Demokratikus pontok a Vérszerződésben
A második, a harmadik és az ötödik pont egyértelműen demokratikus elv, az első és a negyedik inkább a rend fenntartására tett eskü.
2017. augusztus 29. 15:08

A hungarofób szélsőség üptre sulykolja: ők „vezették be” a demokráciát Magyarországon. A magyar nép – szerintük inkább csak etnikum – nem tudta megtanulni a demokráciát. Mi több: alkalmatlan a demokráciára.

Így a hungarofób szélsőség a demokrácia „letéteményese.”

Minthogy az igazság az egyik legégetőbb hiánycikk az Európai Unióban, az elemi igazságokat is időről időre meg kell ismételni. Ha a hazudozás folytatódik, az igazságot (is) sulykolni kell.

Ehhez érdemes lehet előásni az alapokat.

Az első magyar alapszerződésként is szokták emlegetni – valószínűleg joggal – a Vérszerződést. Ennek tartalmát parafrazálva foglalta írásba pár évszázaddal később Anonymus, forráskritikán átszűrt forrásokból kristályosítván.

Az öt pontban három demokratikus szellemiségűt találunk.

„Az eskü első szakasza így hangzott: Hogy ameddig csak az ő életük, sőt az utódaiké is tart, mindig Álmos vezér ivadékából lesz a vezérük.” Itt demokratikus fény nem szűrődik: a dinasztiaalapítás fogalmazódik meg.

A következő pont azonban egyértelműen demokratikus.

„Az eskü második szakasza így hangzott: Hogy ami jószágot csak fáradalmaik árán szerezhetnek, mindegyiküknek része legyen abban.” Bizony, itt megkötik az Árpádok kezét: az önkényuralmi harácsolást zárják ki.

A vezérkar személyi sokszínűségét is szavatolták.

„Az eskü harmadik szakasza így hangzott: Hogy azok a fejedelmi személyek, akik a tulajdon szabad akaratukból választották Álmost urukká, sem ők maguk, sem fiaik soha, semmi esetre ki ne essenek a vezér tanácsából és az ország tisztségeiből.”

Azaz vezéreink kizárták a személyi kultuszt.

„Az eskü negyedik szakasza így hangzott: Hogyha valaki utódaik közül hűtlen lenne a vezér személyéhez, vagy egyenetlenséget szítana a vezér és rokonai között, a bűnösnek vére omoljon, amint az ő vérük omlott az esküben, melyet Álmos vezérnek tettek.”

Vagyis az árulás, az anarchia ellen is védték az utókort vezéreink.

„Az eskü ötödik szakasza így hangzott: Hogyha valaki Álmos vezér és a többi fejedelmi személyek utódai közül az esküvel kötött megállapodásokat meg akarná szegni, örök átok sújtsa.”

Azaz e pontban a diktatúra ellen emeltek gátat.

A második, a harmadik és az ötödik pont egyértelműen demokratikus elv, az első és a negyedik inkább a rend fenntartására tett eskü, ám a demokratikus szellemiségnek e kettő sem mond szögesen ellent.

A Vérszerződés jól egyensúlyoz a demokrácia és a jogérvényesítés mérlegén.

A hungarofób szélsőség természetesen magának a Vérszerződésnek a valós létét is tagadja, mondván, nincs korabeli forrás. Ez a fajta tagadás tipikusan kommunista jellegű, hiszen vallásalapító személy létét is tagadták ugyanezen az alapon.

A maoista vörös gárdisták demokráciája gyűlöli a Vérszerződést.

Ők felbérelt martalócokat szalajtanak az erkélyre – megsértve a törvényt –, hogy azok ott hőbörögjenek, szítsák a feszültséget. Ez a fajta hisztérikus magamutogatás természetesen a Vérszerződést is sérti – a most hatályos jog mellett.

Ennél fontosabb: a magyar kultúra alapjaiban demokratikus.

A magyar szellem, a magyar észjárás alapvetően demokratikus jellegű. Mi igényt tartunk a közös bölcsességre, szükségesnek látjuk a belső kritikát, egyben a gondolatok szabad kifejtését is magától értetődőnek valljuk.

Értékrendünkben a demokrácia magasan fénylik.

Épp ennek eredménye, hogy a hungarofób szélsőség ellen nem kell hatósági erőszakkal fellépni, ahogyan ezt éppen a hungarofób szélsőség tette – többek között – 2006. október 23-án Budapesten.

Akkor vaspálcával – viperával – verték véresre a polgárokat.

A hungarofób szélsőség az ország főterét, a Kossuth teret drótkerítéssel vette körbe, ezzel is ijesztően jelezve, hogy semmi köze a magyar szellemiséghez.

Nemzetünk egyik legnagyobb erénye és értéke a demokratikus szellem.

Erre is büszkék lehetünk.

Kovács G. Tibor
  • Pilinszky megmutatta az istenkereső utat
    Pilinszky megmutatta másoknak azt az istenkereső utat, amit ő folyamatosan újra és újra járt - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára a Pilinszky János születésének 100. évfordulójára készült dombormű avatásán szombaton Gárdonyban.
  • Így működik a Városházán a jutalékos rendszer
    Elemzők úgy látják: maffiaszerű módszerekkel osztják vissza a pénzeket a Városházán. Az elmúlt hetekben egymás után láttak napvilágot az újabb részletek.
  • Nincs klímavészhelyzet
    Clintel.org: Nincs klímavészhelyzet. Nincs tehát ok pánikra és ijesztgetésre. Erőteljesen ellenezzük a „2050-ig nettó nulla CO2” stratégiát, mert káros és irreális. A csökkentés (mitigáció) helyett az alkalmazkodás (adaptáció) részesítendő előnyben; az adaptáció az okoktól függetlenül mindenkor működőképes.
MTI Hírfelhasználó