Magyar kereszténység
A szélsőség ma tiltakozik a „keresztnév” ellen. A suta „utónevet” kell mondani, mert a „keresztnév” nem politikailag korrekt.
2017. október 6. 17:12
Szent László, Pázmány, Rákóczi, Mindszenty… Fénypontok a magyar kereszténységben – s egyben megkerülhetetlen csúcsok a magyar történelemben is. Géza fejedelem óta a magyar történelem keresztény történelem is egyben.
 
Keresztény nemzet vagyunk.
 
Antall József ismerte föl még az 1990-es évek elején, hogy Magyarországon aki nem vallásos, az is keresztény.
 
Keresztény írók, poéták, festők, szobrászok – és nagyrészt keresztény szülők – alakították személyiségünket, még akkor is, ha sokakat ateistává tett a kommunizmus.
 
Templomaink ezrei állnak tanúként.
 
Földrajzi helyneveink őrzik a Krisztus-követő múltat. És nyelvünk értékei is. A kommunizmusban nem találtak szót arra, hogy a gyereket Lászlónak „keresztelték”. Vagy Kodályra „keresztelték el” a művelődési házat.
 
A szélsőség ma tiltakozik a „keresztnév” ellen.
 
A suta „utónevet” kell mondani, mert a „keresztnév” nem politikailag korrekt. Valószínűleg a keresztutakat is mind körforgalommá alakítanák, ha a kör – mint Nap-jelkép – nem utalna egy még régebbi, természeti vallásra.
 
Isten éltessen.
 
Még a kommunizmusban is ki-kicsúszott szánkon ez a köszöntés, noha a párttitkár összeráncolta homlokát, és hangosan nyerítette: boldog névnapot. Bornírt kifejezés, idegensége szinte fáj, belesajdul a fül, háton fölmered a szőr.
 
Isten hozta, Isten áldja…
 
Ezek a köszönések csak most jönnek újra divatba, a kommunizmusban állásvesztést kockáztatott volna, aki így üdvözli a másikat munkahelyén. Az egykori bősz ateisták aztán a kilencvenes években újra megjelentek a templomokban.
 
Szent László.
 
A keresztény bölcselők szerint ő volt az, aki lélekkel keresztelte meg a magyarságot. Alakja az akkor még vidéki faluközösségekbe menekült pogány – vidéki – magyarok is elfogadták: még háromszáz évvel később is „szentlászlónak” nevezték a pogány lovasverseny győztesét.
 
Pázmány Péter.
 
Protestánsból katolikussá vált európai szellemi nagyság. Grácban végzett, s a gráci egyetem mintájára alapította meg a nagyszombati magyar egyetemet. Számára a nemzet legalább annyira fontos volt, mint a katolikus hit. „Krisztus követése” – mennyivel emberibb lett az Imitatio Christi a pázmányi fordításban. Mi, magyarok, nem „imitáljuk”, hanem követjük Krisztust.
 
Rákóczi Ferenc.
 
Imái szépirodalmi értékek. Szabadságharcát Isten nevében, Istennel együtt vívta. Cum Deo pro Patria et Libertate. Nem hagyta el a Teremtőt akkor sem, amikor az Istennel a hazáért és a szabadságért vívott küzdelem elbukott. A Párizs közeli Grobois falu Kamalduli kolostorának volt lakója 1715-1717 között, itt erősített lelkét a visszatérésre.
 
Mindszenty József.
 
Magyarság, emberség, kereszténység… E kiváló érsek lelkében teljes harmóniában voltak ezek az értékek. Akkor mutatott fel szinte csodálatos lelkierőt, amikor a magyarságot, az emberséget, a kereszténységet mélypontra szorította a legsötétebb ellenvallás, a kommunizmus.
 
Magyar kereszténység ragyogott fel.
 
A római kereszténység elhalványul a magyar kereszténység fénye mellett a Lajta és a Berecki-havasok közötti térségben. Hazánkat nem érintette és ma sem érinti a római kereszténység időszakos elgyengülése, propagandává silányulása.
 
Szentjeink seregben sorakoznak.
 
A keresztény nagyságok közé sorolhatjuk Mátyás királyt is, aki tetemes pénzt fizetett Bécsnek azért, hogy hazahozhassa a Szent Koronát. Balassit is, aki ifjúságának vétkeit az Úristennek írt bocsánatkéréssel próbálta jóvátenni.
 
Undok förtelmesség, rútság, álnokság…
 
Az evangélikus Petőfi a magyarok Istenéhez fohászkodott, Ady már érett fejjel vetett keresztet ott, ahol ifjan fölényesen kihagyta ezt, és a lázadó József Attila is sokszor megszólította a Teremtőt, ha pörlekedve is.
 
Ökumené…
 
A szétszakadozott keresztyén egyházak közötti kapcsolat erősítse. A magyar nemzetben ez mostanra csaknem kiteljesedett. Nincs ellentét a Szent László sírját egykor feldúló protestánsok és a pápisták között.

Közös vallásunk: magyar kereszténység.

Kovács G. Tibor
  • A vallási turizmus a teljes embert megszólítja
    Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerint a vallási turizmus az ember teljes antropológiai valóját megszólítja, testi, szellemi és lelki összetettségében.
  • Iskolai agresszió
    Az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelési és egészségügyi szakterülete, együttműködve a Magyar Diáksportszövetséggel, a pedagógusok lelki egészségvédelmét célul kitűző programot valósít meg.
  • Atomenergia nélkül nincs zöld jövő és alacsony rezsi
    A magyar kormány célja, hogy olyan, a kor legszigorúbb elvárásainak megfelelő, kiváló műszaki színvonalú, biztonságosan működő két új blokk épüljön fel Pakson, amely évtizedeken át hozzá tud járulni Magyarország szén-dioxid-mentes villamosenergia-ellátásához - fejtette ki Süli János a Planet 2021 tanácskozáson.
MTI Hírfelhasználó