Fiatalodott az ország a honosítottakkal
A határon túli magyarok mellett ázsiaiak is kaptak egyszerűsített eljárással állampolgárságot.
2017. augusztus 11. 12:54

Csaknem ugyanannyi nő és férfi szerzett magyar állampolgárságot 2011 és 2015 között egyszerűsített honosítási eljárással, arányuk 49 és 51 százalék volt – erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb elemzése. A honosítottak átlagéletkora alacsonyabb volt, mint az ország teljes lakosságáé. Kiderült az is, hogy azok közül, akik a vizsgált periódusban magyar állampolgárságot kaptak, 46 százalék volt nőtlen/hajadon, míg a házasok 42 százalékos részt tettek ki.

A 2011 és 2015 között honosított külföldi állampolgárok közel negyven százaléka legalább nyolc évig élt nálunk, mielőtt megszerezte a magyar állampolgárságot. Tíz határon belüli honosított közül állampolgársági kérelmében 8-9 hivatkozik magyar származá­sára. A további indokok a magyar állampolgárságú házastárs, illetve a magyar állampolgárságú kiskorú gyermek, de ezeket kevesen említették – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) átfogó elemzéséből.

A külföldön élő új magyar állampolgárok 93 százaléka román, szerb, szlovák vagy ukrán állampolgárként kérte a honosítását az egyszerűsített eljárás 2011. január 1-jei hatályba lépését követő öt évben. Ezen belül a romániai hátterűek aránya kiemelkedő, 60 százalék, a második helyen álltak a szerb állampolgárok, 19 százalékkal, az ukránok aránya pedig 14 százalék volt.

Az eredetileg szlovák állampolgárok száma elenyésző volt, arányuk egyik évben sem érte el az egy százalékot, és folyamatosan csökkent. Az egyéb állampolgárok reprezentáltsága az időszak első négy évében 5 és 8 százalék között mozgott, de az utolsó esztendőben elérte a 12 százalékot.

A vizsgált ötéves periódusban a magyarországi lakóhellyel rendelkező új magyar állampolgárok 95 százaléka szintén román, szerb, szlovák vagy ukrán állampolgárként kérte a honosítását. Közülük kiemelkedik Románia, onnan származik a honosítottak háromnegyede.

A másik két fő származási ország Ukrajna és Szerbia, ahonnan 10, illetve 6,9 százalék érkezett. A szlovák állampolgárok 2,4 százalékot tettek ki. Európán kívüli országból a vizsgált időszakban mindössze 1500-an lettek magyar állampolgárok, közülük Ázsiából érkeztek a legtöbben, számuk meghaladta a 800-at, csaknem negyedük vietnami, 13 százalékuk szíriai volt.

A KSH elemzése szerint míg korábban 45 százalék volt a férfiak aránya az új magyar állampolgárok körében, 2011 és 2015 között már 49 százalék. Ez lényegében megegyezik a teljes népességbeli értékkel (48 százalék), de jóval kevesebb, mint a Magyarországon élő külföldi lakosságon belüli átlagos részesedésük (55 százalék).

2003 és 2010 között a honosított férfiak és nők aránya szinte mindig 45, illetve 55 százalék volt. Az olló 2012-ben záródott, és 2013-ra már több volt a férfi, mint a nő (53, illetve 47 százalék). A nemek aránya ezután lassan újra közeledett egymáshoz, de még 2015-ben is több volt a férfi (51 százalék).

Az új magyar állampolgárok korösszetétele az itt élő külföldi népességhez hasonlóan fiatalabb volt, mint a teljes lakosságé, ami negyven év felett van. 2011 és 2015 között a belföldi honosítottak átlagéletkora egyre magasabb lett, az időszak végére közel két évvel, 37 évre nőtt. A határon túliak körében ezzel szemben a fiatalok arányának jelentős növekedését lehetett tapasztalni, az átlagéletkor 40-ről 32 évre csökkent.

A 2011 és 2015 között honosított népességcsoport családi állapot szerinti összetétele jelentős különbségeket mutat a hazai népességhez viszonyítva. A magyarországi lakóhellyel rendelkezők körében a hajadonok/nőtlenek aránya, a külföldön élők között pedig a házasok aránya számottevően magasabb volt, mint Magyarország népességében.

A vizsgált periódusban honosítottak 46 százaléka nőtlen/hajadon volt, a házasok 42 százalékos részt alkottak. Az özvegyek és elváltak a felnőtt új magyar állampolgároknak mindössze 5, illetve 9,2 százalékát tették ki. Az előző időszakhoz képest a nőtlenek/hajadonok hányada jelentősen megnőtt, míg a házasoké csökkent, annak ellenére, hogy a honosítottak között a fia­talok aránya nem emelkedett. Sőt, a kormegoszlás kismértékben az idősebbek felé tolódott, az előző periódushoz képest 4 százalékkal csökkent a 30 év alattiak aránya.

Románia, Szerbia és Szlovákia állampolgárai esetében a nőtlenek/hajadonok aránya 39–42 százalék, míg a házasoké ennél magasabb (45-49 százalék) volt. Az Ukrajnából származók körében lényegesen kevesebb volt a nőtlenek/hajadonok száma és több a házasoké. Utóbbiak aránya a többi állampolgárok között volt a legmagasabb, csaknem 70 százalék, míg a nőtleneké/hajadonoké 18,9 százalék volt.

A Magyarországon lakóhellyel rendelkező honosítottaknak több mint a fele Közép-Magyarországon él, a vizsgált öt évben arányuk 52-54 százalék volt. A régión belül Budapesten lakik az összes honosított mintegy harmada és Pest megyében az ötöde.

A 2011–2015-ben a határon belül honosított felnőttek iskolai végzettség szerinti megoszlása jól közelíti a hazai teljes népességét. A felsőfokú végzettségűek arányában mutatkozik némi eltérés a honosítottak javára (21, illetve 18 százalék).

A magyarországi lakcímmel nem rendelkezők iskolázottabbak, de gazdaságilag kevésbé aktívak. A dolgozók között viszont többen vannak a magasabb szintű képzettséget igénylő foglalkozásúak, és kevesebben a fizikai dolgozók, mint a határon belül élők között.

magyaridok.hu - KSH
  • Tusványos örvényei
    Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
  • A szerencsétlen lord major
    A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
MTI Hírfelhasználó