Unióhíd: Eiffel-torony a Dunán - gondola tudósítás
Megvalósulása esetén jelképpé válhat az az új fővárosi híd, amely a gyalogosok számára épül majd a Parlament és a Batthyány tér között.
2002. december 4. 10:55
Magyarország ezer éve Európa és a művelt világ része. Emberek milliói élnek, dolgoznak, alkotnak ebben a meggyötört hazában. Mi marad utánunk? A tudás és a szellem nagysága mellett mit adunk a jövő nemzedékének, hogy emlékezetükben megmaradjunk? Hazánk millenniumán nem épült az ország szívében semmi maradandó tárgyi emlék. Száz éve őseink ránk hagyták a többek között a Hősök terét, ami ma emlékhely és turistalátványosság. Budapest éke. Itt az idő, hogy a ma Magyarországa is letegye névjegyét: ezért tűzte ki céljául a PRP 2000 Alapítvány, hogy neves személyiségek anyagi és erkölcsi támogatásával létrehozza azt testületi formát, ami mindent megtesz, hogy ezt a hiányt pótolja, s megépítse az Uniohidat.

Ezt Dr. Déri József mérnök, ötletgazda az alapítvány alapító kurátora így fogalmazza meg:

„A leendő EU-csatlakozásunk és államiságunk millenniuma alkalmából ma kell maradandót - száz év múlva is láthatót - létrehozni (miként a Hősök tere a honfoglalási millennium alkalmából épült). A társadalom-lélektanilag is fontos - az ezredforduló Magyarországáról üzenet gyanánt is szolgáló - objektum (ami turisztikai látványosság lesz): az UNIOHID létesítése és hatása (sétáló Nagy-Belváros) legalább részleges nemzeti konszenzust kíván.

Az Alapítvány célja a környezetbe illeszkedő UNIOHID megvalósításának előmozdítása. Az Alapítványnak feladata az alapítványi cél köztudatban tartása a nyomtatott és elektronikus sajtó, illetve az internet révén. Az Alapítvány Kuratóriuma szorgalmazza az alapítványi célnak megfelelő - kormányzati és/vagy fővárosi önkormányzati - közalapítvány létrehozását.”

Neves kurátorok segítik a szervezet működését. Többek között tudósok, politikusok, tanárok, ügyvédek, mint például Pungor Ernő, Für Lajos, Pozsgay Imre, Pásztor Béla és Kárpáti Zsuzsanna.

Amint a gondolának Kárpáti ügyvédnő elmondta, eszmei célkitűzései mellett a híd remek gazdasági befektetés is lenne egyben Az európai uniós gondolat ma mindennapos Magyarországon. Ezt, a jövő-múlt kapcsolatát, valamint innovatív tudástőkét kell szimbolizálnia az építménynek. Az UNIOHID reális és/vagy virtuális változata nem közlekedési híd, hanem sétáló és üzleteket sorakoztató építmény a Duna felett, turisztikai látványosság, amely (az internet révén) az egész világból vonzza a látogatókat amellett, hogy reális és virtuális (internetes) üzletként működik, hatalmas nemzeti és üzleti (világ-) reklámerővel.

A volt Kossuth híd pesti hídfőjétől a Batthyány térig vezető, felülnézetben hullámalakú, sétáló és rangos üzleteket sorakoztató építmény lenne, míg az UNIOHID valamint fényjátékkal előállított tükörképe a Parlamentnél impozáns látványosság lehetne, A megépülésig csak virtuális változatban létező (az interneten "bejárható") üzlethíd olyan reklámerővel hathat, hogy a megépítés költségeit előre kitermeli a leendő reális üzletek bérleti jogának 8...10 éves előre eladásával. A rangos és világreklámot jelentő üzletek bérlői lesznek — célszerűen — az EU-államok, a Duna-mentiek, világcégek és — természetesen — jellemző magyar vállalkozások.

Olyan hungaricum lesz a sétálóhíd, amely hazánkat jelképezi majd ország-világ előtt. Talán ez lesz a kezdete, hogy Budapest legyen a térség fővárosa? – tette fel a kérdést egy mértékadó, véleményformáló személyiség.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság csatlakozhat, ha az alapítvány céljával egyetért, azt támogatni kívánja pénz és/vagy egyéb eszközökkel és csatlakozását - a Kuratóriummal konzultálva - a Kuratórium Elnöke elfogadta. A csatlakozások növelhetik az Alapítvány vagyonát, de közvetlenül a működésre is fordíthatók a csatlakozó szándékának megfelelően.

Az Alapítvány számlaszáma (OTP Bank Belvárosi régió, 1051 Bp. Bajcsy-Zs. út 24.):
11786001 – 20153234

(Paulik András – gondola)

 • Tusványos örvényei
  Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
 • A szerencsétlen lord major
  A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
 • A nemzet betleheme
  Hazánk keresztény alapértékeinek megerősítését is szolgálja a nemzet betleheme az ország főterén, a Parlament előtt.
 • Kárpátaljai magyarjainknál az államelnök
  Magyarokkal együtt vett részt református istentiszteleten Novák Katalin köztársasági elnök Beresgszászon, kárpátaljai látogatásán.
 • A brüsszeli bürokrácia visszaél a hatalmával
  "Egyes-egyedül a magyar baloldali ellenzék az, amelynek az az egyetlen egy politikai célkitűzése az európai politikában, hogy áskálódjon a saját hazája ellen" - jegyezte meg Deutsch Tamás, hozzátéve, ennek ékes bizonyítéka volt a határozat megszavazása. "Nem kevesebbet támogattak, mint hogy vegyék el a pedagógusoktól az ő béremelésük feltételeit szolgáló európai uniós forrásokat".
MTI Hírfelhasználó