Liberálisok erkölcse: alacsony szinten
A balliberálisok akarva-akaratlanul, de Lucifer misszionáriusaiként tevékenykednek. Ők, illetve céljaik a kettős mérce úgynevezett másik, kézzel is tapintható oka. Céljaik megvalósításához először egy európai, majd egy globális világállam megvalósításához a nemzetállamokat és a kereszténységet fel kell számolni.
2021. április 30. 20:25

Kép forrása: twitter

Az európai balliberális horda a nyílt társadalom utópiáját kergeti, a keresztény alapokat megtagadta, Istent száműzte Európából – írja cikkében dr. Petrin László publicista. Őt kérdezte a Gondola.

– Petrin úr, a horda bizonyos szempontból értékes szervezet volt. Rendelkezett egy vezetővel, aki felelős volt a horda összes tagjáért. A hordában volt egy hierarchia, amelyet minden tag többnyire tiszteletben tartott. A horda erkölcsileg számos tekintetben volt magasabban, mint a mai extrémisták. Miből gondolja, hogy helyénvaló a szóhasználat?

– Valóban, a korabeli hordák közösségszervező, valamint közösségfenntartó ereje elvitathatatlan, és erkölcsi normáik is hozzájárultak sikereikhez. Azóta azonban eltelt néhány ezer esztendő, és az Arany Horda ideje is lejárt közel nyolcszáz évvel ezelőtt. Pozitívumaik megemlítése ellenére figyelembe kell vennünk, hogy esetükben nem beszélhetünk sem demokráciáról, sem a jog uralmáról, és erkölcsi szabályaik messze nem összemérhetők a valódi, Biblia szerinti keresztény tanítással. Ráadásul a hordák kifelé, vagyis harmadik fél felé megnyilvánuló magatartása már nem hordozta a belső erkölcsi szabályaik pozitívumait. Ezért írtam azt a publikációmban, hogy a keresztény hit vezette ki Európát a barbárságból. Európa akkor született meg, amikor nemzetei találkoztak a kereszténységgel. Na hát, a mai „európai balliberálisok” pedig erkölcsiségben leragadtak Európa kereszténység előtti időszakának morális nívóján, a barbárság szintjén, a hordák erőszakkultuszának gondolatvilágában.

– Mint írja: az eddigi, a kereszténységgel szembeni főként intellektuális szembenállás egyre erőszakosabb cselekményekbe csap át. A domesztikálatlan indulatkeltést Ön miért véli intellektuálisnak?

– Az intellektuális kifejezést az egyik eredeti jelentése szerint használom, vagyis valami lehet szellemi, ami nem fizikai. Tehát egy tevékenység lehet intellektuális, szemben egy fizikai tevékenységgel. Így a nyers, primitív gyűlöletkeltést az intellektuális szófordulattal nem felértékelem, nem minőség jelzőként használom. Az európai és amerikai balliberálisok a kereszténységgel szembeni napjainkban megnyilvánuló egyre erőszakosabb cselekményeknek (írásomban nem az afrikai vagy ázsiai földrészeken tapasztalható keresztényüldözésekre utalok) szellemi síkon már évtizedekkel ezelőtt alaposan megágyaztak. Fősodratú sajtójukon keresztül a nyílt társadalom, a kevert népesség igenlése, a nemzetállamok megszüntetése, a kereszténytelenítés, mint új univerzálisnak hazudott hamis értékrend, végtelen és kifogyhatatlan szennyes áradatként zúdult az emberek nyakába. Végül az agymosott emberek fejében (már aki hagyta) végbement a keresztények dehumanizálása, amely igazolttá tette számukra a keresztényeknek mint embereknek, továbbá a keresztény értékrendhez tartozó szimbólumoknak, vallási tárgyaknak és épületeknek a megsemmisítését.

– Egy extrém figura „az Európában található Jézus-szobrok ledöntésére buzdította híveit" – rögzíti Ön. Világos, hogy a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon. Minden öt ember közül, akiket vallásuk miatt üldöznek, négy keresztény. Ezt a fájdalmas tényt agyonhallgatja a sajtó. Ugyanakkor a többi vallás áldozatait siratja. Miért nem merjük kimondani, hogy ennek a kettős mércének mi az oka?

– Az említett kettős mércének mélyebb spirituális okai is vannak, amiről nyilvánosan soha senki nem beszél. Ha rátekintünk a nagy világvallásokra, akkor érdekes módon azt látjuk, hogy nincs antibráhmanizmus szelleme, vagy antibuddhizmus szelleme, de antiiszlám szellemével sem találkozunk (szent irataik sem tesznek említést ilyesmiről). Egyedül a kereszténység vonatkozásában látjuk működni a világban az antikrisztus szellemét, amelynek tevékenysége többek között a lebrutálisabb keresztényüldözésekben, sőt keresztények legyilkolásában csúcsosodik ki, és erről a Szentírás is említést tesz. A többi nagy világvallásra Lucifernek nincs gondja, mert amúgy is az ő malmára hajtják a vizet. Nem szónoki fordulatként teszek említést arról, hogy a balliberálisok akarva-akaratlanul, de Lucifer misszionáriusaiként tevékenykednek. Ők, illetve céljaik a kettős mérce úgynevezett másik, kézzel is tapintható oka. Céljaik megvalósításához először egy európai, majd egy globális világállam megvalósításához a nemzetállamokat és a kereszténységet fel kell számolni. Ehhez pedig egy új embert kell teremteni. Ostobaság volna nem tudomásul venni, a balliberálisok valójában azon mesterkednek világszerte, hogy új embert kreáljanak. A társadalmi nemek programja valójában a férfi és a női nemi identitás megszüntetésének politikai programja. A család és a házasság tönkretételének a programja. A kereszténység tönkretételének programja. Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban már ma emberek milliói a legnagyobb kiváltságuknak tartanák, ha a keresztényeket a lábaik alá tiporhatnák, és mindazt, ami fontos a kereszténység számára.
  

gondola
  • Vissza kell utasítani a nemzetek elleni támadásokat
    Vissza kell utasítani a nemzetek elleni támadásokat, a nagyhatalmi arroganciát azért, hogy ne üldözhessenek és pusztíthassanak el milliókat - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán Bonyhádon, a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapján.
  • A tram-train reneszánsza Európában
    Egyre népszerűbb Európában a tram-train rendszere, ennek jele, hogy hat német és osztrák város összesen több mint félezer szerelvényt rendelt a Stadlertől. Ugyanilyen járművek közlekednek Szeged és Hódmezővásárhely között is, számuk, ha majd mindegyiket forgalomba helyezik, eléri az egy tucatot.
  • A magyarok többsége a Fidesz győzelmét várja
    A megkérdezettek 68 százaléka kormánypárti győzelemre számít, még az ellenzéki szimpatizánsoknak is csak kevesebb, mint a fele bízik a kormányváltásban - derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatásából
MTI Hírfelhasználó