejűleg a gyorsforgalmi úthálózat (autópályák, autóutak) 2015-ig terjedő fejlesztési programjáról, valamint az országos közúthálózat kiemelten fontos elemeinek a megvalósításáról szóló 2303/2001. (X. 19.) Korm. határozat, valamint a gyorsforgalmi úthálózat tízéves fejlesztési programjának megvalósításáról szóló 2117/1999. (V. 26.) Korm. határozat módosításáról rendelkező 2037/2000. (II. 29.) Korm. határozat hatályát veszti.

Címkék:
  • Gyurcsányi fordulat: igazat mondott
    A gyurcsányi cél ez volt: „visszaadni a baloldalnak a hitét, hogy megcsinálhatja, hogy nyerhet. Hogy nem kell lehajtani a fejét ebben a kurva országban. Hogy nem kell beszarni Orbán Viktortól…” Mi fűtötte? Az, hogy „ történelmet csinálok. Nem a történelemkönyveknek, arra szarok.”
  • Pluralizmus Ismét Működésben – PIM
    Ez itt a kérdés – Otthonosabbá tenni a magyar világot. Ezzel a címmel készített negyvenperces beszélgetést az M5-ös művelődési köztelevízió a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával, Demeter Szilárd székelyföldi íróval, költővel, filozófussal.
MTI Hírfelhasználó