Unióhíd: Eiffel-torony a Dunán - gondola tudósítás
Megvalósulása esetén jelképpé válhat az az új fővárosi híd, amely a gyalogosok számára épül majd a Parlament és a Batthyány tér között.
2002. december 4. 10:55
Magyarország ezer éve Európa és a művelt világ része. Emberek milliói élnek, dolgoznak, alkotnak ebben a meggyötört hazában. Mi marad utánunk? A tudás és a szellem nagysága mellett mit adunk a jövő nemzedékének, hogy emlékezetükben megmaradjunk? Hazánk millenniumán nem épült az ország szívében semmi maradandó tárgyi emlék. Száz éve őseink ránk hagyták a többek között a Hősök terét, ami ma emlékhely és turistalátványosság. Budapest éke. Itt az idő, hogy a ma Magyarországa is letegye névjegyét: ezért tűzte ki céljául a PRP 2000 Alapítvány, hogy neves személyiségek anyagi és erkölcsi támogatásával létrehozza azt testületi formát, ami mindent megtesz, hogy ezt a hiányt pótolja, s megépítse az Uniohidat.

Ezt Dr. Déri József mérnök, ötletgazda az alapítvány alapító kurátora így fogalmazza meg:

„A leendő EU-csatlakozásunk és államiságunk millenniuma alkalmából ma kell maradandót - száz év múlva is láthatót - létrehozni (miként a Hősök tere a honfoglalási millennium alkalmából épült). A társadalom-lélektanilag is fontos - az ezredforduló Magyarországáról üzenet gyanánt is szolgáló - objektum (ami turisztikai látványosság lesz): az UNIOHID létesítése és hatása (sétáló Nagy-Belváros) legalább részleges nemzeti konszenzust kíván.

Az Alapítvány célja a környezetbe illeszkedő UNIOHID megvalósításának előmozdítása. Az Alapítványnak feladata az alapítványi cél köztudatban tartása a nyomtatott és elektronikus sajtó, illetve az internet révén. Az Alapítvány Kuratóriuma szorgalmazza az alapítványi célnak megfelelő - kormányzati és/vagy fővárosi önkormányzati - közalapítvány létrehozását.”

Neves kurátorok segítik a szervezet működését. Többek között tudósok, politikusok, tanárok, ügyvédek, mint például Pungor Ernő, Für Lajos, Pozsgay Imre, Pásztor Béla és Kárpáti Zsuzsanna.

Amint a gondolának Kárpáti ügyvédnő elmondta, eszmei célkitűzései mellett a híd remek gazdasági befektetés is lenne egyben Az európai uniós gondolat ma mindennapos Magyarországon. Ezt, a jövő-múlt kapcsolatát, valamint innovatív tudástőkét kell szimbolizálnia az építménynek. Az UNIOHID reális és/vagy virtuális változata nem közlekedési híd, hanem sétáló és üzleteket sorakoztató építmény a Duna felett, turisztikai látványosság, amely (az internet révén) az egész világból vonzza a látogatókat amellett, hogy reális és virtuális (internetes) üzletként működik, hatalmas nemzeti és üzleti (világ-) reklámerővel.

A volt Kossuth híd pesti hídfőjétől a Batthyány térig vezető, felülnézetben hullámalakú, sétáló és rangos üzleteket sorakoztató építmény lenne, míg az UNIOHID valamint fényjátékkal előállított tükörképe a Parlamentnél impozáns látványosság lehetne, A megépülésig csak virtuális változatban létező (az interneten "bejárható") üzlethíd olyan reklámerővel hathat, hogy a megépítés költségeit előre kitermeli a leendő reális üzletek bérleti jogának 8...10 éves előre eladásával. A rangos és világreklámot jelentő üzletek bérlői lesznek — célszerűen — az EU-államok, a Duna-mentiek, világcégek és — természetesen — jellemző magyar vállalkozások.

Olyan hungaricum lesz a sétálóhíd, amely hazánkat jelképezi majd ország-világ előtt. Talán ez lesz a kezdete, hogy Budapest legyen a térség fővárosa? – tette fel a kérdést egy mértékadó, véleményformáló személyiség.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság csatlakozhat, ha az alapítvány céljával egyetért, azt támogatni kívánja pénz és/vagy egyéb eszközökkel és csatlakozását - a Kuratóriummal konzultálva - a Kuratórium Elnöke elfogadta. A csatlakozások növelhetik az Alapítvány vagyonát, de közvetlenül a működésre is fordíthatók a csatlakozó szándékának megfelelően.

Az Alapítvány számlaszáma (OTP Bank Belvárosi régió, 1051 Bp. Bajcsy-Zs. út 24.):
11786001 – 20153234

(Paulik András – gondola)

  • Az EU-hadsereg ötlete visszafelé sülhet el
    Aligha véletlen, hogy minden Európa Birodalom létrehozására irányuló kísérlet kudarcba fulladt, és ennek alapvető oka az, hogy nincs közös európai identitás. Elvileg létezhetne ilyen, pontosabban létre lehetne hozni ilyen önazonosságot, de ahhoz előbb meg kellene nyílni annak a beszédtérnek, amely egységes narratívára építve elbeszélhetővé és megbeszélhetővé tenné mindezt.
  • Magyar templomfelújítás a Felvidéken
    A hit erősítése a magyarság megőrzését is szolgálja, mert ahol a hit megmarad, ott a közösség is megmarad - jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felvidéki Révkomáromban kedden.
  • Nagy eredmény a védettségi igazolvány kölcsönös elismerése
    Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Karmelita kolostorban fogadta Milo Dukanovic montenegrói államfőt. A megbeszélés fő témái közül kiemelt a vakcinaigazolványok kölcsönös elismerése, amely nagyban hozzájárul majd a mindkét ország számára kulcsfontosságú turizmus ismételt fellendüléséhez.
MTI Hírfelhasználó