A házasság és a család Istentől rendelt közösség
Szent László előbb volt szent életű, mint király
A házasság és a család Istentől rendelt közösség - mondta Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, győri megyés püspök vasárnap a katolikus társadalmi napok megnyitóján Győrben.
2017. június 25. 22:41

Veres András felhívta a figyelmet arra, hogy egy olyan kultúrharc zajlik a világban, amely sokféle módon próbálja elidegeníteni a házasságot és a családot a keresztény értékrendtől. Sokak szerint a házasság és a család gondolata elmaradott - tette hozzá.

"A család a férfi és a nő párkapcsolatára épülő legalapvetőbb emberi közösség, mert ott válunk azzá, amikké leszünk" - hangsúlyozta a püspök. A katolikus egyháznak épp ezért van mondanivalója a házasságról és a családról, még akkor is, ha "a világ nem feltétlenül e gondolat mentén cselekszik" - mondta Veres András A család szeretete az egyház öröme mottójú esemény megnyitóján.

Kiemelte: a hatodik rendezvényt nem véletlenül tartják Szent László ünnepével egy időben, mert a lovagkirálytól mint családapától sem állt távol a család szeretete, ezáltal az ő példájából is lehet meríteni.

Habsburg-Lotharingiai Eduard, Magyarország szentszéki nagykövete azt mondta, napjainkban Európában egyre kevésbé tarják fontosnak a családot. "Nevetségesnek tartják", ha egy édesanya otthon szeretne maradni a gyerekeivel, "az államok pedig sokszor inkább más típusú kapcsolatokat ápolnak" - fogalmazott.

Álláspontja szerint ezt a jelenséget nyugaton a hagyományos család elleni háborúnak is lehet nevezni, épp ezért kulcsfontosságú a katolikus egyház szerepe, mert ez lehet "az a hajó, amellyel a család biztonságban révbe érhet" a 21. században is.

Székely János, az MKPK Caritas in Veritate Bizottságának elnöke, szombathelyi megyés püspök hangsúlyozta: a történelem során voltak emberek és népek, akik és amelyek kinyitották kapuikat Krisztus előtt, s ez a kultúránk addig élhet, amíg ez a kapu nyitva áll. Ezt a kaput próbálja nyitva tartani a kétnapos katolikus társadalmi napok rendezvény is.

A megnyitó után Veres András megáldotta a Hajléktalan Jézus bronzszobrot. Az együttérzés szobraként is nevezett kompozíció másolatát - többek között - Washington, London és Vatikán mellett Budapesten is elhelyezik, előtte pedig országjáráson mutatják be.

Veres András hangsúlyozta: a lefedett arcú, lábain a krisztusi sebeket viselő szobor arra hívja fel a figyelmet, hogy minden szenvedő és nélkülöző emberben Krisztus él. Az MKPK e gondolat mentén is döntött arról, hogy országos gyűjtést kezdeményez a Szíriában otthonaikat elhagyni kényszerülő, de visszatérni vágyók segítésére. Az egy hete indított gyűjtésen eddig nyolcmillió forint gyűlt össze. Az adományokat szeptemberig gyűjti az MKPK.

A Dunakapu téri rendezvény keretében, több mint egy tucatnyi sátorban, az MKPK családmozgalmai mutatkoznak be. A Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban "Család légy az, ami vagy!" címmel rendeznek nemzetközi konferenciát, amelyen mások mellett előadást tart Bíró László, az MKPK családreferens püspöke és Habsburg-Lotharingiai Eduard. A kora este kezdődő kerekasztal-beszélgetésen a család mai helyzetéről lesz szó.

Szent László előbb volt szent életű, mint király

Június 25-én Mosonmagyaróváron Veres András győri megyéspüspök a Szent László-emlékévhez kapcsolódóan ünnepi szentmisét mutatott be a Szent Gotthárd-templomban, amely mellett elkészült az egykori Szent László-kápolna alapjait jelző emléktábla.

A szentmise előtt Bodó Zoltán plébános köszöntötte a megyéspüspököt, aki Szent László ünnepéhez közeledve hangsúlyozta, hogy keresztényként és magyarként is büszkék vagyunk királyunkra, aki a maga korában Európában a keresztény uralkodók példaképe lett.

Homíliájában a főpásztor emlékeztetett arra, hogy Szent László halála után az egész ország hároméves gyászt ült. Egy dolgot emelt ki elmélkedésében a sok közül Veres András, amely a lovagkirály iránt való tisztelet alapja volt: szentként tiszteljük, mert földi életében hősiesen gyakorolta az erényeket, ezáltal szentté vált, nem csak az isteni irgalom tette alkalmassá az üdvözültek közösségére.

Veres András képzeletben visszavezette a híveket ahhoz a történelmi pillanathoz, amikor László király lett. Hangsúlyozta: nem tartotta a királyságot olyan dolognak, amellyel ő lett az első, hanem szolgálni akart; azt kereste, hogyan tud nemzete javára tenni.

Miből fakadt alázatossága? – tette fel a kérdést a szónok. – Nem abból, hogy jó politikus, jó taktikus volt, hanem a vallásosságából. Előbb volt szent életű és utána lett király. A mély hitet lengyel származású édesanyjától kapta, aki hitben nevelte gyermekeit.

László új életállapotában, uralkodói feladatai között is hívő akart és tudott maradni – hangsúlyozta a győri püspök. – Sokszor halljuk: törekszem vallásosnak lenni, de nehéz, ez a világ nem keresztény. Soha nem volt könnyű kereszténynek lenni, pedig mindnyájan, minden kulturális, politikai közegben arra kapunk meghívást, hogy megmaradjunk a krisztusi úton.

A montecassinói bencés apátnak ezt írta egyszer László király: „Bűnös ember vagyok, uralkodóként nem tudom elkerülni a bűnt.” Nem lehet bűntelenül élni a világban, de lehetséges egyre inkább szentebbül élni, a bűnt háttérbe szorítva – tanította László királyunk példája nyomán Veres András. – Aki őszintén törekszik a krisztusi életre, minden pillanatban felismeri, hogyan tud hűséges maradni a krisztusi tanításhoz. Ahogyan az efezusiaknak írt levél olvasmánya tanította: vértezzük fel magunkat az isteni erényekkel, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek. Olvassuk Isten igéjét, hogy átjárja gondolatainkat és cselekedeteinkben is ott legyen, hogy ne ingadozzunk.

Aki rendszeresen olvassa az evangéliumot, elmélkedik rajta, abban a Lélek működik és az adott pillanatban mindig kap segítséget – buzdította a híveket a püspök. – Fel kell vértezni magunkat a krisztusi erényekkel, mert mindnyájunkban van gyengeség, bűnre való hajlam. Akkor leszünk erősek, ha megtisztítjuk lelkünket a bűnbánat szentségével, szentáldozáshoz járulunk, hogy Krisztus lakjon bennünk. Ha vele élünk, elég erőnk lesz ahhoz, hogy tudjunk másképpen dönteni, mint a világ. Szent László a példaképünk lehet abban is, hogy közvetlen volt, odahajolt a szegényekhez: ők is tisztelték, legendák sokasága született életében is már.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke végül azt kérte, imádkozzunk azért, hogy megértsük, Krisztus hívása mindnyájunkhoz szól, és tudjunk hitvalló módon élni. Azt kívánta, hogy Szent László példáját követve tudjunk haladni a szűk úton Isten országa felé, azon az úton, amelyet Jézus mutatott nekünk, az egyetlen úton, amely az üdvösségre vezet.

A szentmise után az eső miatt elmaradt az ünnepi megemlékezés a Szent László téren, az előadásokat a templomban tartották meg.

Vida István, a mosonmagyaróvári Szent László Emlékbizottság tagja köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta, hogy huszadik alkalommal ülik meg Szent László ünnepét a városban az önkormányzat, a plébánia és a Szent László Emlékbizottság szervezésében.

Thullner István helytörténész – aki évek óta szorgalmazta az egykori Szent László-kápolna helyének megjelölését – avatóbeszédében ismertette az egybegyűltekkel a kápolna és az egykori Szent László-kultusz történetét.

A kápolnát Rauscher János óvári várnagy emeltette 1434 körül Szent Mihály tiszteletére. A magyar kápolnaként ismert kis templom a hitújítás idején többször gazdát cserélt. A katolikus magyarok 1650 körül Szent László tiszteletére újraszentelték. A 18. században temetőkápolnaként és osszáriumként szolgált. Az eredetileg gótikus stílusban épült 6x10 méter területű kápolnát 1754-ben lebontották. Támpilléres maradványai 1932-ben kerültek elő.

Thullner István elmondta, hogy a szent király emlékezete több mint 300 évre nyúlik vissza városukban. Reményeik szerint a mai emlékhely-megjelöléshez a közeljövőben méltó és szakszerű kivitelezésű, a templom alaprajzát híven bemutató történelmi emlékhely készül.

Ezt követően Szörényi László irodalomtörténész emlékezett Szent László királyra. Arany János Szent László című versének felidézésével kezdte beszédét, amelyben a költő teológiai precizitással szó szerint Aquinói Tamást idézi: „Ám a lovat és lovagját élő ember nem láthatja. Csudálatos! De csudákat szül az Isten akaratja.” Nem látja senki, de hallja a vad székely és a csángó – írja a költő. A székelyek a csatában Szent Lászlót és a Szent Szüzet hívták segítségül. Amikor Erdély és Magyarország uniója semmivé vált, amikor a nemzet alig mert remélni a függetlenségben, a szabadságban, Arany felidézi a Szent László-legendát.

Szörényi László kifejezte örömét, amiért idén együtt ünnepeljük a szent királyt és Aranyt Jánost, aki már 1849 előtt elmesélte Szent László másik csodáját: amikor a kereszténység megrendült az országban, magyar gyilkolta a magyart, a polgárháború következtében pestis dúlt, László a leghatásosabb eszközt, a magányos imát, könyörgést választotta, és ez használt: kilőtte a nyilát, és ahová leesett, ott volt a keresztfűnek nevezett gyógynövény, amelynek főzete megállította a pestist.

Szent László elevenen élt a magyar nép emlékezetében. Az irodalomtörténész Zrínyi Miklóst említette példaként, aki 16 évesen mondott egy beszédet Szent Lászlóról. Minden magyar főúr, politikus a mindenkori magyar nemzeti érdek legfőbb mennyei pártfogójának tekintette és beszédeikben példaként állították az uralkodók elé.

Az előadó saját élményét is megosztotta a hallgatósággal. A Szent István-bazilikában volt elsőáldozó, ahol mindig Fadrusz szobra mellett ült, és lassan megértette a szimbolikáját: László király egy megkoszorúzott koronát és egy kardot hordoz a kezében, annak jeleként, hogy a királyságot szolgálatnak tekintette.

A műsor zárásaként a Teatrum Ad Flexum előadásában elhangzott Arany János Szent László című műve, majd az egybegyűltek a templom előtt megkoszorúzták Lebó Ferenc Szent László-szobrát. 

Fotó: Lambert Attila

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

 


   

MTI - Magyar Kurír
 • Javaslat a Korrupcióellenes Munkacsoportnak
  A baloldali politikus ugyanis 2015. szeptember 29-én egy online újságnak az ügyre utalva a következőket mondta: „Amúgy nem azt mondtam, hogy az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel. Hanem azt, hogy az SZDSZ is tele van korrupciós ügyekkel. Fontos az az is.” Egészen különleges üzenet ez a veterán politikustól.
 • Tusványos örvényei
  Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
 • Hazánk első szuperszonikus kutatórakétája
  Sikeresen startolt a BME (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) Aerospace Team által megépített megépített, 3 méter hosszú, szilárd hajtóanyagú, oktatási célú kutatórakéta csütörtökön - közölte az MTI-vel pénteken a projekt főtámogatója, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).
 • Nekünk Magyarország biztonsága az első
  Nekünk Magyarország biztonsága az első, ezért Magyarország nem áll háborúban senkivel - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című pénteki műsorában.
 • Szijjártó: FARE önkéntes munkásőrök csoportja
  Szijjártó Péter nonszensznek nevezte a szervezet tevékenységét, és reményét fejezte ki, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke „megszabadítja az európai futballt ettől a munkásőr-szervezettől, mert ezek csak bajt okoztak, meg bajokat is fognak okozni”. „Jól látszik, hogy fogalmuk sincsen a világról, és halvány fogalmuk sincsen a magyar történelemről” – emelte ki.
MTI Hírfelhasználó