Gondban az Isten miattunk
Az idei nagyböjtben, világjárvány formájában, láthatatlan erők jelentek meg a látható világban.
2020. április 13. 09:49

Nem tudjuk, hogy a reménység több-e szívünkben vagy a kétségbeesés? Kezünkben néhány elrongyolódott, összegyűrt szó Isten nagyszerű valósága helyett.

Az a kicsi vírushordozó lény valószínű tudta, hogy itt az idő az emberiség figyelmeztetésére. Az elvilágiasodott gondolkodás Isten helyébe az egyént ültette, a korlátok nélküli szabadság emberét, aki felszámolta a rendet, a fegyelmet, kiirtotta a másik ember tiszteletét, a mának él, az önmegvalósítás abszurd formáit támogatja, a hitet kigúnyolja, a keresztényeket üldözi, s a közösség helyébe a tömeget ültette.

A minap egy bölcs ember hallatta hangját: a vírus átmenetileg visszahozta a rendet.

Újra meg kell tanulnunk a normális társadalmi viselkedés rendjét, egymás tiszteletét és megbecsülését, amelyben meghatározó a nemzet és a család, amely védelmet és biztonságot nyújt egyéni életünk kiteljesedéséhez. A rend betartása a hívőknek lesz könnyebb, akik nem hagyták el Istent. Akik a teljes szabadságot választották, mindennapjaik­ban is küzdenek a tisztességért, a megbecsülésért, a valódi értékek megtartásáért, a lelki gazdagságért.

A vírus fertőzésveszélyt jelez, érintkezést tilt, embereket választ el egymástól, közben együttérzésre biztat, szoros együttműködésre késztet, érintkezés nélküli szeretetre szólít fel mindazok iránt, akiktől elszakít. A vírus felébresztette a nemzetek választott vezetőinek lelkiismeretét is, akik felelősek a nemzetcsaládot egybeölelő országhatárokért s az őket bizalmukkal megajándékozó népükért, valamint a nemzetek közötti szolidaritás fenntartásáért. Az orvostudomány fejlettségének mai fokán a világjárvánnyal vívott harcunkban a legtöbbet a kiszolgáltatottságunk kerül szóba, ami a lelkünkre utal.

Egyébként ez a felismerés jelenik meg a holisztikus gyógyításban és a Betegápoló Irgalmasrend gyógyító kultúrájában is. Elgondolkodtató, hogy Európában a koronavírussal folytatott küzdelmünk során fel sem merült a keresztény válasz, amely egyedülálló eleme a keresztény Európa örökségének, miközben Európa és a magyarság története nem is érthető a fertőzések nyomán kialakult járványok és a megoldást kereső válaszok ismerete nélkül.
Emiatt bátorkodom a keresztény választ előtérbe helyezni.

Az egészség a lélek Istennel való harmonikus kapcsolatát jelenti. Ezért a Krisztus-hívőknek az egészség nem önmagában érték, hanem azáltal, hogy az életnek azt a teljességét (egészségét) érthetjük alatta, amelynek megszerzése és megtartása elsősorban nem az orvosoktól függ. Így lehetséges az, hogy az egészséges lélek ép és erős maradhat akkor is, ha a test beteg. A betegség a lelki-erkölcsi rend megbomlásának külső jele.

A gyógyításban a testi gyógyulás csak másodlagos. A valódi gyógyulás az, amikor helyreáll a rend, ember és Isten kapcsolata. A rendteremtést, az emberi testet öltött Isten Fia, a Megváltó vette magára, aki betegségeinket viselte, akire fájdalmaink nehezedtek, akinek sebei szereztek gyógyulást. Ő állította helyre az emberiség lelki-testi egészségét, egészséges kapcsolatát Istennel. Ez a tanítás határozza meg az euró­pai kultúrát és civilizációt már kétezer éve, s ez jelent igazodási pontot ezeregyszáz éve Magyarországnak is. Mondhatjuk: a gyógyítás a kétezer éves egyház öröksége.

A világjárvány egyik napról a másikra megváltoztatta életünket. A bezártság is szolgálhatja lelkünk gyógyulását, ha felfedezzük a kereszténység engesztelő gyakorlatait, a bűnbánatot, a böjtöt, az önmegtartóztatást, az imádságot. Ami rajtunk múlik, azt megtenni kötelesség, ami nem, azt imádkozva bízzuk Isten kezére. Örvendetes, hogy sokat teszünk testünk egészségéért, de mi lesz a lelkünkkel?

Orandum est, ut sit mens sana, in corpore sano! (Juvenalis) Imádkozni kell azért, hogy ép legyen a lelkünk ép testünkben! 2020 húsvétján kérem Istent, hogy a feltámadásba vetett hitünk hozza vissza a Lelket Európába.

Kozma Imre

A szerző a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke

Magyar Nemzet
  • Megmenteni Európát
    Az unió jövőjéről szóló vita kulcsa a tegnap normalitásának újrafelfedezése.
  • Az EU-hadsereg ötlete visszafelé sülhet el
    Aligha véletlen, hogy minden Európa Birodalom létrehozására irányuló kísérlet kudarcba fulladt, és ennek alapvető oka az, hogy nincs közös európai identitás. Elvileg létezhetne ilyen, pontosabban létre lehetne hozni ilyen önazonosságot, de ahhoz előbb meg kellene nyílni annak a beszédtérnek, amely egységes narratívára építve elbeszélhetővé és megbeszélhetővé tenné mindezt.
  • Magyar templomfelújítás a Felvidéken
    A hit erősítése a magyarság megőrzését is szolgálja, mert ahol a hit megmarad, ott a közösség is megmarad - jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felvidéki Révkomáromban kedden.
MTI Hírfelhasználó