Példabeszédek..!
KDNP: A Nyugat alkonya! MSZP: Akit Önök megvédenek, az mindig rosszul jár! Jobbik: Miért nem hajlandó elszámolni a Magyar Villamos Művek a fideszes álcivileknek adott félmilliárd forintnyi közpénzről? LMP: Minden család számít! Fidesz: Összefogott a szakma a vidéket szolgáló kamara érdekében!
2017. november 7. 22:10

Szolid napirend előtti felszólalások  köszöntötték a KDNP és a Fidesz padsorából e hét elején is a Tisztelt Házat. Csend persze így sem volt, az ellenzék soraiban erről gondoskodtak, ezúttal azonban a taps és néhány „szerény” közbeszólás kivételével eltekintünk a mentelmi jog birtokában született hangosabb zajok közvetítésétől.

A Nyugat alkonya!

 

HARRACH PÉTER, (KDNP): - Tisztelt Ház! Természetesen nem Spengler gondolatairól szeretnék beszélni, még csak nem is más hasonló szerzőről, akik a kultúrák sajátságairól írtak, hanem inkább a mai európai helyzetről. Hadd kezdjem egy megdöbbentő jelenséggel: néhány nappal ezelőtt egy francia kisvárosban bírósági döntés alapján el akarták távolítani II. János Pál szobrát, majd végül megelégedtek a kereszt eltávolításával. Mondhatnánk, hogy ez a francia szekularizált világnak egy sajátos jelensége, de én azt gondolom, hogy Európában több hasonló esemény történt, és ez említést érdemel.

- Ki merem jelenteni azt, hogy a gyökerek elvágása, az identitásválság az egyik oka a migrációs válságnak, - más is van persze, de azt most hagyjuk! Ha identitásról beszélünk, akkor Európa identitásvesztése vagy válsága okozza a gyengeségét, a gyengeség pedig egyenesen az erőssel szembeni vereséget jelenti. Ha tudom, hogy ki vagyok, akkor ez önbizalmat ad nekem; ha tudom, hogy hol a helyem a világban, akkor ez rendezi a többi emberrel való kapcsolatomat; ha tudom, hogy mi a célom az életben, akkor ez biztosítja a hatékony cselekvést; és ha tudom, hogy kihez tartozom, akkor ez közösséget teremt! Ez így van az embernél és nemcsak az egyénnél, hanem a közösségnél, a nemzeteknél is.

- A nyugat-európai identitásgyengülés bizonytalanságot okoz és gyengülést, és a gyengék helyét elfoglalják az erősek. De nemcsak ebből a szempontból jelenti a migrációs válságnak a gyökerét az identitásválság, hanem egy következő lépésre is kényszeríti az európai vezetőket és a megtévesztett tömegeket. Ez pedig egy új identitás keresése! Gyakorlati kivitelezésében a nyílt társadalom elméletének nagy szerepe van, s ebben Soros Györgynek is. Lényege a multikulturális társadalom, ami nagyon szép gondolat, de téves gondolat! A gyakorlat bebizonyította, hogy a kultúrák nem egymás mellett élnek, hanem egymás ellen harcolnak, és ebben a harcban sajnos úgy tűnik, a nyugati kultúra vesztésre áll.

- Itt persze megemlíthetném ‑ ez már a migrációra vonatkozik ‑ az egyén és a tömeg közötti különbséget. Éppen ma kellett egy konferenciát megnyitnom, ahol egy nagyon érdekes téma volt, azt a címet adták a szervezők, hogy „Ábrahám utódai”, vagyis a zsidó, keresztény és muszlim vallás követői közül választották az előadókat. Én is azt tudtam mondani, amit nyilván a szervezők is így gondoltak:  a jelenlegi helyzetre, Magyarország helyzetére is alkalmazva kimondhatjuk azt, hogy mivel befogadó nemzet vagyunk, nálunk otthonra lelhet az olyan egyén, aki bárhonnan jött, de megtartja a törvényeinket és a normáinkat követi, valahogy úgy, mint az ’56-os magyar menekültek, akik Európa-, sőt világszerte szétszóródva a befogadó ország törvényeit megtartották. Nos, ez a különbség a migráns tömeg, amely hódítani akar, és az egyén között.

- Tisztelt Ház! Befejezésképpen engedjenek meg egy optimista gondolatot, mivel az optimizmusunk kötelez erre. Bár Európa meglehetősen rossz helyzetben van, de azért mégiscsak úgy tűnik, hogy a reményt a közép-európai országok jelentik, hiszen mi még nem vesztünk el. A nyugati országok jelentős részének azonban ‑  például Franciaországnak ‑ már nem sok reménye van, hogy megőrizze eredeti kultúráját. Köszönöm a figyelmüket! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Frakcióvezető Úr! Amikor olvastam felszólalásának a címét: „A Nyugat alkonya”, az jutott eszembe, hogy a Time magazin címlapja sem szól másról (Kezében tartva a lapot:) ezen a héten, pontosan, amelyik szintén azt mondja (Szél Bernadett: Szemléltetünk, szemléltetünk?), hogy Kína megnyeri azt a csatát, amit a nyugati civilizációval szemben ő gazdasági értelemben vív. Tehát máshol is hasonló gondolatok jutnak a tollat ragadók kezébe, mint amit frakcióvezető úr mondott.

- A józan ész alapján nehezen elfogadható, hogy II. János Pál szobra vagy a fölé emelt kereszt kit és miért zavarhat? Ha van olyan egyházi vezető, akit tényleg a világon mindenhol elfogadtak, és aki mindenhol a jó hírt, az örömhírt közvetítette, és emellett a békesség mellett foglalt állást, az II. János Pál volt. Akik az ő szobrát vagy az ő szobra fölötti keresztet támadják, azok nyilván az európai identitásnak a gyökereit, a kereszténységet támadják, hiszen ami közös bennünk, európai nemzetekben, ami európaiságunknak az alapja, az bizony a keresztény gyökerekkel egyezik meg itt az európai civilizációban. Tehát a józan ész alapján senki nem tudja felfogni szerintem, hogy miért támadnak meg egy II. János Pál-szobrot!

-  Tisztelt Ház! Magyarország kész mind a szobrot vagy a fölötte levő keresztet befogadni abban az esetben, ha nem járnak sikerrel az ottani jogi küzdelmek, és nem sikerül megvédeni ezt a szobrot a közterületen. De nemcsak Magyarország, hanem Lengyelország is bejelentette már, hogy ő is befogadná ezt a szobrot, ami, azt hiszem, egyfajta jelképévé is válik az európai identitásért való küzdelemnek. Az identitásnélküliség ugyanis nem lehet identitás sem Európában, sem máshol! Ha valahol identitásvákuum alakul ki, akkor ‑ ahogy frakcióvezető úr is mondta ‑ egy más civilizáció fog oda benyomulni, és átveszi a helyét. Nem maradt fenn semmilyen térség hosszú távon a történelemben önálló világnézet nélkül, hanem akkor egy másik civilizáció, egy másik kultúra nyomult oda be és lett domináns.

- Ismerjük az örök értékű mondást: Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz! Azt hiszem, hogy a tömeges bevándorlásnak az időszakában ez még inkább igaz, hiszen vagy Európa újra felfedezi, újra megerősíti és újraértékeli a keresztény gyökereit, újra értékessé teszi, vagy pedig ha ezt elveszti, akkor a mai értelemben vett európai civilizáció meg fog szűnni, mint ahogy Nyugat-Európa nagyvárosainak egyes külvárosi részein már meg is szűnt. Egyfajta invázió, egy csendes demográfiai hadviselés az, ami Európában zajlik, de a tét nagyon nagy! Bár mi az Alaptörvény elejére és a preambulum részbe, a Nemzeti hitvallásba is beleszövegeztük azt a részt, hogy Magyarországot Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt a keresztény Európa részeként hozta létre, de ez a keresztény Európa, úgy látszik, most alapjaiban remegett meg, és ennek az eredménye a bevándorlási hullám és az az óriási társadalmi feszültség, amely minden európai választást befolyásolt az elmúlt hetekben, hónapokban, és nyilván a következő hónapokban és a következő években is minden európai választásnak a legfőbb témája a bevándorlás kérdése lesz.

- Ugyanakkor a bevándorlás kapcsán fontos elmondanunk: Magyarország azoknak az embereknek segíteni kíván, akik nélkülöznek, akik nehéz körülmények között élnek, csak ahogy mi, magyarok is a saját szülőföldünkön szeretnénk boldogulni, ahogy azt szeretnénk, hogy az erdélyi magyarok is Székelyföldön, Erdélyben tudjanak boldogulni, ugyanúgy azt szeretnénk, ha ezek az emberek is Irakban, Szíriában, Jordániában, Libanonban, a saját szülőföldjükön tudjanak boldogulni. Az elmúlt fél évben éppen ezért Magyarország újabb és újabb programokat indított (Szilágyi György közbeszól.) az üldözött keresztények megsegítése és nem csak a keresztények megsegítése céljából. Ez már kézzelfogható eredményeket is hozott.

- Miközben Brüsszelből elindult egy eljárás, egy kvótaper Magyarországgal szemben bő 1200 ember elhelyezése kapcsán, aközben Magyarország közel ezer családnak a lakhatásáról tudott a Közel-Keleten gondoskodni. A kvóta nem működik, a magyar helyben segítő Hungary Helps program működik! Míg a kvótaper bő 1200 emberről szól, addig ennek a többszörösét tudta segíteni Magyarország, hiszen ez az ezer család (Szilágyi György közbeszól.) több ezer embert jelent, akiknek a lakhatása, a feje fölött a fedél a magyar emberek adományából valósult meg. Köszönet illeti a magyar embereket, hogy Libanonban és Irakban az elmúlt fél évben közel ezer családnak a lakhatásáról tudtak gondoskodni, és ők ott helyben tudják újraindítani az életüket. Hozzátenném: én bármelyik egyházi vezetővel beszéltem, találkoztam a közel-keleti térségből, senki sem kért kvótákat, senki sem kért áttelepítési programokat; ezeket Brüsszelben találták ki, anélkül hogy megkérdezték volna azokat az embereket, akikről ez szól! De Magyarország emellett ösztöndíjjal, a Szent József Kórház gyógyszerkészletének a feltöltésével és iskola építésével is igyekszik helyben segíteni, hogy ezzel is megelőzzük az indokait ennek a világméretű  de egész Európát lassan térdre kényszerítő, legalábbis a brüsszelieket térdre kényszerítő bevándorlási válságnak! (Taps a kormánypártok soraiban.)

 

Akit Önök megvédenek, az mindig rosszul jár!

 

SZAKÁCS LÁSZLÓ, (MSZP): - Tisztelt Ház! Meghallgatva az előbbi felszólalásokat, még aktuálisabb a cím, hiszen a kormánypártok most már Európát is meg akarják védeni! Bízunk benne, hogy Európa nem úgy fog járni, mint amit önök már eddig megvédtek, mint mondjuk, a magánnyugdíjpénztárak, amelyeket úgy megvédtek, hogy egy pillanat alatt elpárologtak. A brókerbotrányok áldozatait is úgy megvédtek, hogy 32 ezer károsultból, akiket csak a Quaestor hagyott maga után 220 milliárdos pilótajáték után, 20 ezren még a mai napig is keresik a pénzüket meg az igazukat; ha éppen nem úgy járnak, mint a devizahitelesek, akiket úgy megmentettek, hogy 900 ezer végrehajtás fog elindulni az elkövetkezendő időszakban, és nagyon nem úgy tűnik, hogy önök bármit is akarnának csinálni ezekben az ügyekben.

- De nézzük, mit tettek eddig, hogyan mentették meg ezeket az embereket! Először ugye behozták rögzített árfolyamon a végtörlesztést. Ez már azután volt, hogy két-három képviselőjüknek, Matolcsynak, Szijjártó Péternek vagy Kósa Lajosnak a megszólalása nagyjából akkora problémát okozott a magyar pénzügyi piacon, mint előtte a pénzügyi válság, a világgazdasági válság: 20 százalékkal sikerült leértékelni a forintot, ezzel megnövelni a magyar emberek tartozását! Aztán behozták rögzített árfolyamon a végtörlesztést. Ugye, ez csak azoknak volt jó, akiknek nem volt rá szükségük, nagyjából-egészében! Tehát akinek volt pénze, az ezen az árfolyamon nyugodtan végtörleszthetett, de akinek nem volt rá pénze, az nem tehette, ő bent maradt a csapdában! S akkor volt még egy jó ötletük: azt mondták, hogy legyen árfolyamgát! Nos, az árfolyamgát azt jelentette, hogy azon a napi árfolyamon, vagy ami abban a jogszabályban le volt írva, törleszthettek évekig az emberek. Mi hiába mondtuk, önök pedig nem hívták fel az adósok figyelmét arra, hogy két-három év múlva a nyakukba fog szakadni ez a hatalmas adósság. És most a nyakukba is szakadt, és önök most sem tesznek semmit! Az árfolyamra nem vigyáznak, az euró árfolyama nagyjából-egészében úgy néz ki, meg a svájci franké is, mint egy nagyon beteg embernek az EKG-ja.

- De mi az, amit önök még tettek? Forintosították ezeket a hiteleket. Úgy forintosították ezeket a hiteleket, hogy azon a devizahitelesek veszítettek, nagyon sokat veszítettek, a Magyar Nemzeti Bank pedig nyert rajta. Nem keveset, hanem nagyon sokat nyert rajta! Matolcsy Györgytől  tudjuk, a beszámolójában elmondta és le is írta, hogy 136 milliárd forint árfolyamnyereség keletkezett a Magyar Nemzeti Banknál. Tudják ez az, ami egy másik 130 milliárddal együtt majdnem elveszítette a közpénzjellegét, csak aztán még saját magukon sem tudták keresztülkergetni, meg az Alkotmánybíróságon sem ezeket a törvényeket. De azért csak sikerült kitolni azokba a Matolcsy-alapítványokba, amiket Matolcsy György a legprogresszívabb dolognak tart, hogy pénzügyi tudatosságra neveljék ezáltal a magyarokat! Milyen pénzügyi tudatosságra nevelik azokat a magyarokat azok az alapítványok, amelyek képesek abból a pénzből gazdálkodni, amely a devizahiteleseket illetné meg, mert az árfolyam-különbözetet, amit velük egy nap alatt lenyelettek, önök ma erre használják, ez 136 milliárd forint.

- Folyik a Quaestor-per, ma is folyik még! Bízunk benne, hogy meg fogják állapítani, hogy hibáztak, tévedtek, mert mint pénzügyi felügyelet nem látták el megfelelően a feladatukat. De önök úgy megvédték a quaestorosokat, hogy 20 ezren még mindig futnak a pénzük után, ‑ no de nem az, aki ezt az egészet esetleg elkövethette! Ha igazak a hírek, Tarsoly Csaba részt vesz egy konferencián, éppen ma is. Házi őrizetben! Rendben van ez így? (Staudt Gábor: Sikerkonferencián!) Igen, sikerkonferencián kell részt venni Tarsoly Csabának, a devizahitelesek házait pedig el fogják árverezni? Mintegy 900 ezer házat?

- Mi arra kérjük önöket, hogy gondolják meg magukat és támogassák az ellenzék javaslatait! Legyen olyan szabály, hogy ha a felvételkor a bank elfogadta az ingatlant fedezetként, akkor az most is legyen elég! Ne az legyen, hogy valaki akár egy évtizedig már törlesztett, aztán most elárverezik a házát, és utána még mindig tízmilliókkal tartozik. Ez ne lehessen! Legyen elég a banknak, érje be azzal az ingatlannal, amivel korábban is beérte!

- A román példa alapján fogadják el azt, hogy a felvételkori árfolyamon és a felvételkori kamatszinten számoltassák el a bankokat, és az alapján tartozzanak a devizaadósok. Ez nekik egy hatalmas segítség lenne. Romániában már ez alapján csinálják, és az Európai Unió nem támadta meg őket. (Völner Pál: Várjuk ki a végét!) Bár önök eléggé sokat küzdenek az Európai Unióval, 900 ezer ember lakhatása igazán megérne egy küzdelmet az Európai Unióval, inkább erre fordítsák az idejüket, mint arra, hogy megint Európát védik meg a mumustól! (Taps az MSZP soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Viszonylag meglepő, hogy az MSZP úgy tesz, mintha képviselni akarná a devizahitelesek ügyét! Mégpedig azért meglepő, mert ha van felelőse az egész devizahiteles válságnak, akkor az épp az ön pártja. Önök úgy viselkednek, mint az az ember, aki felgyújtotta a házat, utána meg tanácsokat osztogat a tűzoltóknak, ‑ ez a helyzet!

- Kezdjük ott, hogy önök az első polgári kormányzás után felszámoltak egy jól működő otthonteremtési programot, és ezt követően Magyarországra szabadították a devizahitelezést. Az eredmény jól ismert: a lakossági devizahitelek összege több mint százszorosára emelkedett. A baloldal katasztrofális kormányzása miatt megugrottak az árfolyamok, ezért a törlesztők is. Több százezer magyar család került kilátástalan helyzetbe.

- A polgári kormány 2010 után többféle módon segítette őket; például a jelzálogalapú devizahitelek betiltásával. a kamatemelés korlátozásával, az árfolyamgát bevezetéséve. Szeretném önt arról tájékoztatni vagy inkább emlékeztetni, hogy ezt az MSZP nem szavazta meg, egyébként a Jobbik-frakció sem. Szintén jelentős segítséget jelentett a végtörlesztés. Az MSZP, és az LMP ezt sem szavazta meg. A kormány 2014-ben döntött a bankok elszámoltatásáról is, ezermilliárdos az a nagyságrend, ami visszajárt a hiteleseknek a bankoktól. Egyébként az önök kétszínűségét jól jellemzi az is, hogy a forintosításról szóló törvényt egyetlen ellenzéki frakció sem támogatta!

- Szóval, az a helyzet, hogy az az ellenzék hivatkozik devizahitelesekre, amelyik nyakig ül a felelősségben a devizahiteles válság kirobbantásáért, és amelyik nem támogatta a devizahiteleseket segítő intézkedéseket. Ennyire lehet az ellenzékre és a baloldalra számítani, ‑ semennyire! Egyébként most délelőtt önök látszólag foglalkoznak a devizahitelesekkel, de délután már nem akarnak részt venni egy róluk szóló vitanapon. (Szakács László: Mert velük leszünk fogadóórán, nem veled!) Ez rendkívül jellemző önökre. Ugyanakkora összevisszaság ez, mint amit a miniszterelnök-jelöltjük ügyében bemutattak az elmúlt napokban. Zajlik, ugye, egy marakodás a baloldalon a posztokért, és az MSZP frakcióvezetője egy tévéműsorban elmondta, hogy Balázs Péter neve szóba került miniszterelnök-jelöltként, más név egyébként nincs is az elnökség előtt. Azt is mondta, hogy zajlanak már a telefonbeszélgetések ebben az ügyben. Erre pár perc után megjelenik ugyanebben a műsorban Balázs Péter és azt mondja, hogy őt bizony nem kereste senki. Értik? Senki nem kereste, ‑ akire önök miniszterelnök-jelöltként hivatkoztak!

- Hát  egy ilyen pártot, képviselő úr, egy ilyen pártot nemhogy a devizahitelesek, hanem egyetlen magyar állampolgár sem tud ezek után komolyan venni! Hát, hogyan tudnának önök nekik segíteni egyáltalán ilyen körülmények között? Egy ügyben azért mégiscsak jó lenne a közbenjárásuk, ha már a károsultakat említette. Ez pedig Czeglédy Csaba ügye. Mint tudjuk, az MSZP egyik fő embere 3 milliárd forintot tüntetett el, a károsultak között pedig időseket és diákokat találunk. Ha a devizahiteleseknek nem segítettek, legalább őket ne hagyják az út szélén megkárosítva és elárulva! Azt gondoljuk, az MSZP jövőjének az a töréspontja, hogyan kezeli Czeglédy Csaba ügyét. Mindenki megtudhatja majd ezek után, hogy az MSZP számára a széfekben tárolt titkos aranyrögök vagy a bűntettek feltárása és a kártalanítás a fontosabb. Önökön múlik, hogy melyik utat választják! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

 

Miért nem hajlandó elszámolni a Magyar Villamos Művek a fideszes álcivileknek adott félmilliárd forintnyi közpénzről?

 

SZÁVAY ISTVÁN, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Az elmúlt hét évben a szemünk előtt zajlott a magyar jogállam teljes lebontása és egy új pártállam, egy fideszes pártállam felépítése. Megszállták a független intézményeket, az ügyészséget, saját embereket raktak az Alkotmánybíróság és a Nemzeti Bank élére, Handó Tündéék dróton próbálják rángatni a bírákat. Saját érdekeik szerint módosították és írták át a választási törvényt, nem visszariadva egyébként még a választási csalások lehetőségétől sem. Fideszes politikusok szállták meg a sportklubokat és a szakszövetségeket, de még a Nemzeti Emlékezet Bizottságába is csak fideszes delegáltak kerülhettek be.

- Államtitkár Úr! Önök beszántották az elmúlt években a közmédiát, teljes egészében uniformizálták azt. Ennek működése most már az ’50-es évekre hajaz! Kiüresítették, kiürítették, megfosztották jogköreitől a parlamentet, semmilyen érdemi vita itt már zajlani nem tud, kérdésekre nem válaszolnak. Most sem fognak válaszolni, államtitkár úr, előre megmondom! Most sem fog a kérdésemre válaszolni, most is csak „sorosozni” fognak, „simicskázni” fognak, arról fog majd beszélni, hogy a Jobbiknak honnan vannak a plakátjai, miért van nálunk ÁSZ-vizsgálat; egyébként pedig arról, hogy a Jobbik a pénzért és a hatalomért mindenre képes. Kívülről tudjuk már ezeket a szólamokat, államtitkár úr! Régi bolsevik módszer az ellenfelet vádolni a saját bűneinkkel!

- Ne erről beszéljünk, államtitkár úr, a CÖF pénzeiről beszéljen nekem, legyen szíves, mint az MVM államtitkára! Itt ugyanis szerintünk bűncselekmény történt, ami történt, az felveti az illegális kampányfinanszírozás gyanúját. A CÖF félmilliárd forintnyi közpénzt kapott a Magyar Villamos Művektől, amely közpénzzel a mai napig nem hajlandó elszámolni! Amikor erről az ügyről elkezdtem kutakodni idén májusban, akkor május 10-én a CÖF kiadott egy közleményt, miszerint 2010-től 2016-ig állami vállalattól támogatást nem kaptak. Már másnap, május 11-én lebuktak, amikor az Átlátszó kiderítette az 508 millió forintos támogatást!

- Én először a Magyar Villamos Művekhez, utána pedig a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz fordultam közérdekű adatigényléssel, és kértem, hogy bocsássák rendelkezésemre ennek a támogatásnak minden dokumentumát. Ezt mind a két helyen megtagadták! Ekkor fordultam a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, és szeptember 19-én Péterfalvi elnök úr arról tájékoztatott egy jogilag szépen alátámasztott, több szempontból is alátámasztott levelében, hogy miért van igazam abban, amikor azt mondom, hogy az MVM által kezelt pénz közpénz, és annak felhasználásáról el kell számolni.

- Államtitkár Úr! Másfél hónap telt el azóta, természetesen nem kaptam tájékoztatást, holott az Adatvédelmi Hatóság arra kötelezte az MVM-et, hogy 15 napon belül bocsássa rendelkezésemre ezeket a dokumentumokat. Miután ez nem történt meg, a hétvége folyamán feljelentést tettem közérdekű adattal való visszaélés miatt, ez két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető! Erről beszéljen államtitkár úr most! Arra válaszoljon nekem, legyen szíves, hogy ki ezért a felelős, miért titkolózik a Magyar Villamos Művek? Mit kívánnak önök tenni ezzel kapcsolatban? És mikor tudhatja meg a nyilvánosság végre, hogy ezt az 508 millió forintot a CÖF mire költötte, túl azon, hogy komplettált ételek receptjeire! Szeretnénk látni azt a receptgyűjteményt, ami 508 millió forintba került! Egyébként a kormányinfón annak idején még Lázár János is elismerte, hogy közpénzről van szó, tehát a kormány részéről is elhangzott már egy ilyen álláspont.

- Államtitkár Úr! Ugye, árulkodó az, hogy legyen világos, hogy Csizmadiáék éppen akkor kapták ezt a pénzt, december 7-én jelentették be tavaly a Gyurcsány Ferencet és Vona Gábort összemosó, a Jobbikot lejáratni kívánó plakátkampányukat. Nos, utólag derült ki, de már akkor is sokan kérdezgették és találgatták azt, hogy a CÖF-nek vajon miből van pénze erre a plakátkampányra. Hát, kiderült néhány hónappal ezelőtt, hogy valószínűleg az MVM-től kapott 508 millió forintból! Nem véletlen az, hogy amikor önök a civil szervezetek elleni hangulatkeltést csinálták, akkor csak a külföldről való finanszírozást voltak hajlandóak vizsgálni, és nem fogadták el a Jobbik azon javaslatát, hogy azon szervezetek, amelyek politikát befolyásolnak Magyarországon, ilyen a CÖF, azok belföldről történő finanszírozását is vizsgáljuk.

- Azért nem fogadták el, mert akkor ez vonatkozott volna a CÖF-re is. A CÖF vezetőinek többsége egyébként, Csizmadia Lászlóval az élen, olyan emberekből áll, akik pontosan ugyanolyan szervilis módon szolgálták ki 1989 előtt a kommunistákat, mint ahogy most kiszolgálják a Fideszt. Önöknek ilyen civilekre van szükségük, akik elsíbolt közpénzekből folytatnak kormánypropagandát, miközben egyébként kiéheztetik és kivéreztetik a valóban fontos munkát végző civil szervezeteket. Eközben csak az idén 75 milliárd forintot akarnak elkölteni kormánypropagandára, haveri reklámcégek kitömésére és a Soros-tervhez kapcsolódó nemzeti konzultációhoz hasonló ügyekre.

- Államtitkár Úr! Elárulok önöknek egy titkot: tudják, miről fog majd a Jobbik nemzeti konzultációt tartani, ha majd megbuktatja az önök rezsimjét? Arról, hogy azt a sok száz milliárd forintot, amit önök, Mészáros Lőrinc meg a strómanjaik elraboltak, azt a sok százmilliárd forintot, miután visszavettük önöktől, mire fogjuk költeni. Erről fogjuk megkérdezni a magyar embereket! (Taps a Jobbik soraiból.)

***

ARADSZKI ANDRÁS, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Meg kell mondanom, hogy nem vagyok könnyű helyzetben (Staudt Gábor: Az biztos!), mert egy eladott lelkű párt politikusának a kérdését kell kommentálnom, és kell róla elmondanom a kormány álláspontját. Egy olyan eladott lelkű pártról szólót , amely most mindenféle csúsztatásokkal teli állításokat hoz itt az ország színe elé, amelyek mögött semmiféle bizonyíték, semmiféle igazság nincsen (Staudt Gábor: Ez tény!), általánosságban pufogtat, és sértegeti a magyar jogállamiságot, beleértve a magyar parlament jogkörét és a magyar parlamentnek a tekintélyét is. (Szávay István: Te pont ezt csinálod!)

- Képviselő Úr! Én úgy gondolom, hogy egy olyan párt tagjaként és olyan párt képviselőjeként, akik eladták a lelküket, érzékenyebbnek kellene lenni más dolgokra is! Talán a saját pártja körül is érdemes lenne sepregetni! Ha a Jobbik valóban érzékeny az átláthatóság ügye iránt, akkor azt a súlyos kérdést kell rendezniük (Szilágyi György: Mi van a CÖF-fel?), hogy a pártot felvásárolták! (Közbeszólások a Jobbik soraiból. ‑ Az elnök csenget.) Egyértelműen felvásárolták, ugyanis áron alul kapnak plakáthelyeket Simicska Lajostól. Nem más, mint maga a pártelnök mondta ezt, Vona Gábor buktatta le önöket nem is olyan régen, mégpedig azzal, hogy a piaci ár alatti kedvezménnyel kapták a plakáthelyeket Simicska Lajos cégétől! Idézem Vona Gábor pártelnök urat: „Kizárásos alapon Simicska Lajoshoz kellett mennünk, és igen, ő piaci ár alatt adott nekünk plakáthelyet.” Korábban az önök egyik fiatal szóvivője viszont még a következőket mondta, idézem őt is: „A nagy esküt itt és most leteszem, hogy semmiféle kedvezményt nem kaptunk, piaci áron állapodtunk meg ezekkel a kis cégekkel.” Erre tessék választ adni (Szilágyi György: CÖF!), és azt tessék nekem elmondani, hogy milyen tiltott pártfinanszírozásban részesültek önök Simicska Lajostól!

- Képviselő Úr! Persze, korábban azt is állították ‑ üzleti titokra hivatkozva ‑, hogy nem árulhatják el, hogy mennyibe kerültek a plakátok. Jól mutatja ez a Jobbik kettősségét, amely szerint a politika is csak üzlet. (Szilágyi György: Válaszolni kellene a kérdésre!) Ilyen az, amikor eladják a lelküket, és egy korábbi nemzeti pártot egy oligarcha pénzügyi vállalkozásának politikai főosztályává züllesztik! De tudjuk, hogy a Jobbik a hatalomért és a pénzért mindenre képes! (Közbeszólások a Jobbik soraiból.)

- Rátérve a Villamos Művek Zrt.-vel kapcsolatos vádaskodásokra: el kell mondanom, hogy a  magyar kormány 2010 után megszüntette azt az áldatlan állapotot, hogy az MVM Zrt. a szocialisták kormányának kifizetőhelye legyen. Ezt szüntettük meg 2010-ben! (Közbeszólás a Jobbik soraiból. ‑ Az elnök csenget. Felszólítom a Jobbik képviselőcsoportjának hangoskodó és bekiabáló képviselőit, ha részt akarnak venni a mai munkában, akkor figyeljenek!)

- A társaság eredményesen működik, ez lehetővé teszi, hogy társadalmi felelősségvállalási aktivitását saját forrásból fedezze, és számos közhasznú tevékenységet támogasson. A kérdésben szereplő információk az MVM Zrt. vállalkozási tevékenységéből eredő, vállalkozói vagyonából finanszírozott kifizetésekre vonatkoztak, amelyek során nem közpénzt, hanem az MVM Zrt. saját forrásait használta fel. Vállalkozási tevékenységének megvalósítása körében az MVM Zrt. más gazdasági szervezetekkel azonos megítélés alá kell hogy essen, az igényelt adatok nem közügyekre, hanem az MVM Zrt. vállalkozási tevékenysége során meghozott döntéseinek megismerésére vonatkoznak. Ezért a kért információ kiadása a közügyek átláthatóságának megvalósítását, így az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2014. évi CXII. törvény célját nem szolgálja. Megjegyzem: az MVM Zrt. nettó költségvetési befizető, évente 100-130 milliárd forintot fizet be a költségvetésbe, ezért nem hasonlítható össze a költségvetési pénzből gazdálkodó állami szervezetekkel. Megjegyzem: ha ez a gyakorlat teret nyerne, hogy gazdálkodó szervezetek számára üzleti eredményeik rovására, annak kockáztatására igényelnék az adatokat, és azt teljesítenék, akkor az egész magyar nemzetgazdaság, a magyar polgárok látnák ennek kárát! (Taps a kormánypártok soraiból.)

 

Minden család számít!

 

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Tisztelt Országgyűlés! Hát, egy kicsit térjünk vissza a földre, mert van itt egypár magyar család, akikről beszélnünk kell, de mielőtt belemennénk a magyar családok nehéz helyzetével kapcsolatos dolgok tárgyalásába, hadd jegyezzem meg: én őszintén úgy gondolom, hogy önök, tisztelt fideszes képviselőtársaim, komolyan veszik a családok támogatását. Egy probléma van: hogy ezt önök nagyon szűken értelmezik! A Mészáros családnak például már remekül megy. A Garancsi család sem panaszkodhat. Itt vannak a milliárdos miniszterek, nekik is nagyon jól megy, Andy Vajna is köszöni, jól van. A helyzet az, hogy zúg a helikopter, megy a parti Ibizán, de láthatóan önök köszönik, jól vannak, viszont a magyar családok milliói számára már egyáltalán nem megy ilyen jól a helyzet!

- Államtitkár Úr! Akikről én beszélek, ők nem milliárdos tenderekben mérhető összegeket szeretnének, csupán némi empátiát és némi észszerű gondolkodást a politikusok részéről. Nem sok mindent szeretnének, csak azt, hogy biztonságban élhessék a mindennapjaikat, anyagi biztonságban. Nem egy újabb kastélyra kell nekik a pénz vagy jachtbérletre, hanem olyan dolgokra, mint hogy bölcsődébe be tudjon jutni a gyerekük, arra kell nekik a pénz, hogy két hétre elmehessenek a Balatonra nyaralni, vagy pedig hogy penészmentes otthonuk legyen, de arra is például, hogy egy második vagy akár harmadik gyereket vállalni tudjanak. És akikről én kiemelten beszélek itt és most, az a minden ötödik magyar családot jelentő egyszülős családoknak a köre. Ők a Fidesz-KDNP-nek a világnézetébe egyszerűen nem férnek bele, és ezért ezekről a családokról önök az elmúlt években egyszerűen elfeledkeztek!

- Hadd emeljem ki: mindennél jobban szimbolizálja a kormány családügyekhez való hozzáállását az augusztusban felállított családügyi kabinet, amelynek egyetlen állandói női tagja sincsen. Kérem szépen, ez egy férfiklub, és ennek a férfitestületnek a feladata az, hogy család- és népesedéspolitikai javaslatokat fogalmazzon meg a jelenlegi miniszterelnök számára! Tehát kitől várja Orbán Viktor a megfejtést családügyi meg népesedési kérdésekben? Semjén Zsolttól, Lázár Jánostól, Varga Mihálytól, Balog Zoltántól, Trócsányi Lászlótól és Rogán „ne hagyjál már itt, légy szíves” Tónitól. Ez a kínálat, ezektől az emberektől várják a megfejtést!

- Államtitkár Úr! Szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy ez körülbelül Szaúd-Arábiának a szintje Ott sikerült egy olyan konferenciát rendezni, amelynek az volt a címe, hogy „Nők a társadalomban”, csak éppen egy nőt sem hívtak meg erre a konferenciára. Önök pontosan itt tartanak: önök Szaúd-Arábia szintjére vitték le Magyarországot! Nem hívtak meg ott senkit Szaúd-Arábiában; még szerencse, hogy engem nem kell ide hívni, a magyar parlamentbe, mert itt vagyok magamtól is, és akkor tőlem és az LMP-től most meghallhatják, hogy mire van szüksége a magyar családoknak!

- Egyrészt jó bérekre van szükség. Jelenleg a magyar családokban anya és apa egész nap dolgozik, de a magyar családok többségének nincs megtakarítása, innentől kezdve ha tönkremegy a mosógép, jó eséllyel a család is tönkremegy bele. Önök vitték bele, a Fidesz vitte bele Magyarországot ebbe a lefelé tartó bérversenybe, önök vezettek be egy olyan egykulcsos adórendszert, amellyel a magyar családok többsége egész egyszerűen rosszul jár! Kormányváltás után a mi adórendszerünkkel több tízezer forint nettót kaphatnak az átlagbéresek, a minimálbéresek, de még az is, aki az átlagbér kétszeresét keresi. Szemben önökkel mi nem annak a pár, viszonylag tehetős embernek akarunk újabb és újabb kedvezményeket adni, hanem a magyar családok széles rétegeit akarjuk segíteni. De másra is szükség van: például bölcsődei férőhelyekre. Hét év Fidesz után még mindig ott tartunk, hogy közelharcot kell vívni azért, hogy valaki bekerüljön a bölcsődébe; ha mégis sikerül, akkor ott van a bölcsődei díj, a hozott gyümölcs, a hozott pelenka, a hozott zsebkendő, különböző terhek, amelyeket a családoknak kell állni, mert ebben sem tudtak önök segíteni! Egyébként megúszhatnánk kevesebb bölcsődei férőhellyel, ha például segítenék a magyar anyákat abban, hogy otthonról tudjunk dolgozni, de hát ez ügyben sem sikerült semmi maradandót alkotniuk, az LMP-s javaslatokat meg mindig leszavazták; kormányon megcsináljuk!

- Államtitkár Úr!  Hosszabb téma lesz, de erről is sokat fogunk beszélni, hogy például szükségünk van gyermeknek hagyott gyermekekre. Tudják önök, tisztelt fideszes képviselőtársaim, hölgyet nem nagyon látok, úgyhogy urak, hogy miután egy hatéves kisgyermek iskolába megy, mi vár rá? Hatkilós iskolatáska például, meg napi hat óra, és az iskolatáskájában olyan könyvek vannak, amelyekben le van rajzolva, hogy az ő családja nem is család, mert anya meg apa nem házasodott össze, ezért sírva megy haza, és kérdezgeti a szüleit, hogy itt most mi van. Élő történet, ez megtörtént, ez egy élő példa volt!

- És hadd emeljem ki, hogy mekkora szükség van arra, hogy az egyszülős családokat támogassuk ‑ minden ötödik magyar családról beszélünk. 95 százalékban a nők maradnak egyedül a gyermekkel, ez nem egy választott élethelyzet, ez így történik, így marad. Az elmúlt években gyakorlatilag önök teljes mértékben ellenálltak annak, hogy segítsenek ezeken a családokon! Megtudhattuk azt, hogy önöknek mi a fontos, azt azonban nem látjuk, hogy ezeknek a családoknak hogyan akarnak segíteni. Mi számos tartalmas javaslatot adtunk be az elmúlt években arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk a terheiken könnyíteni, ezért én most minden parlamenti frakciónak, illetve erőközpontnak a vezetőjét egy egyeztetésre hívom. Szeretném tudni, hogy önök mit gondolnak: kormányváltás után mit tudnak ígérni az egyszülős családoknak? Uraim, remélem, az egyeztetésen találkozunk! (Taps az LMP soraiban. ‑ Szórványos taps a Jobbik soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Frakcióvezető Asszony! Ha a Lehet Más a Politika számára a nők kedvezményei ennyire fontosak, akkor a „nők 40”-et miért nem szavazta meg itt a parlamentben? Ön elmondta, hogy milyen nehéz helyzetben vannak magyar asszonyok, magyar nők, magyar anyák. Amivel egyetértünk, hogy sokakon kell segíteni. Szerencsére ma már kevesebbeken, mint ezelőtt nyolc évvel, de még mindig sokan vannak. De amikor volt egy lehetőség a parlamentben, hogy segítsenek nekik ‑ ön azt mondta, hogy biztonságra van szükség, biztos nyugdíjas évekre ‑, akkor miért nem szavazták meg? Itt volt a lehetőség, egy parlamenti gombnyomás, ennyit kellett volna tenni. Lehet itt nagy szavakat mondani, csak amikor bátran dönteni kell, és azt kell mondani, hogy bár a kormány terjesztette elő ezt a javaslatot, de ez jó 200 ezer nőnek ‑ mert több mint 200 ezer nő ezt igénybe vette ‑, és önök nem támogatták ezt itt a parlamentben. Hogy mondja ön itt azt, hogy minden javaslattal igyekeznek anyáknak, egyedül álló anyáknak, nőknek kedvezni, amikor egy ilyen rendkívül súlyos, 200 ezer magyar embert érintő javaslat mellé nem tudtak odaállni, csak azért, mert a kormánypárt terjesztette be? Valószínűleg nem volt bátorságuk, a Lehet Más a Politikának nem volt bátorsága szakítani a korábbi politikai gyakorlattal, és egy kormánypárti javaslatot ellenzékből támogatni. Szerintem itt lett volna egy lehetőség!

- És még számtalan másik lehetőség lett volna a családi típusú adózási rendszernél, az ingyenes gyermekétkeztetésnél, az ingyenes tankönyvnél. Önök csak támadják a tankönyvrendszert, miközben a családok válláról tízezer forintos terheket vesz le az, hogy elsőtől a kilencedikig nem kell most már fizetni a tankönyvekért. És önök csak támadták ezt a rendszert az elmúlt öt évben. Jobban tetszett önöknek az a rendszer, amikor a piaci szolgáltatók, nagyobb profitot szerezve és ki is vive az országból, ezeken a családokon 6 ezer, 10 ezer, 15 ezer forintot bekasszíroztak minden szeptember elején az iskolakezdéskor. Azokat a javaslatokat miért nem támogatták, tisztelt képviselő asszony? Ezt a tankönyvrendszert miért csak támadni tudják itt a parlamentben?

- Frakcióvezető Asszony! A kormányzat az idén nyáron mégiscsak tudott az egyszülős családokon egy önálló központ és hálózat felállításával segíteni, amire félmilliárd forintot tudtunk szánni. Kifejezetten egyszülős családok számára került kiírásra nyaralási program az Erzsébet-program keretében, amely Erzsébet-programot önök egyébként általában csak támadnak minden eszközzel, de azt elfelejtik mondani, hogy ezeket… (Szél Bernadett: Mennyit loptatok el belőle? ‑ Bangóné Borbély Ildikó: Hányan gazdagodtatok meg belőle? ‑ Zaj az ellenzéki oldalon. ‑ Az elnök csenget. ‑ Szél Bernadett: Enyveskezűek!)

- Önöknek nagyon fáj, mert akik korábban az étkezési jegyek üzletét elvitték, úgy látom, önök azokkal a francia cégekkel túl jó viszonyban vannak, és támadják ezt a rendszert. Mi ezt visszaforgattuk a magyar családok üdültetésére, és 500 ezer embert tudtunk elvinni üdülni. 500 ezer embert vittünk el abból, amit önök támadnak, amit korábban három francia cég bezsebelt, és kivitt az országból. (Bangóné Borbély Ildikó: Hány milliárdot loptatok el?) De önöknek nem tetszik az, ami Magyarországon a magyar emberek javára történik, mindig jobban szeretik azt, amikor valamelyik külföldi cég valamilyen nagy hasznot tud bezsebelni, éppen ezért támadják az Erzsébet-programot is (Folyamatos, nagy zaj, közbeszólások az ellenzéki oldalról.), holott kifejezetten egyszülős családok számára írt ki ilyesfajta új üdülési lehetőséget, elismerve azt, hogy az egyszülős családokban a szülőnek nagyobb nehézséget jelent a gyermek felügyeletét egész nyáron megoldani. Éppen azért írtuk ki ezt a pályázatot, hogy a nyári szünetben is segítsünk nekik, ne csak szeptembertől az ingyenes tankönyvekkel.

- Vagy itt van a bölcsődei felvételi lehetősége, ahol szintén előnyben részesülnek azok az egyszülős családok, ahol valaki egyedül kell hogy gondoskodjon a gyerekekről (Szél Bernadett: LMP-s javaslat volt!), abban a sorban, amelyben beosztják, hogy ki jut be a bölcsődébe, előnyt élveznek, pontosan azért, mert az állam úgy gondolja, hogy nemcsak nyáron, hanem év közben is a gyermekfelügyeletben nagyobb segítséget ad az egyszülős családoknak. Ezért hoztuk meg ezt a módosítást is, ezért részesülnek ők itt is előnyben. És még sorolhatnám, a családi típusú adózás bevezetését, a CSOK lehetőségét, a családi típusú adózásnak a járulékokra való kiterjesztési lehetőségét, ami egy átlag magyar családnál ma 20 ezer forinttal hagy ott többet, mint amennyi korábban náluk maradt, hiszen ennyi az az adó- és járulékkedvezmény, amit érvényesíteni tudnak. Ha bejönne az LMP adórendszere, és önök a 15 százalékos adókulcsot fölemelnék a legmagasabb kulcsra, akár 40 százalék fölé, s ezzel megbontanák az adózás rendszerét, akkor rosszabbul járnának a magyar emberek, rosszabbul járnának a magyar családok. Az, hogy az LMP folyamatosan progresszív adórendszert követel, itt a parlamentben pedig támadja azt a rendszert, amit létrehozott a Fidesz-KDNP-kormányzat, amely egy családi típusú arányos adórendszer, ebből a magyar családoknak nagyon súlyos hátránya következhetne.

- Frakcióvezető Asszony! Én úgy hiszem, hogy aki a magyar családokat támogatni akarja, az továbbra is a Fidesz-KDNP-t kell hogy támogassa, hiszen nincs még egy olyan ország Európában, ön sem tud olyan OECD-országot mondani, amely a családokra a magyar kormánynál többet, a GDP 4,5 százalékánál többet fordítana! Ez a kormányzat a legmagasabb arányú családpolitikai támogatásokat biztosítja az Európai Unión belül, és ezt ön sem tudja tényekkel és adatokkal megcáfolni, csak kiabálással! (Taps a kormánypártok soraiban.)

 

Összefogott a szakma a vidéket szolgáló kamara érdekében!

 

JAKAB ISTVÁN,  (Fidesz): - Képviselőtársaim! Fontos, valamennyiünk számára meghatározó országos ügyben kértem szót a mai napon, ez pedig a kamarai választások ügye. November 3-án lezajlottak a kamarai választások, és ki kell mondjuk: a rendszerváltás óta először a vidék, a szakma összefogott, és ez az emberek sikerét hozta. Közel 50 ezer kamarai tag 248 helyen szavazott. Tehát utazni kellett, fel kellett vállalni ennek költségeit,  és mégis elmentek az emberek szavazni.

- Tisztelt Országgyűlés! A kamarai választások kapcsán nem egy képviselőtársunk eléggé durva megnyilatkozásait itt most ma vissza kell utasítsuk a következő miatt. A kamarai tagok elmentek, szavaztak önként, a saját érdekükben. Az eredményt sokan kétségbe vonták, hogy mi lesz majd, hiszen volt vetélytárs is. Tájékoztatnom kell a kétkedőket: a Magosz-listára 88,3 százaléka szavazott a közel 50 ezer embernek, a MOSZ-listára pedig 11,7 százalék. Azt gondolom, hogy ezek az eredmények mindenki számára egyértelműek. És azt gondolom, hogy itt és most azt a durva kirohanássorozatot, amit megengedtek maguknak, fejezzék be. Itt fejezzék be!

- Mindamellett, ha már itt tartunk, akkor kénytelen vagyok még egy szempontot idehozni önök elé. Nem átallott két képviselőtársunk szalmabálákat hordani egy választókörzet elé. Tudják, a szalma könnyű, a Stroh, a szalma könnyű! Miért mondom ezt? Könnyűnek találtattak azok a politikusok, LMP és MSZP, Gőgös Zoltán vezetésével, Sallai R. Benedek asszisztálásával. Nem bennünket sértettek meg, a politikusokat, a vidéket, az embereket sértették meg, azokat sértették meg, akik saját érdekükben kiálltak, felvállalták azt, hogy igenis a véleményüket meghatározzák. Miért? Azért, mert ez a választás értékválasztás is volt! A vidék döntött, a vidék azokat az értékeket, amiket az őket képviselők eddig képviseltek, azokat fontosnak tartja. Igen, a vidék úgy döntött, hogy számukra a szolgálat fontos. Fontos, amikor arról van szó, hogy milyen legyen a földbirtok-politika, fontos akkor, amikor az uniós forrásokat el kell érni. Számukra a szolgálat fontos akkor, amikor egységes programok mellett ki kell állni, mondjuk, egy jégesőmérséklő rendszer kialakítása érdekében. Számukra fontos az, hogy milyen lesz stratégiai szempontból az elkövetkező időszakban az öntözésfejlesztés, vagy éppen a fehérjeprogramot is említhetném. Az emberek, a gazdák számára, a vidék számára fontos az ő életük, az életminőségük. Az a politikus pedig, aki csak szalmabálát tud odavinni, azt gondolom, megkapja a méltó megítélését a vidéktől, az emberektől 2017-ben is!

- Tisztelt Országgyűlés! A vidék egyet akart: boldogulni, élni! A vidék megválasztotta az őt képviselő vezetőket. Itt szeretnék most köszönetet mondani annak a 17 szervezetnek, amely a Magosszal összefogott, aki ma a teljes magyar agrár-, élelmiszer-gazdaságot képviseli, lefedi az országot. Egyértelművé tették, hogy ők szolgálni akarnak, és együtt a vidékkel, az emberekkel boldogulni! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

***

FAZEKAS SÁNDOR, (földművelésügyi miniszter): -  Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! Szeretnék gratulálni a Magosznak, a szövetségeseinek, a magyar gazdáknak a kamarai választásokon elért eredményhez. Ez nagyon fontos döntés volt a magyar vidék számára, és elmondhatjuk, hogy a magyar gazdák győzelme a Magosz győzelme, a Fidesz-KDNP győzelme, illetve annak a vidékpolitikának az elismerése is (Moraj a Jobbik padsoraiból.), amit évek óta képviselünk itt. Hallom itt a zajos tetszésnyilvánítást is a Jobbik részéről.

- Tisztelt Országgyűlés! Ez volt a legfontosabb időközi szavazás 2014 és 2018 között, hiszen hallhattuk a számokat, közel 50 ezren mentek el. Az mindenképpen nagy teljesítmény, hogy a gazdák, földművesek, akik elmentek az ország legtávolabbi pontjain is, 19 megyében a Magosz és szövetségesei listáját támogatták. Valamennyi megyében győzött ez az összefogás, amely az elmúlt évek vidékpolitikájában a kormánnyal stratégiai együttműködésben a legtöbb problémát felvetette, kidolgoztuk a megoldásokat, részben ezeket el is végeztük. Elismerés tehát a kormány részére és köszönet érte.

- Ez a legfontosabb időközi választás vagy szavazás azt is megmutatta, hogy sem a Jobbiknak, sem az LMP-nek, sem az MSZP-nek nincs vidékpolitikája, nincs agrárpolitikája! (Bangóné Borbély Ildikó: Vidék sincs, te!) A parlamenti hangoskodáson kívül semmi egyébre nem képesek! A Jobbik kolompolni tud, az LMP szalmabálával, sőt szénalapátolással foglalkozik, az MSZP agrárpolitikájának pedig harangoztak már az elmúlt néhány hétben. Ezért is büszke vagyok erre az eredményre, mert például Karcagon, a városban, ahol élek, több mint 90 százalékos részvételt sikerült elérni, és jó néhány ilyen, a magyar vidék szempontjából meghatározó megyében és településen látszik az, hogy minden MSZP-s mozgósítás és lázítás ellenére a gazdák tudták azt, hogy a jövő az ő kezükben van, tudták, hogy mi a szavazás tétje, ezért is döntöttek úgy, ahogy azt hallhattuk.

- Tisztelt Országgyűlés! Ha összehasonlítjuk a korábbi nyilatkozatokat, Magyar Zoltántól  van itt pár sor, amit elhoztam, néhány héttel ezelőtt hangzott el az Országgyűlésben. Azt mondja, hogy „képtelen ellátni azt a minimális feladatát is a Magosz, hogy a magyar gazdatársadalom hangjaként megjelenjen akár a sajtóban, akár itt, a parlamentben, vagy bármilyen szakmai fórumon”, „csekély támogatású a NAK hatalma” ‑ ilyeneket mondott Magyar Zoltán. Tisztelt jobbikos képviselők: önök súlytalanok a magyar gazdatársadalomban, Magyar Zoltán az, aki nem tud megjeleníteni semmiféle érdeket. Igazán itt az ideje egy kis önértékelésnek, hogy a hangoskodás alábbhagyjon, és helyette valamilyen, a gazdák irányában lojális felfogást érezzen a vidéki társadalom. De ugyanez elmondható a kirívóan gazdaellenes LMP-ről is, ahol Sallai Róbert Benedek minden létező alkalmat megragadott az elmúlt hetekben, hónapokban arra, hogy sértegesse a gazdákat, sértegesse az ő érdekeiket képviselőket, sértegesse azokat, akik a magyar gazdatársadalomért dolgoznak. De az MSZP is megéri a pénzét! Volt egy kamarai választás ugyanis 2008-ban; ha már a részvételi arányokat és a számokat nézzük: a 2008-as agrárkamarai választáson, amelyet a ma már teljesen súlytalan és széteső MSZP vezényelt annak idején, 0,9 százalékos volt a részvételi arány. Volt olyan megye, ahol 30-an szavaztak meg 40 küldöttet. Tehát ez az MSZP-s teljesítmény. Egy súlytalan agrárkamarával, nem is csoda, ha a magyar vidék, a magyar mezőgazdaság olyan helyzetbe került, amilyenbe. Ehhez képest most szalmabálával és egyéb demonstrációkkal próbáltak valamilyen súlyt adni az egyébként csekély tevékenységüknek.

- Tisztelt Országgyűlés! Látható az elmúlt években a magyar mezőgazdaság teljesítményének növekedése, amely másfél százalékos, és az, hogy létrejött 50 ezer új munkahely, az, hogy 30 ezer gazda tudott földet vásárolni alkotmányosan, törvényesen, az mind-mind annak az eredménye, hogy a magyar vidék, a Magosz, a Magosz által összefogott szervezetek és a nemzeti ügyek kormánya között aktív együttműködés, együttmunkálkodás van. Azon dolgozunk, hogy a magyar vidéken még több eredményt érjünk el, tényleg lehessen boldogulni. Ehhez fontos dolog a megélhetés. Ma már elmondhatjuk: a mezőgazdaság a legtávolabbi településeken, falvakban is tud munkát adni, sőt munkaerőhiány van! Ki gondolta volna ezt néhány évvel ezelőtt? Ezért dolgoztunk, a célunk az, hogy a magyar vidéket talpra állítsuk, és fejlődési pályára állítsuk a magyar mezőgazdaságot! Ehhez kell az erős kamara, ehhez kell, hogy a gazdatársadalom összefogjon a Fidesz-KDNP-kormánnyal, a nemzeti ügyek kormányával  és ez a jövőben is folyamatos legyen! Gratulálok a gazdáknak, gratulálok a Magosznak! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Bartha Szabó József
  • Infantilizmus a parlamentben
    A gyönyörű épületet nem bohócoknak tervezte Steindl Imre, az építők, a művészek nem azért formálták csodálatosra, hogy hígvelejűek tombolhassanak benne „szabadon”, brekeghessenek, röföghessenek, nyeríthessenek.
  • Séta egy holland zöldinnel
    Írni, véleményt mondani, okoskodni nem olyan nehéz, de ha itt vagyok kettesben valakivel, akiről és akinek beszélni kellene, óvatosabb az ember.
MTI Hírfelhasználó