Szabadsága volt a szólásnak!
A sátáni Soros terv ellen küzdeni keresztény kötelesség! Meddig még? Országnyi területek nagybirtokosok kezében! Hogyan bontotta le a maffiakormány a demokráciát? Gyurcsány költségvetési csalást támogat?
2017. október 10. 17:26

Nem volt meglepetés, hogy a napirend előtti szónoklók ugyanazt egészen másként látták, másként értékelték. A kormánypártok táltoson ültek, a szebb jelen és a még szebb  jövő reményében új politikáról, cselekvő  hazafiságról, igazságos Magyarországról, új adórendszerről, új munkahelyekről, tisztességes bérekről, és általános fellendülésről  beszéltek,  az  ellenzék szerint viszont porhintés az egész, és percig sem hitték, hogy „szárnya nőtt a rozzant gebének”.A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószóját! A mentelmi jog híján, – egyetlen felszólalás kivételével - szolidan stilizálva, udvariasan mellőzve a közbekiabálásokat, tallóztuk legutóbbi szónoklataikat  

A sátáni Soros terv ellen küzdeni keresztény kötelesség!

ARADSZKI ANDRÁS, (KDNP):  - Tisztelt Ház! Európa ismét reményre lel, ha intézményeinek központjában az ember áll. Az ember központi szerepének kijelentése a családi légkör megtalálását is jelenti, amelyben mindenki a saját képességei és adottságai szerint hozzájárul a közös otthonhoz. Érdemes szem előtt tartani: Európa egy népekből álló család, és mint minden jó családban, eltérőek az érzékeny pontok,de mindenki az összefogás mértéke szerint képes növekedni.  Az Európai Unió különbözőségek egységeként és különbözőségben való egységként születik. Következésképpen az egyediségeken nem kell meglepődni, és azt sem szabad gondolni, hogy az egységet az egyformasággal kell fenntartani. Mindenki a közösbe adja be saját erőforrásait és képességeit. Ma az Európai Uniónak azon érzés újbóli felfedezésére van szüksége, hogy mindenekelőtt személyek és népek közösségét jelenti.

- Tisztelt Ház! Mindez nem az Európai Parlament néppárti képviselői egyikének szavai, nem is valamelyik konzervatív párt állásfoglalása, még csak nem is a saját elmém briliáns szüleménye, hanem abból a beszédből való gondolatok, amiket március 24-én az angyali üdvözlet ünnepének előestéjén az Európai Unió államainak és központi intézményeinek vezetőihez intézett Ferenc pápa a római szerződések aláírásának 60. évfordulóján. Ezért kérem a kerítésbontásra készülő ellenfeleinket, hogy ne takarózzanak Ferenc pápával!

- Ajánlom Soros György és elvtársai figyelmébe, ismételve a lényegi mondanivalót: Európa egy népekből álló család! Az Európai Unió különbözőségek egységeként és különbözőségben való egységként születik. Az egyediségeken nem kell meglepődni, és azt sem szabad gondolni, hogy az egységet az egyformasággal kell fenntartani. Mindenki a közösbe adja a saját erőforrásait és képességeit. Az egész jelen van minden egyes részben, a részek pedig mindegyik a maga jellegzetességével jelen van az egészben. Európa tehát a pápa szerint is egy nagy család, saját jellegzetességekkel, egyediségekkel, értékekkel! családfő felelőssége pedig nem az, hogy éjszakára nyitva hagyja a kaput és a bejárati ajtót, majd pedig, ha jön a betörők hada, akkor még az ablakokat is kinyissa, végül pedig megelégedetten hirdesse, hogy mennyivel boldogabb és sokszínűbb lett a család; ahogy ezt egy német zöldpolitikus hölgy mondta, Németország kevésbé lenne izgalmas migránsok nélkül.

- Tisztelt Ház! Ma már tudjuk, hogy a fatimai harmadik titok szerint, amelyet éppen száz éve közölt a Szűzanya a három pásztorgyermeknek, a sátán egyház elleni legnagyobb és legvégső támadása a családok elleni támadás lesz. Látjuk ezt már az abortusz, az eutanázia, az egyneműek házassága és a genderelmélet politikai erőltetése vonatkozásában is. A szentatya erről szóló gondolatait persze a Soros-zsoldosok nem idézik! De látjuk a nagy európai család elleni támadásokban is, amikor Soros és elvtársai fel akarják számolni a nemzetek önállóságát és értékeit, felhígítva a keresztény szellemiségű Európát idegen migránsok tízmillióinak kényszeres betelepítésével.

- Képviselőtársaim! A sátán elleni küzdelem keresztényi kötelesség! Igen, a sátán támadásáról beszélek, aki egyben a tagadás angyala is, hiszen lépten-nyomon tagadják, hogy mire készülnek, még akkor is, amikor az már nyilvánvaló. Idegesen bizonygatják, hogy nincs kvóta; nincs kötelező betelepítés; a Soros-terv nem létezik. A sátán máshol a hamis fény hordozója, Lucifer, hiszen álhumánus módon, emberbaráti köntösben, hasonlóan álszent és hazug jelszavakkal oktatja ki még az egyházat is az emberszeretetből. Emberellenes bűn ez, és mint ilyen, istenellenes is! Hogy ebből kérnek-e a magyarok, az néhány héten belül nyilvánvaló lesz. A nemzeti konzultáció kiváló lehetőség arra, hogy véleményt mondjunk a sátáni Soros-tervről elsődlegesen, de egyben arról is, hogy mit gondolunk ezeréves hazánkról, nemzeti szuverenitásunkról, szabadságunkról és szeretett Európánkról.

- Tisztelt Ház! Szombaton a választókerületem központja, Érd körül szervezett rózsafüzér-zarándoklaton vettem részt, ahol, miként a lengyel testvéreink is, hazánkért, a keresztény Európa ma hiányzó szabadságáért és a terrorizmus eltűnéséért imádkoztunk a Szűzanyához, mert a rózsafüzér a legerősebb fegyver a gonosz ellen - ezt vallja Szent János Pál és Benedek pápákon kívül számos ördögűző is -, és képes a történelem megváltoztatására. Ezt Soros György is meg fogja tapasztalni!. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Meddig még?

GÚR NÁNDOR, (MSZP): - Tisztelt Ház! A tisztes munka világnapja volt a hétvégén. Kérdezhetném, igen kérdezhetném: meddig még, meddig áll fenn az az állapot, amikor tisztességtelen munkafeltételek, és embertelen munkakörülmények között kell dolgozni sok százezer embernek Magyarországon? A tisztességes és méltányos munkához való jog, az ahhoz való hozzáférés egy alapvetés, nem, nem a feketefoglalkoztatás színpadán, nem, nem éhbérért és kiszolgáltatva! Több tízmillió ember  a világon,de itt Magyarországon is több százezren vannak olyanok, akik nem tisztességesnek nevezhető, s mondhatom nyugodtan, embertelen körülmények között végzik a munkatevékenységüket. Csak tekintsünk rá az elmúlt 6-7 esztendő történésére, a munkabalesetek számának az alakulására, és akkor rögtön elénk tárulkozik, megviláglik, hogy mi is zajlott az elmúlt 6-7 esztendőben. 2011-2017 között a munkabalesetek aránya több mint 30 százalékkal nőtt! Jelzem, hogy az azt megelőző 7-8 esztendőben, 2002-t követően 2011-ig 40 százalékkal csökkent. Nyilván ezek nem véletlen folyamatok, nem maguktól hívódnak életre, hanem oka van a történetnek!

- Ha munka, akkor igenis méltányos díjazás melletti munka, - kellene hogy  legyen! A közfoglalkoztatásról ne beszéljünk, mert az 2010-ben nettóban 60 ezer forint feletti összeget ért, majd utána jött az elhíresült 47 ezer forintjuk, és ma is csak 54 ezer forint a közfoglalkoztatásban a nettó pénz. Hasonképpen, a közszférát érintően rengeteg diplomás ember 71 ezer forintot keres, ők persze azt megelőzően adott esetben máshonnan, a közigazgatás színpadáról kirúgva kerültek ide, és keresték ennek a dupláját vagy a háromszorosát. De ha a minimálbéreseket nézzük: 5 éven keresztül meglopták őket, kevesebb vásárlóerejű, -értékű pénzt kaptak a kezükbe!

- Tisztelt Ház!  A dolgozó emberek 70 százaléka gyakorlatilag az átlagkeresetek alatt keres, nyílik az olló a legkevesebbet és a legtöbbet keresők viszonylatában. A tisztes megélhetés alapját biztosító forrásokat, pénzt, fizetést nem kapják meg az emberek. Ma a dolgozó embereknek több mint a fele az egy főre eső létminimum összegét el nem érő nagyságrendet keres. Nézzék meg az adóhivatalnál a befizetendő adók mértékét a megkeresett pénzek alapján!

- A munkahely biztonsága? Nem, biztonságról nem lehet beszélni! Növekvő munkabaleset-számok, teljes kiszolgáltatottság. Önöknek csak az ember az, ami nem fontos! A véleménynyilvánítás szabadsága? Jog, a szervezkedés szabadsága, vagy a dolgozók részvétele a sorsuk alakításában, a döntések meghozatalában? Erről már nem is kívánok beszélni! Önök számára az esélyegyenlőség sem mond sokat. A megkülönböztetettség nélküli esélyegyenlőség gondolataikban sem sejlik fel! Fókuszban a haszonszerzés áll, fókuszban az ellopott pénzek lehetőségének a nagysága áll, az emberek nem számítanak!

- Az elmúlt 7-8 esztendő a tisztes munka világában igencsak veszélybe került, negatív intézkedések sokasága született a munkavállalók kárára. A teljesség igénye nélkül: megszüntették az Országos Érdekegyeztető Tanácsot, gittegyletnek mondható Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot hívtak életre. Átírták a sztrájktörvényt, ellehetetlenítették a sztrájk lehetőségét, még az elégséges szolgáltatás körét is a bíróság mondja ki. A munka törvénykönyve kiszolgáltatottságot hozott, jogfosztást hozott, rugalmasságot igen, de biztonságot nem. A közszférában 8 éve változatlan az illetményalap, 38 650 forint. Nem volt olyan 4 éves ciklus a rendszerváltás pillanatától kezdve, amelyik ilyet igazolt volna vissza, de a közszolgáltatásban, a közfoglalkoztatás is uralkodóvá vált. Ma már a diplomások is, több ezren 71 ezer forint nettó bért keresnek a közfoglalkoztatás keretei között.

- Szóval, szemérmetlen aljasságnak tudom csak nevezni azt, amit csináltak! Kérdezhetnénk, hogy meddig még? Választ nem kérek rá! Nem kérek addig, amíg a 2018-as választásokon meg nem buknak, és egy új kormány az emberek érdekét fogja szolgálni. Az az új kormányerő, amely a demokratikus oldalon fog születni! (Taps az MSZP soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Ön úgy fogalmazott, hogy a munkához való hozzáférés alapvető jog, ha jól idézem fel. Ezzel egyébként egyet is értünk, és ezért is csodálkozom azon, hogy miért felejtette ki a felszólalásából az alapvető tényeket: például azt, hogy 2010-ben a kormány egymillió új munkahelyet ígért, amiből 700 ezer új munkahely már létre is jött  Magyarországon, és az ön sugalmazásával ellentétben ezen új munkahelyek többsége a piaci szférában jött létre.

-  Képviselő Úr! Szeretném emlékeztetni arra, hogy 2010-ben több mint 12 százalék volt a munkanélküliség, ezt sikerült letornászni 5 százalék alá, valamivel 4 százalék fölé, és abban azért, remélem, egyetértünk, hogy mégiscsak az a legfontosabb, hogy mindenkinek legyen munkája, aki ebben az országban szeretne dolgozni. Önök ezt nem tudták biztosítani, önök nem tudták garantálni. Azt is elnagyolta ön, hogy azon túl, hogy fontos, hogy mindenkinek legyen munkája, az is nagyon fontos, hogy meg is érje dolgozni. Ezért is szeretném önt is emlékeztetni arra, hogy Magyarországon az elmúlt egy évben több mint 10 százalékkal nőttek az átlagos bérek. Az önök időszakában a nettó minimálbér reálértéke mindössze egyetlen százalékkal emelkedett, ezzel szemben a polgári kormányzás minden évben érdemben emelkedett a minimálbér összege. A 2010-es 89 ezer forint helyett a szakmunkás-minimálbér 2018-ra eléri majd a 180 ezer forintot. A minimálbérnél ez az arány a 73 ezer forintos szint helyett 2018-ra eléri a 138 ezer forintot. Ezek olyan alapvető tények, amelyeket sajnálom, hogy nem említett. Ha az MSZP lenne kormányon, akkor magas lenne a munkanélküliség, változatlanul magasabbak lennének az adók és következésképp alacsonyabbak a bérek. Arról már ne is beszéljünk, hogy amikor önök kormányoztak, több százezer köztisztviselőt tettek az utcára. Ennyit erről a kérdésről.

-  Képviselő Úr! Szeretnék még egy dologra reagálni. Elég érdekes az, hogy a múlt héten megbukott a miniszterelnök-jelöltjük, és egyetlenegy szóval sem említette most, miközben azért joggal várnánk el, hogy erről is tájékoztatást nyújtsanak. Mindenesetre az MSZP tartott egy elnökségi ülést a hét végén - pontosabban: választmányi ülést -, ahol, ha jól értjük, arról döntöttek, hogy nem fognak saját jelöltet állítani a 2018-as választáson. Ez azt jelenti, hogy újra letették a fegyvert Gyurcsány Ferenc előtt, méghozzá feltétel nélkül! Szóval, ha kellene összefoglalnunk, hogy az elmúlt egy hétben mi történt, akkor csak annyit mondanánk: Gyurcsány Ferenc a Házban! Nem csak a levegőbe beszélünk, amikor ezt mondjuk, mert Horváth Csaba, az önök budapesti vezetője is arra utalt, hogy a 2018-as választás tétje az, hogy Orbán vagy Gyurcsány! Hosszú idő után ez az első dolog, amiben egyet tudunk érteni az MSZP-vel!

- Tisztelt Ház! Ha valaki kicsit is fülelt és megnézte a tévéinterjúkat, akkor érdekes dolgokat hallhatott. Most már újra Gyurcsány Ferencnél húz sorszámot többek között Molnár Gyula, Juhász Péter és Karácsony Gergely is. Az őszödi Pinokkió arra is nyíltan utalt, hogy az LMP-vel is egyeztetésben van, azt mondta: 10-15 helyen lehet megállapodás. Szóval, a komplett baloldal Gyurcsány Ferenc lábai előtt hever. Gyakran szokták mondani: a foci olyan játék, amit huszonketten játszanak, aztán a végén majd a németek nyernek. Egy kicsit átfordítva ezt azt is mondhatjuk: a baloldali politika olyan bábjáték, ahol bár sok önállónak tűnő szereplő van a szemünk előtt, de a történet végén mindig Gyurcsány Ferenc húzogatja a szálakat. Most is ezt látjuk. Ha kicsit jobban belegondolunk, akkor ez nagyon-nagyon szomorú, mert mégiscsak ott tart a baloldal 2017-ben, mint tíz évvel  ezelőtt az őszödi beszéd után: ezernyi pártszakadás után újra azért az emberért kiáltanak, aki a csillagokat lehazudta volna az égről,  aki békésen tüntető állampolgárokra lőtt, és aki ha nem bukik meg időben, teljesen lenullázta volna Magyarország gazdaságát!

- Tisztelt Ház! Lehet, hogy a baloldal semmit nem tanul és semmit nem felejt, de mi már nagyon szeretnénk felejteni ezt a kudarcos baloldali időszakot, és mindent meg fogunk tenni azért, nehogy véletlenül visszajöjjön! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Országnyi területek nagybirtokosok kezében!

SALLAI R. BENEDEK, (LMP): - Képviselőtársaim! Nagyon-nagyon fontos, hogy beszéljünk Magyarország birtokpolitikájáról és arról a helyzetről, ami kialakult szerte a magyar vidéken és a magyar társadalomban, ugyanis a birtokpolitika alapvetően határozza meg az agrárium szerkezetét, az agrárium szerkezete pedig alapvetően határozza meg a vidéken maradás és megélhetés lehetőségét.

- Félreértés ne essék, nem szeretnék mindent a Fidesz-KDNP nyakába varrni, habár jó nagy a felelőssége, hiszen az egész visszanyúlik egy elcsalt kárpótláshoz, egy olyan rendszerhez, amikor a kárpótlási rendszerben gyakorlatilag azok, akik tudták, hogy mire meg a játék, fillérekért felvásároltak kárpótlási jegyeket, és így tettek szert hatalmas értékekre. Ez azért szégyen egyébként, mert jó néhány településen Magyarországon még a mai napig sem valósult meg a kárpótlás, és a mai napig milliárdos értékben van kint kárpótlási jegy, és várják a korábbi rendszerben meghurcoltak leszármazottjai, családtagjai, hogy ebben történjen valami.

- Utána jött az, ami a téeszek környékén történt: főkönyvelők meg téeszelnökök felvásároltak részjegyeket, hatalmas bérleményeket tartottak meg. Ez is egy lépés volt az irányban, hogy kialakuljon a nagybirtok-koncentráció első érdemi lépése. Ezt követően sajnos ismét az MSZP-kormányhoz kötődik a piszkos tizenkettő emléke: gyakorlatilag az elcsalt állami gazdaságokat úgy adták oda embereknek, hogy annak semmiféle szakmai és tartalmi alapja nem volt. Bejött egy ember, aki haver volt, nem volt egy fillérje sem, kapott egy államilag támogatott hitelt azért, hogy megvegyen az államtól valamit, kapott hozzá ötven évre földet, és gyakorlatilag csak a javakat kellett beszedni, hogy hatalmas birtokra tegyen szert. Ezt egészítette ki a termőföld-privatizáció, az újkori, az elmúlt évek legnagyobb földrablása, amihez már nemcsak asszisztált és részt vett benne a Fidesz-KDNP, hanem kezdeményezőként a Magosz, a vidéket eláruló és becsapó Magosz kezdeményezésére belement abba a gazemberségbe, ami történt az országgal.

- Hogy mindez mit eredményezett, mondom a számokat: Magyarország 30 legnagyobb agrárérdekeltsége jelenleg 213 ezer hektáron gazdálkodik; ez azt jelenti, hogy 2134 négyzetkilométeren. Ez gyakorlatilag közel annyi, mint Luxemburg teljes területe vagy a Balaton 3,6-szerese. Csak a húsz legnagyobb agrárcég 775 négyzetkilométernyi területtel, tehát 77 500 hektárral nagyjából akkora területet birtokol, mint a teljes Bahrein vagy a Dominikai Köztársaság. Magyarország tíz legnagyobb agrárcége együttesen 532 négyzetkilométerrel, tehát 53 ezer hektárral nagyobb terület, mint a teljes Andorra vagy a Seychelle-szigetek. S ezen belül csak Csányi Sándor érdekeltsége, ami az összes cégét tartalmazza, 32 450 hektárral gyakorlatilag nagyobb, mint Málta teljes területe vagy nagyobb, mint a teljes Fehér-tó. Nyerges Zsolt és Simicska Lajos érdekeltségében az agrárterületek együttes kiterjedése meghaladja a 244 négyzetkilométert, ami nagyobb, mint a Cook-szigetek teljes egészében. A Leisztinger Tamás érdekeltségébe tartozó terület 217 négyzetkilométerrel nagyobb, mint Amerikai Szamoa vagy Liechtenstein teljes területe. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó területek a 82 négyzetkilométeres kiterjedésükkel nagyobb, mint San Marino teljes területe.

- Képviselőtársaim! Mindezen méretek alapján feltételezhetnénk, hogy ezek a nagybirtokosok, ezek az oligarchák akár önálló országot tudnának létrehozni, hiszen akkora területeik vannak. A probléma azzal van, hogy megcsinálták a saját országukat a Fidesz-kormányzás alatt itt Magyarországon! S ez a nagybirtokszerkezet, amely tényszerűen azt igazolja, amit a Lehet Más a Politika folyamatosan hangsúlyozott az elmúlt években, hogy a nagybirtokszerkezet eltolódása olyan dél-amerikai irányba fog vezetni, ahol az agrárium és a tájhasználat csak nagyon kevesek számára jelent megélhetést. Ez egyre több mutatóval igazolható. Vidéken a népesség elvándorlása, a települések elöregedése azt eredményezi, hogy a 3300 település közül közel 140-ben a 100 főt sem éri a lélekszám, s majd’ egy tucatnyi van olyan, ahol a 20 főt sem éri el a lélekszám. Jelen pillanatban Magyarország 35 legnagyobb települése - amelyek lélekszáma meghaladja a 35 ezer főt - teszi ki Magyarország lélekszámának  valamivel több mint felét.

- Képviselőtársaim! Ez a nagybirtok-koncentráció és az ezzel párhuzamosan megjelenő vidéki elnéptelenedés az, ami lehetetlenné teszi Magyarország egészséges fejlődését, és azt, hogy normális bérpolitikával Magyarországot felzárkóztassuk az európai uniós államokhoz, annak érdekében, hogy Magyarország állampolgárai olyan életminőséget élhessenek, mint bármelyik uniós állampolgár. Ezeknek a következményei az önök kormányzása során betonozódtak be és keményedtek meg, az ezen való változtatás viszont egy potenciális LMP-kormányzatra vár! (Taps az LMP soraiban.)

***

BITAY MÁRTON ÖRS, (Földművelésügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Nagyon sok mindent elmondott. Azt kell mondjam, hogy az 1995-96-97-es évekig  nagyjából egyet is értünk, a 2010-es évet követően viszont egyáltalán nem. Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy azért az a tény, hogy valakinek van földje vagy földet bérel, még nem vall inkorrektségre! Mindenkinek joga van arra, hogy ezt megtegye. És ez nem tekinthető lopásnak sem!

- Képviselő Úr! Érdekes mindig hallgatni önt, amikor ilyenekről nyilatkozik, hiszen személyesen és az ön érdekeltségébe tartozó cégek közösen 2300 hektár állami termőföldre pályáztak. Az, mondjuk így, összevetve a családi birtokméretről alkotott képeinkkel, nem teljesen vág össze. Értem azt, hogy önt ez frusztrálja, hiszen a saját vagyonnyilatkozatában több mint 6 oldal terjedelmű a földekkel kapcsolatos rész. Tehát nyilván jól tájékozott ebben a kérdésben. Sajnálom, hogy valami megfejthetetlen oknál fogva mindig ide tér vissza. Nem tudnék másra gondolni, mint arra, hogy az új kampánytanácsadójuk, Ron Werber kiadta utasításba, hogy márpedig a földügyeknek mindig negatív kontextusban kell elhangozniuk.

- Képviselő Úr!  Említette, hogy a legnagyobb magyarországi gazdálkodók összesen 216 ezer hektár termőföldet művelnek. Szeretném csak a hallgatóság, a Tisztelt Ház kedvéért is világossá tenni, hogy 6 millió hektár mezőgazdasági művelési ágú termőföldről beszélünk. Ezt tehát összességében én nem tekintem soknak. Azt is szívesen megosztanám önnel, vagy szívesen folytatnék arról vitát, hogy ha ennyire zavarja önt a nagygazdaságok és a nagyüzemek léte, akkor vajon miért nem szavazta meg az LMP a földforgalmi törvényt, ahol a földhasználati maximumot 2500 hektárról 1200 hektárra módosítottuk és szállítottuk le. Azt gondolom, igencsak álságos mindaz, amit elmond! Az pedig kifejezetten felháborító, hogy összekever téeszesítést és téeszlebontást azzal az árverésen történő értékesítéssel, ahol 30 ezer szerződést kötött a magyar állam, és olyanok jutottak földhöz, akik korábban állami termőföld közelébe sem tudtak kerülni. Felhívnám a figyelmét arra, hogy amikor megkezdtük a „Földet a gazdáknak” programot, 2010-ben 600-an használtak állami termőföldet, most pedig több mint 8500-an.

- Képviselő Úr! Szeretném megemlíteni önnek, hogy az egyéni gazdaságok által művelt mezőgazdasági területek aránya 10 százalékkal növekedett 2010-hez képest, a gazdasági szervezetek által művelt termőföldek aránya pedig 13 százalékkal csökkent. Ezek, azt gondolom, kiválóan mutatják azt, hogy a megörökölt birtokszerkezet, ami nagyjából fele nagygazdaság, fele családi gazdaság üzemméretből hogyan változott napjainkra, így most nagyjából 60-40 százalék a családi gazdaságok javára a termőföldhasználati arány Magyarországon. Ugyanakkor azt is szeretném leszögezni: senki nem gondolja, vagy legalábbis én nem gondolom magamat nagygazdaság-ellenes politikusnak Azt gondolom, hogy igenis fontos, hogy letegyük azokat a pontokat, amelyek kiállnak a nagygazdasági szerkezet mellett is. Szüksége van Magyarországnak komoly agrárgazdaságokra, mert ők tudnak olyan beruházásokat végrehajtani, mint amiket ön is megemlített, akár Csányi Sándor és érdekeltségei. Több mint 21 milliárd forintból épült vágóhíd, amire több mint 35 éve nem volt példa, hogy Magyarországon.

- Képviselő Úr! Igenis pozitív hatással van Magyarország agrárgazdaságára, ha nem az élősertést exportáljuk, hanem adott esetben, véletlenül megpróbáljuk feldolgozni, urambocsá’, esetleg végterméket előállítani belőle, és a saját piacainkat megtartani a saját alapanyagunknak, nem pedig a külföldről idehozott, silány minőségű élelmiszereket értékesíteni. Úgyhogy arra szeretném kérni önt: a földértékesítési programmal kapcsolatosan mérlegelje annak lehetőségét, hogy nem megy továbbra is szembe a vidéki Magyarországgal, nem megy továbbra is szembe azokkal a földművesekkel, akik nyertesei ennek a földprogramnak, és több mint 30 ezren sikeresen vásároltak ebből a földprogramból! A saját több száz hektárnyi termőföldjein való gazdálkodáshoz pedig további sok sikert kívánok! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Hogyan bontotta le a maffiakormány a demokráciát?

VOLNER JÁNOS, (Jobbik): - Elsősorban a kormánypárti képviselőkhöz szólok! Tanulságos egy életút Orbán Viktoré. Nézzük, hogyan is indult! Orbán Viktor a politikai pályafutását a Kommunista Ifjúsági Szövetség keretein belül kezdte meg, aztán annyira jó szolgálatokat tett az akkori önkényuralmi rendszernek, hogy röviddel később a fáradozásait már egy zsíros minisztériumi állással díjazták. Aztán röviddel később, a rendszerváltást később szétlopó és elsiklató elit gondoskodott arról, hogy Soros György ösztöndíjasaként és munkatársaként tevékenykedjen az ifjú fiatalember. Majd pedig, amikor megtörtént a rendszerváltás, Orbán Viktor egy angol elitegyetemről, ahol egyébként az angol liberális filozófia történelmét hallgatta, hazatért, és azonnal országgyűlési képviselő lett. Mondhatom, hogy huszáros hajrával indult ez az életút!

- Azt is érdemes az eszünkbe vésni, hogy az a kormánypárti sajtó által szabadkőműves spekulánsnak nevezett Soros György segítette hozzá Orbán Viktort meg még jó néhány párttársát a nagypolitikába történő belépéshez, aki ellen most a kormány, legalábbis látszólag, hadat visel. Ugyanez megfigyelhető egyébként Simicska Lajos személyénél. Az a Simicska Lajos, akit most elátkoznak, és akinél korrupcióról beszélnek, kétszer segítette hozzá Orbán Viktort és kormányát ahhoz, hogy hatalomra tudjon kerülni és azt meg tudja tartani.

- Fontos látni azt is, hogy a Fidesz 2010-ben, amikor hatalomra jutott, szisztematikusan, lépésről lépésre leépítette a demokráciát Magyarországon! A médiahatóságnál csak fideszes delegáltak ülnek, egy komplett hazugsággyárat működtetnek az államtól kapott milliárdokból Habony Árpádék, Garancsi Istvánék, Mészáros Lőrincék. A közmédiában nemrég már egyenesen arról írtak, pártatlanul, közszolgálati jelleggel, hogy Vona kutyái mit tettek és mit nem.

- Hölgyeim és uraim, idáig jutottunk! Az Országos Bírósági Hivatal élén Handó Tünde, egy fideszes európai parlamenti képviselő felesége ül. Az Állami Számvevőszék élén, ami egyébként szintén egy függetlenséget igénylő beosztás lenne, egy volt fideszes országgyűlési képviselő, Domokos László ül. A Legfőbb Ügyészség élén egy volt Fidesz-tag, Polt Péter ül. A rendőrség élén is csupa olyan embert láthatunk, akiket a Fidesz és önök neveztek ki.

- A gazdaságban is megindult a térhódítás, a jóformán beszélni is alig tudó Mészáros Lőrinc egy év alatt 100 milliárd forinttal megnövelte azt a vagyont, ami a nevére van írva; de itt van második számú Mészáros Lőrince Orbán Viktornak, Garancsi István, szintén jól kaszál. Rogán Antal és haverjai, Habony Árpádék, az ő baráti körük jutott hozzá a letelepedési kötvényhez meg még sok egyéb máshoz. Ezzel párhuzamosan a kormány gondoskodott arról, hogy Mészáros Lőrinc fölvásárolja a megyei lapokat, megszüntessék a Népszabadságot, párhuzamosan ezzel Andy Vajna állami bank pénzéből megvásárolta Magyarország második legnagyobb tévétársaságát, a TV2-t.

- Kiderült az is, hogy a villanyoszlopokra szerelt plakátok, reklámtáblák balesetveszélyesek. Egy ESMA nevű cég tulajdonában voltak ezek. Aztán akkor, amikor Garancsi Istvánnak sikerült bevásárolnia magát az ESMA-ba, kiderült, hogy mégsem balesetveszélyesek, és nem is kell tulajdonképpen ezeket a plakátokat tiltani. Gyakorlatilag a kormány maga alá gyűrte a közterületi óriásplakát- és reklámtáblapiac egy részét. Az óriásplakátok ügyében született már egy büntetőfeljelentés, mert a Fidesz eltitkolta az Állami Számvevőszék elől a tényleges kampányköltését. Nemrég pedig azzal szembesülhettünk, hogy a kormánypárt megpróbálja ellehetetleníteni, betiltani a Jobbik közterületi óriásplakátjait.

- Hölgyeim és Uraim! Törvénysértő volt az, amit a kormányhivatal csinált! A Jobbik a saját plakátfelületein a saját plakátjait próbálta megjelentetni, de törvénysértésre utasította a kormányhivatal a rendőrséget, maga is törvénysértést követett el. További törvénysértés történt azzal, hogy az Állami Számvevőszék még akkor sem volt hajlandó átvenni a Jobbik gazdálkodásáról szóló adatokat, amikor ezeket a gazdasági igazgatónkkal mi magunk vittük el neki, majd pedig később az önök sajtója azt hazudozta, hogy a Jobbik titkolózik az adatokkal kapcsolatban. Alaptörvény-ellenes volt az a kormányrendelet is, amit a múltkor elfogadtak, mert egy alacsonyabb rendű jogszabályban próbáltak törvényeket felülírni. Idáig jutott tehát Orbán Viktor. Kommunistából indult, és kommunista maradt mostanra is! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Köszönöm a szót, elnök úr. Amikor itt szoktunk ülni és hallgatni a jobbikos felszólalásokat, kétféle felszólalást szoktunk hallgatni: vagy egy oligarcha érdekében és nevében szólalnak fel, ez az egyik típus; a másik típus meg gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugyanazt mondják, mint bármelyik random kiválasztott baloldali párt. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Ne hazudj!) És most az volt az érdekesség, hogy ezt a két típusú felszólalást ötvözték, kiegészítve azzal, hogy a Népszabadságot is siratták!

- Képviselő Úr! A média ügyében azért egy dolgot (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) hadd mondjak már el önnek: ön a médiáért aggódik Magyarországon, miközben a Jobbik pártalapítványa egy olyan tévének ad jelentős támogatást, amelyik megemlékezett Adolf Hitler születésnapjáról. Tehát ennyit arról, hogy milyen lenne a magyar média, ha a Jobbikon múlna! (Dúró Dóra közbeszól...) Azért kicsit furcsa kioktatást hallgatni attól a párttól, amelyik korábban azt javasolta, hogy az iráni Forradalmi Gárda felügyelje a magyar választásokat. Mégiscsak az ön pártja az, amelyik egyik vezetőjét azzal vádolják, hogy külföldi országnak kémkedik. Aztán mégiscsak a Jobbik az a párt, amelyik korábban egy paramilitáris gárdával akarta megkerülni a magyarországi hatóságokat. És ezek után önök (Mirkóczki Ádám közbeszól...) a magyar demokráciáról beszélnek!

- Képviselő Úr! Ha a szívén viseli ön a magyar demokráciát, akkor, legyen szíves, kérdezze már meg az ön pártelnökét, hogy mit értett azalatt nem olyan régen egy évadnyitó beszédében, hogy, idézem: „Nem vagyunk demokraták!”  Ezt mondta. Ez még abban az időszakban volt egyébként (Közbeszólások a Jobbik soraiból...), amikor önök kiléptek volna az Európai Unióból!

- Ami a plakátok kérdését illeti, mert azt látom, hogy önöknek egyértelmű okokból ez nagyon fontos, egyet tudok javasolni: tartsák be a törvényeket, csakúgy, mint mindenki más az országban! (Közbeszólások a Jobbik soraiból, többek között Gyüre Csaba: Inkább ti tartsátok be!) Az a tény, hogy a plakátokat végül leszedték, azt bizonyítja, hogy önök is nagyon jól tudják, hogy törvényt sértettek, - ez a helyzet! Az ön felszólalása egyébként (Közbeszólások a Jobbik soraiból...) már sokadik bizonyítéka annak, hogy a Jobbikról egyre kevésbé állítható, hogy egy olyan párt, amelyik az ország érdekeiért dolgozik, ezzel szemben sokkal inkább egy üzleti vállalkozás csatolt része lett, nevezhetjük nyugodtan parlamenti kapcsolattartó főosztálynak! (Közbeszólások a Jobbik soraiból...) És az a helyzet, hogy nagyon csúnyán belegabalyodnak ezekben a hetekben egy pártfinanszírozási botrányba is, és az ezzel kapcsolatos újságírói kérdéseket jellemző módon azzal hessegetik el, hogy üzleti titokról van szó. Tehát az önök számára a saját tevékenységük már nem más, mint üzlet! (Közbeszólások a Jobbik soraiból, többek között Dúró Dóra: Nem igaz!) Így már mindent értünk! Ezért nem fontos a Jobbiknak a nemzeti érdekek, a magyar érdekek képviselete! Ezért fúrták tavaly a népszavazást! Ezért nem szavazták meg a kvótaellenes alaptörvény-módosítást! Ezért mondta a Jobbik elnöke, hogy ha pár ezer bevándorló betelepítéséről van szó, akkor oké, így mondta: oké (Szilágyi György közbeszól, és felmutat egy iratot.), arról lehet beszélni! Ezért van az, hogy miközben uniós zászlót égettek, ma már jogköröket adnának át az Európai Uniónak, a magyar béreket meg egy brüsszeli hivatalnokkal és egy horvát neonácival emelnék! (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Nem mondasz igazat!)

- Képviselő Út! Ennek a politikának azért persze nagy ára van! Azt látjuk, hogy a Jobbiknak folyamatosan hátat fordítanak a korábbi leghűbb támogatói, és egyébként a társadalom jelentős része is. És erre mi a válasz? Mi a válasz az önök részéről? Elkezdik őket sértegetni! Az időseket például azzal sértette vérig az önök elnöke, hogy szennyvíz folyik a szájukból (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Neked!), felhörgik a XX. század minden traumáját, és a fiatalok helyett ők radikalizálódnak! (Közbeszólások a Jobbik soraiból...) Ezt mondta! A határon túli magyarokba azzal rúgtak bele, hogy észak-amerikai indiánokhoz hasonlították őket, akiket meg lehet venni egy marék üveggyönggyel! Ezt mondta az önök egyik vezetője.

- Aztán említhetném Mirkóczki képviselő urat is, aki a választók egy részéről annyit mondott, hogy őket csak a Tesco érdekli, a sör meg az esti meccs! (Mirkóczki Ádám: De legalább pontosan idézd már, mert nem ezt mondtam!) Milyen lenéző stílus már ez? Milyen lenéző stílus ez? Ilyen előzmények után nem csoda, ha a Jobbik egyre reménytelenebb helyzetbe lavírozza magát! (Közbeszólások a Jobbik soraiból, többek között: Habony Árpád… - Mirkóczki Ádám: A diszlexia gyógyítható!) Annyira reménytelenbe, hogy Vona Gábor nemrég egy budapesti liberális klubban kuncsorgott a támogatásért (Közbeszólások a Jobbik soraiból…), és felajánlotta, hogy bárkivel összefog a Fidesz ellen. (Mirkóczki Ádám: Hosszú volt a hétvége!) Ezután címzett egy levelet az önök pártelnöke a baloldali szavazóknak, azoknak a baloldali szavazóknak, akiket korábban még, idézem, balliberális csürhének nevezett. Nézzék meg az interneten, az nem felejt! (Közbeszólások a Jobbik soraiból...)

- Frakcióvezető Úr! Úgyhogy összefoglalóan én csak annyit szeretnék önöknek mondani: a Jobbik reménytelen helyzetében, merthogy reménytelen helyzetben van, nincs semmi meglepő! Nincs, mert Magyarországon sohasem tisztelték azokat a politikai erőket, amelyek eladták a lelküket, méghozzá elég olcsón. (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Ezért nem tisztelnek benneteket! Ebbe fognak belebukni!)  Csak magukat okolhatják a saját kilátástalan helyzetükért! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Gyurcsány költségvetési csalást támogat?

BUDAI GYULA,  (Fidesz): - Tisztelt Ház! Újabb epizódjához érkezett a magyar baloldali bűnügyi teleregény, amelynek a főszereplője nem más, mint Czeglédy Csaba, aki az MSZP és a DK pénztárnoka. Mint önök is tudják, 2002-ben Czeglédy Csabát már jogerősen elítélték költségvetési csalás miatt, idén nyáron pedig egy újabb bűncselekmény miatt került előzetes letartóztatásba, ugyanis az általa irányított bűnszervezet több mint 3 milliárd forint áfát nem fizetett be a magyar költségvetés részére, és így jelentős kárt okozott. Ennek a bűnszervezetnek jelenleg 14 tagja ül előzetes letartóztatásban.

- Tisztelt Ház! Arról a Czeglédy Csabáról beszélünk, aki ezer szállal kötődik az MSZP-hez és a DK-hoz; arról a Czeglédy Csabáról, aki jelenleg is az MSZP és a DK önkormányzati képviselője Szombathelyen, továbbra is kapja a juttatását; arról a Czeglédy Csabáról, aki jelenleg 2,4 millió forint juttatást kap a Human Operator Zrt.-től; arról a Czeglédy Csabáról, aki több száz diákot és gyereket csapott be azáltal, hogy az általuk elvégzett munkát a mai napig nem fizette ki.A diákokat képviselő érdekszervezet azóta a kormányhoz fordult, amelynek alapján a kormány október 5-én bejelentette, hogy vizsgálja annak lehetőségét, hogy miképpen lehet a károsult diákokat kártalanítani.

- Tisztelt Ház! Arról a Czeglédy Csabáról beszélünk, aki 60 milliós luxus Audival járt, miközben a diákok a pénzüket nem kapták meg; illetve arról a Czeglédy Csabáról beszélünk, akinek egy titkos ausztriai széfjében több mint egy kiló aranyat foglaltak le. Mindez teljes mértékben azt igazolja, hogy az MSZP és a DK mellszélességgel kiállt Czeglédy Csaba mellett! Az összefonódás teljesen egyértelmű, ezer szállal kötődik Czeglédy Csaba a baloldalhoz: nemcsak abban a formában, hogy Botka László és Gyurcsány Ferenc jogi képviseletét, illetve más MSZP-s képviselők képviseletét látja el, de ő vezette 2015-ben Veszprémben Kész Zoltán kampányát is.

- Képviselőtársaim! Azt is szeretném elmondani önöknek, hogy a múlt héten újabb információ látott napvilágot ebben a teleregényben, ugyanis nyilvánosságra került az a szerződés, amely alapján a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó Altus Portfólió Kft. több mint 80 millió forint kölcsönt adott a Czeglédy irányítása alatt álló Human Operator Zrt.-nek, ezzel is hozzájárult ahhoz, hogy a bűnszervezet továbbra is működni tudjon. Mindez teljesen egyértelműen igazolja az MSZP és a DK irányában azt az összefonódást, amely Czeglédy tevékenységéből adódott.

- Milyenek a véletlenek, Tisztelt Ház? Az Altus ugyanannál a banknál vezeti a bankszámláját, mint ahol Czeglédy Csabától lefoglalták a titkos széfben az aranyat. Ebben az ügyben a rendőrség folytatja az eljárást annak tisztázása érdekében, hogy valóban Czeglédy Csaba tulajdonát képezi-e a lefoglalt arany. Én azt gondolom, hogy ez az ügy a szocialisták egyik legaljasabb cselekménye az elmúlt időszakban, és nem azért, mert falaznak Czeglédynek, illetve a  kezét egy percig nem engedik el, hanem azért, mert ebben az ügyben diákokat és gyerekeket károsítottak meg, illetve diákokat és gyerekeket használták fel pártcélokra.

- Adódik a kérdés: mi az oka annak, hogy ilyen mértékben falaznak a szocialisták és a DK Czeglédy Csabának? Mi az oka annak, hogy Gyurcsány cége több mint 80 millió forintos kölcsönt biztosított Czeglédy Csaba cégének? Teljesen egyértelmű: valójában az a pénz, amelyet a nyomozó hatóság keres, ez a több mint 3 milliárd forint, amelyet Czeglédy Csaba bűnszervezete eltüntetett, az MSZP és a DK pártkasszájába vándorolt. Én azt gondolom, hogy a hatóságnak ezt mindenképpen ki kell deríteni! Az MSZP-nek és a DK-nak Czeglédy ügyében színt kell vallani, miközben egy újabb információ is napvilágot látott: az ügyészség vesztegetés miatt nyomozást rendelt el, tekintettel arra, hogy a Szeviép-károsultakat képviselő baloldali ügyvédet Czeglédy Csaba megzsarolta, és azt ajánlotta fel neki, hogy amennyiben Botkát nem támadja tovább, több tíz millió forintot fog kapni. Ez egy újabb fejlemény, amelyet szintén mindenképpen tisztázni kell! (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Bartha Szabó József
MTI Hírfelhasználó