Orbán: bevándorlókontinensünk lesz
Az "európai egyesült államok" létrejötte azt jelentené, hogy "nekünk egy bevándorlókontinensünk lesz" bevándorlóországgá tett Magyarországgal - mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián, az Igazságügyi zsebtörvénytár című kiadvány bemutatóján.
Utoljára frissítve: 2018. március 5. 14:53
2018. március 5. 12:19

A kormányfő szerint a tagállami jogok visszaszorítására és egy "európai egyesült államok" létrehozására irányuló szándékokat lehet észrevenni például az olyan kísérletek mögött, mint az alapító szerződésben sehol sem szereplő úgynevezett csúcsjelöltrendszer bevezetése.

Azzal, hogy az Európai Bizottság nyíltan politikai testületként tüntette fel magát, feladta elvi semlegességét, ez azonban az EU-n belüli együttműködés lerombolásához vezet, mert intézményesíti a kettős mércét: mindig a nagyobbak javára és a kisebbek rovására - fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: az "Európai Bizottság mint a szerződés őre" elvnek a felborítása alapjaiban rázza meg az európai intézményrendszert.

A miniszterelnök több olyan esetet is felelevenített, amikor a nagyobb tagállamok esetében elmaradt a büntetés. Megemlítette például, hogy az Európai Bizottság elnöke korábban azzal indokolta a szabálysértő francia költségvetési deficit miatt esedékes bizottsági szankció elmaradását, hogy "Franciaország az Franciaország".

A kettős mérce szerinte megnyilvánult az igazságszolgáltatás területén is: amikor 2011-12-ben a bírósági rendszer korszerűsítése zajlott, és az ügyek felgyorsítása érdekében Magyarország átalakította a bírósági igazgatást, ennek keretében pedig nyugdíjazta a bizonyos korhatár feletti bírósági vezetőket, akkor az Európai Bizottság kötelezettségszegési, majd bírósági eljárást kezdeményezett. Amikor azonban néhány évvel később a baloldali olasz kormány nyugdíjazta az idősebb bírákat, "a bizottság azt, mint eljárási gyorsítást, lelkesen üdvözölte" - jegyezte meg, hozzátéve: "nyilván Olaszország az Olaszország".

Orbán Viktor azt is mondta, hogy amikor az Európai Bizottság legfrissebb, rövidesen olvasható országjelentésében - "precedens nélküli módon beavatkozva a magyar választási kampányba" - az igazságszolgáltatási tanács jogosítványait kevesli, akkor "szándékosan elfeledkezik" arról a tényről, hogy ilyen, garanciális célokat szolgáló testületek Németországban vagy Ausztriában nem is léteznek, ott ugyanis a bírósági vezetőket közvetlenül a végrehajtó hatalom bízza meg.

Hozzátette, az uniós intézmények akkor sem érezték kötelességüknek, hogy felemeljék a szavukat, amikor Ausztriában a legfontosabb állampolgári jogot érte "súlyos katasztrófa", mert nem tudták érvényesen lebonyolítani az elnökválasztást.

Eközben "Magyarországról és Lengyelországról havonta fogadnak el az uniós testületek a jogállamiság úgymond sanyarú állapota, vagy éppen a kommunista Lukács György archívuma, vagy Ahmed H. kapcsán határozatokat" - mondta, hozzátéve: az Európai Bizottság, "beszállva a magyar választási kampányba", most éppen azért támadja a magyar kormányt, mert az bizonyos esetekben nem rejti véka alá véleményét egyes bírói ítéletekkel kapcsolatban.

Ha a bizottság valóban aggódik azért, hogy senki se avatkozzon be véleménynyilvánítással folyamatban lévő eljárásba, akkor miért nem támadja például az Európai Parlament határozatát, amely egy folyamatban lévő büntetőügyben, Ahmed H. ügyében tesz közzé folyamatos, agresszív, beavatkozó felszólításokat a magyar bírák és Magyarország felé - vetette fel.

A kormányfő elvárásként fogalmazta meg, hogy minden uniós tagra ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, "legyen Európa újra a józan ész és a méltányosság Európája".

Tisztelet kért Magyarországnak, ugyanakkor közölte: arra számít, az Európai Bizottság a következő időszakban is támadni fogja a magyar jogrendszert és az igazságszolgáltatást.

Viszonyításképpen felhívta a figyelmet arra, hogy míg a magyar közjog a világ egyik leggazdagabb hagyományára építkezik, addig az EU jogrendszere egy folytonosan alakuló, eddig alig több mint fél évszázad tapasztalataira visszatekinteni képes szabályrendszer.

Szavai szerint ma a nemzeti jogrendszerek adják a biztonságot, a garanciát mind a döntések függetlensége, mind az alkalmazott jog tartalma tekintetében.

"Nehezen tudjuk visszafogni meglepetésünket" - folytatta Orbán Viktor -, amikor az EU részéről e kialakulatlan jogrendszerére hivatkozva politikai indíttatású támadások érik a mai jogfejlődésnek minden tekintetben megfelelő, korszerű, sok évszázad hagyományaira alapozott magyar jogot.

Kijelentette: a jogállamiság érvényesülése feletti kontrollt a tagállamok sosem adták át az uniós intézményeknek, utóbbiaknak csak az EU-s jog érvényesítésével kapcsolatban vannak hatásköreik.

A miniszterelnök szólt a 2011-ben elfogadott új alkotmányról is, amelyet úgy jellemzett: az alaptörvény az irányokat jelölte ki, az utána következő évek munkája pedig létrehozta a magyar jogrendszer építményét pillérként tartó jogszabályokat. A munka minőségéről a jogalkalmazóknak kell ítéletet alkotniuk, és jelzéseket küldeniük a jogalkotó felé arról, hol lehet szükséges nem elvi, hanem minőségi célú javításokat eszközölni - fűzte hozzá.

Szerinte erkölcsi kötelesség volt kihasználni a 2010-ben létrejött alkotmányos többségben rejlő jogalkotási lehetőséget.

Az Igazságügyi zsebtörvénytár jelentőségét Orbán Viktor úgy foglalta össze: ebben a kiadványban szerepelnek azok a törvények, amelyek a magyar nemzet szuverenitását és függetlenségét garantálják.

A jogalkotás a védendő nemzeti identitás része

A nemzeti jogalkotás az önálló állami lét alapja, és Magyarország alkotmányos önazonosságának megtestesítője - mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter az Igazságügyi Zsebtörvénytár bemutatóján hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián.

Trócsányi László a magyar jogrendszer megújításának legfontosabb törvényeit tartalmazó kiadványt bemutatva - Orbán Viktor miniszterelnök és a rendezvényre meghívott jogászok előtt - azt hangoztatta, tárcája feladata, hogy őrködjön a kodifikáció minősége felett és szerezze vissza annak régi becsületét.

Kiemelte, hogy a 70 éve Térfy Gyula által alapított Igazságügyi Zsebtörvénytár újbóli közreadásával bizonyságot akarnak tenni a nemzeti kodifikáció megbecsültségéről.

A nemzeti kodifikáció tudomány és művészet, ezzel szemben az uniós jogalkotás alkufolyamatokat türköző jogtechnika - fogalmazott a miniszter.

Törvényeink a letisztult jogelvek és a konkrét valóság öleléséből születnek - fogalmazott Trócsányi László.

Trócsányi László igazságügyi miniszter beszédet mond az Igazságügyi zsebtörvénytár című kiadvány bemutatóján a Magyar Tudományos Akadémián 2018. március 5-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Elmondta, ahhoz, hogy ma ki tudják adni a zsebtörvénytárat, "jogi rendszerváltozásra" volt szükség, arra, hogy 2010 és 2018 között alapjaiban újuljon meg a magyar jogrendszer.

Közölte, a zsebtörvénytár mint jogszabálygyűjtemény megjelentetésének 1948-ban megszakadt hagyományát a mostani kiadvány hivatott újjáéleszteni. A Térfy Gyula (1864-1929) jogtudós, kodifikátor által 1922-ben alapított és most újra kiadott zsebtörvénytár az alaptörvényt, valamint a hazai jogrendszer megújításának legfontosabb anyagi és eljárásjogi törvényeit tartalmazza.

Hangsúlyozta, hogy az Igazságügyi Zsebtörvénytár évtizedeken keresztül a "bibliája" volt valamennyi jogásznak. A miniszter idősebb Térfy Gyulát, a kiadvány alapítóját, az akkori tárca törvényelőkészítő főosztályának vezetőjét, királyi kúriai tanácselnököt - a család több leszármazottja előtt - méltatva a kortárs kodifikátornemzedék példaképének nevezte.

Az Igazságügyi Zsebtörvénytár első alkalommal 1922-ben jelent meg, és a jogalkalmazók mindennapi munkáját segítette azzal, hogy a jogszabályokat egyetlen gyűjteménybe foglalta.A most újraalapított, a Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó gondozásában kiadott kötetet külsőleg egyfajta reprint kiadásként jelentették meg, de már a hatályos törvényekkel, valamint tárgymutatóval kiegészítve.

Az eseményen megemlékeztek továbbá Vladár Gáborról (1881-1972), az egykori kiváló igazságügyi miniszterről, "akinek szellemi és erkölcsi nagysága előtt a mai magyar politika és jogászság képviselőinek kötelessége fejet hajtani".

Az Igazságügyi zsebtörvénytár példányai a kiadvány bemutatóján a Magyar Tudományos Akadémián 2018. március 5-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt
   

MTI
 • Javaslat a Korrupcióellenes Munkacsoportnak
  A baloldali politikus ugyanis 2015. szeptember 29-én egy online újságnak az ügyre utalva a következőket mondta: „Amúgy nem azt mondtam, hogy az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel. Hanem azt, hogy az SZDSZ is tele van korrupciós ügyekkel. Fontos az az is.” Egészen különleges üzenet ez a veterán politikustól.
 • Csengey Dénes legendája filmalkotásban
  Csengey mint ikon is fontos volt az MDF-nek, farmeröltönyt viselt, hosszú haja, szakálla volt, a fiatalokat vonzotta ezzel a megjelenéssel. Jó párost alkottak 1989. március 15-én a televízió előtt Cserhalmi Györggyel: a színész Kiáltványt olvasott fel Csengey beszéde előtt.
 • A keresztyén hit mélysége a megmaradás kulcsa
  A Kárpátaljai Református Egyház egyházkerületi ünnepi közgyűlésén Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, hogy "hosszú történelmünk megmutatta, hogy a keresztyén hit mélysége ezekben az időkben a megmaradás kulcsa".
 • A jogvédők ordító csendje
  A „jogvédő" NGÓ-knak az ukrajnai háborúval kapcsolatban tanúsított szemforgató hozzáállása leleplezte őket abban, hogy minimális érzékenységet sem tanúsítanak a valóban életveszélyben lévő kárpátaljai nemzettársaink iránt, hanem kizárólag a megrendelői igények szolgai végrehajtásában merül ki ténykedésük – fogalmaz Hetzmann Róbert.
 • Barcsay Jenő szellemiségének eleven értékei
  Barcsay Jenő, a mester életműve egyedülálló egyetemes értékeivel teszi gazdagabbá az erdélyi magyar képzőművészetet, s a teljes magyar képzőművészetet – fogalmaz Feledy Balázs.
MTI Hírfelhasználó