II. Harcra készen..!
Fidesz: Aktuális ügyeink Jobbik: Amíg az elitnek méregdrága Avalon magániskola vagy International School of Debrecen, addig a jobbágysorba taszított lakosságnak birkaiskola? Párbeszéd: "Új korszak kezdődött!"
2019. november 3. 15:09

Klasszikus műfaj a napirend előtti felszólalás, sportnyelven szólva bemelegítés az érdemi munkára. A mondandók azonban előre elhatározottak, pártállástól függően szidalmazók, elmarasztalók avagy elégedettséget, büszkeséget kifejezők. Néhány kivételtől eltekintve, ilyenkor még az átlagnál jóval udvariasabbak a képviselők, a „beszólások” is tapintatosabbak, szolidabbak, de azért a hovatartozást tekintve „mese nincs”! - Kellemes tallózást! 

 

 

"Aktuális ügyeink!"

KOCSIS MÁTÉ, (Fidesz): - Képviselőtársak! A múlt heti parlamenti ülésen hétfőn egészen példátlan durvaság történt a magyar Országgyűlés épületében, amikor Hadházy Ákos képviselő úr trágár, „A lónak a faszát!” felirattal sértette a parlament tekintélyét. Azt gondolom, hogy minden jóérzésű ember, még akkor is, ha az ellenzék padsoraiban ül, azt nem vitathatja, hogy ez az a stílus, ami nem való ide, és ez az a stílus, ami egyáltalán nem fér bele, és mindennek van határa. Nem lehet olyan politikai vita, amikor a pulpituson szónokló megválasztott magyar miniszterelnököt ilyen méltatlan helyzetbe lehet hozni, de az meg pláne nem lehet a politikai vitakultúra része, hogy kinyomtatva nagy betűkkel obszcén feliratokat emelünk fel a magyar Országgyűlés épületében. Ez az épület és ez az ülésterem az elmúlt egy évben látott már cifraságokat, ideértve a gyerekes bömbizéstől elkezdve az egészen minősíthetetlen bekiabálásokig, de azért talán nem mehetünk el most már szó nélkül amellett, ami történik. Hadházy Ákos túlment minden határon! Talán, hogy mindez érthetővé váljon, azért azt szeretném elmondani, hogy a magyar Országgyűlésben elsősorban nem a képviselőket, végképp nem a pártjaikat kell tisztelni, hanem magát a népképviselet ethoszát, a történelmünket, a hagyományainkat és azokat a nagyjainkat, akik ugyanebben az ülésteremben ültek.

- Nézzük egy kicsit kitekintve a múlt heti helyzetet! Nézzük, hogy az Európai Parlament miként rendelkezik ilyen helyzetben. Egyetlenegy szabály sem tolerálná. Éppen idén január 31-én lépett életbe a magatartási kódexnek az a módosítása, amely úgy szól, hogy a képviselőknek tartózkodniuk kell a nem megfelelő viselkedéstől, például plakát felmutatásától az ülésteremben, és tartózkodniuk kell a sértő nyelvezettől, a sértegetésektől is. Azt mondja az Európai Parlament, hogy a képviselők magatartását a kölcsönös tiszteletnek kell jellemeznie, meg kell őrizni az Európai Parlament méltóságát, és a képviselői munka nem akadályozhatja a parlamenti munka zökkenőmentességét. (Közbeszólások a Jobbik soraiból. Az elnök csenget.) Gondolom, önök előtt van, ahogy Hadházy Ákos képviselő úr itt áll és magyarázatot ad a viselkedésére, nos ez nem fog megtörténni. Mi lenne, ha Belgiumban lennénk? Az érintett képviselő tíz percben magyarázatot adhat a rendbontó viselkedéséreés megbánást kell mutatnia, vagy írásban, vagy szóban meg kell bánnia a rendbontó magatartását. Nyilvánvaló, hogy Hadházy Ákos úr mindezt nem fogja megtenni.  De nézzük, Franciaországban mi történne? A francia parlamentben minden demonstráció és rendbontás tilos, az ilyen magatartást tanúsító képviselőket pedig megintik, felfüggesztik a képviselői jogaik gyakorlását; itt jegyzem meg, hogy még Albániában és Romániában is kizárás, illetve súlyos szankció követ mindazon típusú rendbontást, amitHadházy Ákos követett el.

- Képviselőtársak! Két dolgunk van. Az egyik az, hogy a fegyelmi szabályokra vonatkozó passzusokat szigorítsuk, ez az önök érdeke is. A másik az, hogy Hadházy Ákos távozzon a magyar Országgyűlésből. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Így van! Helyes!) Először is az eskütétele óta nem vett részt a munkában, amikor viszont egyetlenegyszer bejött, akkor pedig azt produkálta, amit önök is láttak. Kérem támogassák majd az országgyűlési törvény fegyelmi szabályainak a szigorítását, hiszen hosszú távon nem megengedhető, amit Hadházy Ákos gyakorlatként bevezetni kívánt. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Frakcióvezető Úr! Sok mindent láttunk már, sok mindent hallottunk már itt, a ház falain belül, de Hadházy Ákos múlt heti produkciója valóban új negatív rekordot jelent a szóbeli agresszió terén. Egyetlen párt egyetlen képviselője sem mert ilyen hangnemet megütni itt, a parlamentben. Elcsépelt kifejezés azt mondani, hogy a rendszerváltás óta példátlan, de ez tényleg az. Minősítő körülmény, hogy nem hirtelen felindulásból fakadt a trágárság, hanem Hadházy Ákos még fel is készül, valószínűleg nem kevés időt szánt rá, hogy elkészítse ezt a feliratot. Az a magatartás, amit bemutatott, egyszerre szégyenteljes és szánalmas. A baloldali szereplőknek nem ez volt az első találkozása az agresszióval. Engedjék meg, hogy pár példát felhozzak! Tavaly decemberben ellenzéki képviselők megpróbálták itt megakadályozni a döntéshozatalt: akadályozták a levezető elnököt, sípoltak, hangosbeszélőztek. A Jobbik is benne volt a rossz értelemben vett buliban. Az egyik kisnyilas vezető még a miniszterelnök székébe is beült…(Z. Kárpát Dániel: Nekem a Liberális Internacionálé utódpártja ne kisnyilasozzon!)…és megpróbálta megakadályozni, hogy szavazzon, és a baj az, hogy a Ház falain kívül is képviselték ezt a neveltetészavaros politikát. Szerkesztőket sértegettek méltatlan módon, a televízióba is betörtek, stábokat zaklattak, többek között arra hivatkozva, hogy ők képviselők. Az egész megmozdulás álságosságáról nagyon jól árulkodott Bangóné képviselő asszony facebookos élő videója.

- Nem maradnak le persze ezen a téren az új generációs szereplők sem. Gulyás Márton például munkatáborokról elmélkedett a kormánypárti politikusok számára, Tordai Bence azt mondta, hogy nem tudja elítélni, ha szimbolikus épületeket behatás ér, és egyébként gyakran visszatér az az érvelés is, hogy ha a kormányt nem lehet békés, demokratikus eszközökkel eltávolítani, akkor jöjjön valamiféle forradalom. Hadházy Ákos még 2017-ben is arról bírt beszélni, hogy ha 2018-ban nem lesz kormányváltás, akkor már csak a forradalom jöhet. Nos, nem lett! Hát, az ő kis forradalma most útszéli stílusban jelentkezik.

- Tisztelt Ház! Elintézhetnénk az egészet annyival, hogy sajnálkozunk azon, hogy mennyire pokróc Hadházy Ákos stílusa. De ez az ügy nemcsak a stílusról szól, hanem a megválasztott képviselők felelősségéről is, mert joggal várják el az itt dolgozó képviselőktől, hogy példát mutassanak felkészültségben, de hangnemben és stílusban is, és ha az ellenzék negatív példát közvetít, akkor annak súlyos következménye lehet. (Varga-Damm Andrea: Miért vártatok 15 percet azzal, hogy beküldtétek az embereket? 15 percig néztétek a miniszterelnököt! Folyamatos zaj. Az elnök csenget, újra csenget) Ha önöknek, országgyűlési képviselőknek lehet így beszélni, ordenárén kiabálni, útszéli módon sértegetni és ezen túlmenve alkalmanként erőszakosan fellépni, akkor feltételezem, hogy ha tehetnék, minden magyar állampolgárt erre biztatnának. (Varga-Damm Andrea: 15 percig néztétek a táblát!) Ez zsákutca, ne csinálják! Ismerjük egyébként ezt a külföldön sok helyen használt receptet: támogatottság és érdemi gondolat hiányában megpróbálnak erőszakos cselekedeteket ösztönözni, hátha a kormánypártok elveszítik a türelmüket. Nem fogjuk megtenni önöknek ezt a szívességet, ahhoz ez az ellenzéki stratégia túlságosan is átlátszó! A kormány ehelyett arra a munkára koncentrál, amivel megbízták, és addig végezni is fogja, amíg a választók erre felhatalmazást adnak. (Taps a kormánypártok soraiban.)

"Amíg az elitnek méregdrága Avalon magániskola vagy International School of Debrecen, addig a jobbágysorba taszított lakosságnak birkaiskola?"

ANDER BALÁZS, (Jobbik): - Képviselőtársaim! Vannak hazugságok, és vannak csodák! Hazugság az a sikerpropagandába, államtitkári csúsztatásokba, lózungokba és a már jól ismert cinikus rétváryzmusokba burkolt valóságtagadás is, amit a vergődő közoktatás és a szakképzés kapcsán önök produkálni tudnak. Viszont tényleg vannak csodák! Önök szeretnek Klebelsbergre hivatkozni, nem véletlenül nevezték el 2012-ben az intézményfenntartó központjukat az 1922-1931 között közoktatási miniszterként valóban legendásat alkotó miniszterünkről. Hiszen Klebelsberg annak idején képes volt valódi csodát tenni, mert egy vesztes világháború, a degenerált Károlyi Mihály önfeladó országvesztése, a Kun Béla-féle bolsevik söpredék pusztító proletárdiktatúrája, a sáskajárásszerű, elképesztő kifosztást jelentő román megszállás és a velejéig igazságtalan nemzetgyilkossági kísérlet Trianon után Klebelsberg tudta, hogy csak kiművelt emberfők sokasága jelenthet hazánk számára felemelkedést. Ezért az ország bevételeinek olyan magas százalékát fordították oktatásra, amekkora aránnyal messze megelőzték az európai átlagot, szemben a mostani 5 százalék körüli GDP-arányos ráfordítással, ami még csak nem is vegetálást, hanem egyenesen döbbenetes hanyatlást eredményez. 

- Képviselőtársaim! Az Európai Bizottság legfrissebb oktatási és képzési figyelőinek tanúsága szerint igencsak gyalázatosra sikeredett az elmúlt kilenc év közoktatási mérlege. Míg 2009-ben az alulteljesítő 15 éves fiataljaink aránya mind az olvasás, mind a matematika, mind pedig a természettudományok területén nem haladta meg az uniós átlagot, addig ezek a mutatók 2018-ra brutális zuhanással, iszonyatos mértékben leromlottak, messze az EU-s átlag alá. Csak hogy pontosan lássuk, és borzongjon, akiben van még némi felelősségérzet a jövő iránt, tehát: olvasás terén 17,6 százalékról 27,5 százalékra, a matematikai kompetenciáknál 22,3 százalékról 28-ra, a természettudományok esetében pedig 14,1 százalékról 26-ra romlott az alulteljesítő 15 éves fiatalok aránya. Gyakorlatilag egy egész generáció egynegyede funkcionális analfabéta, tökéletes alanyai minden egybites propagandának, számító agymosásnak! Nyilván nem a magyar diákok veleszületett kognitív képességei hanyatlottak a béka hátsója alá, és nem is a 150 ezer, köznevelésben dolgozó pedagógus vált lusta, tanítványaival nem törődő, munkakerülő mihasznává. Nem, ez már az önök rendszerének a bűne! Nem lehet "elmúltnyolcévezni", ez már az önök elmúlt kilenc évének keserű termése. Ráadásul, amíg az uniós átlag javult, addig a hazai korai iskolaelhagyók aránya, tehát azoké, akik érettségi és szakma nélkül hagyják ott az iskolát, lépnek ki a munkaerőpiacra, szóval, az övék sokat rosszabbodott. A cigány fiatalok körében egészen horrorisztikus, csaknem kétharmados adatokkal találkozhatunk.

- De lehet, hogy pont ez kell az önök kétharmadához: kiszolgáltatott, krumplival könnyen megvehető társadalom! Talán van némi párhuzam azzal, hogy az ezredforduló elején még a térség versenyképességi éllovasától - ez volt hazánk - mostanra elhúztak a V4-es államok, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, és a 28 uniós tagállam között a Világgazdasági Fórum felmérése szerint mára csupán a negyedikek vagyunk, szégyenszemre, - csak hátulról! Hogy miként fogjuk így 2030-ra beérni Ausztriát, és az öt legélhetőbb európai ország közé tartozni, az rejtély, mindenesetre tényleg erős szert használhatott, aki ezt delirálta, én mindenesetre azt kívánom, hogy neki legyen igaza.

- Államtitkár Úr! Ahogy a nersevik elitet nem érdekli az egészségügy vergődése, mert megtehetik, hogy magánkórházakba járjanak, úgy nem vesznek tudomást az egyre kilátástalanabb helyzetű közoktatás bajairól sem. Nem, hiszen a gyerekeiknek ott vannak az éves szinten 3-4 millió forintos tandíjat követelő magániskolák. A futószalag mellé robotolni, medencét tisztítani, jachton erotikus szolgáltatást nyújtani meg majd jó lesz a nép egyszerű gyermeke, gondolhatják önök, ahhoz nem kell versenyképes tudás. Ez a cselédvilág 2.0, csakhogy mi ebből nem kérünk!

- Milyen felelősséget éreznek, államtitkár úr, a felsorolt közoktatási mutatók elképesztő romlásában? Mit akarnak tenni a tendencia megfékezése érdekében? És a bónuszkérdés: mikor rendezik végre annak a pedagógustársadalomnak a béreit, ahol a kezdő tanárok fizetése, vásárlóerő-paritáson számolva, az OECD-államok között szintén a negyedik, de sajnos ugyancsak hátulról, és ahol az önök hazug statisztikájával ellentétben, nem 608 órát tanítanak, hanem annál jóval-jóval többet dolgoznak a hazai pedagógusok? (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Amit többletforrásként a Jobbik, mióta itt a parlamentben van, nem szavazott meg a magyar oktatás részére, a magyar diákok, a magyar tanárok részére, az 645 milliárd forint. (Varga-Damm Andrea: És ti miért nem szavaztátok meg?) Ugyanis a jövő évi költségvetésben 645 milliárd forinttal költünk többet az 1,1 milliónál is több diákra, közel 170 ezer iskolai dolgozóra, és önök semelyik többletforrást nem támogatták. De azt sem támogatták, amikor a kormány lépésről lépésre ingyenessé tette a magyar családok számára a tankönyveket (Varga-Damm Andrea közbeszól.), hogy utána ne ár alapján döntsék el, hogy olcsóbb vagy drágább tankönyvet választanak, hanem hogy minőségi könyvet kapjanak a diákok, és ne az anyagi tényező legyen a legfontosabb, hanem az, hogy mindenki jót kapjon.

- Képviselő Úr! Ön említette az OECD-t. Azt miért nem említette az OECD-ből, hogy nem volt olyan OECD-tagállam 2013-17 között, ahol magasabb mértékben növekedtek a pedagógusbérek, mint Magyarországon? Ezt ön miért felejtette ki? (Ander Balázs: Az utolsók között vagyunk!) Miért felejtette ki az OECD-s felsorolásából? Vagy azt, hogy egy átlag OECD-államban egy tanárra 13 diák jut? Magyarországon 2010-ben 11 és fél, most pedig körülbelül 10 és fél diák jut. Tehát mindnyájan tudjuk, hogy Magyarországon sajnálatosan a most iskolás generációban évről évre csökken a népesség, mindemellett a tanárok száma az elmúlt években nőtt, tehát több lehetősége van egy tanárnak foglalkozni egy diákkal, több figyelem jut Magyarországon átlagosan egy diákra, mint egy OECD-országban. Lekezelő mód, ahogy ön beszélt a magyar tanárokról, hogy jobbágyokat nevelnek a magyar iskolákban, közel 170 ezren…(Z. Kárpát Dániel: Nagyon álszent vagy! Nagyon ciki egy parlamentben!) , ön ezt komolyan gondolja?! Tehát tényleg, tényleg úgy gondolja, hogy 170 ezer ember odamegy, és mint egy rossz amerikai filmben, egy központi vezérlőben megnyomnak egy gombot, és onnantól kezdve mind a 170 ezer ember elkezd jobbágyokat tanítani? Tényleg így gondolja? Persze lehet, hogy jól hangzik egy jobbikos lakossági fórumon, lehet, hogy a saját alkalmazottainak elmondja, hogy jobbágyokat nevel a magyar közoktatási rendszer…(Z. Kárpát Dániel: A kérdésre válaszolj)… de ha ez így lenne, akkor miért szerepelnek akár a cambridge-i felvételiken is a magyar diákok most már nemcsak a szingapúri diákoknál jobban, hanem még az angol diákoknál is jobb eredménnyel? Mert voltak dobogós helyezettek az elmúlt években, de legutóbb az első helyezést érték el. És robotikától a természettudományon át, sok minden más, teljesen újító, innovatív versenyeken miért hozzák el rendre az első díjakat? (Z. Kárpát Dániel: Hát nem miattad!)

- Képviselő Úr! Önök átvették ezt a liberális szöveget, hogy mindig a magyar diák a legrosszabb, meg a magyar teljesítmény a legrosszabb, mert minden szörnyű, ami magyar, és minden más országban, az összes OECD-országban önök szerint jobb történik. Miért nem hajlandó azt is észrevenni, amikor Magyarország előz meg a több OECD-államot? Mondjuk, béremelés kérdésében. (Z. Kárpát Dániel nevet.) Persze mindenki tudja, hogy Luxemburgban jobban keresnek az emberek, mint Magyarországon, de végre jobban emelkednek például a magyar pedagógusbérek, mint általában a többi OECD-országban. Jó irányba haladunk, hiszen abból a 645 milliárd forintból, ami a jövő évi költségvetésben többlet a 2010-eshez képest, a pedagógusbérre fordított többlet 355 milliárd forint.  Ennyivel többet tudunk adni, szemben az elődeinkkel, akiknek volt képe a pedagógusoktól elvenni egyhavi bért. Erről az elvonásról persze egy rossz szót nem mondott, mert most Gyurcsány Ferencnek a szoknyája mellett akarnak bejutni majd a következő parlamentbe. Ön képviselő úr persze azt fejtette ki, hogy 2010-ig javultak az eredmények, ezek szerint az nagyon jó volt, amikor Gyurcsány Ferencék elvettek egyhavi bért, az viszont rossz volt, hogy mi elindítottuk az 50 százalékos béremelést. Az, hogy most már több figyelem jut egy diákra, az rossz. Az, hogy kiépítettük, már 80-90 százalék fölött van minden iskolában a wifielérést, az, hogy különböző konstrukciókban most már 69 beruházás befejeződött tanuszodával, iskolaépülettel, tornaterem-bővítéssel az rossz. (Z. Kárpát Dániel: Éljen a párt!) Hogy iskolákat 21 milliárdból energetikailag korszerűsítettünk, hogy 2584 helyen van széles sávú internet a konvergenciarégiós iskolákban az rossz. Hogy 2018-ban 45 ezer laptopot, 24 ezer táblagépet és 3 ezer interaktív kijelzőt azért osztottunk szét az iskolákban, hogy a legkorszerűbb tudást a legkorszerűbb eszközökön kapják meg a diákok az rossz. Ezekről mindig elfelejt szólni, csak Gyurcsány Ferencet élteti! (Taps a kormánypártok padsoraiból.   Brenner Koloman: Éljen Rákosi, éljen a párt!) 

"Új korszak kezdődött!"

TORDAI BENCE, (Párbeszéd): - Október 13-án, amikor a Fidesz hegemóniáját elsöpörték a magyar választók a fővárosban és más nagyvárosokban, egy új korszak kezdődött Magyarország történetében! Új korszak kezdődött, amelyben már nincs egyeduralma a Fidesznek, és talán már nem is értelmes kormányról és ellenzékről beszélni, hiszen azt mondja Orbán Viktor, nemrég erősítette meg újra, hogy a "Haza nem lehet ellenzékben!" A friss kutatások már azt mutatják, hogy bizony az ellenzék van többségben, tehát kérem önöket, hogy akkor a továbbiakban ne azonosítsák magukat a hazával, ne hivatkozzanak Magyarországra, ha a haza nem lehet ellenzékben, akkor önök ne tegyenek úgy, mintha ellenzékben lennének!

- Új korszak van tehát, amit teljesen új megközelítéssel, új szemlélettel, új világnézettel és új szótárakkal lehet csak értelmezni. Egy olyan képet javaslok önöknek látni és láttatni, ahol van két világ, két alternatíva. Van egyrészt Orbán Viktor önkényuralmi államkapitalizmusa, és van a Karácsony Gergely vezette Budapest köztársasági eszméje.Önök egy önkényes uralkodási gyakorlatot követnek, ezzel szemben Budapesten és más, az ellenzék által irányított városokban a köztársasági eszme fog diadalmaskodni! Az jut érvényre, amely befogadó, szolidáris, inkluzív, és amelyet jól mutat a "Budapest mindenkié" szlogen is. Az önök államformája már nem köztársaság, de az az eszme, amit Karácsony Gergely képvisel Budapesten, és amit a köztársaságpárti ellenzék épít számos magyar nagyvárosban, az bizony éppen az egyenlő polgárok köztársaságának az alapját jelenti!

- Nézzünk néhány területet, hogy ez a két világ, ez az önkényuralmi államkapitalizmus és a szabad köztársasági világ miben különbözik egymástól! (Rétvári Bence: A szemkilövetés is ebbe tartozik?) Egyrészt itt van a korrupció…(Rétvári Bence: 4-es metró!)… az önök talán legfontosabb tevékenységi köre. (Rétvári Bence: 4-es metró!) Friss hír, hogy az EU 300 milliárd forintos büntetést ró ki…(Rétvári Bence: 4-es metró!)…a Mészárosok, a Tiborczok meg hát a Borkaik áldásos tevékenysége nyomán a magyar adófizetőkre. Ezzel szemben, ahogy már Zuglóban is tette, Karácsony Gergely első intézkedése lesz az első testületi ülésen az átláthatóság és antikorrupciós csomag bevezetése Budapesten is! Vagy nézzük meg, milyen, amikor önök a lakhatásról, emberek elhelyezéséről gondoskodnak! Önök 50 milliárdot költenek arra, hogy egy fél minisztériumot, a Pénzügyminisztérium néhány főosztályát a Várba költöztessék. Ebből a pénzből kétezer család otthonteremtését lehetne megoldani úgy, hogy őket semmilyen költség ne terhelje. Ehhez képest Karácsony Gergely Budapestjén megállítják a kilakoltatásokat, és már korábban is Zuglóban a szociális modell részeként visszavezették az önök által megszüntetett lakásfenntartási támogatást. Vagy nézzük meg, egyáltalán hogy használják a közös tereinket! Orbán Viktor a Várba költözik, hogy onnan nézzen le, és közben, ha mondjuk, egy másik fontos köztérről, a Parlamentről beszélünk, innen meg kitiltják az újságírókat…(Rétvári Bence: A Parlament köztér?)...ehhez képest Karácsony Gergely az első közös ünneplésen kinyitotta a Városháza eddig lezárt udvarát, hogy ott ne a hatalom embereinek autói parkoljanak, hanem az emberek hatalmát ünnepelhessék a budapestiek.

-  Nézzük meg a gazdasági modellt! Önök kiszolgáltatják a magyar dolgozókat a nemzetközi és hazai multicégeknek, kizsákmányolják őket, bevezetik a rabszolgatörvényt, és közben meg azokat támogatják és kényeztetik agyon, akik erre nem szorulnak rá, a nagyvállalatokat! Ehhez képest Karácsony Gergely egyik első intézkedése lesz, hogy a rabszolgatörvény alkalmazását megtiltja a fővárosi cégeknek, és kiveti például a Tiborcz-adót…( Rétvári Bence: Gyurcsány Ferencre?)…a NER-lovag milliárdosokra, akik felvásárolták Budapest legdrágább ingatlanait. (Rétvári Bence: Gyurcsány Ferenc is fog fizetni? Gyurcsányt is adóztatja? Gyurcsány és Bajnai is fizet?) És még hosszan folytathatnám,  például azzal, ahogy Orbán Viktor puncsol a keleti despotákkal, és egyszerűen szégyent hoz Magyarországra, különösen ami a kurdok ellen elkövetett török népirtás ügyét illeti. Ehhez képest Karácsony Gergely kitűzi a kurd zászlót a Városházára, és lemossa azt a gyalázatot, amit Orbán Viktor kent a nemzet nevére! (Taps az ellenzéki padsorokban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Ami a számokat illeti: a kormánypártokat 1,8 millió ember támogatta október 13-án…(Közbeszólások a kormánypárti padsorokból: Így van! Rétvári Bence: Olvasd el a HVG-t!)… az ellenzéki pártokat pedig 1,3 millió ember. (Menczer Tamás: Friss kutatás, még ropogós!) Ennyi! Ez a világos eredmény, s nem az amiről ön beszélt!A helyzet az, hogy önök össze vannak zavarodva, mert évek óta azt harsogják, hogy ebben a választási rendszerben az ellenzéki pártok nem tudnak labdába rúgni. Erre kiderült, hogy október 13-án pár helyen mégis nyertek, köztük a fővárosban is. És ezt a két dolgot, hogy ennek örülni szeretnének, és azt az állítást, hogy az ellenzéki pártok nem tudnak ebben a választási rendszerben nyerni, nem tudják összehangolni. Ennek oka van, mégpedig az, hogy kiderült, amit önök az elmúlt években állítottak, az nettó hazugság volt… (Németh Szilárd István: Bruttó is!)…azért, mert a magyar választási rendszer és ez az igazság   minden pártnak megadja a lehetőséget, hogy van valamilyen teljesítménye, akkor nyerjen. (Dr. Rétvári Bence: Így van!   Tordai Bence közbeszól.)

- Ami a budapesti vonatkozásokat illeti, ön erről elfeledkezett. Lezajlottak az átadás-átvételek a fővárosi önkormányzatokban is és a főpolgármesteri hivatalban is. Ezzel kapcsolatban alapvető körülmény az, hogy a leköszönő polgármesterek jelentős pénzügyi többlettel adják át a városvezetést, egész pontosan 93 milliárdos többlettel. Ez teljesen ellentétes gyakorlat a Demszky-korszakhoz képest, amelynek az egyik lecsúfosabb következménye az volt, hogy a kormánynak több mint 200 milliárdos adósságot kellett átvállalnia a fővárostól. Budapest akkor még a csőd szélén táncolt. (Közbeszólások. Az elnök csenget.) Tarlós István rendbe tette a pénzügyeket…(Felzúdulás az ellenzéki padsorokban.)… és most minden kerületvezetőnek és a főpolgármesternek is megvan a lehetősége arra, hogy Budapest tovább fejlődjön és erősödjön. Ez közös érdekünk egyébként. Csak halkan jegyzem meg, hogy a Karácsony Gergely vezette Zugló számláján a hírek szerint szeptemberben csupán 50 millió forint volt… (Tordai Bence: 2 milliárd forinttal több volt!)…amely összeg egy kerület számára nem túl vaskos tartalék. Talán ennek is köszönhető az, hogy a Népszava 8. oldalán arról ír, hogy Zugló értékesíteni akar kisebb és nagyobb ingatlanokat.  Nem túl rózsás a helyzet; eddig sem volt az, és csak reméljük, hogy a fővárosban nem ezt a gyakorlatot akarja bevezetni. (Rétvári Bence: Megint jön a privatizáció.)

-  Ami az önkormányzati választás egyéb vonatkozásait illeti: sajnos a múlt héten csak tovább erősödött az az érzésünk, hogy Karácsony Gergellyel nem a jövő, hanem a múlt köszönt be Budapestre! Önök hiába vonultatnak fel fiatalokat a színpadon, hiába adják elő teátrálisan, hogy menő várost csinálunk Budapestből, a paravánok mögött a múlt figuráit látjuk ragadós kezekkel! És az már önmagában is abszurd, hogy felmerült Demszky Gábor kitüntetése. Miért kellene azt a politikát kitüntetni, kitüntetéssel díjazni, amely majdnem csőbe taszította Budapestet?! (Tordai Bence: Tarlós István!) Mondjuk, azoktól nem túl meglepő, akik a 2006-os rendőrattak levezénylőit is kitüntetésekkel díjazták.

- Aztán nézzük a főpolgármester-helyetteseket, ha már a bürokráciánál tartunk! Ha jól értjük, még nem dőlt el, de akár 5, azaz öt főpolgármester-helyettes is gyámkodhat majd Karácsony Gergely felett. (Tordai Bence felnevet.) Hol van az a híres bürokráciacsökkentés, amelyre annyit hivatkoznak?! Helyettesjelölt például egy bizonyos Tüttő Kata is. Na, ő sem ma kezdte a szocialista ipart. Tudják, hol volt Tüttő Kata 2002-2010 között? Tudják, hogy melyik bizottságban? Hát, a közbeszerzési bizottságban. Karácsony Gergely olyanra bízná a helyettességet, aki simán végignézte Hagyó Miklós ámokfutását. Ilyen körülmények között nagyon nagy a veszélye annak, hogy újra széthordják a fővárost! Hogy a gyakorlatban mire lehet számítani, azt jól mutatja Horváth Csaba példája is. Nemrég száradt meg a tinta a kinevezésén, de máris gyengíteni akarta az átláthatóságot, és meg akarta kerülni a képviselő-testületet, mégpedig úgy, hogy meg akarta emelni azt az összeghatárt, amely saját hatáskörben is eljárhat a testület feje fölött. Ingatlanok esetében 250 millióra, tehát negyedmilliárdra akarta emelni ezt az összeghatárt! Na, ez erős kezdés, és akkora volt a felháborodás, hogy ezt végül visszavonta, de az egész eset jól mutatja, hogy az új baloldali vezetésnek mi is jár a fejében. Hogy is mondta ezt az ön főnöke, Karácsony Gergely? Idézem: "Csabának legalább annyi esze van, hogy tudja mi az, amiért börtönbe lehet menni. Ez nyilván kifelé nagyon ciki, meg tartalmiakban is sok szempontból is ciki." Na ilyen az, képviselő úr, amikor a baloldal visszaveszi Budapestet. Ez a csapat annyira új, mint amennyire Hagyó Miklós nokiás doboza és parizere! Nem telt el még sok idő, de nem fogjuk engedni, hogy visszahozzák a Demszky-korszakot, ebben biztos lehet!(Taps a kormánypárti padsorokban.)

Bartha Szabó József
 • A szélsőbaloldal új fasizmusa
  József Attila a kommunizmust szapulta, Trump most az úgynevezett „liberalizmus” – neveztessék éppen „neoliberlizmusnak” vagy cinikus hazugsággal „neokonzervativizmusnak” – rombolása ellen próbálja megvédeni hazáját. A gyökér azonos.
 • Kártérítést a hungarocídiumért
  Vétkesek közt cinkos, aki néma – idézhetnénk Babitsot, de Brüsszelben ez is kárörvendő röhögést váltanak ki az ottani rasszista hungarofóbokból. Ezért is kell kártérítést követelnünk, tehát követelnünk kell a kártérítést a hungarocídiumért.
 • Karácsonyék pénzt kínálnak a klímaügyi szeánszokért
  Klímaüggyel házal a Soros György-féle Open Society Foundation (Nyílt Társadalom Alapítványok) által támogatott Foundation for Development of Democratic Rights (DemNet Hungary) részvételével a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat tízezer budapestinél. A Belügyminisztérium nyilvántartása alapján véletlenszerűen kiválasztott lakosoknak küldenek levelet, és az érdeklődők közül kiválasztott ötven embernek negyvenezer forintot kínálnak a részvételért.
 • Nagyot tévedett Dobrev Klára
  Fej fej melletti küzdelmet vizionált Dobrev Klára egy Népszavában megjelent interjúban a Fidesz–KDNP és az ellenzék között, elmondható azonban, hogy Gyurcsány Ferenc felesége téved – jelentette ki a lapunknak készített elemzésében Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatási igazgatója. Hozzátette: mivel az ellenzéki tábor nem egységes, ezért számos szavazót veszíthetnek a baloldali pártok azok közül, akik a közös listából nem kérnek.
 • Az apokalipszis négy lovasa
  A nyílt társadalom ideológiái: a kommunizmus, a liberalizmus, a globalizmus és a rasszizmus.
MTI Hírfelhasználó