Gróf Széchenyi István - 226
1791. szeptember 21-én született Széchenyi István, a reformkori magyar politika egyik legjelentősebb alakja.
2017. szeptember 22. 00:48

A bécsi magyar nagykövetség főhajtással emlékezett szülőházánál a nagy reformkori politikusra.

Mivel hivatalos fővárosi megemlékezés nem volt, néhány gondolatával emlékezünk.

Lesz idő, bár ne legyen késő, mikor ki fog világlani: valjon azon rátorkolók, kik - Isten bocsássa meg bűneiket, mert nem tudják, mit tesznek - ujjá alakulásunk legnagyobb gátjai, értettek-e a nemzeti ápoláshoz jobban, vagy velem együtt azon kevesebbek, kik a magyarság általános megkedveltetésére törekednek. (Eszmetöredékek)

Több a testes, mint a lelkes ember. (Magyar játékszinrül)

Nálunk minden, még a politika is, jobbadán szeretet és gyűlölet, sympathia és antipathia legtúlságosb határai közt ingadoz. (Programtöredékek)

"Az eltökéllett akarat, s kivált az állhatatosság, ezen legritkább erény, mindent lehetővé tesz, minden célt elér, minden akadályokon diadalmaskodik."  (Lovakrul)

"Mely könnyen futja el a gaz a mezőt; midőn a nemesebb plántát csak az emberi munka s gond nevelheti."  (Lovakrul)

"Nincs oly bölcs a világon, ki még igen sok hasznossal ne nevelhetné tudományit, mint viszont alig van oly tudatlan a föld kerekén, kitül egyet s mást nem lehetne nagy haszonnal tanulni."  (Hitel)

"... egy emberélet lefolyta után vagy magyarabb világ lesz, vagy elvész a magyar. (Főrendházi beszéd 1833. február 20.)

"Magyarosodni s csinosodni egyszersmind, s egynek rovására sem, majdnem lehetetlen. De azért mégis kell s lehet is: s mert lehet, azért kell. " (Kelet népe)

Bóta Zsolt, Magyarország bécsi nagykövetségének követe beszédet mond gróf Széchenyi István bécsi szülőházánál, a legnagyobb magyar születésének 226. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen 2017. szeptember 21-én. MTI Fotó: Filep István

Gróf Széchenyi István bécsi szülőháza, ahol megemlékezést tartottak a legnagyobb magyar születésének 226. évfordulója alkalmából 2017. szeptember 21-én. MTI Fotó: Filep István

MTI -gondola
MTI Hírfelhasználó