II. Szidalmakkal fűszerezve…
Hét törvényjavaslatot terelt zöld útra a hét második napján a Tisztelt Ház.
2019. április 7. 17:37

MOTTÓ: Híven a hagyományokhoz, a napirend előtti szónoklatok, az interpellációk, és a kérdések élénkítették e héten is a hangulatot, a haszon és az ártalom tekintetében azonban minden kétséget kizáróan az ország s lakóinak sorsát igazgató törvények alkotása bizonyult maradandóbbnak.

 

 

TÖRVÉNYEK

Hét  törvényjavaslat zárószavazása szerepelt a hét második napján napirenden. Zajos pillanatokkal kísérve terelődtek zöld útra. Szövegükre kapcsolva egy az egyben  megismerhetők, a számokra kattintva pedig a vezérszónokok és az igennel, nemmel vagy tartózkodással szavazók szemtől-szembe”, per nélkül is azonosíthatók.  

 

T/5565. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról.

Célja, hogy a tőkepiac élénkülése új termékekkel és eszközökkel megvalósuljon. Ehhez célszerű, hogy a tőzsde az értékpapírosítás térnyerését elősegítendő, szakmai támogatást nyújtó gazdasági társaságot alapíthasson. Az ilyen társaságban történő tulajdonszerzés egyfajta kivételes lehetőségként, a Felügyelet engedélyével és ellenőrzésével valósítható meg. A társaság működtetése során kiemelt figyelmet kell fordítani az értékpapírosítással érintett befektetők érdekeinek védelmére. Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ

GION GÁBOR, (Pénzügyminisztérium államtitkára): 36.

VEZÉRSZÓNOK

MANNINGER JENŐ, (Fidesz): 40.

POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA, (Jobbik)42.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

102

0

0

LMP

0

5

0

KDNP

13

0

0

Párbeszéd

0

4

0

Jobbik

0

22

0

független

0

8

0

MSZP

0

8

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

7

0

ÖSSZESEN

116

54

0

 

T/5243. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.

A sporttörvény új 30/A. §-a meghatározza a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportáganként szerveződő nemzetközi sportszövetség fogalmát, amely nemzetközi szinten a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, valamint a nemzetközi sportszövetségeket tömörítő egyéb nemzetközi szervezetek mellett a legjelentősebb sportszövetség.

Rögzíti a nemzetközi sportszövetség fogalmát és a nemzetközi sportszövetségi státusz megszerzéséhez szükséges feltételrendszert. Szorgalmazza a nemzetközi sportszövetségek Magyarországra, illetve azon belül jó eséllyel Budapestre történő telepítését, ideköltözését, itteni alapítását vagy ide való átjelentését. Egyértelművé teszi a nemzetközi sportszövetségek magyarországi nyilvántartásba vételéhez szükséges eljárásjogi keretszabályokat és a nemzetközi sportszövetségek jogvitáiban alkalmazandó választottbírósági eljárással kapcsolatos rendelkezéseket is.  Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ

BÁNKI ERIK, (Fidesz): 200.

VEZÉRSZÓNOK

Dr. KÁLLAI MÁRIA, (Fidesz): 204.

Dr. STEINMETZ ÁDÁM, (Jobbik)206.

FÖLDI LÁSZLÓ, (KDNP): 208.

Dr. VARGA LÁSZLÓ, (MSZP): 210.

GRÉCZY ZSOLT, (DK): 212.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

104

0

0

LMP

4

0

1

KDNP

13

0

0

Párbeszéd

0

0

4

Jobbik

22

0

0

független

7

0

1

MSZP

0

8

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

7

0

ÖSSZESEN

151

15

6

 

T/5240. Az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról. 

A javaslat az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény jogharmonizációs célú, valamint a földgáz biztonsági készletezésről szóló 2006. évi XXVI. törvény kis terjedelmű módosítását tartalmazza.

Az előterjesztés „jövőbe látása szerint” a törvényjavaslat elfogadásának a következő eredményei lesznek. A klímapolitikai tárgyú jogszabályok tekintetében hazánk határidőben eleget tesz az uniós tagságból fakadó jogharmonizációs kötelezettségének. Az arra jogosult létesítményeknek lehetőségük nyílik arra, hogy az előírt feltételeknek megfelelő berendezéseiket kérésük esetén kivonják az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszeréből, ezáltal csökkennek a gazdasági szereplők adminisztrációs terhei. Ezen intézkedés hatásaként 30 eurós kibocsátási kvótaárat is feltételezve, szakértői becslés szerint a mentesítést kérő üzemeltetők költségei éves szinten körülbelül 10 millió forinttal csökkenhetnek átlagosan, - ezzel tehát a remények szerint, az ipari energiához kapcsolódó költségcsökkentés valósul meg Unió-konform módon. Végül: egyértelműen érvényesülni fog a legkisebb költség és a méltányosság elve a biztonsági földgázkészletezéshez kapcsolódó tárolás során. Ezáltal változatlan fogyasztói terhek mellett nagyobb földgázmennyiség biztonsági készletezése valósulhat meg szükség esetén.Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ

KADERJÁK PÉTER, (Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára): 44.

VEZÉRSZÓNOK

KONCZ FERENC, (Fidesz)46.

Dr. KEPLI LAJOS, (Jobbik): 48.

Dr. ARADSZKI ANDRÁS, (KDNP)50.

TÓBIÁS JÓZSEF, (MSZP): 52.

HAJDU LÁSZLÓ, (DK): 54.

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): 56.

TORDAI BENCE, (Párbeszéd): 58.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

104

0

0

LMP

6

0

0

KDNP

13

0

0

Párbeszéd

0

0

4

Jobbik

0

0

22

független

0

0

8

MSZP

0

8

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

0

7

ÖSSZESEN

124

8

41

 

T/5239. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról. 

A Paksi Atomerőmű Magyarország villamosenergia-termelésének alappillére. A hazai éves áramtermelés több mint felét az atomerőmű adja úgy, hogy olcsóáram-garanciát vállal. Emellett a hazai szén-dioxid-mentes villamosenergia-ellátás meghatározója, amely fenntartható módon járul hozzá a levegőtisztaság megőrzéséhez. Küldetése a biztonságos, megbízható, olcsó és környezettudatos villamosenergia-termelés.

A törvényjavaslat fő célja, hogy összhangot teremtsen az atomtörvény és az eljárási törvények között. Elsődlegesen egyes eljárási szabályok felülvizsgálatával összefüggő javaslatokat, valamint jogtechnikai jellegű pontosításokat tartalmaz. Szorgalmazza az ügyintézési határidők felülvizsgálatát az Országos Atomenergia Hivatal egyes eljárásaiban, valamint a tűzvédelmi szakhatósági eljárások esetén. Az ügyintézési határidők módosítására vonatkozó javaslat megfelelően biztosítja a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló beruházás megvalósítását.

Lényegében két korábbi törvény módosítását tartalmazza. Egyrészről az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, másrészt a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításait foglalja magában. Fontos eleme, hogy meghatározza azokat a szakhatóságokat, amelyek az Országos Atomenergia Hivatal eljárásaiban közreműködhetnek. Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ

KADERJÁK PÉTER, (Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára): 62.

VEZÉRSZÓNOK:

VARGA GÁBOR, (Fidesz)64.

Dr. KEPLI LAJOS, (Jobbik): 66.

Dr. ARADSZKI ANDRÁS, (KDNP): 68.

TÓBIÁS JÓZSEF, (MSZP): 70.

HAJDU LÁSZLÓ, (DK): 72.

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): 74.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

104

1

0

LMP

0

6

0

KDNP

13

0

0

Párbeszéd

0

4

0

Jobbik

0

0

22

független

0

3

5

MSZP

0

7

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

7

0

ÖSSZESEN

118

28

27

 

T/5234. Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról.

Az egyik legfontosabb intézkedés a hosszabb távú megtakarítások ösztönzését szolgálja, amely területen a kormány célul tűzte ki, hogy a kisbefektetők számára vonzóbbá tegye az állampapírokba történő befektetést, amivel egyrészt az érintettek is jól járnak, másrészt az állampapírok állományának növekedése mérsékli a magyar gazdaság sérülékenységét.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek a kamatjövedelmek adókötelezettségét szabályozó rendelkezései megfelelő kiegészítésével biztosítható, hogy a Magyar Állam által kibocsátott lakossági állampapírokból származó jövedelem (kamat, hozam) mentesüljön az adófizetési kötelezettség alól. A lakosság részére történő állampapír-értékesítés növelése fontos gazdaságpolitikai cél. A lakástakarékpénztárakról szóló törvény módosítása hozzájárul ennek a célnak az eléréséhez. A lakosság által vásárolt állampapírok állományának növekedése mérsékli az állam és ezáltal a magyar gazdaság sérülékenységét.

A törvény az adózás rendjéről szóló törvénynek a kezelőszemélyzet nélküli automataberendezések adóhatósághoz történő bekötéséhez szükséges alapvető, törvényi szabályozást igénylő módosítását (definíciók, bejelentési kérdések rendezése) is tartalmazza. Annak érdekében pedig, hogy az adóhatóságnak pontos képe legyen arról, hogy az országban milyen automaták üzemelnek, a törvényjavaslat regisztrációs kötelezettséget ír elő minden automataberendezés üzemeltetője számára. Szövege: PDF,

ELŐTERJESZTŐ

VARGA MIHÁLY, (pénzügyminiszter):258-260.

VEZÉRSZÓNOK

HADHÁZY SÁNDOR, (Fidesz): 262.

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): 264.

NACSA LŐRINC, (KDNP): 266.

VARJU LÁSZLÓ, (DK): 268.

CSÁRDI ANTAL, (LMP): 270.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

104

0

0

LMP

5

0

0

KDNP

13

0

0

Párbeszéd

4

0

0

Jobbik

0

0

22

független

0

1

7

MSZP

0

8

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

7

0

ÖSSZESEN

127

16

29

 

T/5220. A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről.

A Mecenatúra egy elkülönített pénzalap, amelynek kezelője a Televíziós Filmkollégium. Létrehozásának célja, hogy az elsődlegesen médiaszolgáltatásban való közzétételre szánt filmek és filmsorozatok gyártásának támogatását előmozdítsa, biztosítva ezzel, hogy az állampolgárok lehető legszélesebb köréhez juthassanak el értékes, többek között a magyar történelmi múltat és kultúrát bemutató filmalkotások.

Az elfogadott törvényjavaslat szerint a Televíziós Film Mecenatúra működési költségvetési bevétele és kiadási főösszege 7 milliárd forint, ami teljes mértékben központi költségvetési támogatás. Ebből 6,5 milliárd forint a filmalkotások támogatását szolgálja. Az új pénzalap kezelője az öt tagból álló filmkollégium lesz. Elnökét a Médiatanács elnöke nevezi ki, további tagjait pedig kormányrendeletben meghatározott miniszterek fogják delegálni öt évre. A mecenatúra tevékenységének szervezeti és szakmai ellenőrzését egy háromtagú felügyelőbizottság segíti. Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ

Dr. SZŰCS LAJOS,(Költségvetési Bizottság): 78.

VEZÉRSZÓNOK

SIMON RÓBERT BALÁZS, (Fidesz): 80.

Dr. VARGA-DAMM ANDREA, (Jobbik): 82.

Dr. VARGA LÁSZLÓ, (MSZP):  84.

GRÉCZY ZSOLT, (DK): 86.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

104

0

0

LMP

0

0

6

KDNP

13

0

0

Párbeszéd

0

4

0

Jobbik

0

0

22

független

0

3

5

MSZP

0

1

7

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

7

0

ÖSSZESEN

118

15

40

 

T/4358. A Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről. 

Az egyezmény megkötése hozzájárul a honvédelem, a belügyi, rendőri együttműködés, valamint a nemzetközi szervezett bűnözés és terrorizmus elleni harc területén való együttműködés további erősítéséhez. 

Magyarország kötelezettséget vállal arra, hogy az egyezmények keretében kicserélt vagy keletkezett minősített adatok számára védelmet biztosít az egyezményekben foglalt nemzeti minősítési szintek egymásnak történő megfeleltethetősége alapján. A kölcsönös védelem biztosítása érdekében folytatott biztonsági együttműködés keretében a hatáskörrel rendelkező biztonsági hatóságok kezelik az egyezmények keretében átadott minősített adatokat, tájékoztatást és segítséget nyújtanak egymásnak, elismerik egymás személyi és telephelybiztonsági tanúsítványait, valamint szükség esetén a minősített adatkezelés ellenőrzése céljából látogatásokat bonyolítanak le.  Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ

KONTRÁT KÁROLY, (Belügyminisztérium államtitkára): 196.

VEZÉRSZÓNOK

TESSELY ZOLTÁN, (Fidesz):198.

Dr. VARGA-DAMM ANDREA, (Jobbik): 200.

Dr. GURMAI ZITA, (MSZP): 202.

ARATÓ GERGELY, (DK): 204.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

103

0

0

LMP

6

0

0

KDNP

13

0

0

Párbeszéd

4

0

0

Jobbik

22

0

0

független

8

0

0

MSZP

8

0

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

7

0

0

ÖSSZESEN

172

0

0

I. Szidalmakkal fűszerezve…

 


Bartha Szabó József
  • Majdan Minszkben
    A demokrácia exportja. Ezt a „sok munkát” végezte az USA évtizedeken át – borzalmas következményekkel. A „sok munka” során eltettek láb alól számos vezetőt, egyet például Észak-Afrikában, s ennek nyomán megindult a migránsáradat Európa felé.
  • A szélsőbaloldal új fasizmusa
    József Attila a kommunizmust szapulta, Trump most az úgynevezett „liberalizmus” – neveztessék éppen „neoliberlizmusnak” vagy cinikus hazugsággal „neokonzervativizmusnak” – rombolása ellen próbálja megvédeni hazáját. A gyökér azonos.
MTI Hírfelhasználó