Unióhíd: Eiffel-torony a Dunán - gondola tudósítás
Megvalósulása esetén jelképpé válhat az az új fővárosi híd, amely a gyalogosok számára épül majd a Parlament és a Batthyány tér között.
2002. december 4. 10:55
Magyarország ezer éve Európa és a művelt világ része. Emberek milliói élnek, dolgoznak, alkotnak ebben a meggyötört hazában. Mi marad utánunk? A tudás és a szellem nagysága mellett mit adunk a jövő nemzedékének, hogy emlékezetükben megmaradjunk? Hazánk millenniumán nem épült az ország szívében semmi maradandó tárgyi emlék. Száz éve őseink ránk hagyták a többek között a Hősök terét, ami ma emlékhely és turistalátványosság. Budapest éke. Itt az idő, hogy a ma Magyarországa is letegye névjegyét: ezért tűzte ki céljául a PRP 2000 Alapítvány, hogy neves személyiségek anyagi és erkölcsi támogatásával létrehozza azt testületi formát, ami mindent megtesz, hogy ezt a hiányt pótolja, s megépítse az Uniohidat.

Ezt Dr. Déri József mérnök, ötletgazda az alapítvány alapító kurátora így fogalmazza meg:

„A leendő EU-csatlakozásunk és államiságunk millenniuma alkalmából ma kell maradandót - száz év múlva is láthatót - létrehozni (miként a Hősök tere a honfoglalási millennium alkalmából épült). A társadalom-lélektanilag is fontos - az ezredforduló Magyarországáról üzenet gyanánt is szolgáló - objektum (ami turisztikai látványosság lesz): az UNIOHID létesítése és hatása (sétáló Nagy-Belváros) legalább részleges nemzeti konszenzust kíván.

Az Alapítvány célja a környezetbe illeszkedő UNIOHID megvalósításának előmozdítása. Az Alapítványnak feladata az alapítványi cél köztudatban tartása a nyomtatott és elektronikus sajtó, illetve az internet révén. Az Alapítvány Kuratóriuma szorgalmazza az alapítványi célnak megfelelő - kormányzati és/vagy fővárosi önkormányzati - közalapítvány létrehozását.”

Neves kurátorok segítik a szervezet működését. Többek között tudósok, politikusok, tanárok, ügyvédek, mint például Pungor Ernő, Für Lajos, Pozsgay Imre, Pásztor Béla és Kárpáti Zsuzsanna.

Amint a gondolának Kárpáti ügyvédnő elmondta, eszmei célkitűzései mellett a híd remek gazdasági befektetés is lenne egyben Az európai uniós gondolat ma mindennapos Magyarországon. Ezt, a jövő-múlt kapcsolatát, valamint innovatív tudástőkét kell szimbolizálnia az építménynek. Az UNIOHID reális és/vagy virtuális változata nem közlekedési híd, hanem sétáló és üzleteket sorakoztató építmény a Duna felett, turisztikai látványosság, amely (az internet révén) az egész világból vonzza a látogatókat amellett, hogy reális és virtuális (internetes) üzletként működik, hatalmas nemzeti és üzleti (világ-) reklámerővel.

A volt Kossuth híd pesti hídfőjétől a Batthyány térig vezető, felülnézetben hullámalakú, sétáló és rangos üzleteket sorakoztató építmény lenne, míg az UNIOHID valamint fényjátékkal előállított tükörképe a Parlamentnél impozáns látványosság lehetne, A megépülésig csak virtuális változatban létező (az interneten "bejárható") üzlethíd olyan reklámerővel hathat, hogy a megépítés költségeit előre kitermeli a leendő reális üzletek bérleti jogának 8...10 éves előre eladásával. A rangos és világreklámot jelentő üzletek bérlői lesznek — célszerűen — az EU-államok, a Duna-mentiek, világcégek és — természetesen — jellemző magyar vállalkozások.

Olyan hungaricum lesz a sétálóhíd, amely hazánkat jelképezi majd ország-világ előtt. Talán ez lesz a kezdete, hogy Budapest legyen a térség fővárosa? – tette fel a kérdést egy mértékadó, véleményformáló személyiség.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság csatlakozhat, ha az alapítvány céljával egyetért, azt támogatni kívánja pénz és/vagy egyéb eszközökkel és csatlakozását - a Kuratóriummal konzultálva - a Kuratórium Elnöke elfogadta. A csatlakozások növelhetik az Alapítvány vagyonát, de közvetlenül a működésre is fordíthatók a csatlakozó szándékának megfelelően.

Az Alapítvány számlaszáma (OTP Bank Belvárosi régió, 1051 Bp. Bajcsy-Zs. út 24.):
11786001 – 20153234

(Paulik András – gondola)

  • A szerencsétlen lord major
    A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
  • A kormány a helyén van
    Vannak mondatok a történelemben, amelyek az időből kiszakadva és felemelkedve örök életet élnek. Az ókori Rómától az angol és a francia történelmen át egészen a mai históriáig tudunk ezekről. Nekünk is van ilyen.
MTI Hírfelhasználó