A móri Donatello - Nagy Benedek
2019. október 20. 10:26

Benkő Tibor honvédelmi miniszter avatta föl Nagy Benedek szobrászművész Szent László-szobrát a Pákozdi Katonai Emlékpark nemzeti emlékhelynél. Dr. Altorjay András kardiológus orvosnak tett föl kérdéseket a Présház.

- Altorjay úr, az erkölcsileg legrangosabb magyar képzőművészeti elismeréssel elismert, az M. S. mester-díjjal kitüntetett Nagy Benedek aranyozott szobra két és fél évet várt leleplezésére. Mit üzen jelenünkről, hogy kiváló szobrászaink néha „az asztalfióknak” dolgoznak?

- Amióta világ a világ, a szobor drága mulatság. Egy szobor elkészítéséhez és felállításához rendszerint kell a megrendelő, valamint a művészek gondolati szabadsága. Ha nincs megrendelés, vagy ha nincs azonosulás, akkor jön az asztalfiók. Ne felejtsük el, hogy Van Gogh, a zseniális festő, aki 100 éve megváltoztatta a festői gondolkodást, egész életében egy képet adott el, a testvére és barátai támogatták illetve tartották el. Az alkotás egy hosszú lelki folyamat. Elősegítheti az alkotás folyamatát egy jó felkérés, hisz ez sokszor a felmerülő, művészi ötleteket a realitás medrébe tereli, ezáltal egy kicsit pontosabbá teszi a mondanivalót, a szobor üzenetét. Az a jó felkérés, ami részben vázolja az elképzelést és ugyanakkor megadja a művészinek a szabadság lehetőségét. Nagy Benedeknek is vannak ilyen szobrai: a két soproni idős hölgy, akik megrendelték Gyóni Géza egész alakos szobrát, abban benne van minden katona és költő magányossága is. Vagy ott van az ácsi Kossuth Asztaltársaság közadakozásból felállított Kossuth szobra, aki kalapját lengetve jelképesen búcsúzik a forradalomtól, a hazától, az egész XIX. századtól. Mindenki azt gondolhat, amit akar.

​- E háromnegyedes szobor után egy egészalakos szobor kell Székesfehérvárra – a koronázó városban ez már évek óta napirenden van. Miért tenné még emelkedettebbé az elsősorban Szent István városaként emlegetett Székesfehérvár belvárosát a Szent Lászlót - aki István királyt szentté avattatta – ábrázoló aranyozott bronz szobor?

​- Benedek Mester tudott a Kolozsvári fivérek által készített és bearanyozott reneszánsz szoborról, melyik a török érkezéséig László király kedves városában, Nagyváradon állt. Köztudott,  a mohamedánoknál nincs emberábrázolás, ezért akarták összetörni a szobrot, de csak a kiálló részeket tudták leverni, olyan kemény ötvözetből készült. Persze kíváncsiak lettek miből lehet, ezért levették talapzatáról a szobormaradékot és elindultak vele Konstantinápoly/Bizánc felé, de útközben elsüllyedt a hajó és így soha nem derült fény a titokra. Tehát Benedek Mestert régóta foglalkoztatta egy olyan lovas szobor, ami kecses, amin szinte táncol a lovas, a király kezében az elmaradhatatlan bárddal. Nagy Lajos király pénzein jelent meg először Szent László, Magyarország védőjeként, bárddal a kezében. Ezt a pénzt jól ismerte és elfogadta a korabeli Európa valamennyi pénzváltója, mert a „Bardus-t” kifogástalan aranyból verték. Szóval adott egy atléta termetű lovas, arcán Szent László hermájának vonásaival, alatta egy kecsesen táncoló lóval, kezében tartja jelképét a „bardust”, még a Nap is megcsillan rajta. Ki tud ennek ellenállni?

- Kiknek kell együttműködni ahhoz, hogy Székesfehérvár egy Szent László-szoborral gazdagodjon?

​- Fehérvár lakói szeretik a szép lovas szobrokat, hisz itt található a híres „17-es fehérvári huszárok” emlékére emelt Pátzay Pál egyszerűségében is szép, arányos lovas szobra és itt található az 1938-ban felavatott Sidló Ferenc féle robosztus, szinte mozdulatlan István király szobor. Szent Lászlónak még nincsen lovasszobra a városban.

Dr. Altorjay András - Kép: Simon Erika

​- Győrfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész, jász-kun főkapitány Donatellóéhoz hasonlítja a Móron élő és alkotó Nagy Benedek művészetét. Jelenleg ez a művész nyugdíjat sem kap hazánkban. Noha az erkölcsileg legrangosabb elismerést, az M. S. mester-díjat már több mint tíz éve a budai Várban átvette, mit kell tennünk ahhoz, hogy a legrangosabb állami elismerést is megkapja?

​- Nagy Benedek szobrai szépek, harmonikusak, laikusok által is érthetőek, sőt szerethetők, egyszerre vannak tele finomsággal és erővel! Mint szobrász csak nemes anyagokat használ, gránit, kő, fa, bronz. Nála a szoborhoz a környezete is hozzátartozik, Móron a Gizella-szobor mellől például egy éktelenkedő trafó-házat tüntetett el. Egyik legnagyszerűbb „alkotása” a Képző- és Ipaművészeti Szabadiskola és a nyári művészeti tábor életre hívása volt, ahol a szépet értő is igénylő következő generációt nevelik. A móri társadalom számára Mesterünk fontos ember. Számomra érthetetlen, hogy eddig semmilyen komoly állami elismerést nem kapott. Igaz pályatársai megtisztelték és elismerték az M. S. mester-díjjal. Nagy Benedek figyelemre és elismerésre érdemes művész. Azt hiszem, fel kell rá hívni a hivatalos emberek figyelmét, hogy él itt, Mórott egy igazi, reneszánsz alkatú szobrászművész, mint amilyen Donatello volt egykor.

​- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata. Noha Szent Lászlót jelképesen pár esztendeje Székesfehérváron az augusztusi ünnepségen megkoronázták – hogy életében is megkoronázták-e, erről viták zajlanak –, miképpen lehet még tartalmasabb kultúra fölfedezésre felhasználni Nagy Benedek leendő székesfehérvári Szent László-szobrát?

​- Szent László minden magyar ember számára példa lehet: a Haza patrónusa, a védtelenek védője, kemény és igazságos ellenfél volt. Mindig nemes ügyet szolgált. Nem véletlenül Őt választották a lovagkorban példaképül.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter kezet fog a móri Donatellóval, Nagy Benedekkel a pákozdi emlékmű felavatása után - MTI

preshaz.eu
  • Európa sokszínűségének alapja a nemzeti identitás
    Kövér László: „Mi, magyarok, és az európai emberek elsöprő többsége nem posztkeresztény és posztnemzeti birodalmi jövőt akar magának és utódainak, hanem hagyományaikra és kultúrájukra támaszkodó nemzetek szuverén államainak együttműködése révén megerősödő Európában szeretne élni."
  • Brüsszel hidegháborút folytat Lengyelország ellen
    Deutsch Tamás „a hidegháború indítása újabb lépés abban a támadássorozatban, amely a Magyarországgal és Lengyelországgal szembeni, hamis információk és mondvacsinált indokok alapján megindított, 7-es cikk szerinti eljárással kezdődött."
  • Birodalmi fenyegetés Strasbourgban: Varsót ostromolják
    Morawiecki szerint ha valakik nemzetek nélküli „szuperállamot" akarnak, ahhoz a tagállamok beleegyezésére van szükség. Európának azonban egyenlő, szuverén országok közösségének kell maradnia, az EU nem lehet a tagországok fölött álló szerv. Nem engedhető meg, hogy ráerőltessék a döntéseiket másokra jogi alap nélkül, ahogy az sem, hogy egyes tagállamokkal szemben pénzügyi zsarolást alkalmazzanak.
MTI Hírfelhasználó