Magyar irodalmi világ a Muravidéken
Bence Lajos: A muravidéki magyar irodalom szimbolikus értelemben is egy magányos, az áramlatváltozásoknak és viharoknak, tektonikus erőknek is teljesen kitett „Szigete", évtizedekre eltűnik, aztán egy-egy magányos megszólaló által újra fel-felbukó, növényzettől is megfosztott kis „földrész".
2021. szeptember 21. 08:51

Bence Lajos.

Irónia és önirónia is dúsítja Bence Lajos muravidéki – göntérházi – költő, író prózáit. Ugyanakkor költeményeiben az ünnepélyesség honos: „Boldog lehet, ki kerülőkkel,/ dűlőutak mentén, /kertek alatt végül /mégis hazatalál" – írja egy ódájában. Az alkotónak több könyve is kiadás előtt áll. Őt kérdezte a Gondola.

– Mester, hogyan éri el, hogy a mai elektronikus világban papírra nyomott, kötetté összefűzött írásművekkel is hasson?

– Hogy mi az, ami a papír mellett szól? Talán az, hogy az internetes portálokon terjesztett irodalomról megvan a különvéleményem, ugyanakkora csalódás, mint mikor az „sms-írásoktól" -irodalomtól új naplóirodalom (irodalmi napló, mint műfaj) újraéledését reméltem.

 

Balgaságomról a sok-sok igen-nem válaszról a későbbi „aha"' és más személytelen indulatszó-töredék-gyökökbe való torkollás rántotta le a leplet. De ebből is ki lehet nőni! Kétéves unokám, aki három nyelvben (magyar és horvát gyökerekkel, három nyelvben kommunikál a családdal, s három-négy műveltségi szinten, a konyhanyelv és az irodalmi választékosság közti tartományokban.

 

Az egy, kettő, három számolás után, egyik verssorom ugrik be neki: „nekem nincsen párom" mondja és hamiskásan néz reám. Vele néha szófejtésekbe is bocsátkozom, ilyen például a Badoya, melynek jelentése Lázár Ervin Dömdödöm-jéhez hasonlóan, „szeretlek", „jó veletek lenni" s a többi. Hát így nyitogatom az „Engedjétek hozzám a szavakat" írójához hasonlóan a kisebbségi létezés talán legnagyobb traumái mellett, annak éthoszi vonatkozásai mentén megvalósítható nyelvi továbbadás csodáját, az édes magyar nyelvünket, s nem is „középiskolás fokon".

Kiadás előtt sorakozó könyvei közül melyik az, amelyik valamennyire új Bence Lajos portréját rajzolja meg?

– Mivel a hosszú műfajok Szlovéniában nem olvasottak, hasonlóképpen a líra sem, s talán valamennyire még a szabadvers, egyedül a kisprózának lehet még helyet találni a könypiacon. Mivel a Covid-időszak a könyvkiadást és a kultúrát is egészében tönkretette, az írások hangulatát, stílusát is „lazább" utakra kellet terelni. Ez persze nem változtat azon, hogy komoly témák is helyet kapjanak az írások között, mint például saját gyermekkori traumáim, amelyek mindig félreértésen és meg nem értésen alapultak, ahogy nemzedékemnek és rokonságomnak a határszélen történt esetei, amelyeket teheneket őrző gyerekként kellett átéltem.

Digitális könyvek | KKC Lendava – Lendvai KKK

Akad persze sok olyan is köztük, amelyek nemzedékemnek a túlzott pálinkaszeretetét, s ennek okait villantják fel, s amire máig sincs ésszerű magyarázat. Szóval csupa öröm, csupa finomság, s most már megmentve az enyészettől. Hogy a járvány sújtotta áldatlan viszonyok miként oldhatók fel „irodalmi" síkon, könyvkiadással és a hozzá csatolható irodalomteremtő szándékkal, folyóirat-irodalommal, talán a színházak módjára, a még élő irodalom hajtásainak ápolgatásával, a jövő zenéje. Én már – talán első ízben fordul velem elő –, hogy 3 fiókomban lappangó könyvvel szeretném kivárni a megfelelő pillanatot.

Ahhoz érez-e ihletést, hogy otthonában, Lendván szlovén nyelvű novellákat is alkosson?

– Szlovén nyelven nem írok, de felkérésre, s ha van fordító is – eddig két alkalommal volt rá mód – szlovén kiadónak szívesen felajánlom a munkáimat.

Két oknál fogva is, s ez különösen érvényes a megjelenésre váró a hosszúverset a kisprózára, az újságírásnál is kedvelt kolumnista attitűdöt pedig az glosszairodalom konvertáljam át. Hogy mi indokolja ezeket? Témában – rövid történetek füzéréről van szó – rengeteg utalás, kapcsolódási pont van a szlovén és a magyart valóság között, ezek eddig érintetlenek voltak, sem a történelem, sem az irodalom nem foglalkozott velük.

A muravidéki magyar irodalom hogyan tölti be a Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig húzódó szellemi teret?

– Ami a Dunajectől (Donjec?) a Tengermellékig irodalommal betöltendő teret, illetőleg az irodalomnak a megjelenési formáit illeti: egészében negatív kép tárul elénk.

Libri Antikvár Könyv: Napraforgó-papagáj (Bence Lajos) - 1991, 990Ft

A muravidéki magyar irodalom szimbolikus értelemben is egy magányos, az áramlatváltozásoknak és viharoknak, tektonikus erőknek is teljesen kitett „Szigete", évtizedekre eltűnik, aztán egy-egy magányos megszólaló által újra fel-felbukó, növényzettől is megfosztott kis „földrész", mely elszigeteltségében valami csoda folytán (korábban ezt odafigyelésnek nevezték), az anyanemzet nagy öregjeinek (főleg Czine, később Görömbei, Pomogáts) pártfogó-dédelgető ajánlásait élvezve. Ennek köszönhetően a szerzői művek sokasága jelent meg versben, prózában, a dráma határát ostromolva, mintegy 300 könyv.

Molnár Pál

     

gondola
  • Rákosi-korszak: Karácsony megfenyegette a kormányfőt
    Dr. Somogyi János: Soha nem számított kivételes, különleges esetnek és ma sem számít annak, hogy mentális problémákkal küzdő, pszichésen sérült, fél-, vagy egész bolondok kerülnek felszínre, sőt hatalomra. Súlyos esetekben tragikus eredményre vezet, ha ilyen személyek egy ország, vagy akár egy földrész feletti hatalomra jutnak.
  • Az erdő üzem, tanterem – és örökkévalóság
    Ugron Ákos Gábor: Az erdő fenntartása, kezelése, művelése nem érthető meg rövid távú gondolkodással, ahhoz száz években, vagy éppen az örökké fennmaradó végtelenben kell gondolkodni, mert az erdőre mint örökké változó, de örökre fennmaradó életközösségként kell tekintenünk.
  • A kettős mércés EP-szélsőség
    Győri Enikő nem emlékszik parlamenti vitára és felháborodásra azzal kapcsolatban, amikor a szocialista-liberális Gyurcsány-kormány idején, 2006 októberében, a rendőrség szétverte a 1956-os forradalomra emlékező békés tüntetőket. „A rendőrterror erői ma a legeurópaibb pártnak hazudják magukat, és az EP meg őket támogatja" - emelte ki a Fidesz képviselője
MTI Hírfelhasználó