Vezérszónokok
69 vezérszónok, 190 alkalommal lépett az elfogadott és kihirdetett törvényjavaslatok vitájában az ékesszólás mezejére a választást követően az esztendő első felében.
2018. augusztus 17. 14:13

Mottó: Ne hagyd, hogy a siker a fejedbe szálljon, a kudarc a lelkedbe vájjon! A ki nem  mondott szónak ura vagy, a kimondott szónak rabja vagy!  Cicero elmélete (statis) szerint a szónok első dolga, hogy a helyzet olyan meghatározásával álljon elő, amely az ő szempontjából a legelőnyösebb, amelyeket a remélt többség elfogad, még akkor is, ha hamisak!

 

 

A vezérszónok a szónokok szónoka! Minden pártban az adott témához legjobban értő, vagy legjobban értőnek vélt képviselők jeleskedtek, remélve, hogy termő talajra hullnak  „országmentő”  szózataik. Mondhattak  bármit, csupán közbekiabálással, tapssal, füttyel lehetett félbeszakítani. Tették volt sűrűn a T. Ház mindkét oldalán. Politikát nem kedvelő külső szemlélődők szerint kevesen emlékeztettek Kossuth Lajosra. Kosztolányi Dezső tíz legszebb szavát is fölöttébb elvétve használták, (”láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír“), s ha mégis, egészen más kontextusban. Amit lelket üdítő dalként üdvözöltek az egyik oldalon, károgásnak minősítettek a másikon.

Volt, aki mindjárt a kezdet kezdetén körbehordta lázas tekintetét. Volt, aki csak a szereplés kedvéért ragadott mikrofont, hogy láthassa befolyásos posztján a rokonság, a baráti és az üzleti társaság. Volt, akinek csillámlott a szeme, s volt, akinek villogott. Látványos mozdulatokkal kísérte az igét, mennydörgő hangon szónokolt, amikor ostorozott, majd szelíden tompított, amikor a sajátjait dicsérte. Volt, aki olvasta a mondandóját, akadozva, unalmasan, bele-belepillantva papírjaiba, s már a közepén elfelejtette, hogy mit is mondott az elején. Volt, akire már ekkor sem figyeltek, és volt, akire később sem. Volt aki, Cato szép szavával szólva hitte: „a  jó szónok csak jó ember lehet”, - de mégsem tanácsos minden alkalommal tükörbe néznie. Volt, aki a „szép múltra” emlékezve állította: semmi sem jó, amit a mostani kormány csinál, hangzatos étlap csupán, mert hiába a sok szakács, ha üresek a kamrák. És volt, aki szerint „Isten óvjon attól, hogy újra bolsevik idők köszöntsenek reánk!”  Volt, aki szerint felesleges örökösen a múltat emlegetni, mert a félelmekben nem fogunk a jövőben sem lemaradni.  Volt, aki olvasta a mondandóját, s ember volt a talpán, aki tudta, hogy mikor járt a közepén, az elején, vagy a végén. Volt, aki időnként belebotlott a valóságba, de gyorsan feltápászkodott és tovább ment, mert „jó dolog a becsületesség, de fontosabb a megélhetés!”  Volt, aki  rejtett fortéllyal kérdéseket s válaszokat sorjázott úgy, hogy végső soron összecsengjenek, s szavazáskor azonos gombokat zendítsenek.

A jó hír elillant, a rossz nem távozott. Köptek sarat és minden mást. Minél inkább ütötték a vasat, annál inkább szikrázott. Csettintettek, s tapsoltak az egyik, fütyültek, harsogtak  a másik oldalon. Szónoklatuk befejeztével elégedetten legyintettek: „amikor a sasok hallgatnak, a papagájok fecseghetnek!”

Vezérszónoki felszólalás

Fidesz

KDNP

MSZP

Jobbik

LMP

DK

Párbeszéd

ÖSSZ.

 43

 18

42

39

 16

15

17

190

61

129

TOP: 10

SZÓLALÓ

SZÓLALÁS

SZÓLALÓ

SZÓLALÁS

1

Gurmai Zita 

MSZP

13

6

Varga László

MSZP

7

2

Balla Mihály

Fidesz

9

7

Hörcsik Richárd

Fidesz

6

3

Arató Gergely

DK

8

8

Nacsa Lőrinc 

KDNP

6

4

Tordai Bence 

Párbeszéd

8

9

Varga-Damm Andrea

Jobbik

6

5

Csárdi Antal

LMP

7

10

Z. Kárpát Dániel

Jobbik

6

 

Összeállításunk sokat sejtető erénye a felszólalások nyomon követhetősége: címeik félreérthetetlenül „jeleznek”,  rákattintva a dátumot fémjelző parlamenti napló számaira pedig eredetiben olvashatók  az emlékezésre vagy feledésre méltó vezérszónoklatok.

 

TÁRGY

VEZÉRSZÓNOK

OGY. NAPLÓ

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C.

törvény módosításáról.

Dunai Mónika

Dr. Vejkey Imre

Dr. Gurmai Zita

Arató Gergely

Fidesz

KDNP

MSZP

DK

2018.07.17.

19. szám

A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról.

Vécsey László

Dr. Vejkey Imre

Bangóné Borbély Ildikó

Arató Gergely

Fidesz

KDNP

MSZP

DK

A Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

 Dr. Zsigmond Barna Pál

 Nacsa Lőrinc

Potocskáné Kőrösi Anita

Dr. Varga László

Fidesz

KDNP

Jobbik

MSZP

2018.07.03.

17. szám

A sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról.

Simon Róbert Balázs

Földi László

Szilágyi György

Dr. Varga László

Tordai Bence

Fidesz

KDNP

Jobbik

MSZP

Párbeszéd

Az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról.

Pócs János

Hegedűs Lorántné

Dr. Varga László

Varju László

Hohn Krisztina

Dr. Mellár Tamás

Fidesz

Jobbik

MSZP

DK

LMP

Párbeszéd

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról.

Hubay György

Móring József Attila

Stummer János

Korózs Lajos

Arató Gergely

Csárdi Antal

Fidesz

KDNP

Jobbik

MSZP

DK

LMP

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról.

Dr. Pósán László

Dr. Brenner Koloman

Dr. Hiller István

Fidesz

Jobbik

MSZP

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról.

Dr. Zsigmond Barna Pál 

Szávay István

Dr. Molnár Zsolt

Dr. Keresztes László Lóránt

Fidesz

Jobbik

MSZP

LMP

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról.

Dr. Salacz László

Dr. Vejkey Imre

Dr. Staudt Gábor

Dr. Harangozó Tamás

Dr. Keresztes László Lóránt

Fidesz

KDNP

Jobbik

MSZP

LMP

Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról.

 

 

Dr. Salacz László

Dr. Vejkey Imre

Dr. Staudt Gábor

Dr. Molnár Zsolt

Arató Gergely

Dr. Keresztes László Lóránt

Kocsis-Cake Olivio

Fidesz

KDNP

Jobbik

MSZP

DK

LMP
Párbeszéd

ÖSSZEVONT VITA

A magánélet védelméről. - A gyülekezési jogról.

Czunyiné Dr. Bertalan Judit

Dr. Varga-Damm Andrea

Dr. Vejkey Imre

Dr. Harangozó Tamás

Arató Gergely

Dr. Keresztes László Lóránt

Kocsis-Cake Olivio

Fidesz

KDNP

Jobbik

MSZP

DK

LMP

Párbeszéd

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról

 

.

Szabó Zsolt

Volner János

Z. Kárpát Dániel

Mesterházy Attila

Varju László

Csárdi Antal

Fidesz

Jobbik

Jobbik

MSZP

DK

LMP

2018.06.29.

15. szám

 

Bánki Erik

Dr. Szűcs Lajos

Dr. Hargitai János

Volner János

Z. Kárpát Dániel

Dr. Tóth Bertalan

Bangóné Borbély Ildikó

Varju László

Csárdi Antal

Tordai Bence

Burány Sándor

Fidesz

Fidesz

KDNP

Jobbik

Jobbik

MSZP

MSZP

DK

LMP

Párbeszéd

Párbeszéd

2018.06.27.

13. szám

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról.

Ovádi Péter

Nacsa Lőrinc

Dr. Staudt Gábor

Dr. Varga László

Arató Gergely

Tordai Bence

Fidesz

KDNP

Jobbik

MSZP

DK

Párbeszéd

 

2018.06.26.

12. szám

A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről.

Bányai Gábor

Nacsa Lőrinc

Z. Kárpát Dániel

Dr. Harangozó Tamás

Dr. Vadai Ágnes

Csárdi Antal

Dr. Mellár Tamás

Fidesz

KDNP

Jobbik

MSZP

DK

LMP

Párbeszéd

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról.

Bánki Erik

Dr. Aradszki András

Kepli Lajos

Dr. Varga László

Schmuck Erzsébet

Tordai Bence

Fidesz

KDNP

Jobbik

MSZP

LMP

Párbeszéd

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról.

Riz Gábor

Dr. Aradszki András

Kepli Lajos

Dr. Harangozó Tamás

Schmuck Erzsébet

Tordai Bence

Fidesz

KDNP

Jobbik

MSZP

LMP

Párbeszéd

A szociális hozzájárulási adóról.

Hadházy Sándor

Nacsa Lőrinc

Volner János

Bangóné Borbély Ildikó

Varju László

Burány Sándor

Fidesz

KDNP

Jobbik

MSZP

DK

Párbeszéd

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról.

Bánki Erik

Nacsa Lőrinc

Z. Kárpát Dániel

Bangóné Borbély Ildikó

Varju László

Csárdi Antal

Burány Sándor

Fidesz

KDNP

Jobbik

MSZP

DK

LMP

Párbeszéd

A Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről.   

Dr. Hörcsik Richárd

Molnár Gyula

Fidesz

MSZP

2018.06.20.

10. szám

A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről.

Dr. Hörcsik Richárd

Molnár Gyula

Fidesz

MSZP

A Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

Dr. Hörcsik Richárd

Molnár Gyula

Fidesz

MSZP

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló szerződés kihirdetéséről.

Bartos Mónika

Szávay István

Molnár Gyula

Fidesz

Jobbik

MSZP

Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről.

Bartos Mónika

Nacsa Lőrinc

Molnár Gyula

Fidesz

KDNP

MSZP

Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról.

Dankó Béla

Kepli Lajos

Dr. Varga László

Csárdi Antal

Tordai Bence

Fidesz

Jobbik

MSZP

LMP

Párbeszéd

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról.

Manninger Jenő

Hegedűs Lorántné

Csárdi Antal

Tordai Bence

Fidesz

Jobbik

LMP

Párbeszéd

 

2018.06.18.

9. szám

A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről.

   Dr. Hörcsik Richárd

Mirkóczki Ádám

Dr. Gurmai Zita

Fidesz

Jobbik

MSZP

2018.06.12.

8. szám

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről megállapodás, valamint az annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről.

 Dr. Hörcsik Richárd

Mirkóczki Ádám

Dr. Gurmai Zita

Fidesz

Jobbik

MSZP

A Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről.

Dr. Hörcsik Richárd

Dr. Varga-Damm Andrea

Dr. Gurmai Zita

Fidesz

Jobbik

MSZP

Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

Balla Mihály

Dr. Varga-Damm Andrea

Dr. Gurmai Zita

 

Fidesz

Jobbik

MSZP

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

Balla Mihály

Z. Kárpát Dániel

Dr. Gurmai Zita

Fidesz

Jobbik

MSZP

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

Balla Mihály

Dr. Varga-Damm Andrea

Dr. Gurmai Zita

Fidesz

Jobbik

MSZP

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről.

Balla Mihály

Dr. Varga-Damm Andrea

Dr. Gurmai Zita

Fidesz

Jobbik

MSZP

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről.

Balla Mihály

Z. Kárpát Dániel

Dr. Gurmai Zita

Fidesz

Jobbik

MSZP

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.

Balla Mihály

Dr. Varga-Damm Andrea

Dr. Gurmai Zita

Fidesz

Jobbik

MSZP

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.

Balla Mihály

Dr. Apáti István

Dr. Gurmai Zita

Fidesz

Jobbik

MSZP

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.

Balla Mihály

Dr. Varga-Damm Andrea

Dr. Gurmai Zita

Fidesz

Jobbik

MSZP

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről.

Balla Mihály

Potocskáné Kőrösi Anita

Dr. Gurmai Zita

Fidesz

Jobbik

MSZP

ÖSSZEVONT VITA

A Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

A Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

 

 

Gyopáros Alpár

Mirkóczki Ádám

Bangóné Borbély Ildikó

 

 

Fidesz

Jobbik

MSZP

2018.06.11.

7. szám

ÖSSZEVONT VITA

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása.

Kocsis Máté 

Dr. Aradszki András

Mirkóczki Ádám

Gyöngyösi Márton

Dr. Harangozó Tamás

Arató Gergely

Dr. Keresztes László Lóránt

Szabó Timea

Fidesz

KDNP

Jobbik

Jobbik

MSZP

DK

LMP

Párbeszéd

2018.06.05.

6. szám

Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról.

Kósa Lajos

Dr. Aradszki András

Mirkóczki Ádám

Dr. Molnár Zsolt

Dr. Vadai Ágnes

Demeter Márta

Szabó Timea

Fidesz

KDNP

Jobbik

MSZP

DK

LMP

Párbeszéd

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról.

Ovádi Péter

Dr. Staudt Gábor

Dr. Varga László

Arató Gergely

Tordai Bence

Fidesz

Jobbik

MSZP

DK

Párbes


Bartha Szabó József
 • A szélsőbaloldal új fasizmusa
  József Attila a kommunizmust szapulta, Trump most az úgynevezett „liberalizmus” – neveztessék éppen „neoliberlizmusnak” vagy cinikus hazugsággal „neokonzervativizmusnak” – rombolása ellen próbálja megvédeni hazáját. A gyökér azonos.
 • Kártérítést a hungarocídiumért
  Vétkesek közt cinkos, aki néma – idézhetnénk Babitsot, de Brüsszelben ez is kárörvendő röhögést váltanak ki az ottani rasszista hungarofóbokból. Ezért is kell kártérítést követelnünk, tehát követelnünk kell a kártérítést a hungarocídiumért.
 • Karácsonyék pénzt kínálnak a klímaügyi szeánszokért
  Klímaüggyel házal a Soros György-féle Open Society Foundation (Nyílt Társadalom Alapítványok) által támogatott Foundation for Development of Democratic Rights (DemNet Hungary) részvételével a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat tízezer budapestinél. A Belügyminisztérium nyilvántartása alapján véletlenszerűen kiválasztott lakosoknak küldenek levelet, és az érdeklődők közül kiválasztott ötven embernek negyvenezer forintot kínálnak a részvételért.
 • Nagyot tévedett Dobrev Klára
  Fej fej melletti küzdelmet vizionált Dobrev Klára egy Népszavában megjelent interjúban a Fidesz–KDNP és az ellenzék között, elmondható azonban, hogy Gyurcsány Ferenc felesége téved – jelentette ki a lapunknak készített elemzésében Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatási igazgatója. Hozzátette: mivel az ellenzéki tábor nem egységes, ezért számos szavazót veszíthetnek a baloldali pártok azok közül, akik a közös listából nem kérnek.
 • Az apokalipszis négy lovasa
  A nyílt társadalom ideológiái: a kommunizmus, a liberalizmus, a globalizmus és a rasszizmus.
MTI Hírfelhasználó