II. Orbán a ringben!
Csak annyit szeretnék kérni az ellenzéktől, hogy nemzeti ügyekben álljanak a nemzet mellé!
2018. szeptember 22. 11:36

Alkotmányos szokásaink szerint a miniszterelnök minden parlamenti ülésszak kezdetén jelentést tesz az Országgyűlésnek arról, hogy mi történt a két ülésszak között és mire számíthatunk a közeljövőben. Nem történt másként a parlament őszi ülésszakának nyitányán sem. Híven a hagyományokhoz értékelő, elemző beszámolóját, tájékoztatását az ellenzéki padsorok szónokai egészen másként látták. Íme. 

 

 

 

 

DK: - Önök diktatúrát csinálnak, ön meg egy diktátor!

GYURCSÁNY FERENC, (DK): - Miniszterelnök Úr! Akinek téveszméi vannak, és például Napóleonnak, macskának vagy éppen Magyarországnak képzeli magát, azt a köz- és orvosi nyelv tudathasadásosnak hívja. (Közbeszólások, derültség és szórványos taps a kormánypárti padsorokban.) Úgy látom, hogy ilyen tudathasadása van a magyar kormánynak. A magyar kormány Magyarországnak képzeli magát. Gondolom, kezeltetni kellene magukat, nem elsősorban önmagukért, hanem az ország miatt. De hogy az önök számára egyszerűsítsem a példát: amikor a kormányfő gyermetegnek minősíti az érvelést, hogy miről is szól ez a bizonyos jelentés, akkor, ne haragudjanak, kénytelen vagyok erre azt mondani, hogy a kormányfő érvelése meg bárgyú! És végtelenül sajnálom, hogy egy jogvégzett embernek én fogom ezt elmondani. Ki a jogalanya az Európai Unióval kötött szerződésnek? Valamelyik kormány? Nem. Valamelyik minisztérium? Nem. Magyarország. Magyarország nevében írta alá annak idején az illetékes miniszterelnök. (Közbeszólások a Fidesz soraiból, többek között: Ki volt az? Útelágazódás.)

- Magyarország valóban szerepel a jelentés címében. Hányszor szerepel Magyarországra vonatkozó kritika a jelentésben? Kormányfő úr? Tudja a választ, biztosan fölkészült. Egyszer sem! Hányszor szerepel a magyar kormánynak címzett kritika ebben a jelentésben? Kormányfő úr? 48-szor! (Dr. Rétvári Bence: Prímszám a 48? - Szórványos taps a DK soraiban.) A 48 ebben az esetben nem a magyar igazság, hanem a magyar kormány tévedése! De ha véletlenül nem értenék ezt a problémát, akkor segítek önöknek. Ha az önök kedvenc patrióta áruházlánca, a CBA nyers és büdös húst árul, akkor az interneten ez úgy jelenik meg, hogy a CBA-nál baj van. De ez nem azt jelenti, hogy a CBA valamennyi dolgozója felelős vagy okozta a bajt, hanem nyilván az áruszállító és a minőségellenőr.

-  Miniszterelnök Úr!  Én értem, hogy maguk nehezen nyelik le ezt a békát, és mint egy gyáva kisgyerek bújnak anyjuk szoknyája alá, ami ez esetben a nemzet, de őszintén szólva, ez nem egyszerűen férfiatlan, ez gyávaság! Egyszerűen gyávaság! Mielőtt kitérnék erre, hadd mondjak még valamit az antiszemita megjegyzésére. Ahhoz, hogy egy kormány antiszemita legyen, nem az kell pusztán, hogy mondjuk, eltűrje a nyílt, agresszív, fizikai antiszemitizmust. Nemcsak az kell! Antiszemita üzenet, ha valaki antiszemita történelmi személyek köré épít kultuszt. Ha antiszemita politikát folytató kormányokkal, rendszerrel vállal folytonosságot. Aki Horthyt kivételes államférfinak nevezi, aki Hómant dicséri, aki Bethlennek szobrot állít, az a magyar XX. század önmagukat is antiszemitának tartó történelmi politikai személyiségeit állítja a történelmi emlékezet középpontjába és mutatja be követendő példaként, kérem szépen! Ez a probléma! (Szórványos taps a DK soraiban. - Szávay István: Kit kéne? Horn Gyulát? - Nagy zaj, közbeszólások.)

- Visszatérve a jelentés tartalmára: önök azt állítják, hogy minden itt a menekültkérdésről szól. Kérem szépen, nyilván forgatták ezt a jelentést. Ez nagyjából olyan, mint amikor megbukik a diák, hazamegy, és elújságolja az apjának, hogy hát, papa, baj van. Tesztet írtunk, 12 kérdésből állt, nem tudtam a 11.-re jól válaszolni, és megbuktam. De nem ez a helyzet. Ez a teszt 12 kérdésből állt, és mind a 12-ben önök elégtelent kaptak! Csak gyávák elmondani, hogy kérem szépen, 12 kérdéskörben minősítette az Európai Parlament elégtelennek nem Magyarország teljesítményét, hanem az önök teljesítményét! Csak annyira gyávák, hogy elfutnak a felelősség elől, és takaróznak a néppel! Talán az én 85 éves anyám felelős azért, ami ebben az országban történt…(Közbeszólás a kormánypárti padsorokból: Igen.)…vagy önök? (Nagy zaj. - Az elnök csenget.)

 - Miniszterelnök Úr!  Amiből önök megbuktak, az az Európai Unióval kötött szerződés teljes második fejezete, ami a demokráciáról, a jogokról, az emberi jogok tiszteletben tartásáról szól. Ebben buktak meg! Hogy egyébként van vita menekültkérdésben is, ad absurdum az Európai Unióval vagy velünk, ez igaz. De azt láttatni, hogy csak ebben van vita, őszintén szólva, egy ordas hazugság! Az a helyzet, hogy nem merik vállalni a vitát egyetlen más kérdésben sem, és azt gondolják, hogy a legprimitívebb érveléssel megúszhatják azt a felelősséget, amivel szembe kéne nézniük, csak ahhoz gyávák!

- A választási rendszer, az igazságszolgáltatás, a korrupció, a magánélet védelme, a véleménynyilvánítás szabadsága, a tudományos élet szabadsága, a vallásszabadság, az egyesülési szabadság, az egyenlő bánásmódhoz való jog, a kisebbségi jogok tisztelete és védelme, utána jön 11.-ként a menekültügy, majd 12.-ként a gazdasági és szociális jogok. Erről szól a helyzet. Maguk a másik 11-ről nem beszélnek, vagy mert nincs mondanivalójuk, vagy mert azt gondolják, hogy amit abban mondanának, azt sem Európában, sem itthon, az európai magyarok többségének nem lenne elfogadható. Sokfajta választási rendszert lehet csinálni, persze. Egyetlenegy feltétele van: politikai értelemben legitim legyen, az egymással szemben küzdő politikai felek kompromisszumán, egyezségén alapuljon. Lehet csinálni tiszta egyéni körzeteket, mint Nagy-Britanniában, de ott megállapodtak róla. Lehet csinálni tiszta listás választást, mint Hollandiában, ott megegyeztek róla. Egy egypárti választási rendszer politikai értelemben azonban soha nem legitim! Ha még mögéje tesszük, hogy elveszik az ellenzék szabad tájékoztatási lehetőségét és az ország nagy részének szabad tájékozódási lehetőségét, hogy közhatalmukat arra használják fel, hogy az önökkel szemben állókat pénzügyileg ellehetetlenítsék, másik oldalról pedig az igazságszolgáltatás eszközeivel megvádolják, azt kell mondjam, hogy önök diktatúrát csinálnak! Igen önök diktatúrát csinálnak! (Szórványos taps a DK soraiban.) Nem kell cizellálni a dolgot, ön meg egy diktátor! Ez a helyzet. Az a helyzet, hogy a magyar történelemkönyv lapjaira nem ezek a gazdasági természetű adatok fognak belekerülni, hanem az, hogy maga politikai értelemben, miniszterelnök úr, egy gazember! (Taps a DK soraiban.)

Jobbik: - Ne rombolja tovább a jogállamiságot!

GYÖNGYÖSI MÁRTON, (Jobbik): - Miniszterelnök Úr! Ha már ön abszurditásokról beszélt, akkor meg kell hogy jegyezzem: nyolc évvel a kormányzásuk után az az abszurditás, hogy itt még Gyurcsány Ferencet kell hallgatni! (Taps a Jobbik soraiban. - Közbeszólások a DK soraiból, többek között: El lehet menni!) Szeretném önt arra emlékeztetni, hogy 12 évvel ezelőtt, 2006. október 24-én Strasbourgban ön arra szólította fel az Európai Uniónak a vezetőit, hogy a korrupciót, az erkölcsi relativizmust, a szegénységet, a kiszolgáltatottságot intézményesítő, a hamis adatokat szolgáltató kormányokat, a felelősséget nem ismerő politikusokat és a politikai hazugságokat az EU saját belügyeként kezelje, és semmilyen módon ne támogassa, ne segítse ezeket a csaló és hazug kormányokat - mondta ezt ön 12 évvel ezelőtt. 2018-ban legalább annyira igazak ezek a felsorolt tételek, nem csak a Gyurcsány-időszakra, hanem az  önök kormányzására és az önök kormányára is! (Közbeszólások a DK soraiból, többek között Vadai Ágnes: Nem egészen!)

- Miniszterelnök Úr! Mielőtt belemerevedne teljesen az Európát védő hősi pózba és az áldozati szerepbe, előtte nagyon jó lenne tisztázni azt, hogy miről is szól valójában ez a Sargentini-jelentés. Kétségtelen, hogy Sargentini asszony ideológiai elfogultsága átsüt ezen a jelentésen. Számos félreértés, sőt vállalhatatlan hazugság és rágalom szerepel ebben a jelentésben Magyarországgal szemben, különösen a rasszizmust és az antiszemitizmust illetően, amit a miniszterelnök úr is kijelentett.(Közbeszólások a DK soraiból. - Az elnök csenget.) Igazságtalan ez a jelentés, mert nem szerencsés, hogy a migráció  és az illegális bevándorlóknak a kvóta szerinti felosztása is része ennek a jelentésnek. Igazságtalan, hiszen ön 23 ezer migránst beengedett ebbe az országba letelepedési államkötvényekkel vagy az oltalmazotti státusznak a megadásával, és ezzel ön bőségesen túlteljesítette…(Vadai Ágnes: Az orosz haverjait!) azt a kvótát, amit most ön is kritizál. Ezzel Sargentini asszony, a jelentéstevő mentőövet dobott önnek, hogy egy 68 oldalas jelentésnek a lényegi megállapításairól teljesen elterelje a figyelmet.

- Azoknak, akik ennek a jelentésnek nem csak a címét olvasták el, szeretném elmondani, hogy valójában miről szól. Tényszerűen felsorolható az, hogy ez a jelentés hány pontban fogalmazza meg a jogállamiságnak a teljes lerombolását, amit ön, miniszterelnök úr, és az ön kormánya az elmúlt nyolc évben véghez vitt. Pártállami időket idéző tempóval zajlik a jogállamiságnak a lebontása, a jogállam felszámolása, a független intézményeknek a totális megszállása. Csak arra emlékeztetnék, hogy az ÁSZ élén egy volt fideszes képviselő az ellenzéki pártoknak a felszámolására esküdött fel, és 660 millió forintos bírságot ró ki a legerősebb ellenzéki pártra, csak azért, hogy az ön kormányának ne legyen ellenzéke itt Magyarországon.

- Miniszterelnök Úr! Nem véletlen a  média és a közmédia teljes megszállása, a Médiatanácsnak a feltöltése száz százalékban fideszes pártkatonákkal. Nem véletlen,, hogy amikor ön Strasbourgban vitézkedett egy héttel ezelőtt, akkor azt mondta: „mi soha nem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akikkel nem értünk egyet”. Harsány derültség fogadta az ön szavait, hiszen valószínűleg nem a véletlen műve, hogy néhány éven belül az ön kormányzása alatt megszűnt a Magyar Nemzet, a Népszabadság, az Origo, a Figyelő, a Heti Válasz, csak hogy egyet-kettőt soroljak ezek közül, és akkor még arról nem is beszéltem, hogy a teljes közszolgálatiságot felszámolták a nyolcéves kormányzásuk alatt.  De ugyanígy a civileknek a vegzálása, a bíróságoknak a megszállása és az ügyészségnek a teljes einstandolása is az önök műve. Utóbbira, értem én, hogy szükség volt, hiszen ezzel lehet elfedni azt az elképesztő méretű korrupciót, ami ezt az országot jelenleg jellemzi. Elfedni azt, hogy a közbeszerzéseknek és az európai uniós forrásoknak a haveri körhöz juttatása, a családtagokhoz juttatása és a strómanokhoz juttatása ne legyen ma Magyarországon bűncselekmény, hiszen az ügyészség asszisztál önöknek a korrupció elfedésében. Úgyhogy ebben sajnos Sargentini asszonynak van némi igazsága, ezért nem önt és nem a kormányát, hanem az egész országot büntetik az európai uniós forrásoknak az elvonásával az Európai Unióban. Akik igennel szavaztak erre a jelentésre, azok arra szavaztak, hogy az ön bűneiért ápolók, nyugdíjasok és tanárok fizessenek…(Közbeszólások a DK soraiból: Nem igaz! - Ez nem így van!)…hiszen majd nyilvánvalóan az önök bűneiért az adófizetők fogják megfizetni az árat.

- Miniszterelnök Úr! A múlt héten ön is kapott egy kétharmadot a nyakába, és ráadásul nemcsak az egész Európai Parlament plenárisát tekintve, hanem a saját pártcsaládját tekintve is vesztett. Vesztett, hiszen még olyan korábbi szövetségesei is nemet mondtak az ön politikájára, mint amilyen Sebastian Kurz osztrák kancellár, Manfred Weber néppárti politikus vagy Robert Fico, akinek a barátságáért cserébe ön feladta a felvidéki magyaroknak az érdekképviseletét… (Közbeszólás az ellenzék soraiból: Szégyen!)…a lengyel PO vagy akár a brit konzervatívok is, akik bár nem támogatták ezt a jelentést, de jelenleg az a hír járja, hogy a toryknál szégyen az, amit ön művel, és önnek a teljes kitagadását fogják a brit konzervatívok is kezdeményezni.

- Miniszterelnök Úr! Európában ön vesztett, válaszúthoz érkezett, de talán még nem késő ebből a pozícióból lehátrálni. Az a javaslatom, hogy a sértődöttségében ne borítson mindent! Itt éveken át küzdött azért, hogy Európában legyen közös határvédelem, és létrejöjjön az a fajta intézmény, ami a Frontexen keresztül Európának teljes határvédelmet biztosít. Szó sincs arról, hogy zsoldosoknak kell átadni a határőrizetnek a jogát, a fogadó ország parancsnokainak az irányítása alatt működnének ezek a határőrzők, és a fogadó ország törvényeinek lennének alárendelve. Úgyhogy ne kapaszkodjon itt egyes politikusoknak az elhibázott nyilatkozataiba! Nézze meg azt, hogy miről szól ez a javaslat és kérem arra, hogy ha már a migrációba - egyébként nagyon helyesen - beleállt, akkor ne rontsa el, támogassa azt, hogy Európa meg tudja védeni a közös határait, mert nem az ön által felhúzott néhány kilométeres kerítés fogja Európa egészét megvédeni, ezt, remélem, belátja!

- Miniszterelnök Úr! Együttműködésre van szükség, és ebben, legyen szíves, működjön együtt az Európai Unióval! Működjön együtt, mert igen, meg akarjuk védeni Magyarországot is, Európát is a migrációtól! Arra kérem fogadja meg a saját európai szövetségeseinek a javaslatát: ne rombolja tovább a jogállamiságot, hiszen feltehetőleg ön se diktátorként szeretne  bevonulni a történelemkönyvekbe! (Taps a Jobbik soraiban.)

Párbeszéd: -Ön támadja Magyarországot, ön támadja a magyar embereket, ön az áruló!

SZABÓ TIMEA, (Párbeszéd): -  Miniszterelnök Úr! Ön támadásról és árulókról beszél egy olyan szavazás után, ahol nem Magyarországot, hanem kizárólag az ön kormányát ítélték el, méghozzá kétharmaddal! A Sargentini-jelentés ugyanis nem azt állította, hogy a magyar emberek tehetnek arról, hogy nálunk a legalacsonyabb az Unión belül a minimumnyugdíj összege, hanem azt állította, hogy az Orbán-kormány tehet arról, hogy több százezer nyugdíjas ember nyomorog havi 28-30-40 ezer forintból. A  Sargentini-jelentés azt állította, hogy önök - és nem a magyar emberek - üldözik a kisemmizett, szerencsétlen hajléktalan embereket, az önök kormánya az, amelyik még belerúg és börtönbe zárja azokat, akiken éppen hogy segíteni kellene. A Sargentini-jelentés nem azt állította, hogy a magyar emberek miatt folyósítják nálunk a legrövidebb ideig a munkanélküli-járadékot, hanem azt állította, hogy önök szállították le 9 hónapról 3 hónapra a támogatást.

-  Miniszterelnök Úr! Önnek mindenki áruló, aki nem ért önnel egyet! Árulók az európai parlamenti képviselők, akik elítélik azt, hogy az uniós pénzeket nem a magyar emberekre költik, hanem saját magára, a családjára és a haverjaira szánják és azoknak lopják el. Ön szerint árulók az ellenzéki képviselők is, akik tiltakoznak az ellen, hogy Magyarországból, hazánkból újra orosz gyarmatot csináljon, és a magyar embereket Putyin alattvalóivá tegye újra. Ön szerint árulók végül a civilek is, akik önök helyett végzik el azt a munkát, azt a segítségnyújtást, amit az önök embertelensége miatt a betegek, a nélkülözők, a szerencsétlen emberek nem kapnak meg.

- Miniszterelnök Úr! Magyarországon 300 ezer magyar gyermek van, akiknek nincsenek tanszerei az év elején., és 50 ezer gyermek van, akik nincstelenségbe estek azért, mert önök leszállították 16 évre a tankötelezettségi korhatárt. Ki az áruló akkor, miniszterelnök úr?

- Évente 30 ezer ember hal meg daganatos megbetegedésben, olyan megbetegedésben, ami gyógyítható vagy megelőzhető lenne. Egy Szekszárd méretű város tűnik el minden évben Magyarországon azért, mert önök kilopják az egészségügyből a pénzt! (Kunhalmi Ágnes: Így van!) Ez a szám a legmagasabb az Unión belül! A Honvédkórházban nincsenek orvosok, az ajkai kórházban a múlt héten mondtak fel az ápolók, és a magasan képzett ápolóink ezrével hagyják el még mindig az országot Ausztriába, Németországba, mert önök semmire nem becsülik őket, ott viszont megfizetik őket. Akkor ki az áruló, miniszterelnök úr?

- Az ön kormánya most végzi ki a Magyar Tudományos Akadémia méltán világhírű kutatóintézeteit csupán politikai és hatalmi célból. Akkor ki az áruló, miniszterelnök úr?

- Magyarországon az egyik legmagasabb a légszennyezettség Európában, magasabb a légszennyezettség, mint Kínában vagy Indiában. Évente a magyarok közül 70 ezer ember hal meg csak azért, mert önök ellopják az erre szánt uniós forrásokat. Akkor ki az áruló, miniszterelnök úr?

- 500 ezer fiatal menekült el az önök kormányzása alatt Magyarországról, mert maguk miatt kilátástalan itthon a helyzetük. Egymillió nagymama és nagypapa évente egyszer tudja magához ölelni az unokáit, üresek a vasárnapiebéd-asztalok önök miatt. Akkor ki az áruló, miniszterelnök úr?

 - Miniszterelnök Úr! Az ön veje, Tiborcz István milliárdokat lop el uniós forrásokból büntetlenül, miközben önök százezer forintokra büntetnek egy kisboltost, ha az egyszer nem ad számlát. Akkor ki az áruló, miniszterelnök úr?

- 900 ezer végrehajtási eljárás van folyamatban ma Magyarországon. Kétmillió embert érint még mindig a devizahiteles probléma azért, mert maguk még mindig a bankok pártján állnak. Trócsányi miniszter úr ügyvédi irodája még mindig a nevét viseli, a bankokat képviseli a devizahiteles perekben és nem a magyar embereket. Akkor ki az áruló, miniszterelnök úr?

- Tízezreket fenyeget a kilakoltatás veszélye ma Magyarországon. A múlt héten árverezték el azt a házat, amelyben egy kis lakrészt bérelt egy egyedülálló édesanya és egy autista, beszédképtelen és rákos kisfia. Október elején kell elhagyniuk a házat. Ki az áruló, miniszterelnök úr? Az az édesanya, aki beteg, kómában levő gyermekét ápolja nap mint nap, akinek nincsen szabadság, nincsen nyaralás, de még egy mozi sincs, havonta 58 ezer forintot visz haza, miközben önnek két minisztere is 5 millió forintot keres. Akkor ki az áruló, miniszterelnök úr?

- Az a helyzet, miniszterelnök úr, hogy bizony ön támadja Magyarországot, ön támadja a magyar embereket, és ön az áruló! Sok-sok magyar ember elárulója akkor, amikor a haza érdekei helyett, amikor a magyarok, a magyar emberek érdekei helyett csak a saját maga és a haverjai gazdagodását tartja szem előtt. Önt semmi más nem érdekli, csak a pénz, a lopás és a hatalom, ön csak ezért politizál! Ön magasról tesz Magyarországra, magasról tesz a magyar emberekre! Önnek Magyarország nem az első, hanem az utolsó, önnek a pénz és a hatalom az első! Nekünk a Párbeszédben viszont Magyarország az első, a magyar emberek az elsők! (Moraj a kormánypárti sorokban. - Az elnök csenget.) És mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk azt, hogy tönkretegyék ezt az országot, szétlopják ezt az országot, és újra Putyin alattvalóivá tegyék a magyar embereket! (Taps a Párbeszéd, az MSZP és a DK soraiban. - L. Simon László: Szégyelld magad!)

MSZP: - Miniszterelnök úr, összevissza beszél!

Dr. TÓTH BERTALAN, (MSZP): - Miniszterelnök Úr! Ön egy vaskos, igen súlyos papírral érkezett ma a parlament elé. Most nem arra a papírra gondolok, amiből a beszédét fölolvasta, az könnyűnek találtatott. Nem szerepelt benne, nem írták oda önnek azt, hogy éppen 325 forintba kerül egy euró. Nem írták oda, hogy a költségvetési hiány elszállt, hiszen különböző szabálytalanságok miatt az Európai Unió nem fizeti ki Magyarország számára a támogatásokat. Abban a papírban, amit ön fölolvasott nem szerepel az, hogy több százezren hagyták el Magyarországot, fontosnak tartva  munkát vállalni, vagy éppen az ön rendszere elől elmenekülni, és hogy ezt tervezi sok százezer magyar fiatal.

- A súlyos, vaskos papír, amiről beszélek, az az, amit az Európai Parlament elfogadott,  és ön bár Brüsszelbe indult megvédeni Magyarországot, ez a papír Strasbourgból érkezett. Önnek papírja van arról, egy bűnlajstroma 12 pontban, ami többek között azt rögzíti, hogy ön egy visszaeső jogsértő, egy visszaeső normaszegő, ami azt tartalmazza, hogy a közjó és a többség szolgálata helyett ön az önös érdekeit, politikai céljait fogalmazza meg, és a saját politikai elitjét gazdagítja! Ez a papír rögzíti azt, hogy ön már nem Európa erős embere, ahogy ön ezt aposztrofálta, hanem Európa páriája! És ez a papír azt is rögzíti, és talán ez a legsúlyosabb, hogy ön a népakarat ellen kormányoz, hiszen annak idején, amikor Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozott, akkor nemcsak egy szerződésről szólt az az időszak és nemcsak egy szerződést erősített meg a népszavazás: a magyar emberek arról döntöttek, hogy az európai értékközösséghez akarnak tartozni. Hisszük, és a magyar emberek jelentős többsége hitte akkor is, hogy ezek azok az alapértékek, amikért küzdött Magyarország a rendszerváltás óta, és szeretném önnek jelezni, hogy ezt akkor a magyar emberek 84 százaléka, négyötöde támogatta.

- Miniszterelnök Úr! Engedjen meg egy idézetet, ha már itt az idézetekről volt szó, amit ön mondott: „Sokszor kerültünk abba a helyzetbe, hogy a magyar polgárok érdekeit éppen az Európai Unió képviselte a magyar kormánnyal szemben. Meggyőződésünk, hogy közös értékeink és elveink érvényre juttatását nem lehet mérlegelés tárgyává tenni. Fel kell tehát ruházni az Európai Uniót olyan eszközökkel, hogy tagjait folyamatosan az értékek képviseletére és az alapelvek betartására késztesse. Enélkül nincs erős Európa.” Ez történt most, miniszterelnök úr! Most az Európai Parlament kétharmada, többek között az ön volt szövetségesei kiállították a bizonyítványt, és tulajdonképpen arról hoztak döntést, hogy Magyarországon már nincs demokrácia, Magyarország letért erről az útról! Éppen ezért az MSZP olyan javaslatokkal fog élni, hogy azok az európai szabályok és a magyar korábbi demokratikus szabályok legyenek újra a legfontosabbak, és legyen újra demokrácia Magyarországon! Be fogjuk nyújtani azokat a javaslatokat, amelyeket eddig is benyújtottunk, csak leszavaztak, de ha önök ezt támogatják - és most a képviselőkhöz szólok -, akkor Magyarországon újra demokrácia lesz, és ezt az európai eljárást el is lehet felejteni. Tisztelt képviselőtársaim, önökön múlik!

- Miniszterelnök Úr! Jól ismerjük már azt a mondatát, amikor azt mondta, hogy „Ne azt figyeljék, amit mondok, hanem azt, amit csinálok.” Most már sokkal súlyosabb a helyzet, mert azt látjuk, hogy miniszterelnök úr összevissza beszél! Három évvel ezelőtt még arról beszélt, hogy Görögországtól el kell venni az európai határvédelmet, és az Európai Uniónak kell ezt biztosítani, sőt a magyar kormány addig bírja a határvédelmet, amíg meg nem jelenik az Európai Unió, most pedig zsoldosokról beszél és elutasítja ezt a megoldást. Közös fellépést sürgetett néhány évvel vagy néhány hónappal ezelőtt a terrorizmussal szemben, és most, hogy fel akarják ruházni az európai ügyészséget egy ilyen hatáskörrel, Magyarország természetesen nem csatlakozik ehhez a programhoz. Migrációról papol, miközben arról hallunk, hogy pont a migrációt okozó szír diktátor közeli embereinek letelepedési engedélyt ad, vagy éppen az orosz titkosszolgálathoz közel álló embereknek ad letelepedési lehetőséget. Úgy viselkedik, mint a magyar nyelv ügyében, hogy amikor elmegy Finnországba, akkor arról beszél, hogy a magyar nyelv és a magyar nép a finnugor nyelvcsaládba tartozik, majd amikor ázsiai diktátorokkal találkozik, akkor éppen a türk nyelvcsaládhoz tartozónak mondja a magyar nyelvet. Igen aggódom most, mert úgy tudom, meglátogatja majd Moszkvában kedvenc barátját, Putyint…(Derültség a Jobbik soraiból.)…és bár sok jövevényszavunk van a szlávból, a szláv nyelvből, de remélem, hogy nem jutunk el odáig, hogy a szláv nyelvcsaládba tartozik a magyar nyelv. (Derültség a Jobbik soraiból.)

- Miniszterelnök Úr! Mindeközben, amikor összevissza beszél, keveset ejtünk szót Magyarország valós és súlyos problémáiról. Iskolakezdéskor kiderült, hogy 4325 pedagógus hiányzik a közoktatásból. Hol lehetnek ezek a pedagógusok? Vagy éppen külföldön dolgoznak, vagy elmennek azokba a magániskolákba, ahol önök a gyermekeiket taníttatják. Nyáron komplett osztályok szűntek meg kórházakban. Tragikus, kaotikus helyzet van a sürgősségi betegellátásban. 1800 orvos hiányzik a rendszerből, 1600 településen nincs elérhető körzeti orvos. Ehhez képest pedig azt láthatjuk, hogy az önökhöz közel álló vállalkozók a lopott pénzből éppen a magánegészségügybe fektetnek be. Azt láthatjuk, hogy a magyar fiatalok százezrei készülnek elhagyni az országot, mert Magyarországon, bár önök nagyon büszkék a béremelésre, de mégiscsak a legalacsonyabb béreket találhatjuk Európában. Milyen ország az, ahol nem a munkavállalók harcolnak meg a magánszférában a saját jogaikért, a saját bérükért, hanem éppenséggel a kormány kénye-kedve szerint emelkedik a bérük? (Németh Szilárd István: Nem igaz!)

- Miniszterelnök Úr! Ön hivatkozott itt nagybefektetőkre, hivatkozott a magyar munkaerő kiválóságára, csak éppen azzal nem foglalkozik, hogy mennyit fognak majd ott keresni a magyar munkavállalók, vagy éppen arról nem ejtett szót, hogy ez hány milliárd vagy akár százmilliárd forintjába kerül az adófizetőknek, a magyar munkavállalóknak. Éppen ezért szeretném hangsúlyozni, hogy nem a multik szövetségesének kell lenni, hanem amit mi mondunk: a multikban dolgozó munkavállalók szövetségeseinek kell lenni! Vissza kell számukra adni azt a jogot, hogy maguk harcoljanak meg a béremelésért. Ha megnézzük, a nyugat-európai országokban az ottani szakszervezeti jogokkal igenis jelentős eredményeket tudnak elérni, és olyan nincs, hogy egy kormány kényének-kedvének van kiszolgáltatva bármely magyar munkavállaló.

- Miniszterelnök Úr! Ön tizenkét bevándorló miatt meghosszabbította a válsághelyzetet. 5 ezer hiányzó tanár, 1800 orvos, 1600 hiányzó körzeti orvos, 80 ezer betöltetlen álláshely: ez az igazi vészhelyzet! (Taps az MSZP soraiból.)

LMP: - Megengedhető, hogy egy kormány tragikus teljesítménye és hibája miatt egy országot büntessenek!

Dr. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT, (LMP): - Miniszterelnök Úr!  Mielőtt az ön által generált vitát megkezdte volna a migráció kérdéséről, illetve Európa jövőjéről, ön tett egy nagyon rövid kitekintést a gazdasági eredményeikről. Magyar modellről beszélt - sajnálom, hogy ezt magyar modellnek nevezi -, és azt állította, hogy az ön vagy az önök gazdaságpolitikája eltérne az elődei gazdaságpolitikájától. Ezt én tudom cáfolni: ugyanazt a neoliberális gazdaságpolitikát folytatják, ugyanúgy az olcsó és kiszolgáltatott magyar munkavállalókra alapozott gazdaságpolitikát folytatják! Volt önnek egy jelzője, hogy zakatolnak az erőközpontok. Na most, én Pécsen élő képviselő vagyok, és azt azért el tudom mondani önnek, hogy én egy olyan erőközpontot képviselek, ami nem zakatol. Az ország egyik legjobban vagy a leggyorsabban leszakadó térségét képviselem, ahol a gazdasági nehézségekkel küzdő nagyvárostól kezdve a reményvesztett aprófalvakig minden megtalálható, és ez a mai magyar valóság sajnos! Még egy utalást hadd tegyek! A migráció kérdéséről beszél miniszterelnök úr. Ne feledje: az én városom mellé ön és az ön kormánya akart egy befogadóállomást építeni, amit a bátor martonfai településvezetők, illetve a pécsi polgárok akadályoztak meg demonstrációval.

- Miniszterelnök Úr! Ön azt mondta, az európai választási kampány fő tétjeként a migrációpárti és a migrációt ellenző erők küzdelme fogja meghatározni az Európai Unió jövőjét, illetve ilyen módon a közös jövőnket. Abban egyetértek önnel hogy az Európai Unió nem tudta ezt a kérdést kezelni, nem tudta megvédeni. Nem tudott intézkedni Európa határainak a megvédése kapcsán, illetve nem tudta a súlyának megfelelően kezelni ezt a kérdést. Ma a sok józan hang mellett is nagyon sokszor találkozunk álszent, kifejezetten álszent megközelítésekkel a migráció kérdését illetően, illetve nagyon sokan homokba dugják a fejüket. Ugyanakkor az nem igaz, hogy ez lenne a szembeállítás, ahogy ön ezt megfogalmazta, hogy a migrációt támogató és a migráció ellen fellépő erők küzdelme várható. Ugyanis azt meg kell állapítanunk, és szerintem ebben talán egyetérthetünk, hogy igazából az Európai Unió szintjén, illetve még a hazai szinten sem indult el egy valós, őszinte vita a migrációs krízis okainak a feltárásáról. Ilyen módon még cselekvés sem indult el. A valós kérdés, az igazi kérdés az az európai uniós kampányban, hogy tud-e, akar-e cselekedni Európa, vagy nem? Ha olyan felosztást teszünk, hogy kik azok az európai politikusok, akik azok táborát erősítik, akik nem cselekedtek és nem tudtak egy érthető és életképes magyarázatot letenni az asztalra és ennek megfelelően valóban az okokat kezelő javaslatokat, akkor azt kell mondanom, miniszterelnök úr, hogy ön is ezeknek a politikusoknak a táborát erősíti. Azt látom, hogy ön nem abban érdekelt, hogy a migrációs krízis problémája megoldódjon vagy ennek a hatásait kezeljük. Ön abban érdekelt, hogy ezt egy kampányeszközként használja annak érdekében, hogy elfedje a kritikus magyar valóság helyzetét!

- Miniszterelnök Úr! Képviselőtársaim említették már, hogy több százezer fiatal volt kénytelen elvándorolni az országból. Erre mit mond az ön kormánya? Azt mondják, hogy ez egy nemzeti kormány. Az ön egyik minisztere azt válaszolta az erre vonatkozó kérdéseimre, hogy nincs is semmi probléma, egyszerűen működik a közös európai munkaerőpiac. Én ezt másként látom. A másik tagja az ön kormányának azt mondta, hogy igazából azok, akik elmennek, munkatapasztalatot szerezni, illetve nyelvet tanulni mennek el. Na, én ezt tudom cáfolni. Ahogy említettem már, pécsi vagyok, Pécsről tíz év alatt 13 ezer ember ment el. El tudom mondani önnek, hogy egészen biztosan nem nyelvet tanulni mentek el ezek az emberek, hanem kényszerűségből!

- Miniszterelnök Úr! Ön a családok támogatásáról beszél, nagyon helyesen, ezzel tökéletesen egyetértek, de nem mernek szembenézni azzal a problémával, hogy az anyaországi magyar gyermekeknek egyre nagyobb százaléka külföldön születik. Ez is cáfolja az önök állítását, hogy csak munkát vállalnak, vendégmunkásként távoznak a magyarok. Nem, miniszterelnök úr, nagyon sokan már kényszerűségből, családot tervezni és családot alapítani is már külföldre mennek. Önök nem beszél a vidék helyzetéről, nem beszélnek a reményvesztett aprófalvak helyzetéről. Nem beszélnek arról, hogy a települések, immár a nagyvárosok is megrendültek, nem képesek önmagukban megoldani a saját gazdálkodási helyzetüket. Nyolc évig önkormányzati képviselő voltam Pécs városában, pontosan tudom, hogy miről beszélek. Alapvető rendszerek recsegnek, ropognak, és ezekről nincs vita. Ezekről nem tudunk beszélni senkivel, hozzáteszem, az önhöz végtelenül lojális, és mondhatni, az ön politikai haragjától vagy iránymutatásaitól félő városok nem is mernek önhöz ilyen kérdéseket eljuttatni! Nem tudom egyébként megítélni, hogy mennyire szembesül a valós problémákkal, hogy adott esetben néhány éves távlaton belül akár még az ivóvízellátás kérdése is kritikus lehet.

- Miniszterelnök Úr! Az a vita, amit ön elindított a migráció kérdésében, valós problémán alapuló álvita, hiszen ön ezt arra használja, hogy elfedje a valóságot. Azt el tudom mondani, hogy az Európai Unió jelen állapotában nem képes arra, hogy a jól látható társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásoknak megfeleljen. Nem tud választ adni ez az Unió ebben a formájában ezekre a kérdésekre. De nemzeti szinten mindent meg kellett volna tenni, és az elmúlt évtizedeket és az elmúlt két kormányzati ciklust is arra kellett volna felhasználni, hogy legalább nemzeti szinten mindent megtegyünk annak érdekében, hogy felkészüljünk ezekre a kihívásokra.

- Miniszterelnök Úr! Az ön kormányzásának hatására Magyarország most sokkal inkább kiszolgáltatott, sőt most a leginkább kiszolgáltatott ezekkel a kihívásokkal,  hatásokkal szemben, mint a rendszerváltás óta bármikor! Mi ezért mondjuk: feladatunk az, hogy egy valódi, XXI. századi politikai alternatívát építsünk föl, ami választ képes adni a XXI. század kihívásaira, és fel tudja készíteni az országot és fel tudja készíteni Európát a globalizáció rendkívül veszélyes és negatív hatásainak a kezelésére.

- Miniszterelnök Úr! A Sargentini-jelentés kapcsán felsoroltam már azokat a tragikus adatokat és azokat a nemzeti tragédiákat, amik ön kormányzati teljesítményének mérlegeként ma jellemzőek. Az LMP határozott álláspontja: nem megengedhető, hogy egy kormány tragikus teljesítménye és hibája miatt egy országot büntessenek! Ezért az LMP nem tudott hozzájárulni a Sargentini-jelentés megszavazásához. Mi úgy gondoljuk, hogy ezekre a kérdésekre és ezekre a problémákra nemzeti szinten, Magyarországról kell választ adni! (Taps az LMP padsoraiból.)

Orbán: Csak annyit szeretnék kérni az ellenzéktől, hogy nemzeti ügyekben álljanak a nemzet mellé!

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Érdekes dolgokat hallottunk. A legkülönösebb talán az volt, hogy mintegy húsz percig tettem eleget az alkotmányos szokásokból fakadó kötelességemnek, és egyetlenegyszer sem használtam azt a szót, hogy áruló, ezzel szemben Szabó Timea azt állította, hogy én csak erről beszéltem. Nem egy freudi elszólásról van itt szó? (Derültség és szórványos taps a kormánypártok soraiban. - Szabó Timea: Ennél jobbat várunk, miniszterelnök úr! )

- Sokadszor hallom, hogy folyamatosan úgy beszélnek a külföldön dolgozó magyarokról, mintha azok valami rossz dolgot tennének, mintha helytelen volna azt a lehetőséget megfontolniuk, és aztán úgy dönteni, hogy külföldön vállalnak munkát. Én jól emlékszem, amikor még Medgyessy Péter kormánya tárgyalt az európai uniós tagságról, akkor mi még ellenzékben voltunk, önök kormányon, és akkor az egyik legfontosabb feladatot úgy határoztuk meg a tárgyaló delegáció számára, hogy érje el, hogy minél kevesebb akadály legyen a leendő magyar, Nyugaton dolgozni akaró munkavállalók előtt. Ez volt a közös mandátumunk, amelyet Medgyessy Péternek adtunk. Ezek után, amikor elérjük, hogy Nyugaton tudnak munkát vállalni az emberek, akkor úgy beszélni a Nyugaton történő munkavállalásról, mintha az, aki oda kimegy, valami rosszat tenne, azt hiszem, hogy rosszindulatú dolog és tévedés. (Közbeszólások az ellenzéki pártok soraiban.) Miért nem bízzák a magyarokra, hogy eldöntsék, hogy ki van közöttük abban az állapotban, ki van olyan bátor, ki van olyan talpraesett, ki van olyan - nem könnyű dolog! -, hogy elmegy Magyarországról idegenbe munkát vállalni akármilyen okból is.  Miért akarják őt negatív fényben föltüntetni? Én határozottan kiállok azok mellett a magyarok mellett, akik úgy döntenek, hogy külföldön munkát fognak vállalni, a rájuk vonatkozó szabályozás tekintetében ránk mindig is számíthatnak. Ha külföldön akarnak dolgozni, akkor éljenek azokkal a lehetőségekkel, amelyeket egyébként erre az Európai Unió és a magyar kormány is megteremt.

- Hölgyeim és Uraim! Meghallgattam az ellenzéki pártok vezetőit. Az a benyomás alakult ki bennem, hogy ismét a régi nótát hallom, mintha elsikkadt volna az a tény, elkerülte volna az önök figyelmét az a tény, hogy itt öt hónappal ezelőtt parlamenti választások voltak. (Gréczy Zsolt: Ami az EBESZ szerint nem volt tisztességes!) Ezeket a vitákat a derék magyar nép hosszú éveken keresztül meghallgatta, megfontolta, mérlegelte, majd elment választani és döntött, úgy döntött, hogy önök akkorák, mi pedig ekkorák. Úgy döntöttek, hogy önök ennyi bizalmat kapnak, mi pedig annyit, amit itt látnak! (Közbeszólások az ellenzéki pártok soraiból.) Ez nem a mi döntésünk volt, ez a magyar választópolgárok döntése volt! (Taps a kormánypártok soraiban.)

- Szeretném világossá tenni: Ezeket a vitákat a magyar gazdaságról, családpolitikáról, migrációról a magyar választópolgárok meghatározták és eldöntötték, és azt akarták - ezt a szándékukat kifejezték -, hogy folytassuk a családpolitikánkat, a gazdaságpolitikánkat, a nemzetpolitikánkat…(Vadai Ágnes: Az egészségügyi politikát…és a migrációval szembeni politikánkat is. Én nem akarok önöknek tanácsot adni, de mégis annyit talán fontoljanak meg, hogy ha nem akarnak bent ragadni a múltban, és mindig ugyanabban a mókuskerékben száguldozni, akkor kövessék az embereket, az sokat segít! Higgyék el, akkor talán a régi kérdések helyett azok a kérdések is napirendre kerülhetnek ebben a Házban, amelyek valóban fontosak a magyar emberek élete szempontjából!

- A második dolog, tisztelt hölgyeim és uraim, amit szeretnék elmondani, illetve kérni a tisztelt ellenzéktő: ha olyan helyzet áll elő, mint legutóbb, akkor ne szavazzanak, sose szavazzanak Magyarország ellen.! (Vadai Ágnes: Sose szavazunk Magyarország ellen!) Egy dolog a kritika…( Vadai Ágnes: A magyar kormány ellen, az más!)…és egy másik dolog szembefordulni a hazánkkal. (Vadai Ágnes: Nem fordulunk szembe a hazánkkal!) Én most figyeltem önöket - volt rá időm, lehetőségem -, és megerősödött bennem az a korábbi gyanúm, hogy itt az fertőzi a magyar politikát, hogy vannak itt emberek és pártok, akik egész egyszerűen jobban gyűlölnek bennünket, mint amennyire szeretik a hazájukat! Ez baj, mert ezt a határvonalat nem szabadna átlépni.(Vadai Ágnes: Jézusom! - Arató Gergely: Azért gyűlölünk benneteket, mert szeretjük a hazánkat! Vadai Ágnes: Sokat nem jelentenek nekünk, miniszterelnök úr!) Úgyhogy ahelyett, hogy árulónak nevezném azokat, akik Magyarország ellen szavaztak, de mégiscsak valahogy reagálva erre a helyzetre, azt tudom mondani önöknek, hogy volt már ilyen a nemzetközi történelemben, és csak idézni tudom azt, amit Leonidász mondott egy hasonló helyzetben, amikor az őt illetve Spártát elárulóknak annyit mondott: „Élj örökké!” (Derültség a kormánypártok soraiban.)

- Hölgyeim és Uraim! A határvédelem jogáról annyit szeretnék még mondani itt önöknek, hogy most bontakozik ki ez a vita, amit itt ismertettem. Nem tisztségviselőktől, nem bürokratáktól idéztem, hanem Európa meghatározó politikusaitól. Valóban fenyeget az a veszély bennünket, hogy a határvédelem megerősítésére hivatkozva olyan országtól, esetleg országoktól, mint amilyen mi is vagyunk, aki képes megvédeni a saját határát, aki egyetlen percnyi kétséget sem hagy afelől, hogy megvan az ereje és az elszántsága, hogy megvédje az ő schengeni külső határszakaszát, jogot akarnak elvenni. De miért? Ha meg kell erősíteni azokat, akik nem tudják megvédeni, akkor erősítsük meg. De miért kell tőlünk jogot elvenni? Miért kell elvenni Magyarországtól azt a jogot, hogy a határunkat mi magunk megvédjük? Majd mi tudjuk kit kell, és kit nem kell beengedni. (Vadai Ágnes: Az biztos!) Mi pontosan tudjuk, hol kell kerítést építeni. Tudjuk pontosan, hány ezer és tízezer embernek kell ott szolgálatot teljesíteni. Miért akarja valaki Brüsszelből ezt a jogot elvennimondván, hogy majd persze a magyarok parancsolnak, azért idejönnek Brüsszelből nem tudom kicsodák. Miért van erre szükség? Kérem, gondolkodjanak el ezen! Értelmes dolog ez? Ha nem értelmes a mi logikánk szerint, vagyis a magyar határvédelem ezt nem kívánja meg, akkor más az értelme, nem pedig az, hogy megvédjék a határt. Azt akarják, hogy átadjuk a kapukulcsot! Ők akarják azt mondani, hogy ki jön be és ki nem, és nem az a céljuk, hogy megvédjük a határt, hanem, hogy beengedjük azokat, akiket ők szeretnének beengedni és befogadni, csak nem tudnak átvergődni a magyar határon! Ezért azt kérem az ellenzéktől: a magyar határvédelemhez fűződő jogok csorbításának és elvételének kérdésében képviseljenek magyar nemzeti álláspontot. Saját pártcsaládjukban támogassák a magyar kormány álláspontját!  (Zaj, közbeszólások.) …Csak annyit szeretnék kérni az ellenzéktől, hogy nemzeti ügyekben álljanak a nemzet mellé! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József
MTI Hírfelhasználó