I. Azonnal, de azonnal..!
A jó hír elillant, a rossz nem távozott! Köptek sarat és minden mást. Minél inkább ütötték a vasat, annál inkább szikrázott!
2018. október 12. 18:04

MOTTÓ: Murphy óta tudjuk: ami megtörténhet, az meg is történik. Mert hiába bölcs dolog előrenézni, ha nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellátni. Megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát fölöttébb nem könnyű. A meggyőzési taktika olyan gondolatokat közvetít, amelyekkel a befogadónak nem ellentétesek a nézetei.

 

 

Az  azonnali kérdések zöme költőnek is mondható,  szerepel már bennük az „ítélet!” A „nemzetrontó, mindent tönkretevő”   kifejezést csupán enyhe jelzőként használták az ellenzék padsoraiban.  Látni vélték a kormány leggyengébb láncszemeit, és mindazokat a területeket, amelyeket  harsány bírálataik szerint a tévelygés, a káosz és „Orbán-ártalom” vezérel. A kormány szószólói viszont ékes szavakkal hangoztatták: az ellenzék  mutyijai nemcsak súlyos vagyonvesztéssel jártak, járnak, de megbocsájthatatlanul ártanak hazánk tekintélyének is! Csak a vak nem látja: botor, és manipulált mindenféle „Soros-állítás”, bugyuta és sunyi tehát a kérdés, sőt még a kérdező is, ha ilyen zavarosban öndicsőítő szándékkal turkál.

Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal  csak a ”szolidabb”  zajokat, bekiabálásokat is jelezve ”közvetítjük” a szónoklatokat.

KDNP: Hogyan tovább a kárpátaljai magyarok jogainak védelmében?

JUHÁSZ HAJNALKA, (KDNP): - Államtitkár Úr! Látjuk, hogy Magyarország és Ukrajna viszonyát árnyalttá teszi a kárpátaljai magyarok oktatási jogainak kérdésköre, helyzete és az is látható, hogy az ukrán kormány különböző törvényalkotási eszközökkel igyekszik a kárpátaljai magyarok szerzett jogainak csorbítására és tendenciózus megfélemlítésére. Az ukrán oktatási törvény kapcsán a Velencei Bizottság ajánlásainak megvalósítása sem sikerül az ukrán kormánynak, hiszen érdemi párbeszéd nem indult el, az ukrán oktatási törvény 2023-ra történő áthelyezésében sem történt előrelépés.

- Államtitkár Úr! Az elmúlt hétnek van két olyan aktuális eseménye, amit mindenképpen meg kell említenünk. Az egyik, hogy az ukrán parlamentbe az úgynevezett nyelvtörvény benyújtása első olvasatban bekerült, és így egyértelműen látszik az ukrán jogalkotói szándék, aminek az a célja, hogy az ukrán nyelv kizárólagos uralmát biztosítsa a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális élet teljes területén. Ezzel gyakorlatilag teljesen visszaszorítva a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogát, ezen belül a magyar nyelv nyelvhasználati jogát.

- A másik ilyen aktuális esemény volt, hogy a beregszászi konzulátuson titkosszolgálati akciót hajtottak végre, és kiutasították a beregszászi konzult. Erre természetesen az arányos válasz a magyar kormány részéről megtörtént. Látjuk, hogy nyomás alá próbálják helyezni Magyarországot, hogy Ukrajnával ezt a kérdéskört, a kárpátaljai magyarok jogainak védelmét kétoldalú viszony keretében rendezze, és ne gátolja és blokkolja tovább Ukrajna NATO-csatlakozási szándékait. A KMKSZ ellen is két támadás történt, a második alkalommal az ungvári székhelyet érte robbantás. Látható tehát, hogy Kijev nem a konfliktusok megoldásában, hanem elmélyítésében érdekelt. Ezért kérdezem államtitkár urat:

- Kíván a magyar kormány tenni további lépésként a kárpátaljai magyarok jogainak megvédése érdekében? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

MAGYAR LEVENTE, (külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Asszony! Olyan problémáról beszélt, amely talán a legégetőbb, legsürgetőbb feladatot adja jelenleg a magyar diplomáciának, hiszen valóban a kárpátaljai magyarság végveszélyben van. Az ukrán állam egy egészen döbbenetesen nyílt sisakos támadást indított ellene, amely folyamat éppen egy éve az oktatási törvény elfogadásával kulminált. Legalábbis akkor azt gondoltuk, hogy ennél messzebb nem fognak elmenni, de csalódnunk kellett, hiszen részben felsorolta azokat az intézkedéseket, azokat az eseményeket, amelyek azóta következtek be, és amelyek arra mutatnak, hogy Kijev bizony elszánta magát, hogy a kárpátaljai magyarság ellen minden lehetséges eszközzel fellép, és ebben a játszmájában Magyarországot is bűnbakként használja. Az interpretáció az, hogy Magyarország szeparatista törekvéseket dédelget, és szeparatista törekvéseiben támogatja a kárpátaljai magyarságot.

- Képviselő Asszony! Annak ellenére, hogy ezek a vádak megfogalmazódtak, és ennek megfelelően megindultak különböző vizsgálatok, például a magyar kormány kárpátaljai vállalkozásokat célzó fejlesztési programjával kapcsolatban, mind ez idáig egyetlen értelmezhető konkrét vád sem fogalmazódott meg. Nem fogalmazódhatott meg Kijev és az ukrán hatóságok részéről, tekintve, hogy ezek mindenfajta alapot nélkülöző állítások!

- Néhány kiegészítést tennék a képviselő asszony által felsoroltakhoz. Egyrészt a magyar külügyminiszter felkerült egy halállistára, egy olyan listára, amit az ukrán titkosszolgálatok működtetnek az interneten, és amelyre felkerült személyek korábban gyilkosság áldozatai lettek. Szeretném hangsúlyozni: a nyelvtörvényt első olvasatban elfogadta az ukrán törvényhozás, és küszöbön van az állampolgársági törvény, ami talán  minden korábbinál nagyobb csapást jelentene a kárpátaljai magyarságnak.A magyar kormány minden lehető eszközzel felvette a harcot ezen jelenség ellen! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

JUHÁSZ HAJNALKA: - Államtitkár Úr! Mindannyian tudjuk, hogy az identitás megőrzésének alapvető feltétele, hogy az oktatási jogok biztosítva legyenek Kárpátalján, és ahogy Brenzovics elnök úr, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke mondta: „Csak Magyarországra számíthatunk!”  (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

MAGYAR LEVENTE: - Képviselő Asszony! Azt gondolom, hogy nekünk nem kell megijedni attól a helyzettől, amiben vagyunk. Magyarország az elmúlt száz évben, de korábban is sokszor találta már egyedül magát olyan nemzeti törekvéseinek képviseletében, amelyeknek a nemzetközi közösség támogatását is a jog ereje által élveznie kellett volna. Ilyen esettel állunk szemben, hiszen hosszan lehetne sorolni azokat a nemzetközi egyezményeket, jogi normákat és politikai sztenderdeket, amelyeket mind jogi, mind morális értelemben Ukrajna sorozatosan megsért. Amikor kapnak egy nemzetközi felszólítást arra például a NATO által vagy például az Európai Unió által arra, hogy tartsák be a kisebbségi jogokat biztosító törvényeket, akkor ezt nemhogy megfogadnák és ezek szerint járnának el, hanem tovább mennek a kisebbségi jogokat korlátozó úton.

- Újabb és újabb olyan törvényjavaslatok kerülnek elő, amelyek 1920 óta nem látott szigorítással lépnének fel a kisebbségi jogok ellen. Még egyszer szeretném hangsúlyozni: Magyarország a falig el fog menni annak érdekében, hogy ezek a lépések ne történhessenek meg! Ha pedig megtörténnek, akkor azok hatályát elodázzuk!  (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Jobbik: Milyen ajándékot és kitől fogadott el az ön minisztere, , azért, hogy migrációpárti álláspontra helyezkedjenek?

GYÖNGYÖSI MÁRTON, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Az Orbán-kormány napirendjén három éve a bevándorlás és a migráció van. 2015 körül, amikor a migrációs hullám tetőzött, akkor a Jobbik megadott az Orbán-kormánynak minden segítséget ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan meg tudja védeni Magyarország déli határát. A mozgósításban, a határvédelemben, illetve a kerítés megépítésében a Jobbik támogatta az önök által előterjesztett javaslatokat, és abban is segítettünk, hogy az Európai Unióban elmagyarázzuk Magyarország migrációellenes álláspontját. (Közbeszólás a kormánypártok soraiból: Balczó!)

- Orbán Viktor nagyon helyesen 2015 szeptemberében, illetve 2016 áprilisában is előterjesztett egy-egy akciótervet Brüsszelben, ami arról szólt, hogy Európa közösen meg tudja védeni a határait, ami többek között a Frontex megerősítéséről is szólt. Azt mondta maga a miniszterelnök úr is, hogy ha a tagállam nem elég ahhoz, hogy az általa vállalt kötelezettségeknek eleget tudjon tenni, akkor kérjen segítséget a Frontextől, amely beavatkozva segítséget nyújt a határok védelmében. Ennek megfelelően 2016-ban az Európai Unióban, a Miniszterek Tanácsában az önök kormányának a képviselője is támogatta és az Európai Parlamentben is a fideszes képviselők támogatták és megszavazták a Frontex megerősítését célzó javaslatokat.

- Államtitkár Úr! Most, ahogy a migrációs hullám csökken és most, hogy az európai uniós tagállamok végre rájöttek arra, hogy az őáltaluk korábban képviselt bevándorláspárti politika helytelen, most önök hirtelen megfordultak a damaszkuszi úton…( Rétvári Bence: A Jobbik forgolódik!)és folyamatosan elutasítják a Jobbik határvédelemre irányuló azon javaslatait, hogy állítsuk vissza a határőrséget. Több mint 20 ezer migránst engedtek be letelepedési államkötvénnyel, több mint 3 ezer oltalmazottnak adtak bebocsátást Magyarországra, és folyamatosan a Frontex ellen kampányolnak. Kérdezem tehát:

- Milyen ajándékot és kitől fogadtak el, azért, hogy migrációpárti álláspontra helyezkedjenek? (Taps a Jobbik soraiban. - Közbeszólás: Ez az!)

***

KONTRÁT KÁROLY, (belügyminisztériumi államtitkár): - Frakcióvezető Úr! Szeretném határozottan visszautasítani az utolsó mondatában megfogalmazott, illetőleg az azonnali kérdése címében megfogalmazott állítást. Pintér Sándor senkitől nem fogadott el semmiféle ajándékot. Pintér Sándor és a Belügyminisztérium valamennyi munkatársa, a Belügyminisztérium irányítása alatt álló szervek azért dolgoznak, hogy megvédjék Magyarországot, megvédjék a magyar emberek biztonságát, megvédjék az Európai Unió schengeni határait! Úgy gondolom, hogy az az elmúlt három évi munka, amit a magyar hatóságok, a magyar rendőrség, a Magyar Honvédség a magyar és az uniós határok védelme érdekében megtett, elismerésre méltó. Egyre többen ismerik el ezt az eredményes szolgálatot. Ezúton is köszönetet mondok a hivatásos állománynak, mind a rendőröknek, mind pedig a honvédeknek, amiért megvédték Magyarországot, megvédték Magyarország déli határát! Sajnálom egyébként, hogy az önök pártja az alaptörvény-módosítást nem szavazta meg…(Z. Kárpát Dániel: Melyiket?)…hiszen a magyar védelem hármas védelem: van az élőerős védelem, van a kerítés, és van a jogi határzár. Ezt erősítette volna meg a 2016. októberi népszavazás után az alaptörvény-módosítás, amelyet, , önök nem támogattak. Úgy gondolom, hogy ez önmagáért beszél, és kifejezi azt a hozzáállást, amit önök tanúsítanak ebben a kérdésben!

- Képviselő Úr! Ami az önálló határőrség visszaállítását illeti, szeretném elmondani: a rendőrség, a határvadászok eredményesen látják el a magyar határvédelmet, ezért több elismerést is kaptak, nemzetközi szinten is elismerik ezt a tevékenységet: eredményes ez a védelem, és ez a védelem, ez a szervezeti forma megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek!  (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

GYÖNGYÖSI MÁRTON: -  Államtitkár Úr! Reméltem, hogy megúszom azt a süketelést, amit önök itt egy napirend előttire adott válaszként már egyszer levágtak ma reggel a határőrség, illetve migrációs kérdéskör kapcsán. De úgy látszik, hogy a kormányzati kommunikáció már lassan a leleplező magazin szintjét súrolja, ami az összeesküvés-elméleteket illeti!  (Derültség az ellenzéki padsorokban.)

-  Államtitkár Úr! Teljes mértékben következetlenség az, amit önök folytatnak! Egyszer legyen kedves, nézzen már rá a térképre, hogy az önök által felállított kerítés és Európa hogyan viszonyul egymáshoz, miközben ilyen Hunyadi János-i pózba merevednek, és azt gondolják, hogy önök védik az európai civilizációt meg a nyugati civilizációt. Azt gondolom, hogy önöknek elképesztően nagy felelőssége van abban, hogy akkor, amikor az Európai Unió végre magához tért, és amikor végre hathatós javaslatokat tesz le az asztalra…( Rétvári Bence: El vagy tévedve!)…amelyek lehet, hogy tökéletlenek, de tárgyalási alapot biztosítanak, önök elutasították az Európai Unió és Afrika megállapodását. Önök voltak az egyedüliek Európában, és önök most elkezdtek hisztis kisgyerekként viselkedni akkor, amikor a Frontex megerősítése került napirendre. Szégyelljék magukat!

-  Államtitkár Úr! Önök az európai civilizáció elárulói, és Magyarországnak is ezzel árulói! Úgyhogy legyen kedves érdemi választ adni a következő egy percben!  (Taps a Jobbik soraiban. - Közbeszólás: Így van!)

***

KONTRÁT KÁROLY: - Frakcióvezető Úr! Indulatos szavai teljes mértékben megalapozatlanok, hiszen a tények azt mutatják, hogy Magyarország Európa és a világ egyik legbiztonságosabb országa! Ezt annak is köszönhetjük, hogy sikerült megvédeni a migrációtól Magyarországot, sikerült megvédeni a déli határt! Úgy gondolom, hogy ez az elmúlt hároméves közös erőfeszítés, amelyet Magyarország, Magyarország Kormánya, a rendőrség, a határőrség, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal és a többi eljáró magyar hatóság ebben a kérdésben megtett, azok mind elismerésre méltóak és azt bizonyítják, hogy Magyarország elkötelezett az Európai Unió mellett, elkötelezett az uniós értékek védelme mellett.

 - Frakcióvezető Úr! Nemcsak Magyarországot, a magyar emberek biztonságát védjük, hanem védjük a schengeni határt is. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Mekkora az a schengeni határ?)  Ezért óriási erőfeszítést tesz Magyarország, a magyar emberek, hiszen az adófizetők pénzéből egymilliárd eurónál is többet fordítottunk erre a védelemre. Ez a védelem ma is szilárd, ma is azt tudjuk mondani, hogy Magyarországon a magyar emberek biztonságban vannak!  (Taps a kormánypártok soraiban.)

MSZP: Ki a gyilkos?

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ,  (MSZP): - Miniszter Úr! Először is szeretném visszautasítani Rétvári Bencének azon állítását, hogy mi politikai hasznot akarunk abból húzni, hogy egy beteg elhalálozott és a családja gyászol. (Rétvári Bence: De! Ezt csináljátok!) Maga a család keresett meg bennünket, hogy védjük az érdekeiket. A másik: önök elég kényesek és finnyásak lettek az elmúlt nyolc évben, amikor, emlékezzünk vissza, maga Lázár János 2007-ben hódmezővásárhelyi polgármesterként egy mentőben meghalt mindszenti lakos kapcsán az alábbiakat mondta: „Az egészségügyi reform első áldozata ez a férfi!” Hát, akkor kérem önöket, hogy ne legyenek már ennyire kényesek és finnyásak, ha próbáljuk azoknak az embereknek az érdekeit védeni, akik megkeresnek bennünket!

- Miniszter Úr! Az Alkotmánybíróság határozatában állapította meg, hogy az emberi élet és az emberi méltóság elválaszthatatlan egységet alkot, és minden mást megelőző legnagyobb érték. Jelen ügyben ezért az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak az emberi élet vonatkozásában fennálló intézményvédelmi kötelezettségére is figyelemmel kellett volna lennie, hiszen az egészségügyi ellátás területén annak legfelsőbb szintjén ő testesíti meg az államot. Neki kell végső soron gondoskodnia az emberi élet egészségügyi ellátás körében történő megmentéséről, de legalábbis arról, hogy a cselekedetei ne indítsanak el olyan okozatossági láncolatot, amely egy ember halálához vezethet!

- Miniszter Úr! Ami az elmúlt hetekben történt, rávilágíthatna arra, hogy mekkora nagy baj van az egészségügyben, amit ugye, önök már lassan kilencedik éve nem kezelnek! Mai hír, hogy a pécsi sürgősségi osztály vezetője is felállt, és nem hajlandó tovább elvégezni a munkáját. Miniszter úr,  erre adjon választ!

- Meddig fog ez még menni így?

- Hány embernek kell még meghalnia, hogy valami történjen?  (Taps az MSZP soraiban.)

***

GULYÁS GERGELY,  (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselő Asszony! Itt egy konkrét esetből próbálnak meg önök politikai ügyet kovácsolni, amit természetesen ki kell vizsgálni, ezért rendelt el a minisztérium vizsgálatot. A szakértői vizsgálat megállapítása szerint az a helyzet, ami az adott felmondás kapcsán a kardiológiai intézetben kialakult, semmilyen formában nem befolyásolta a beteg elhalálozását. Sőt, szeretném jelezni, hogy a szakértői vizsgálat - még akkor is, ha ennek esetleg későbbi más eljárásokban lehet jelentősége - azt mondta ki, hogy a beteget az észlelést követő legrövidebb idő alatt meg kellett volna operálni, és ez nem történt meg, ez pedig, ha valakinek a felelőssége, akkor lehet, hogy jogi értelemben a kórházé, de az orvosszakmai hiba elkövetéséért viszont pont azt terheli felelősség, akit…(Közbeszólás a Jobbik soraiból: Vékony jégre mentek!) ...önök most már hetek óta itt védenek. Tehát ilyen értelemben ez is egy teljesen téves megállapítás!

- Képviselő Úr! Szeretném jelezni, hogy 2010 óta 650 milliárd forinttal többet fordítunk egészségügyi ellátásra, ennek köszönhetően felére csökkent az orvosok elvándorlása, és jelentős, kézzelfogható béremelés történt: 2016-ban és 2017-ben az orvosok alapbére 56,8 százalékkal, a szakdolgozók alapbére pedig ’16 és ’19 között 65,5 százalékkal nőtt. Lehet azt mondani, hogy ez kevés, de lényegesen több, mint ami a szocialista kormányzás alatt történt! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ: - Tudja, miniszter úr, úgy hibáztatni az orvost, hogy még a vizsgálat le sem zárult, azért ez szerintem álságos! Egy ember meghalt! A hét végén Tiffán Zsolt  volt fideszes országgyűlési képviselő megvédte az orvost, majd, láss csodát, eltűnt a Facebook-oldaláról ez a bejegyzés, meg még magát a profilját is eltüntették!  (Közbeszólások az ellenzék soraiból.) Ha egy fideszes próbálja lényegében megvédeni, akkor, úgy látszik, intézkednek. Hadd idézzem önt, a hét végén azt nyilatkozta a román népszavazással kapcsolatban: „Minden gyereknek joga van egy anyához és egy apához, és ezt semmilyen más formában pótolni nem lehet!”

- Miniszter Úr! Mi lett volna, ha az ön édesapjával történik ez, vagy a testvérével, vagy a gyerekével? Mondja már meg nekem, hogy akkor mi történt volna!. Ha a maga édesapja fekszik ott benn a kórházban vagy szívbeteg, akkor ez történik? Hát, megesküszöm rá, hogy nem; nem ez történik ebben az országban! Azonnal tudtak volna intézkedni, és ma Kásler Miklós nem lenne miniszter! De nem ez történt! Egy átlagember meghalt, és önök rohadtul nem foglalkoznak vele… (Rétvári Bence: Képviselő asszony! - Völner Pál: Stílus!)…hanem mosdatják a politikusokat! Ne haragudjanak, ez most már tényleg tűrhetetlen!  (Taps az MSZP soraiban.)

***

GULYÁS GERGELY: -  Csak elismételni tudom: az, hogy egy tragikus esetből a képviselő asszony személyesen itt ilyen kiborulást produkál az Országgyűlésben, szerintem nem jelent olyan haszonszerzést a Szocialista Pártnak, ami miatt ez megérné. (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.) Mi történt volna, ha bárkinek a hozzátartozójával itt az Országgyűlésben történik ilyen? Azt vártuk volna, hogy a miniszter azonnali hatállyal rendeljen el vizsgálatot. Megtörtént! Ennek a vizsgálatnak van egy eredménye. Nyilvánvaló, hogy itt még különböző eljárásokra kerülhet sor, de én azt javaslom a hozzátartozóknak, hogy ezekben az eljárásokban semmilyen körülmények között ne az MSZP képviselje őket!  (Taps a kormánypártok soraiban.)

DK: Miért nem naprakészek a KSH adatai?

Dr. LÁSZLÓ IMRE, (DK): - Miniszter Úr! Valamennyien tudjuk, hogy az információ hatalom. Természetesen azt is tudjuk, hogy az ezzel történő visszaélés egy egészen más kategóriába tartozik. (Zaj) Sajnálatosan azt kell önnel közölnöm, hogy a KSH folyamatosan a 2016. évi adatokhoz teszi lehetővé a hozzáférést, ami természetesen nekünk nem teszi lehetővé azt, hogy 2018 végén, októberében valóban, számokra alapozottan, reálisan és hitelesen el tudjuk mondani azokat a gondokat és problémákat, amik a saját területünket érintik. Információk alapján önök most 6 milliárd forintot fognak áldozni arra, hogy a Sargentini-jelentéssel kapcsolatosan tájékoztassák az állampolgárokat. Ez az önök dolga. Én viszont azt szeretném, ha lehetővé tennék az országgyűlési képviselők számára, hogy 2018 végén a 2017. évi adatokat a KSH-nál tanulmányozhassunk, felhasználhassuk, és ennek megfelelően fogalmazhassuk meg véleményünket. Őszinte tisztelettel várom a válaszát:

- Miért nem naprakészek a KSH adatai? (Taps az MSZP soraiban.)

***

GULYÁS GERGELY,  (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselő Úr! A KSH által folytatott eljárások komoly szakmai protokoll szerint történnek. Ezt ráadásul az Eurostat hagyja jóvá, ezért nem hiszem, hogy más európai uniós országokban ez az adatszolgáltatás sokkal gyorsabb lenne. De természetesen, ha az egyes területeket nézzük, a fogyasztói árakat a tárgyidőszakot követő 8-11. napra publikálják - vagyis például a szeptemberi adatokat majd most szerdán, október 10-én -, a kereskedelmiszálláshely-adatokat 35-40. napra, a GDP első gyorsbecslése a tárgyidőszakot követő 45. napra, az ipar első becslés szerinti adatait pedig a tárgyidőszakot követő 36-40. napra. Ennek ellenére, miután érdekközösség áll fenn abban, hogy ahol lehet ezt az eljárást gyorsítani, ott gyorsítsuk, ezért először is szeretném jelezni, hogy a KSH semmit nem titkol el önök elől vagy az ellenzéki képviselők elől, amikor mi megismerhetjük az adatokat, akkor önök is megismerhetik. Ha bármilyen olyan jellegű javaslatuk van, hogy hogyan lehetne az Eurostat szerinti eljárásnak is megfelelve ezeket az eljárásokat felgyorsítani, akkor kérem, hogy forduljanak hozzám vagy akár a KSH elnökéhez, állunk rendelkezésre!  (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

Dr. LÁSZLÓ IMRE: - Miniszter Úr! Én orvos vagyok. Engem alapvetően azok az adatok érdekelnek, amik a betegellátással, közvetlenül ezekkel a dolgokkal összefüggésben jelennek meg. Természetesen ezek között ott van a költségvetés, egészen pontosan, hogy mennyit is fordítanak az egészségügyi ellátásra, az egészségügy működtetésére. Annak idején, amikor az egyetemen tanultunk, akkor viccesen jegyezték, hogy a hazugságnak három fokozata van: kis hazugság, nagy hazugság és statisztika! Nagyon nem jó, és nem hiszem, hogy a kormánynak erre szüksége van, hogy folyamatosan folyóáron hasonlítson össze adatokat, mintha az infláció ezeket az adatokat a vásárlóérték szempontjából nem befolyásolná. Ráadásul a  2017 adatai sem hozzáférhetőek, nem tudom a válaszát elfogadni!  (Taps az MSZP soraiban.)

***

GULYÁS GERGELY: - Képviselő Úr! Az ön által említett statisztikára vonatkozó megjegyzés nyilván annak a churchilli idézetnek a továbbvitele, hogy csak annak a statisztikának hiszek, amit magam hamisítottam, csak a kommunizmus évtizedeiben ezt vélhetően forrás nélkül idézték. Továbbra is csak azt tudom hangsúlyozni, hogy érdekazonosság áll fenn a kormány között és az ön által megfogalmazott igény között abban, hogy minél korábban lehessen a statisztikai adatokat megismerni. Miután ma semmilyen különbségtétel nincs abban, hogy amikor egy statisztikai adat elkészül, akkor azt az ellenzéki képviselők, kormánypárti képviselők, sőt maga a nyilvánosság is egyidejűleg ismerhesse meg, ezért ha ezeket az adatokat sikerül előbbre hozni, akkor mi is előbb ismerhetjük meg, ennek köszönhetően ez a kormányzati döntéshozatalt talán még inkább gyorsítani fogja. Attól tartok azonban, hogy ennek vannak szakmai korlátai, de miután senki nem vádolhatja a kormányt azzal, hogy a Statisztikai Hivatal elnök asszonya ne lenne széles körben ismert szakmai tekintély, ezért javaslom, és ha ezt elő tudom segíteni, szívesen elő is segítem, hogy közvetlenül legyen kedves Vukovich elnök asszonnyal a kapcsolatot felvenni, hátha az egyeztetések gyümölcsözőek lesznek, és mindannyian profitálhatunk belőle. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József
  • A Szent Péter-i Európa védelme
    Belülről akarják felrobbantani – vagy talán inkább szétmállasztani – a szellemi birodalmat, hosszú ideje, ám most egyfajta végkifejlet látszik közeledni.
  • Orbánt támadja egy lenini hasznos idióta
    Most a populista jelző – nem is címkéjével, hanem – bunkójával ütik le azokat, akik másként gondolkoznak, mint a Központ.
MTI Hírfelhasználó