Karácsony a saját közgyűlési határozatuknak sem tett eleget
Hiába kötelezte a balliberális többségű Fővárosi Közgyűlés a Lánchíd felújításának újragondolására, társadalmi párbeszédre és kormányzati egyeztetésekre Karácsony Gergelyt, a főpolgármester mindeddig ezt mégsem hajtotta végre, annak ellenére, hogy a 2020. január 29-i közgyűlésen éppen ő maga terjesztette elő ezt a határozati javaslatot. Bár a teendőket a járvány idején is el lehetett volna látni, nemcsak a február-márciusi határidőig, de máig sem történtek meg a szükséges lépések. A Lánchíd-ügy felelősségét Karácsony a szocialista főpolgármester-helyettesére igyekszik áttolni.
2020. június 13. 10:47

Miután a tavalyi, a Lánchíd és környéke felújítására kiírt közbeszerzés sikertelennek bizonyult, ugyanakkor a műszaki jelentések azonban egyértelművé tették, hogy a híd felújítása nem halogatható, Karácsony Gergely 2020. január végén több határozatot fogadtatott el a Fővárosi Közgyűlésben, melyek felelőse egytől-egyig Budapest főpolgármestere lett. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy felül kell vizsgálni a beruházási feladatok kivitelezési sorrendjét, és újra kell gondolni azok időbeli ütemezését. A főpolgármester célként határozta meg azt is, hogy kezdeményezzék a korábban a teljes beruházásra biztosított hatmilliárd forintos kormányzati támogatás átcsoportosítását a „legsürgetőbb elemre”, azaz magára a Lánchídra. Mint az köztudott, ezt a gesztust a kormány már megtette a fővárosi vezetés felé.

Elmaradt költségcsökkentés és kormányzati egyeztetés

Karácsony ugyanakkor a határozati javaslat előterjesztésében más feladatokat is meghatározott. „Szükségesnek tartom továbbá a beruházás terveinek és a közbeszerzési kiírás feltételeinek áttekintését abból a szempontból, hogy az egyes részelemek költségei csökkenthetők-e.” Előirányozta azt is, hogy „mindezekről a kérdésekről további egyeztetéseket szükséges folytatni a kormány képviselőivel, egyben folyamatosan napirenden kell tartani a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) ülésein a Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak felújításának témakörét.” Mint az közismert, nem csak nem sikerült napirenden tartania Karácsonynak az ügyet, hanem legutóbb egészen egyszerűen lemondta a részvételt az FKT júniusi ülésén, szembemenve korábbi álláspontjával.

Elmaradt társadalmi egyeztetés, megszegett választási ígéret

Az elfogadott határozat azt is kimondta, hogy a Fővárosi Közgyűlés „szükségesnek tartja, hogy a Széchenyi lánchíd rekonstrukcióját követő, a belváros forgalomcsillapítását is szolgáló, forgalmi rendjére vonatkozó javaslat a budapestiekkel folytatott társadalmi párbeszéd eredményeként szülessen meg”. E feladat felelőseként a határozat természetesen szintén magát Karácsony Gergelyt nevezte meg, a határidő a „közgyűlés soron következő, februári ülése” volt. Ilyen típusú társadalmi egyeztetésről nem hallhattunk, pedig Karácsony Gergelynek van elképzelése a Lánchíd jövőjéről. Csakúgy, mint a város számos más pontján, itt is visszaszorítaná az autós közlekedést. Ismét a határozat előterjesztését idézve: „szükségesnek tartom, hogy társadalmi párbeszédet folytassunk a budapestiekkel arról, hogy a felújított Lánchídon milyen forgalmi rend kerüljön kialakításra. A magam részéről a párbeszéd során amellett fogok érvelni, hogy a gépjárműforgalmat a lehetőségekhez képest minél nagyobb mértékben korlátozzuk a Lánchídon.”

Fotó: BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.

Az elmúlt hónapokban Karácsony Gergely nagyon aktív kommunikációt folytatott, különösen a közösségi médiában. Így számtalan ideológiai vagy országos ügyben megnyilvánult, sőt még az Európai Unió számára is javaslatokat fogalmazott meg budapesti főpolgármesterként a válságkezelés ügyében („Budapest New Deal”). A fent említett – akár interneten is lebonyolítható – társadalmi párbeszédre azonban eddig nem kerített sort. Ezzel egyébként Karácsony nemcsak az őt kötelező közgyűlési határozatot hagyta figyelmen kívül, hanem választási ígéretét is, amely így szólt: „folyamatos párbeszédet folytatunk a lakossággal Budapest aktuális kérdéseiről, és rendszeresen kikérjük a véleményét konkrét kérdések, projektek esetében.”

Beindult a felelősséghárítás, a szocialistákra tolják a Lánchíd-ügyet

Amint láttuk, saját javaslatát elfogadva kötelezte Karácsony Gergelyt arra a Fővárosi Közgyűlés, hogy gondolja újra a Lánchíd felújítását. A főpolgármestert – bár ez szó szerint nem került kimondásra – lényegében egy új közbeszerzés előkészítésével is megbízták, mikor feladatául szabták a „Megvalósítási megállapodás és a kapcsolódó engedélyokirat módosítását” a kormánnyal való egyeztetést követően.

Jóllehet Karácsony Gergelynek és hivatalának a járványidőszak alatt a fenti, részben háttérmunkák, részben interneten is megvalósítható feladatok (társadalmi párbeszéd) megvalósítására több hónap állt rendelkezésére, ezek eredményeit hiába keresnénk. A főpolgármester a veszélyhelyzet kezdete óta ráadásul egy személyben gyakorolhatta a közgyűlés jogköreit is, így felelőssége vitathatatlan.

Nem véletlen tehát, hogy megindult a felelősséghárítás. Míg korábban – még 2020 májusában is – Karácsony párttársa, kampányának egyik fontos szereplője, Dorosz Dávid fejlesztési főpolgármester-helyettes kommunikált a Lánchíd ügyében, főnöke nemrég mégis lecserélte. A napokban a Népszava számolt be arról, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a múlt héten szocialista helyettesét, Tüttő Katát bízta meg a Lánchídfelújítás-projekt levezénylésével. A Főpolgármesteri Hivatal munkájára rálátó forrásaink szerint nem véletlen, hogy a lassan haladó Karácsony és Dorosz, azaz a Párbeszéd politikusai számára eddig kudarcos Lánchíd-ügy végül az MSZP-s helyettes asztalán landolt. Ha a felújítás további akadozása, illetve elhúzódása, valamint a híd lezárása miatt a 2022-es választáshoz közeledve a lakossági tiltakozás felerősödne, Karácsonyék a napról napra gyengülő szocialistákra háríthatják majd a felelősséget. Sőt, a személycserével a párbeszédesek két legyet üthetnek egy csapásra, hiszen Dorosz az elmúlt időben a radikális baloldali szavazók kegyeit keresve kifejezetten durva hangnemű kommunikációba kezdett.

magyarnemzet.hu
  • Tusványos örvényei
    Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
  • A szerencsétlen lord major
    A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
MTI Hírfelhasználó