Parázs vitákkal fűszerezve…
53 új, elfogadott és kihirdetett törvényt alkotottak az esztendő első felében. 31 zárószavazás új jogszabályok létrejöttét jelentette, míg 22 a már meglévőket módosította.
2018. augusztus 6. 12:34

A parlamentek legfontosabb feladata a törvényalkotás. Magyarország alaptörvénye félreérthetetlenül rögzíti:  a kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, amelynek feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály kifejezetten nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe. A kormány az Országgyűlésnek felelős,  rendeletei a  törvénnyel nem lehetnek ellentétesek. A miniszterelnök  határozza meg a kormány általános politikáját. Fontos szempont: a kormány az európai uniós döntéshozatal során csak az Országgyűlés állásfoglalásának alapulvételével járhat el. A miniszterek a kormány általános politikájának keretei között önállóan irányítják az államigazgatásnak a feladatkörébe tartozó ágazatait és az alárendelt szerveket, valamint ellátják a kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott feladatokat. Tevékenységükért felelősek  az Országgyűlésnek és a miniszterelnöknek. A miniszterek feladata, hogy az irányításuk alá tartozó szakterület hatékony működésének elősegítése érdekében jogszabályjavaslatot dolgozzanak ki, és végrehajtsák a kormányprogramban foglaltakat. Feladattuk  továbbá, hogy képviseljék a magyar kormányt az Európai Tanácsban és más nemzetközi szervezetekben is.

Parázs vitákkal fűszerezve zúgott, zakatolt a Tisztelt Ház. A kormány kiemelkedő szerepét törvényalkotási programja révén alapvetően meghatározza a törvényalkotás témaköreit és "menetrendjét", többség révén pedig biztosítja a napirendre tűzést, a sürgős tárgyalást, a részletes vitára bocsátást, illetve a törvényjavaslatok elfogadását. Üléseztek késő estig, és még azon is túl, hajnalok hajnaláig. Aratási időben volt ekkora buzgóság a régmúlt századokban: akkor a búza, a rozs, árpa, ezúttal pedig a törvények, jogszabályok betakarítása, a cséplőgép gyorsaságával történő feldolgozása ösztönözte a jelen-, és távollévőket. Ezer oldalt messze meghaladóan áradtak, szövegeztek az indítványok. Kalap megemelve előtte, ’ki elolvasta mindet!Megelőzendő a bajt, a frakciók előrelátóan kijelölték karmesterüket, akinek intése nyomán gondolkozás nélkül eldönthették, hogy szavazáskor melyik (igen, nem, tartózkodom) gombot kellett megnyomni.

Szabad jelzésre számíthattak a kormányoldalról érkező javaslatok, és bár az ellenzék indítványai  is a retorika lángján lobognak, a hagyományokhoz híven sorra elhamvadtak. Ismerve a harcos viszonyokat mégis meghökkentő eredménynek számított, hogy a sokat szidott kormány, s pártjai javaslatából  25 az ellenzék által egységesen „üdvözölve”, ellenszavazatuk és tartózkodásuk nélkül  kapott zöld utat, 7 pedig csupán néhány ”eltévedt nem” kíséretében jutott célba. Megtörtént hogy a karmesterre kormányoldalról nem kellően figyelő képviselő is „nem”  gombot nyomott. Persze amikor megkülönböztetett sok pénzről, hatalomról volt szó, mindkét oldalon egységesen összezártak a sorok.

Legfőbb téma az ország sorsát meghatározó  jövő évi költségvetés volt. Soha ennyi milliárd sorsáról még nem döntött a Tisztelt Ház.  Késhegyre menő viták kísérték,  parlamenti rekord is született: az ellenzék  810 (!) módosító javaslattal próbálta számára kedvezőbben elosztani a ”dohányt”.

Összeállításunk különlegessége: rákattintva eredetiben olvashatóak az elfogadott, emlékezésre avagy emlékeztetésre méltó új törvények, törvénymódosítások.

 

KIHÍRDETVE

BENYÚJTÓK

ELŐTERJESZTŐK

TÖRVÉNYJAVASLAT

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

Törvényalkotási bizottság

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása.

szövege: PDF

Igen:  159

Nem:     5

Tart:      0

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

Törvényalkotási bizottság

A gyülekezési jogról.
 

 2018: LV. tv.

szövege: PDF

Igen:  131

Nem:   56

Tart:      0

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

Törvényalkotási bizottság

Az üzleti titok védelméről.
 

2018: LIV. tv.

szövege: PDF

Igen:   129

Nem:    17

Tart:     38

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

Törvényalkotási bizottság

A magánélet védelméről.
 

2018: LIII. tv.

szövege: PDF

Igen:  153

Nem:   34

Tart:      0

Varga Mihály

pénzügyminiszter

Törvényalkotási bizottság

A szociális hozzájárulási adóról.
 

2018: LII. tv.

szövege: PDF

Igen:  131

Nem:   48.

Tart:      8

Pintér Sándor

belügyminiszter

Törvényalkotási bizottság

Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló szerződés kihirdetéséről.
 

2018: LI. tv.

szövege: PDF

Igen:  161

Nem:     0

Tart:    23

Varga Mihály

pénzügyminiszter

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről.
 

2018: L. tv.

szövege: PDF

Igen:  128

Nem:   56

Tart:      0

Semjén Zsolt

miniszterelnök-helyettes

Gulyás Gergely

miniszterelnökséget vezető miniszter

Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról.         

2018: XLIX.. tv.

szövege: PDF

Igen:  127

Nem:   56

Tart:      0

Fidesz:

Gulyás Gergely

Dunai Mónika

Törvényalkotási bizottság

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról.
 

2018: XLVIII. tv.

 szövege: PDF

Igen:  131

Nem:   54

Tart:      0

Fidesz-KDNP

Zsigmond Barna Pál

Nacsa Lőrinc

Törvényalkotási bizottság

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról.
 

2018: XLVII. tv.

szövege: PDF

Igen:  159

Nem:   20

Tart:      5

Fidesz:

Bánki Erik

Nagy Csaba

Dunai Mónika

Törvényalkotási bizottság

A sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról.
 

2018: XLVI tv.

szövege: PDF

Igen:  131

Nem:   48

Tart:     8

Palkovics László

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Törvényalkotási bizottság

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról.

2018: XLV. tv.

szövege: PDF

Igen:  154

Nem:    33

Tart:       0

Pintér Sándor

belügyminiszter

Törvényalkotási bizottság

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról.
 

2018: XLIV. tv.

szövege: PDF

Igen:  132

Nem:   54

Tart:      0

Fidesz:

Czunyiné  Bertalan Judit

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról.
 

2018: XLIII. tv.

szövege: PDF

Igen:  130

Nem:   22

Tart:    33

Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter

Törvényalkotási bizottság

Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről.

2018: XLII. tv.

szövege: PDF

Igen:  178

Nem:     0

Tart:      9

Varga Mihály

pénzügyminiszter

Törvényalkotási bizottság

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról.

2018: XLI. tv.

szövege: PDF

Igen:  131

Nem:   33

Tart:    23

Semjén Zsolt

miniszterelnök-helyettes

Varga Mihály

pénzügyminiszter

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról.
 

2018: XL. tv.

szövege: PDF

Igen:  133

Nem:   58

Tart:      0

Semjén Zsolt

miniszterelnök-helyettes

Palkovics László

innovációért és technológiáért felelős miniszter

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról.   

2018: XXXIX. tv.

szövege: PDF

Igen:  156

Nem:   26

Tart:      8

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról.

2018: XXXVIII. tv.

szövege: PDF

Igen:  157

Nem:     2

Tart:    33

Fidesz:

Győrffy Balázs

Jakab István

Az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról.
 

2018: XXXVII. tv.

szövege: PDF

Igen:  134

Nem:   58

Tart:      0

Fidesz:

Gulyás Gergely

Bajkai István

Zsigmond Barna Pál

Kocsis Máté

Németh Szilárd István

Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról.
 

2018: XXXVI. tv.

szövege: PDF

Igen:  134

Nem:   34

Tart:      0

Fidesz:

Hende Csaba

Bajkai István

 Zsigmond Barna Pál

Törvényalkotási bizottság

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról.
 

2018: XXXV. tv.

szövege: PDF

Igen:  134

Nem:   58

Tart:      0

Seszták Miklós

ex-nemzeti fejlesztési miniszter

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló megállapodás (SzMGSz) és mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről.        

2018: XXXIV. tv.

szövege: PDF

Igen:  192

Nem:     0

Tart:      0

Varga Mihály

ex-nemzetgazdasági miniszter

Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről.

 

2018: XXXIII. tv.

szövege: PDF

Igen:  184

Nem:     7

Tart:      1

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről.    

2018: XXXII. tv.

szövege: PDF

Igen:  192

Nem:     0

Tart:      0

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről. 

2018: XXXI. tv.

szövege: PDF

Igen:  192

Nem:     0

Tart:      0

Lázár János

ex-miniszterelnökséget vezető miniszter

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2018: XXX. tv.

szövege: PDF

Igen:  192

Nem:     0

Tart:      0

Seszták Miklós

ex-nemzeti fejlesztési miniszter

Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről.

2018: XXIX. tv.

szövege: PDF

Igen:  181

Nem:     0

Tart:      9

Lázár János

ex-miniszterelnökséget vezető miniszter

Az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodás kihirdetéséről.

2018: XXVIII. tv.

szövege: PDF

Igen:  192

Nem:     0

Tart:      0

Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter

A Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

2018: XXVII. tv.

szövege: PDF

Igen:  158

Nem:     1 

Tart:    32

Lázár János

ex-miniszterelnökséget vezető miniszter

Törvényalkotási bizottság

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról.

2018: XXVI. tv.

szövege: PDF

Igen:  113

Nem:   54

Tart:      0

Lázár János

ex-miniszterelnökséget vezető miniszter

Törvényalkotási bizottság

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2018: XXV. tv.

szövege: PDF

Igen:  166

Nem:     0

Tart:      0

Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter

Törvényalkotási bizottság

 

Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről megállapodás, valamint az annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2018: XXIV. tv.

szövege: PDF

Igen:  140

Nem:     0

Tart:     25

Pintér Sándor

belügyminiszter

Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

2018: XXIII. tv.

szövege: PDF

Igen:  171

Nem:     0

Tart:      0

Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter

Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről.

2018: XXII. tv.

szövege: PDF

Igen:  161

Nem:     1

Tart:      7

Pintér Sándor

belügyminiszter

Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről.

2018: XXI. tv.

szövege: PDF

Igen:  171

Nem:     0

Tart:      0

Seszták Miklós

ex-nemzeti fejlesztési miniszter

Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről.

2018: XX. tv.

szövege: PDF

Igen:  192

Nem:     0

Tart:      0

Pintér Sándor

belügyminiszter

Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2018: XIX. tv.

szövege: PDF

Igen:  181

Nem:     0

Tart:      0

Pintér Sándor

belügyminiszter

Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2018: XVIII. tv.

szövege: PDF

Igen:  186

Nem:     0

Tart:      0

Pintér Sándor

belügyminiszter

Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2018: XVII. tv.

szövege: PDF

Igen:  187

Nem:     0

Tart:      0

Lázár János

ex-miniszterelnökséget vezető miniszter

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről.

2018: XVI. tv.

szövege: PDF

Igen:  192

Nem:     0

Tart:      0

Lázár János

ex-miniszterelnökséget vezető miniszter

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről.

2018: XV. tv.

szövege: PDF

Igen:  192

Nem:     0

Tart:      0

Lázár János

ex-miniszterelnökséget vezető miniszter

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről.

2018: XIV. tv.

szövege: PDF

Igen:  183

Nem:     8

Tart:      0

Semjén Zsolt

miniszterelnök-helyettes

 

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról.

2018: XIII. tv.

szövege: PDF

Igen:  190

Nem:     0

Tart:      1

Lázár János

ex-miniszterelnökséget vezető miniszter

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2018: XII. tv.

szövege: PDF

Igen:  183 

Nem:     0

Tart:      9

Lázár János

ex-miniszterelnökséget vezető miniszter

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2018: XI. tv.

szövege: PDF

Igen:  180

Nem:     9

Tart:      2

Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési megállapodás kihirdetéséről.

2018: X. tv.

szövege: PDF

Igen:  176

Nem:     8  

Tart:      0 

Seszták Miklós

ex-nemzeti fejlesztési miniszter

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2018: IX. tv.

szövege: PDF

Igen:  184

Nem:     0

Tart:      0

Seszták Miklós

ex-nemzeti fejlesztési miniszter

Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2018: VIII. tv.

szövege: PDF

Igen:  184

Nem:     0

Tart:      0

Seszták Miklós

ex-nemzeti fejlesztési miniszter

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2018: VII. tv.

szövege: PDF

Igen:  183

Nem:     0

Tart:      0

Pintér Sándor

belügyminiszter

Hende Csaba

Törvényalkotási bizottság

Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról.

2018: VI. tv.

szövege: PDF

Igen:  159

Nem:   19

Tart:      0

Orbán Viktor

Semjén Zsolt

Rogán Antal

Gulyás Gergely

Kocsis Máté

Fidesz

KDNP

Fidesz

Fidesz

Fidesz

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

2018: V. tv.

szövege: PDF

Igen:  127

Nem:   35

Tart:     0

       

KIHÍRDETÉSRE VÁR

Pintér Sándor

belügyminiszter

Törvényalkotási bizottság

Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról.
 

szövege: PDF

Igen:   129

Nem:    39

Tart:     16


Bartha Szabó József
MTI Hírfelhasználó