Máris nekimentek bőszen és bután
Még le sem tette az új Orbán-kormány az esküt, tehát hivatalosan még nincs is kabinet, máris kipécéztek egy leendő minisztert.
2018. május 1. 01:37

A varázsütésre beindult vadliberális kommandó persze nem a jelölt szakmai képességeit (kanditátus, egyetemi tanár, Széchenyi-díjas onkológus) firtatta, ahhoz hozzá sem tudna szólni. Hanem azt, hogy hívő keresztény és ezt vállalva munkásságában és gondolkodásában ki is mutatja.

Nincs új a liberális nap alatt - érdemes egy kis kitérőt tennünk. Szép hazám 2004-ben csatlakozott nagy reményekkel az Európai Unióhoz. De azt nagy eufórikus örömünkben nem vettük észre, hogy ugyanabban az évben történt valami más is Brüsszelben. Bizonyos Rocco Buttiglione olasz konzervatív katolikus politikust igazságügyi biztosnak jelölt Barroso, de ez nem tetszett a liberális grémiumnak. Bár a biztottsági szavazáson csupán egyetlen szavazattal maradt alul, volt olyan bölcs, nem várta meg az EP plenáris döntését, önként lemondott. Itt sem szakmai okok miatt volt a felháborodás. Hanem azért, mert Buttiglione is vállalta munkásságában és gondolodásában keresztény hitét. És ki mert állni a hagyományos családmodell mellett, sőt - horribile dictu - bűnnek tartotta a homoszexualitást. Az őt ért vadliberális támadásokra még rá is tett egy lapáttal, kijelentve, hogy az Európai Parlament új inkvizíciót vezetett be, politikai irányvonalra és állásfoglalásra való tekintet nélkül. Újfajta ortodoxiát, egyfajta ateista vallást, amely számára csak egy igazság létezik, az, hogy az igazság nem létezik.

Mai tudásunkkal hozzátehetjük, bár akkor még nem volt ennnyire nyilvánvaló a gender-elmélet, de a helyzet még rosszabb, az inkvizíció dübörög. Érdekes, hogy a deviáns szót minden mai pszichológus és kriminálszakértő óránként használja, Rocco barátunk legalább a szó etimológiai értelmében tette. A de latin ablativus (ról,ről), via - út. Tehát azokról van szó, akik az útról letértek. Az út azért út, mert mindenki azon megy, legalábbis a döntő többség. Mára azonban ez is változott, egyre többen vannak a letérők és a liberális inkvizíció most öket élteti és bátorítja. A normalitást lassan felváltja az abnormalitás (ab - szintén delatívus, tól,től). A másság dicsérete mindent felülmúl és elsöpör.

Címünk alátámasztására máris nézzünk két minapi szemelvényt, lehetőleg minimális kommentárral.

Az elsőt egy volt Népszabadságos - tehát sértett - kolléga írta, aki azóta a végtelenül toleráns Népszavánál kötött ki. Soha nem fukarkodott az Orbán-kormány és a magyar politika kritizálásával, egész munkássága gyakorlatilag ebből áll. Még akkor is, ha ma a Magyar Újságírok Országos Szövetségének (áldott, setét múltú MÚOSZ) az elnöke, tehát országos szinten a magyar újságíróké. Most valami biblikus ihletésű irománnyal próbálkozott, hogy pellengérre állítsa a leendő minisztert, nem sok sikerrel. A teológiai utalások egy kisiskolás hittanórai szintjén megrekedtek.

Lássuk:

Hargitai Miklós: Parancsolat

Volna itt egy dilemma: mennyivel erkölcsösebb dolog a Magyarországot közvetlenül fenyegető migráns-invázióról és 2000 Soros-zsoldosról fabulálva választást nyerni (O. V.), mint mondjuk a költségvetés állapotáról valótlanságokat állítva (Gy. F.)? Mint emlékezetes, 2006-ban az akkori miniszterelnök azért vált morálisan bukott emberré, mert hazudott a választóknak – az már csak a ráadás volt, hogy a hazugságot Őszödön be is vallotta –, és arról nem is nagyon folyt vita az országban, hogy ilyesmit tisztességes kormányfő nem tesz. Azóta máshová került az ingerküszöb – nem egészen magától –, pedig a normák a lényegüket tekintve nem változtak. A hazugság például ma is bűn. Mindezt amiatt érdemes most rögzíteni, mert Kásler Miklós onkológus, az oktatást és az egészségügyet is felügyelő humán tárca várományosa mondott a minap valami olyasmit: a halálos betegségek 70-80 százaléka elkerülhető a tízparancsolat betartásával. Nem egészen világos, hogy milyen típusú bűnökre illetve parancsolatokra utalhatott a tudós professzor, de ha netán az erkölcsi romlottság és a daganatos betegségek gyakorisága között tárt föl valamilyen rejtett összefüggést, az világszenzáció lenne. (Bár az Orbán-kormányban szerintem nem díjaznák miniszteri poszttal.) Az is lehet persze, hogy nyelvbotlás volt, és a hét főbűnre gondolt; a bujaság és a torkosság bizonyítottan, a harag pedig nagy valószínűséggel szintén árthat az egészségnek. Azt viszont sajnos nem említette – holott kétségkívül igaz –, hogy ha a mindenkori kormány tagjai a kőtáblára írt parancsok közül legalább hármat következetesen betartanának, mennyivel jobb hely lenne ez az ország. Az ötödikre (Ne ölj!), a hetedikre (Ne lopj!) és a nyolcadikra (Ne hazudj!) gondoltunk – amennyiben Kásler úrból valóban miniszter lesz, már azzal megszolgálná a fizetését, ha időnként figyelmeztetné minderre a kollégáit.

**********

A másik remekmű a Magyar Narancs nagy szakmai alapossággal összehordott cikke, bár a nagy munkálkodásban a szerkesztőség nem vette észre, hogy kétszer is hasba lőtte magát. Egyrészt eddig csak azt boncolgatták, mennyire primitív a Habony-féle kormányproganda, a leegyszerűsített üzenetekkel kizárólag az alacsony műveltségű embereket akarták megszólítani. Másrészt. Most jött egy ember, akinek gondolatai valóban nem egyszerűek, mert a transzcendencia határán mozognak. És erre a bölcs szerkesztők boldogan idézik, részletezik és boncolgatják hogy lám-lám, milyen butaságokat hord össze egy leendő kormánytag.

Hát akkor ezt is nézzük, borzongva.

Sikerült megtalálni Balog Zoltán méltó utódját.

Tegnap hivatalossá vált az új Orbán-kormány összetétele, és a miniszterekkel kapcsolatos pletykák jelentős része be is igazolódott. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) élére például valóban Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója került, akinek korábbi kijelentései a napokban bejárták az internetet. Kiderült például, hogy az új miniszter nem hisz az ősrobbanásban, ahogy szerinte a halálos betegségek többségét el tudjuk kerülni, ha betartjuk a Tízparancsolatot.

Most a 168 Óra Online szemlézte Kásler egy korábbi fellépését, ahol a leendő miniszter megint érdekeseket mondott.

Szerinte például az emberi gondolkodás egy fikarcnyit sem fejlődik, a világ pedig nem megismerhető, „mert nagyon sok olyan dolog van, amire egyetlenegy válasz van, az az Isten léte, nincs egyéb”. Kásler szerint akkor sincs olyan nagy gond, ha valaki se otthon, se az iskolában nem ismeri fel, hogy „mi a szép élet”, mivel az egyház ott van:

„Önök eldönthetik azt, hogy akarnak élni, és lehet élni szépen is, csak meg kell hallgatniuk, hogy lehet szépen élni, fel kell ismerni, hogy mi a szép élet. És ezt otthon, ha nem kapja meg valaki, és még az iskolában sem kapja meg valaki, akkor van nehéz helyzetben, de akkor még mindig támaszkodhat az egyházra, meg támaszkodhat saját magára.”

De Kásler kifejtette a műhibáról szóló véleményét is:

„Az, hogy műhiba, ez rendkívül relatív dolog. (...) Biztos, hogy a gyermekkel, aki meghalt vagy műhiba áldozata lett, egészen biztos, hogy ott volt mellette a Jóisten, és egészen biztos, hogy ez a kisgyermek megkapta a Jóisten segítségét, legfeljebb mi erről nem tudunk. Az, hogy az orvos megkapja-e a Jóistentől a feláldozást (sic!), vagy segítséget, hogy ezen túllépjen, az egy másik kérdés.

Bár az Emmiben vélhetőleg továbbra is lesz oktatási államtitkárság, végső soron ez a terület is a miniszter alá fog tartozni, így egyáltalán nem mindegy, mit gondol Kásler az oktatásról. Ezt gondolja: „Az iskolában pedig nem folyik nevelés. Oktatni még úgy, ahogy oktatnak, többé-kevésbé tényszerűen oktatnak, ebben se vagyok biztos. A társadalomtudományokat rendkívül masszívan eltorzítva oktatják. Tehát azok a klasszikus értékek, ami az identitás részeit képezik, tehát ember vagyok, magyar vagyok, hívő vagyok, ésatöbbi, ésatöbbi, és a magyar kultúrának az elképesztő kincsestárát nem ismertetik meg a diákokkal. Na most a magyar nyelv nagyon plasztikus, akit nem nevelnek, az neveletlen. (...) Döntő fordulat volt, amikor az etika és a hittan oktatását visszaállították, mert legalább ízelítőt kap abból, hogy ilyen létezik.”

Kásler Miklósról szóló korábbi portrénkat itt lehet elolvasni.

******

Mondom, még meg sem alakult az új magyar kormány, amikor annak egy tagját a vadliberális sajtó máris kipellengérezte. Pontosabban ki akarta pellengérezni, dehát ez így sikerült. 

Buttiglione ma is jól van, az Európai Parlament Verhofstadtostul, Sargentinistül, Niedermüllerestül és Újhelyistül már kevésbé. Mi is jól vagyunk és remélhetőleg leszünk még jobban is.

Jelzem, hogy Andrásfalvy Bertalan, az Antall-kormány első kultuszminisztere is a vadliberális sajtó állandó kereszttüzében dolgozott. Keresztényként és nagy tudósként ő is jól van, a kisujjában több tudás van a néprajzról, a magyar lélek ismeretéről, mint a mai hőbörgő CEU-professzorok, egyéb tanszékek, emberjogi aktivisták és mindenféle szerkesztőségek okosainak együttvéve. 

Kásler Miklós orvos és onkológus, az élet és halál mezsgyéjén az utóbbinak a legjobb ismerője. Oktalanul nekimentek. De ő ezt kezelni fogja. Eddig nem nehéz, mert a szerencsétlen MÚOSZ-elnök belement egy zsákutcába, a Narancs-cikk pedig szándéka ellenére őt igazolja. Persze ettől még a harc kemény lesz.

De azt is tudja, amit a MÚOSZ-nak üzennék, hogy zuhanó repülőgépen sosem volt még ateista.

(szék)
  • A Szent Péter-i Európa védelme
    Belülről akarják felrobbantani – vagy talán inkább szétmállasztani – a szellemi birodalmat, hosszú ideje, ám most egyfajta végkifejlet látszik közeledni.
  • Orbánt támadja egy lenini hasznos idióta
    Most a populista jelző – nem is címkéjével, hanem – bunkójával ütik le azokat, akik másként gondolkoznak, mint a Központ.
MTI Hírfelhasználó