Csatanyerés a keresztény önvédelemben
A kereszténységet ennél bőszültebben már alig lehet támadni! Ne feledjék, a keresztényüldözés a XXI. század legjelentősebb emberi jogi válsága. A világban soha nem látott mértékben tombol a keresztényüldözés! Naponta átlagosan nyolc keresztényt gyilkolnak meg, és mintegy 260 millió hívő van kitéve üldöztetésnek.
2021. június 25. 11:19

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezető-helyettese másodfokon pert nyert a Népszava ellen. A bírósági indoklás szerint a lap a Jézust gúnyoló karikatúrája és szövege miatt megsértette a keresztény vallási közösséghez tartozásával összefüggésben érvényesített, emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát. Dr. Vejkey Imre kereszténydemokrata országgyűlési képviselőnek, pernyertesnek tett föl kérdéseket a Gondola.

– Képviselő úr, az Európai Unió tagállamának igazságügyi eljárásában másodofokon érvényesült a jogállamiság. Miért nem kell mégis harsányan ünnepelnünk?

– A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete nekünk valóban nem adott okot az ünneplésre, hiszen elutasította a keresztény közösségünk védelmében benyújtott jogszerű igényünket! Fellebbeztem az elsőfokú ítélettel szemben nemcsak az elfogadhatatlansága, a megalapozatlansága és az igazságtalansága okán, hanem azért is, mert a hozott ítélet nyíltan Alaptörvény-ellenes! Aggasztó volt számomra, hogy a kommunizmus bukása után három évtizeddel, keresztényként még mindig másodrangú állampolgárnak kellett éreznem magam a Fővárosi Törvényszéken! Aggasztó volt számomra az is, hogy a bírónő a kereszténygyalázást jópofának minősítette! Természetesen örülök, hogy az Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a törvényesség és az igazság oldalára állt! Az örömöm azonban azért nem felhőtlen, mert nehéz feledni az elsőfokú eljárást! Nehéz feledni azt, hogy a fellebbezésem nélkül - ma Magyarországon - a Fővárosi Törvényszék elsőfokú bírónőjének az a szemlélete lenne a jogerős és ezáltal az irányadó, hogy a keresztény szimbólumokat és ezáltal a keresztényeket szabadon lehet gyalázni, mert úgymond ez csak egy jópofa vicc! A valóság azonban az, hogy ez nem vicc, mert a gúnyrajz egy szellemi természetű keresztényüldözés része! Márpedig ha az, akkor az elsőfokú ítélettel a Fővárosi Törvényszék bírónője, a szellemi természetű keresztényüldözés támogatójává vált!

– Az a bírónő, aki a teljesen egyértelmű kereszténygyalázást jópofának minősítette, továbbra is állami pozícióból emberek sorsáról dönt. Hogyan védekezhet ez ellen a társadalom?

– A társadalom az ilyen és ehhez hasonló dolgokkal szemben a jogszerűség és a nyilvánosság erejével védekezhet! Bátran ki kell állnunk az Úr mellett és ki kell állnunk a keresztény közösségünk mellett! Nem tűrhetjük, hogy gyalázzák szimbólumainkat! Nem tűrhetjük, hogy alpári módon sértegessenek Bennünket! Nem tűrhetjük a szellemi természetű keresztényüldözést! Nem tűrhetjük mindezt akkor sem, ha az „európai mainstream” nevében teszik! Az elmúlt évek rávilágítottak arra, hogy azon az úton, amelyen az Európai Unió jár, a keresztény gyökerek elhalnak! Márpedig az alapító atyák szerint Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz! Most az utóbbi fordulat látszik megvalósulni!

– Borítékolható, hogy az atlanti tengely hatalmas támadást indít a magyar igazságszolgáltatás ellen, a globálmédia karaktergyilkossági kísérletekbe kezd. Hogyan érhetjük el, hogy frusztráltságuk legalább tetlegességgé ne fajuljon?

 – Az ellenünk intézett támadás, nem a jövő kérdése, hanem a jelen valósága! Az elmúlt tíz évben állandó támadásoknak vagyunk kitéve azért mert kiállunk keresztény értékeink mellett, és ezeket az érétkeket Alaptörvényünkben is rögzítettük! Többször elmondták nekem Strasbourgban és Brüsszelben, hogy nem lesz jogállamisági probléma és eljárás Hazánkkal szemben, ha kivesszük az Alaptörvényből, hogy a házasság egy férfi és egy nő között jöhet létre, vagy azt, hogy az élet a fogantatással kezdődik! Tudniuk kell, hogy már tíz éve harcban állunk! Ez a harc itthon és nemzetközi szintéren egyaránt folyik! Kérem Önöket, támogassanak bennünket ebben küzdelemben, hogy közös erőfeszítéssel megvédjük nemzeti-keresztény értékeinket! A Bibliából a Királyok második könyve jut eszembe, mely azt mondja: át kell menned a pusztán, hogy győzhess! Ez azt jelenti, hogy a „tűzpróbát” ki kell állnunk, nem törhetünk meg! Ez azt jelenti, hogy a viszontagságok kohóját ki kell állnunk, mert hitünk ezáltal tisztul, mint az arany! Ne feledjék, a sötét oldal egyre hevesebb támadása azt jelzi, hogy az igaz úton járunk! Igaz úton, mert nemzeti-keresztény értékeinket fenntartva, nem adjuk meg magunkat annak, amit a világ diktál! Nem adjuk meg magunkat, mert a végső győzelemhez a világ mércéje kevés! Ne feledjék azt sem, bármily nagy is a hívás, de teljesíthető! A mérce nekünk állíttatott, akkor is, ha azt a kérdéses lap, a törvényszéki bírónő és hasonló társaik nem ugorják meg! Ne tegyük lejjebb a lécet!

– A kereszténygyalázó gyakorlata ellen indított tiltakozó petíciót – amit több mint harmincezren írtak alá – sem volt hajlandó figyelembe venni az állami tisztségviselő. A harmincezer ember többszöröse az adott sajtóorgánum olvasótáborának. Az Európai Unióban hogyan fordulhat elő, hogy igazságszolgáltatási dolgozó következmények nélkül kiiktassa a demokráciát?

– Valóban, a keresztény közösségünk védelmében a peticiót csaknem harmincötezer honfitársunk írta alá, melyre a törvényszéki bírónő véleménye az volt, hogy legyintésre se méltó, mert szerinte ez nem alkalmas a társadalmi közfelfogás bizonyításra! Ha ez nem, akkor mi alkalmas a közfelfogás bizonyítására?
Pusztán az Ő általa ránk oktrojált elsőfokú ítélet, melyben Ő azt mondja, szemben a petíciót aláírókkal, hogy ez az egész csak egy jópofa vicc? A kérdés tehát az, hogy a bírónő, milyen alapon írta felül, a társadalmi közfelfogást? Kérdés továbbá az is, hogy a bírónő, milyen alapon söprte le több tízezer ember véleményét? Innen üzenem a bírónőnek, a magyar emberek úgy látják - nem csak a petíciót aláírók, hanem minden jóérzésű magyar -, hogy ez nem jogállami és nem demokratikus! A magyar emberek különösen pedig azt furcsálják, hogy egy bíró mindezt következmények nélkül, pusztán a bírói függetlenség mögé bújva megtehette!

A kereszténydemokrata politkus – KDNP

– A másodfokú bírósági ítélet vörös posztót jelent az extremitásnak. Még bőszültebben támadják majd a kereszténységet. Ez ellen védekezni kell, vagy ellenhatást gyakorolni, miért?

– A kereszténységet ennél bőszültebben már alig lehet támadni! Ne feledjék, a keresztényüldözés a XXI. század legjelentősebb emberi jogi válsága. A világban soha nem látott mértékben tombol a keresztényüldözés! Naponta átlagosan nyolc keresztényt gyilkolnak meg, és mintegy 260 millió hívő van kitéve üldöztetésnek. Ne feledjék azt sem, hogy nemcsak a politikai iszlám által vezérelt diktatúrákban, hanem a nyugati társadalmakban is jelentősen romlott a keresztények helyzete! Jelentősen nőtt ugyanis az elmúlt években a nyugati világban is a keresztény hívőkkel szembeni, illetve a keresztény templomok és sírhelyek ellen elkövetett brutális támadások száma! A liberális sajtó pedig mindezen tényekről a „politikai korrektség” okán egyrészt hallgat, másrészt pedig kigúnyolja a keresztény szimbólumokat és a keresztény véleményformálókat! Ne feledjék, a marxisták célja – akik most különböző álruhában bújnak elő – mindig is az volt, hogy démonizálják a keresztény világot, és felépítsék a maguk által humánusnak vélt istentelen új világot, mely felhagy mindazzal, amit mi értéknek tekintünk! Ne feledjék azt sem, hogy a sötét oldal antikrisztusi erkölcsiséget akar teremteni, ehhez – a tolerancia imitált fegyverével – szakítanak a hagyományos keresztény erkölcsiséggel és kigúnyolnak minden olyan vallási szimbólumot, ami számunkra fontos, így a keresztet is! Ki kell mondanunk, hogy keresztény értékeink gyalázása nem fér bele az emberi jogokba és nem fér bele a szólásszabadságba! Álljunk hát ki a világosság mellett, álljunk ki nemzeti-keresztény értékeink mellett!

gondola
MTI Hírfelhasználó