Semjén: Mindszenty József életpéldája erkölcsi iránytű
Letették a Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont alapkövét Zalaegerszegen
Mindszenty József hercegprímás, szent életű és vértanúsorsú bíboros életpéldája erkölcsi iránytű volt életében és napjainkban is az - hangoztatta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes csütörtökön Zalaegerszegen, a Göcseji Múzeum új épületszárnyának alapkőletételi ünnepségén.
2020. július 2. 20:07

A Mindszenty (Pehm) József egykori apátplébánosnak emléket állító, valamint a kommunista diktatúra egyházüldözését megidéző múzeum alapkőletételén a politikus kijelentette: a hercegprímás a keresztény realizmus alapján mondott ellent a nemzetiszocializmusnak és az osztályszocializmusnak.

Személye annak szimbóluma, hogy a nácizmus és a bolsevizmus lényege szerint egyforma: ember- és istenellenes - fűzte hozzá a miniszterelnök-helyettes.

A hercegprímás gondolatát, "Állok Istenért, egyházért, hazáért" idézve kifejtette: Mindszenty József életpéldája azt mutatja, hogy "egyszerre vagyunk tagjai az egyháznak és polgárai a hazának".    
 
Kötelességünk, hogy nemzetünk, hazánk sorsáról is gondoskodjunk, foglalkozzunk nemzetünk sorskérdéseivel - fogalmazott Semjén Zsolt.

Rámutatott arra is, hogy Mindszenty József a hitélet erősítése mellett az emberek életéhez kapcsolódó feltételeket is igyekezett megteremteni.

Példáját követi Zalaegerszeg városa: a 21. században zajló építkezések, fejlesztések megnövekedett életlehetőséget adnak az itt élő embereknek - mondta Semjén Zsolt.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP), Zalaegerszeg polgármestere elmondta: Mindszenty József 1917-ben érkezett a zalai megyeszékhelyre hitoktatónak, 1919-ben átvette a plébánia vezetését, 1944-ig volt a város apátplébánosa.   Lelkiségben, a szegények segítésében meghatározó szerepe volt Zalaegerszeg történetében: új emelettel bővült a plébánia, megépült az olai templom, felépült a zárda épülete és megkezdte működését a Zalaegerszegre hívott Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend iskolája. A városban kultúrotthon létesült, a páterdombi városrészben a szegényebb élethelyzetűeknek kialakították az ONCSA-házak telepét - ismertette Balaicz Zoltán.

Hozzáfűzte: Mindszenty Józsefet 2012-ben Zalaegerszeg posztumusz díszpolgárává választotta. Emlékét őrzi a róla elnevezett tér, a nagytemplom melletti szobor, a nevét viselő iskola, az olai templom melletti kert, az emlékére épült kertvárosi templom.

A Göcseji Múzeum új épületszárnyában nyíló állandó kiállítások emléket állítanak Zalaegerszeg 20. századi történetének, Mindszenty (Pehm) József zalaegerszegi életének, valamint a kommunista diktatúra egyházüldözésének.

Az állami beruházás keretében, 8,3 milliárd forint értékben megvalósuló építkezés várhatóan 2021 októberében fejeződik be.

Az épületszárny alapkövét Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek áldotta meg. Az ünnepségen köszöntőt mondott Vigh László (Fidesz) országgyűlési képviselő.

A hamarosan felépülő Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont (Mindszentyneum) építési területe Zalaegerszegen, 2020. július 2-án. MTI/Vasvári Tamás

----------------------

Letették a Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont alapkövét Zalaegerszegen

A Mindszentyneum fő kiállítása Mindszenty József érsek, hercegprímás életútját mutatja majd be, aki huszonöt éven át szolgált plébánosként a városban. Az intézményben külön szinten a XX. századi kommunista diktatúra vallásüldözéssel foglalkozó tárlata kap helyet. Az ünnepségen részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Erdő Péter bíboros, budapest-esztergomi érsek, - aki megáldotta az épület alapkövét- , valamint Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó és Székely János szombathelyi megyéspüspök.

“Mindszenty József a 20. századi történelem egyik legnagyobb hatású alakja. Az egyetlen olyan Zalaegerszeghez köthető személyiség, akit egész Európában ismernek és elismernek” - mondta köszöntőjében Balaicz Zoltán. A város polgármestere felidézte a hercegprímás életútját, azt a negyed évszázadot, amelyet építő tevékenységgel, a szegények támogatásával töltött a városban. Mindszenty templomot, iskolákat építtetett, szeretetotthont alapított, hitbuzgalmi egyesületeket szervezett Zala megyében. Saját hetilapjában, a Zalamegyei Újságban nyíltan szembefordult a hatalom túlkapásaival. Károlyi Mihály miniszterelnöksége idején letartóztatták, a tanácsköztársaság alatt internálták. A kommün bukása utána tért vissza Zalaegerszegre.

Balaicz Zoltán beszédében kitért arra is, hogy 1944 novemberében már veszprémi püspök volt Mindszenty, amikor a nyilasok letartóztatták, Sopronkőhidára hurcolták, majd házi őrizetbe helyezték. 1945 tavaszán, amikor a szovjet csapatok elérték Sopront, visszatért Veszprémbe. Mindszenty élesen bírálta, hogy idegen csapatok szállták meg Magyarországot és korlátozták a vallásszabadságot és a katolikus sajtó működését.

1945. október 7-én XII. Pius pápa esztergomi érsekké nevezte ki. Mindszenty egyre gyakrabban összetűzésbe került a kormánnyal, például a hitoktatás fakultatívvá tétele kapcsán, majd az iskolák államosítása miatt. Egy hosszú lejárató sajtóhadjárat után, 1948. december 26-án a Rákosi-rendszer bosszúszomjas Államvédelmi Hatósága őrizetbe vette Mindszenty bíborost hazaárulás, a demokratikus államrend és a köztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés, kémkedés és valutaüzérkedés vádjával. A koncepciós pere végén életfogytiglani börtönre ítélték. Az 1956-os forradalom alatt szabadították ki. A szovjet csapatok intervenciója elől az amerikai követségre menekült, ahol 15 évnyi bezártság várt rá.

1971 szeptemberében hagyta el Magyarországot a Vatikán, a magyar kormány és az USA megállapodásának értelmében. Bécsben a Pázmáneumban lelt menedéket. Innen utazott a világban élő magyar közösségekhez, hogy lelkipásztori munkáját elvégezze.
Mindszenty 1975. május 6-án Bécsben hunyt el, végakaratának megfelelően Mariazellben temették el ideiglenesen. Hamvait 1991-ben hozták Magyarországra, végső nyughelyére, az esztergomi bazilika prímási sírkápolnájába. Életművének elismeréseként a sírján ez a felirat áll: Fidelissimus in tribulatione pastor (az üldöztetés idején a leghűségesebb pásztor).

Zalaegerszeg polgármestere reményét fejezte ki, hogy jövőre a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra lezárul Mindszenty boldoggá avatási eljárása, amely 1994-ben kezdődött. 2012-ben teljes jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálására Erdő Péter bíboros kérésére került sor. A Szenttéavatási Kongregáció tavaly februári dekrétuma elismerte Isten Szolgája, Mindszenty József, a Római Szentegyház bíborosa, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies erényeit, ami fontos lépés a boldoggá avatásában.

“Mindszenty harcolt, hogy megőrizhessük alapértékeinket” - fogalmazott a hercegprímás küzdelmét méltató beszédében Vigh László. A térség országgyűlési képviselője szerint az olyan személyiségeknek köszönhetjük azt, hogy a magyarság megmaradhatott Európa közepén a világháborúk, Trianon pusztítása közepette, mint a hercegprímás.   

“Mindszenty József életútja erkölcsi iránytű volt és az, ma is.” - mondta Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes hozzátette, a hercegprímás elutasította a faji- és az osztályalapú szocializmust is, mert mind a nemzetiszocialista, mint a kommunista rendszer a gyűlöletre épített, míg Mindszenty a szeretetre. Felidézte, hogy a hercegprímás elítélte a zsidók, a svábok üldözését, kiállt a délvidéki és felvidéki magyarság mellett is. A szónok kitért arra, hogy a kereszténység nem megfojtja, hanem megerősíti a nemzeti létünket. Semjén Zsolt szerint Mindszenty életútja is ezt a gondolatot erősítheti meg, hogy Isten, az égi mellett egy földi hazát is adott. A hercegprímás tudatában volt annak, hogy tagja az egyháznak és polgára a hazának, életútja ezért is példaértékű számunkra. A miniszterelnök-helyettes szerint ebben az identitásban erősíthet meg bennünket Szent István öröksége, kereszténységünk és magyarságunk.  

Az ünnepség záróeseménye egy időkapszula elhelyezése és a múzeum alapkőletétele volt. Előbbiben egy rózsafüzért, a múzeum alaprajzát, aprópénz, a megyei napilap mai számát, egy millenniumi emlékérmet és egy keresztet helyeztek el. Erdő Péter megáldotta a kapszulát és a Mindszentyneum alapkövét. 

A múzeum nemcsak a 20. század egyik legnagyobb hatású egyházi személyiségének állít emléket, innen indul majd a Mindszenty Út. Zalaegerszeg a Csíksomlyótól Mariazellig tartó Mária-zarándokútnak is fontos állomása és egyik regionális központja lesz. 

MTI - gondola
  • A szerencsétlen lord major
    A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
  • A kormány a helyén van
    Vannak mondatok a történelemben, amelyek az időből kiszakadva és felemelkedve örök életet élnek. Az ókori Rómától az angol és a francia történelmen át egészen a mai históriáig tudunk ezekről. Nekünk is van ilyen.
MTI Hírfelhasználó