Hiszek egy Hazában - Jelenczki-film Trianonról
Képzeljük el, hogy mi történne, ha 2020-ban a társadalom, annak a 90%-a a „Hiszek egy” hitvallásával azonosulna, mint ahogy tette azt az 1920-as békediktátum után? Volt egy statisztikai felmérés a Történelmi Magyarországon, amely kimutatta, hogy a lakosság több mint 90%-a Tragédiának vallja a trianon-i diktátumot.
2020. december 1. 10:31

Elkészült, a Nem, Nem, Soha I-IV. ("Az Isten az igaz ügyet nem hagyja el") című négyrészes dokumentumfilm Trianon tragédiájáról. A négyrészes, összesen 6 óta 10 perces alkotásról Jelenczki István Szkíta Aranyszarvas-díjas filmrendezőt kérdezte a Gondola.

Ország a Kárpát-medencében

- Mester, miért érezte fontosnak, hogy a magyar nemzet legnagyobb tragédiájáról filmet alkosson?

- Én magam is hordozom Trianon tragédiájának transzgenerációs traumáját. Erdélyország, azon belül a Nagybánya közelében lévő Erzsébetbányán született az apám. Már régóta érlelődik bennem, hogy a magam eszközével bemutassam, föltárjam azt a Nemzetgyilkossági gyakorlatot, amit végrehajtottak ellenünk, Trianonban Hazánkkal, a Történelmi Magyarországgal szemben. Már 2007-ben a „Népek Krisztusa Magyarország” 1956 I-IV. c. filmemben a Trianoni gyalázattal kezdtem, mert 1956 tiszta lobogását, és a harcokban Hazájukért meghalt hősök áldozatát csak történeti folyamatokban lehet vizsgálni. Többször leírtam és mondtam, hogy az a nemzedék, aki harcolt, és ha kellett, meghalt a Hazáért, az a nemzedék volt, akik még tudták és hitték a „Hiszek egy” lelkületét. Hiszek egy Istenben, Hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban. Ámen. Megkérdezem, hogy a mai fiatalok közül, hányan mennének meghalni a Hazáért?

- Munkájához állami támogatást nem kapott, hogyan gyűjtött erőt mégis?

- 2018-ban pályáztam, az MTVA Magyar Média Mecenatúra Programon belül működő Ember Juditról elnevezett Kollégiumnál. A pályázatom elutasításban részesült. Honnan merítettem erőt? A több mint 40 éves művészi pályám során megtanultam, hogy akkor juthatok az alkotás ihletett perceihez, óráihoz, ha én megteremtem azokat a feltételeket, amelyek elősegíthetik az alkotás szent szenvedését és örömét. A kontraszelekció mechanizmusa és diktatúrája korábban politikai, ideológiai volt, ez mára már kiegészült a mammon istenének, a pénznek a diktatúrájával. A szocializmusban nem volt érték, a minőség, a Házához, annak hagyományaihoz való kötödés, és ez mai is így van.

Visszatérve az én filmem anyagi hátteréhez. Négy magán személy adományából, 6 millió forintból és jelentős önerőből készült el a négyrészes, hat óra 10 perces dokumentumfilmem! A stáb: sofőr, taxis, titkár, pénztáros, felvételvezető, gyártásvezető, rendező asszisztens, vágó asszisztens, szkennelő, fotós, inzert operatőr, kutató, riporter, zenei szerkesztő, természeti vágóképnél operatőr, szerkesztő, producer, rendező = Jelenczki István. Ennek, az általam elvégzett munkának a díjazása „alsó hangon” 30 millió Ft lenne. Ebben az összegben nincsenek benne a fotóim, a képzőművészeti alkotásaim, és az általam készített filmek felhasználási jogdíjai, amelyeket beépítettem a filmbe! Hát így „nem lehet”, és csak így „LEHETETT” filmet készítenem a Magyar Nemzet legnagyobb tragédiájáról.

Jelenczki István

- A művön öt esztendeig dolgozott: mit tapasztalt a nyilatkozók együttműködéséről?

- A film közel ötévi előkészületi munka, kutatás után készült el. Ebbe az időbe beleveszem a Reményik Sándorról készített filmem időszakát is. Már akkor nagyon mélyre kellett mennem a történelmi dokumentumok feltárásába, kutatásába ahhoz, hogy a Trianon-i tragédia bemutatását megszerkesszem és megírjam, és szerves egységként beépítsem a költőről készült portréfilmembe.

Az általam felkért szakértők együttműködése rendben ment. Az tény, hogy a filmkészítés harmadik szakaszában a szerkesztés és vágás során derül ki, hogy amit felvettünk a stúdióban, és akkor jónak tűnt, a vágás, szerkesztés munka fázisában az „anyag” kilökte önmagából, nem jó, és ha valami nem jó, én vagyok az első, akinek ezt észre kell vennie, és az kikerül a filmből. Ebből a szigorúságból nem engedtem.

- Hogyan védte ki a gáncsoskodásokat?

- Elég nagy rutinom van már benne.

- Miképpen merített erőt a munkája közben Önt ért gúnyolódásokból?

- Ön tud ilyenről? Én nem. A filmjeim agyonhallgatása, nem vetítése, az tény. Ez megszokhatatlan, igyekszem ellene tenni, saját kiadásban megjelentettem a filmjeimet DVD-formában, és hála Istennek addig, amíg nem jött ez a biológiai fegyver, addig szerte a csonka Hazában hívták a filmjeimet és jártam az országot.

- Mekkora a kockázata annak, hogy a filmben feltárt okok miatt Önt akár közvetlen, akár közvetett támadások érjék?

-Amikor elkészítettem, a „Háború a nemzet ellen I-IV.”, az elrabolt nemzeti vagyonról szóló dokumentumfilmemet, és jártam vele az országot, a filmvetítése utáni kötetlen beszélgetések alkalmával minden esetben elhangzott az a kérdés, hogy van e életbiztosításom? Én minden egyes alkalommal, azt válaszoltam, hogy Önök, mármint a közönség az én életbiztosításom, és ezt most így gondolom.

A rendező a Szkíta Aranyszarvas-díjjal

- A film agyonhallgatása, vagy a film vitriolos leminősítése a nagyobb károkozás?

- Az agyonhallgatás tökéletes gyilkosság!

- A közönségben kialakul-e fölismerés arról: mikor indult el valójában a Trianon-folyamat?

-Mint minden, a magyar történelem sorsfordulóit bemutató filmemben, így ebben is, egy több évszázados történeti folyamatban mutatom meg a Trianoni tragédia belső és külső okait. Azt gondolom, hogy ez a történeti áttekintés segíti a nézőt abban, hogy rálásson azokra a nagyhatalmi katonai, politikai, gazdasági folyamatokra, amelyek meghatározták és meghatározzák Hazánk mindenkori helyzetét.
Meg kell nevezem, hogy ebben a feltáró munkában a magyar igazságnak hű képviselői a következő szakértők voltak: Babucs Zoltán, Dr. Bagdy Emőke, Csere Péter, Domonkos László, Raffay Ernő, Popély Gyula, Szidiropulosz Archimédesz, Vincze Gábor.
Archív filmbejátszásokból: Bogár László, Dr. Kahler Frigyes, Dr. Tóth Zoltán József, Dr. Zinner Tibor.

Gyakorlat...

- Kikristályosodik-e a fő felelősök figurája?

- Minden törekvésem arra irányult, hogy feltárjam, megnevezzem azokat háttérhatalmi tényezőket, valamint azokat a személyeket, akik a nemzetközi politikai életben, valamint a hazai politikai életben kollaboránsként vettek részt - akár tudták, akár nem - a Történelmi Magyarország Nemzetgyilkosságában.

- Erőt és bátorságot meríthet-e a közönség a filmből a magyar jövő okos formálásához?

- Hiszem és remélem, hogy igen. TRIANONT ELŐSZÖR MINDENKINEK SAJÁT MAGÁBAN KELL LEDÖNTENIE! Ez ad, adhat esélyt a mindenkori magyar kormánynak és a nagyhatalmaknak, hogy azt a bűnt, amit elkövettek ellenünk, azt visszafordítsák, jóvátegyék. A történelmi időben csak így vehetjük vissza azt, ami öröktől fogva a miénk volt, és az lesz! Tőlem nem vették el, az elcsatolt területeket, mert nincs olyan égi és földi hatalom, ami elvehetné tőlem azt, ami az enyém! Sok-sok tényező együttállása kell, hogy a történeti-történelmi igazságtétel helyreálljon. Az első és legfontosabb az, ami megtörtént Horthy Miklós kormányzó időszakában, hogy a társadalom döntő többsége hitte és vállalta a „Hiszek egy” hitvallását. A filmem negyedik részének azt a címet adtam, hogy Magyar feltámadás. Meggyőződésem, hogy az, ami történt, a Nemzetgyilkossági gyakorlat során és alatt a csonka hazában, az valami csodálatos lelki együttlétben, együtt rezgésben mutatkozott meg.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
Ámen.

Ez a hitvallás mindenkit átjárt, földmívest, gazdálkodót, munkást, parlamenti képviselőt, politikust, minisztert és Horthy Miklós kormányzót! Ez a társadalmi és politikai együttállás, ez a társadalmi „nyomás” erősítette meg a magyar kormány kiváló minisztereit, és a Kormányzót abban, hogy egy Halálra ítélt országot megmentsenek, sőt megtartsanak úgy, hogy a sikeres négyszeri revízió után, lehetőség szerint orvosoljanak minél többet abból, amit elkövettek ellenünk.

Úgy vélem, hogy mindez nem következett volna be, ha nem történik meg a Nemzeti önazonosság megtalálása, ez vezetett Magyarország feltámadásához.

Képzeljük el, hogy mi történne, ha 2020-ban a társadalom, annak a 90%-a a „Hiszek egy” hitvallásával azonosulna, mint ahogy tette azt az 1920-as békediktátum után? Volt egy statisztikai felmérés a Történelmi Magyarországon, amely kimutatta, hogy a lakosság több mint 90%-a Tragédiának vallja a trianon-i diktátumot.

Mi történne, mi történhetne! Gondoljunk bele! Ha a mai Magyar társadalomnak a több mint a fele tudná, hinné ezt, vállalná ezt, nem csak szóban, hanem életében és cselekedetében is!

A film elektronikus plakátja

Micsoda felhatalmazást jelentene! Ez jelentené többségi társadalom jogi, lelki, felhatalmazását ahhoz, hogy a mindenkori, persze Nemzeti elkötelezettségű kormány, vagy kormányok, a nemzetközi jog színterén kötelező érvénnyel képviseljék a történelmi Magyarország érdekeit.

Ebben a helyzetben éppen ezért a magyarságban a még létező Szakrális, történeti hagyománya, rendszere mentheti meg, tarthatja fenn a Boldogasszony, Szűz Mária, a Szent Korona és a Hungária Archiregnum országát.

Ezt kell kötelezően tudnia, érvényesítenie minden Magyar Kormánynak, amely hitelesen vállalja a Magyar Nemzet Sorsát, fenn- és megmaradását.

gondola
  • 1956 kommunistáinak leszármazottai itt élnek közöttünk
    Soltész Miklós 1956 kommunistáinak leszármazottjairól: „Szemeket lövettek ki, békés tüntetőkre és ünneplőkre támadtak" - hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve: ők azok, akik rabosítottak fiatalokat, egzisztenciájukban megfenyegették őket, jogalap nélkül kutattak át autókat és otthonokat.
  • Az Elk*rtuk a múlt részévé tette 2006-ot
    Nagyon sok színész jött a toborzásra, komoly volt az érdeklődés, többen igényelték is a mélyebb beszélgetést a film tétjéről, súlyáról, hatásáról, a művészeti közegben várható utóéletről. Nem kellett kompromisszumot kötniük, nem volt olyan, aki elállt volna a feladattól, végül minden szerepet az játszott el, akit egyébként is kiválasztottak – mondta Helmeczy Dorottya.
  • Erősítik a V4-országok felsőoktatási együttműködését
    Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a tárca és a Széchenyi István Egyetem szervezésében megvalósult V4-es felsőoktatási csúcstalálkozón angol nyelvű beszédében azt mondta, a felsőoktatás terén a V4-országok között jó az együttműködés, ugyanakkor lehetne jobb is. Ennek érdekében a magyar V4-elnökség ideje alatt célkitűzés, hogy az egyetemek kapcsolatait erősítsék.
MTI Hírfelhasználó