Alantas gúnnyal ágyúzott kereszténység
Egy ítélőmester, aki emberek sorsáról dönt, azzal a szélsőséges megfogalmazással élt, hogy a megjelent karikatúra jópofa, az átlag magyar állampolgár viccként fogja fel. 2015-ben Párizsban egy hasonlóan jópofa rajz miatt 12 ember halt meg és további 11-en megsebesültek. Igaz, az a rajz egy másik vallást gyalázott meg.
2021. január 26. 08:33

A felperes, dr. Vejkey Imre KDNP-s képviselő indítványát úgy utasította el a Fővárosi Törvényszék, hogy ő maga fel sem szólalhatott a tárgyaláson. Az ítélkező testület által kirekesztett kereszténydemokrata politikus a KDNP jogász végzettségű frakcióvezető-helyettese, 2018 óta az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának elnöke, valamint a parlamenti imacsoport vezetője is. Őt kérdezte a Gondola.

A kereszténydemokrata politikus 

-  Elnök úr, Ön 2020 tavaszán nyújtott be keresetet egy ultrabaloldali lap szélsőséges rajzolójának Jézus Krisztust és Müller Cecíliát alantas módon kigúnyoló ábrázolása miatt. Miből gondolta, hogy a vallásgyalázás nem fér bele a sajtószabadságba?

- A megfeszített Jézus Krisztust gyalázó karikatúra ellenében, valóban keresetet nyújtottam be a bírósághoz a Keresztény közösség tagjainak emberi méltósága megsértése és vallásszabadsághoz fűződő személyiségi joga megsértése jogcímén, de nem mint a Parlament Igazságügyi bizottságának elnöke, és nem mint frakcióvezető-helyettes, hanem mint keresztény magyar állampolgár.

Azért pereltem a Népszavát, mert a megfeszített Jézus Krisztust gyalázó karikatúra kigúnyolja a keresztény vallási közösségünket és semmibe veszi keresztény hitünket! Mindezzel pedig provokálja a keresztény embereket, de egyben minden jóérzésű embert is! A sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának helyes gyakorlása megkövetelné, hogy a közlés tartalmát tekintve legyen tisztességes és tartsa tiszteletben a vallási közösségek törvényes jogait és a közösség tagjainak emberi méltóságát is! Ez a jelen esetben nem történt meg, így a vallásgyalázó gúnyrajz nem csak erkölcsi normáinkba ütközik, hanem az Alaptörvénybe és a Ptk-ba is! Mindez azt jelenti, hogy a gúnyrajz által keresztény közösségünk jogai sérültek!

A vallásgyalázás pedig nem fér bele a sajtószabadságba!

Nem tehetjük lejjebb le a lécet azért, mert azt a Népszava és a bíróság nem ugrotta meg!

-  Ön hiába jelent meg személyesen a tárgyaláson, felperesként egy árva szót sem szólhatott. Még a statáriális bíróság is megadja a vádlottnak a lehetőséget, hogy az utolsó szó jogán mondjon valamit. Például Nagy Imre szabadon elmondhatta, hogy "Kegyelmet nem kérek." Miért félt Öntől a bírónő?

- A bírónő nem tőlem, hanem az igazságtól félt! Pedig az igazság szabaddá tesz! Az igazság birtokában én szabad emberként vettem részt a tárgyaláson, de olyan teljesen szürreális jelentek játszódtak le, hogy keresztényként másodrangú állampolgárnak éreztem magam a bíróságon! Mondhatni, kommunista időket megszégyenítő jelenetek zajlottak le a bírósági tárgyaláson! Felperesként személyesen egy árva szót sem szólhattam, pedig még a statáriális bíróság is megadja a vádlottnak a lehetőséget, az utolsó szó jogán mondjon valamit! Úgy éreztem magam, mint Pelikán a Tanú című filmben – mikor a vádirat helyett már az ítéletet kapta! De ez még nem az ügy csúcspontja, ugyanis ezenkívül az történt, hogy a bírónő amint megnyitotta az érdemi tárgyalást, már lényegében azonnal ítélethirdetésre be is rekesztette azt, mondván: minden ténybeli és jogi kérdéssel tisztában van! Így történt meg, hogy maga az ítélethirdetés többszörösen tovább tartott, mint a tárgyalás!

Magas kultúra - a magyar Szent Erzsébetről elnevezett templom Marburgban

Az ítélethirdetést úgy éltem meg, hogy minden mondata egy-egy ütés volt az Úron, egy-egy ütés volt rajtam, és egy-egy ütés volt keresztény közösségünkön.

Természetesen fellebbezek, ha kell az Alkotmánybíróságig, vagy akár az Európai Emberi Jogi Bíróságig is elviszem az ügyet! Visszautasítom, hogy keresztényként másodrangú állampolgár legyek a magyar bíróságon!

-Egy ítélőmester, aki emberek sorsáról dönt, azzal a szélsőséges megfogalmazással élt, hogy a megjelent karikatúra jópofa, az átlag magyar állampolgár viccként fogja fel. 2015-ben Párizsban egy hasonlóan jópofa rajz miatt 12 ember halt meg és további 11-en megsebesültek. Igaz, az a rajz egy másik vallást gyalázott meg. A magyar igazságszolgáltatásban miért dolgozhatnak olyanok, akik a kereszténygyalázás és a jópofaság közé egyenlőségjelet tesznek?

-Felháborító a Bíróság szemlélete! Felháborító az is, hogy ezen szemlélet alapján ma Magyarországon a keresztény szimbólumokat és ezáltal a keresztényeket szabadon lehet gyalázni, mert úgymond ez csak egy jópofa vicc!
A valóság az, hogy ez nem vicc, mert a gúnyrajz egy szellemi természetű keresztényüldözés része!
Nem fogadom el a bíróság indokát, hogy az emberi méltósághoz való jognak kellene meghajolnia a szabad véleménynyilvánítás előtt! Az Alaptörvényünk éppen fordítottan rendelkezik, ugyanis azt mondja ki, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a vallási közösségek méltóságának a megsértésére, a Ptk. pedig ezt megerősítve kimondja, hogy az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat köteles mindenki tiszteletben tartani!

Én a jelen perben, a keresztény közösségünkért álltam ki, de úgy gondolom, hogy egyetlen vallási közösséget sem lehet gyalázni! Továbbá azt is gondolom, hogy válaszunk az ellenünk elkövetett jogtalanságra nem lehet egy másik jogtalanság! Nem lehet, mert akkor mitől fog különbözni a világosság a sötétségtől?!
Nekünk az Úrba vetett bizalommal és a jog eszközével kell fellépnünk, mert akkor a végső győzelem a miénk lesz!

- A citizengo.org oldalon indított petíciót figyelmen kívül hagyták, hiába írták alá több mint 30 ezren. A szélsőséges ítélkező „kevesellte" az aláírók számát. Három évtizeddel a rendszerváltozás kezdete után miért tartunk még itt?

- Valóban, három évtizeddel a rendszerváltoztatás után elképesztő, hogy a bírónő véleményközösségen volt a Népszavával abban is, hogy a petíciót aláíró csaknem 35 ezer honpolgár véleménye – legyintésre méltó – nem alkalmas a társadalmi közfelfogás bizonyításra! Ha ez nem, akkor mi alkalmas a közfelfogás bizonyítására? Pusztán egy ránk oktrojált ítélet? Három évtizeddel a rendszerváltoztatás után ez elfogadhatatlan! Fontos lenne, hogy a cinikus bírói szemlélet helyett végre az Alaptörvény kerüljön alkalmazásra!

-Ön úgy fogalmazott: „Nem fogok beletörődni abba, hogy keresztényként másodrangú állampolgár legyek a magyar bíróságokon” De gondoljon csak bele: Mindszenty bíborost egy hónapig ütötték-verték az Andrássy út 60-ban. Önnel „csak" pénzt fizettetnek a vallásgyalázó orgánumnak, és fizikailag nem bántalmazzák. Eddig. Eddig?

- Hűséggel a magyar hazához és a keresztény gyökereinkhez Mindszenty József hercegprímás sem tehetett mást, és én sem tehetek mást, minthogy az igazság mellett kiálljunk!

A szeretet vallásának jelképe - a szélsőségben kelt félelmet

A sötétség erői megalázhatnak és bántalmazhatnak bennünket, de nem törhetnek meg!

Az ellenünk felsorakozott erők célja, hogy lerombolják a társadalom hagyományos keresztény erkölcsi felfogását, démonizálják a keresztény világot és felépítsék a maguk által humánusnak vélt istentelen új világot, mely felhagy mindazzal, amit mi értéknek tekintünk! Ez ellen fogalmazzuk meg az értékeinket!

Ezzel szemben küzdünk, az emberek lelki megvakítása ellen! Nem nézhetjük ölbe tett kézzel a világ hanyatló sorsát, hanem emlékeztetnünk az embereket arra, hogy valaha volt egy szebb világ! Egy szebb világ, melyben a jót jónak mondták és követendőnek, a rosszat pedig rossznak és elutasítandónak!
Az ellenünk felsorakozott erők ma azt követelik tőlünk, hogy mindezt felejtsük el, és feltétel nélkül adjuk fel keresztény értékeinket! Mi pedig velük szemben kitartunk és azt mondjuk, hogy nem az isteni törvényeket kell igazítani az emberhez, hanem éppen fordítva az embernek kell közelíteni az isteni törvényekhez!

- „A bíróság elsőfokú döntésének üzenete egyértelmű: ma Magyarországon büntetlenül lehet a keresztényeket gyalázni.” Érdekes módon a Római Birodalomban a milánói ediktum, 313 után ezt nem volt szabad megtenni. A mai birodalom, az Európai Unió miért süllyedt erkölcsileg mélyen a Római Birodalom alá?

-A bíróság ítéletében, nem a keresztény közösségünk sérelmét állapította meg, hanem azt, hogy ez ma Magyarországon mehet! Mehet annak ellenére, hogy gyalázzák szimbólumainkat! Mehet annak ellenére, hogy alpári módon sértegetnek bennünket!

Mindez mehet az „európai mainstream” nevében! Pedig az elmúlt évek rámutattak arra, hogy azon az úton, amelyen Európai Unió jár, a keresztény gyökerek elhalnak! Márpedig az alapító atyák szerint Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz!

Most, az utóbbi fordulat látszik megvalósulni!

- A magyar igazságszolgáltatásban most megmutatkozó brutális kettős mérce az Európai Unióban látja mintáját. Az Európai Unió elítélte a rendőri erőszakot és őrizetbe vételeket. A német kormány elítéli az orosz hatóságok fellépését a tüntetők ellen. Nem a 2006. október 23-ai gyurcsányi terrort ítélik el, pedig akkor európai uniós polgárokat lövetett a diktátor. Hanem most az Európai Unión kívüli Putyinnak esnek neki. Ezt látva elkezdhetünk-e egyezkedni arról, hogy Recsken kié legyen az alsó, kié a felső ágy?

- Két világ jelenik meg, két világ küzd egymással! Egyik részről a Népszava világa a bíróság szemléletével együtt, mely ezt a gúnyrajzot jópofának, és a szólásszabadság részének tekinti, sőt MUOSZ még kitüntetésre is méltónak tartja! Másik részről a mi világunk, mely a megfeszített Jézus Krisztus kigúnyolását, kereszthalálának kifigurázását, otromba támadásnak és agressziónak tartja! A két világ küzdelmében, most mi csak egy csatát vesztettünk, de nem a háborút! Utolsó vérünkig ki fogunk állni keresztény érétkeink védelméért! Ne feledjük a nagy zeneszerző Beethowen gondolatát: „Az élet keresztjei olyanok, mint a kotta keresztjei: felemelnek!”

Molnár Pál

gondola
  • A rendszerváltoztatás az '56-os hősöknek is köszönhető
    Kövér László: a Nyugat ugyanúgy hagyott cserben minket 2006-ban, mint 1956-ban, „és most is ugyanúgy szívesebben kooperálnának egy kollaboráns neobolsevista bandával, mint ahogy 1989-90 után is jobban örültek volna, ha nincs hatalmi változás hazánkban, hiszen az úgynevezett reformkommunistákkal már korábban elkezdtek sikerrel üzletelni."
  • A lengyel külügy az EP birodalmi tébolya ellen
    Az Európai Parlament az utóbbi években, különösen Lengyelországot illetően, "olyan állásfoglalásokat szavaz meg, amelyeknek semmi közük a valósághoz", a "jogosulatlanul" elfogadott dokumentumokkal pedig csökkenti önmaga és az egész EU tekintélyét. Az uniós intézmények esetében az alapszerződésekben rögzített hatásköreik bővítését célzó törekvés tapasztalható. Az uniós szervek kisajátítják a hatásköröket.
  • Magyarország legyen mindig erős, szuverén állam!
    Most az a nagy kihívás, hogy ne sodorja el az új nemzedékeket a homogenizáló globalizáció. A 21. század az olyan kihívások százada, mint például a migráció vagy a járvány, melyekre választ kell adni, ugyanakkor a 21. századot az együttműködés századává kell változtatni - mondta Simicskó István főként fiatalokból álló közönsége előtt.
MTI Hírfelhasználó